Meie inimesed

Teeme asju uutmoodi, sest meie fookuses on inimese tervis tervikuna. Oma igapäevatöös keskendume inimestele, püüdes olla maksimaalselt kliendikesksed. Eelkõige oleme aga pühendunud neile, kes soovivad olla terved ja jääda terveks. Confido meeskonda kuuluvad oma ala tippudest arstid, õed ja assistendid, kes oma võimeid, oskuseid ja empaatiat rakendades aitavad inimestel parandada oma tervist ja elu.

Meie meeskonnaliikmeid iseloomustab kirg oma töö vastu ning soov end oma alal pidevalt täiendada ja uusi teadmisi omandada. Kõik selle nimel, et saaksime oma kliente parimal viisil aidata ja toetada.

„Kõikide meie arstide ja õdede soov on aidata inimestel ära tunda, mis nende tervisele päriselt hea on, tehes seda professionaalselt ja toetavalt,“ ütleb juhatuse liige Kadi Lambot.

Dr Eret Jaanson Peremeditsiini eriarst

Dr Eret Jaanson on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (1998) ning seejärel läbinud peremeditsiini residentuuri (2002).

Igal aastal osaleb Eret erinevatel täiendkoolitustel ja konverentsidel, ta on osalenud mitme ravijuhendi koostamise töörühmas ning koolitab pereõdesid ja -arste. Lisaks on Eret õppinud Tan Wu Bian’i metoodikat Hiina Meditsiini kliinikus Tervise Alkeemia ning läbinud Acunova nõelravikoolituse (2015).

Perearstina on dr Jaanson esimene nõustaja kõikide terviseprobleemide ja -küsimuste korral igas vanuses inimestele, ent kõige südamelähedasem on doktorile tegelemine laste tervisega.

Dr Eret Jaanson
Dr Iris Koort

Dr Iris Koort Peremeditsiini eriarst

Dr Iris Koort on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (1988) ja läbinud peremeditsiini kursused (1997). Lisaks osaleb ta aktiivselt nii Euroopa kui ka ülemaailmsetel perearstide kongressidel ning lasteinfektsioonide, diabeedi ja naiste tervise alastel konverentsidel. Irise erihuvi on infektsioonhaigused ja vaktsineerimine. Sellega seoses on Iris osalenud mitmel rahvusvahelisel infektsioonikonverentsil, samuti kuulub ta sotsiaalministeeriumi immunoprofülaktika komisjoni.

Dr Koort on aastaid Eestis ja Soomes tegelenud erinevas vanuses ja erinevast rahvusest patsientide tervisemuredega. Arstitöös peab doktor oluliseks empaatiat ja intuitsiooni, armastades keerulisi väljakutseid ja nautides koostööd patsiendiga, kelle keerulisele ja pikka aega vaevanud tervisemurele ta lahenduse leiab.

Dr Eve Kivistik Peremeditsiini eriarst

Dr Eve Kivistik on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (1995) ja läbinud perearsti täiendkursused (2002). Lisaks on Eve lõpetanud kinesioteipimise koolituse (2014) ning Hiina Meditsiini keskuses nõelravi koolituse Tan Wu Bian’i ja Acunova meetodil (2015).

Eve kuulub nii Eesti kui ka Tallinna Perearstide Seltsi juhatusse.

Perearstina on dr Kivistik kõikidele patsientidele toeks, et leida õige abi keerulises meditsiinisüsteemis. Hinnates patsiendi eluviisi, pärilikkust ja muid riskitegureid, aitab doktor leida õige suuna haiguste ennetamiseks ja eluviisi parandamiseks. Kõige nauditavam on selline arsti ja patsiendi vaheline koostöö, mil arst suudab patsienti motiveerida aktiivselt osalema oma tervise hoidmise ja parandamise teekonnal.

Dr Eve Kivistik
Dr Marko Ölluk

Dr Marko Ölluk Peremeditsiini eriarst

Dr Marko Ölluk on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (1993), omandas üldarsti eriala (2012) ja lõpetas peremeditsiini residentuuri (2017).

Marko kuulub Eesti ja Tallinna Perearstide Seltsi ning on Eesti Arstide Liidu liige.

Dr Ölluk peab oluliseks kvaliteetse arstiabi kättesaadavust esmatasandi meditsiinis, kus abivajajale tehakse esmased uuringud ja antakse selgitus kaebuste põhjuste kohta. Sama tähtis on arsti oskus anda patsiendile adekvaatne ja arusaadav hinnang tervise ja edasise ravikäigu kohta.

Dr Tiit Kivistik Veresoontekirurg

Dr Tiit Kivistik on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (1995), üldkirurgia residentuuri (2002) ja kardiovaskulaarkirurgia residentuuri (2005). Doktor peab erialast enesetäiendamist äärmiselt oluliseks, mistõttu osaleb igal aastal veresoontekirurgilistes ja endovaskulaarsetes koolitusprogrammides Euroopa erinevates keskustes.

Täiendavalt on Tiit läbinud kursused perifeersete veresoonte ultraheli doppler-uuringu teostamiseks ning on EAS poolt sertifitseeritud veresoontekirurg. Dr Kivistik kuulub Eesti Veresoontekirurgide Seltsi ja on European Society for Vascular Surgery liige.

Doktori eriala on küll südame- ja veresoonkonna kirurgia, ent inimesi võtab ta vastu veresoontekirurgina. Oma kirurgitöös on doktor teinud üle kolme tuhande operatsiooni.

Dr Tiit Kivistik
Dr Ailen Aluri

Dr Ailen Aluri Günekoloog

Dr Ailen Aluri on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ravi eriala (2000) ning sünnitusabi ja günekoloogia eriala (2007). Igal aastal osaleb Ailen rahvusvahelistel günekoloogia ja sünnitusabi või viljatusravi konverentsidel.

Ailen on Eesti Arstide Liidu, Eesti Naistearstide Seltsi ja Baltic Fertility Society liige. Aastaid on dr Aluri olnud Tervishoiu Kõrgkooli ämmaemanda õppetooli õppejõud ning töötanud suuremates haiglates günekoloogina.

Naistearstina on dr Aluri abiks naistele puberteedist menopausini, pakkudes oma abi ja teadmisi terviseprobleemide uurimisel ja lahendamisel nii sünnitusabi, viljatuse kui ka günekoloogia valdkonnas.

Dr Urve Pappa Günekoloog

Dr Urve Pappa on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (1987) ja sünnitusabi ning günekoloogia internatuuri (1989).

Urve peab väga oluliseks elukestvat õppimist ja enese arendamist, mistõttu osaleb iga-aastastel Eesti Naistearstide Seltsi, Eesti Kolposkoopia Ühingu, Tartu Ülikooli arstiteaduskonna täienduskursustel ning GKS Koolituspäevadel Helsingis. Lisaks on ta osalenud Eesti Perinatoloogia Seltsi, Seksuaalsel Teel Levivate Infektsioonide Eesti Ühingu, Eesti Psühhiaatrite Seltsi, Eesti Neuroloogide Seltsi, Eesti Inimesegeneetika Ühingu konverentsidel ja seminaridel.

Doktor on Eesti Naistearstide Seltsi, Eesti Kolposkoopia Ühingu ja Soome Kirurgilise Günekoloogia Seltsi liige.

Naistearstina hõlmab dr Pappa töö naise kogu eluringi sünnist kõrge eani. Sageli on tegemist mitme patsiendiga korraga - rase naine ning loode. Heade tulemuste saavutamiseks on tähtis osata siduda teaduspõhist meditsiini, meditsiinilist kõrgtehnoloogiat ja tippsaavutusi meie esivanemate teadmiste, taimeraviga ja idamaade meditsiiniga. Doktor usub, et tugeva tervise ning hea enesetunde võti peitub eelkõige organismi tasakaalus.

Dr Urve Pappa
Dr Toomas Toomsoo

Dr Toomas Toomsoo Neuroloog

Dr Toomas Toomsoo on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (1996), neuroloogia residentuuri (2001) ja on Tartu Ülikooli Närvikliiniku ning Saksamaa Tübingeni Ülikooli Aju-uuringute Keskuse doktorantuuris.

Lisaks on dr Toomsool sertifikaat transkraniaalse sonograafia, neurovaskulaarse ultraheli teostamiseks (unearterid, ajuarterid) ja karpaaltunneli sündroomi hindamiseks ultrahelis.

Doktor kuulub mitmesse erialaorganisatsiooni, nagu näiteks Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts, Eesti Peavalu Selts jne. Neuroloogina aitab dr Toomsoo inimesi igasuguste neuroloogiliste probleemide korral, ent Toomase meditsiiniline erihuvi on peavalud ja Parkinsoni tõbi. Tema eesmärk arstina on leida üles haigus ja parim ravimeetod või aidata patsiendil aru saada, et neuroloogilist haigust ei ole.

Dr Andres Asser Neurokirurg

Dr Andres Asser on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (2000), residentuuri neurokirurgia erialal (2011) ja jätkab enese täiendamist Tartu Ülikooli neuroteaduste doktorantuuris.

Erialaselt on Andres end aastaid täiendanud Euroopa Neurokirurgide Assotsiatsiooni kursustel. Ühtlasi on ta osalenud mitmetel laste neurokirurgia ja neuroonkoloogiaga seotud erialastel koolitustel ning seminaridel.

Dr Asser kuulub L. Puusepa nimelisse Neuroloogide ja Neurokirurgide Seltsi.

Neurokirurgina on dr Asseri suurimaks meditsiiniliseks erihuviks neuroonkoloogia ning laste neurokirurgia, ent igapäevaselt puutub doktor sageli kokku ka nimmeosa ja kaelapiirkonna lülisambaprobleemidega.

Dr Andres Asser
Prof Margus Viigimaa

Prof Margus Viigimaa Südametervise arst, kardioloog

Prof Margus Viigimaa on lõpetanud kiitusega Tartu Ülikooli (1982), Kaunase Meditsiiniakadeemia (1989), täiendanud end Jaapanis Kyoto Ülikoolis ja 1994. aastast on ta Tartu Ülikooli meditsiinidoktor. Erialaselt on Margus end täiendanud mitmel pool maailmas: Jaapanis, Venemaal, Saksamaal, Soomes ning Suurbritannias.

Lisaks kardioloogi ja südamearsti tööle Confidos, on prof Viigimaa Põhja-Eesti Regionaalhaigla kardioloogiakeskuse ülemarst-teadusjuht ja Tallinna Tehnikaülikooli Tehnomeedikumi kardiovaskulaarmeditsiini professor.

Südamearstina tegeleb professor kõigi kardioloogiliste haigustega, ent sügavam huvi on tal kõrgvererõhktõve ja hüperkolesteroleemia vastu. Prof Viigimaa tõeline kutsumus on südamehaiguste ennetamine ja parimate individuaalsete lahenduste leidmine igale patsiendile.

Dr Hasso Uuetoa Rütmikardioloog

Dr Hasso Uuetoa on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (1993), internatuuri Tartu Ülikooli Kliinikumis ja Tallina erinevates haiglates (1995) ning kardioloogia residentuuri Tartu ja Tallinna erinevates haiglates ning Helsingi Ülikooli haigla invasiivkardioloogia osakonnas (2001).

Enese täiendamiseks osaleb doktor igal aastal elektrofüsioloogia alastel koolitustel ja seminaridel Eestis ja mujal maailmas.

Hasso kuulub Eesti ja Euroopa Kardioloogide Seltsi, on Eesti Hüpertensiooni Ühingu ning Euroopa Rütmihäirete Assotsiatsioon liige.

Dr Uuetoa on aastaid töötanud Roostis, kuid sellele vaatamata tahab aidata ka Eestis südameprobleemidega inimesi. Doktori kitsam erihuvi on elektrofüsioloogia/rütmoloogia. Südame rütmihäirete puhul vôi kardiostimulaatori töös esinevate probleemide korral vôib julgelt just dr Hasso Uuetoa poole pöörduda.

Dr Hasso Uuetoa
Dr Tiina Uuetoa

Dr Tiina Uuetoa Kardioloog

Dr Tiina Uuetoa on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ravi eriala (1990), meditsiiniteaduste doktorantuuri suurepäraste tulemustega (1997) ja kardioloogia residentuuri (2001).

Tiina kuulub Eesti Hüpertensiooni Ühingusse ja Eesti Kardioloogide Seltsi, olles südamepuudulikkuse töögrupi juht.

Kardioloogina aitab dr Tiina Uuetoa hinnata südamehaigustesse haigestumise riske, diagnoosida ja ravida keerulisi haiguseid.

Dr Sirje Masik Kardioloog

Dr Sirje Masik on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ravi eriala (1984), internatuuri Võru Maakonnahaiglas (1986) ning kardioloogia residentuuri (1992). Enese täiendamiseks osaleb doktor igal aastal erialastel rahvusvahelistel kongressidel Euroopas ja Ameerikas.

Sirje kuulub Eesti Arstide Liitu, Eesti ja Euroopa Kardioloogide Seltsi ning on Eesti Hüpertensiooni Ühingu liige.

Doktor Masik on suurte kogemustega kardioloog, keda patsiendid väga põhjalikuks, tähelepanelikuks ja meeldivaks arstiks peavad. Doktor on ligi 30 aastat töötanud Eesti erinevates haiglates, seejuures aastaid keskastme juhina.

Kardioloogina soovitab doktor igal inimestel oma südame tervise eest hoolt kanda, märgata sümptomeid ning riskigruppi kuuluvatel inimestel pöörduda õigel ajal abi saamiseks või haigusriskide hindamiseks arsti poole.

Dr Sirje Masik
Dr Edward Laane

Dr Edward Laane Hematoloog

Dr Edward Laane on lõpetanud Tartu Ülikoolis arstiõppe (1996), hematoloogia eriala residentuuri (2001), doktorantuuri Rootsi Karolinska Instituudis (2006) ja Tartu Ülikoolis (2011). Dr Laane oli Dana-Farberi Vähiraviinstituudi teadur (2015). Igal aastal osaleb Edward mitmetel erialastel konverentsidel ja seminaridel üle maailma. Ta on täiendanud end Eestis, Rootsis, USA-s ja korraldanud Euroopa Hematoloogia Assotsiatsiooni täiendkoolitusi Eestis. Dr Laane juhib Maailma Hemofiilia Föderatsiooni kaksikkeskuse programmi koostöös Helsingi Ülikooli haiglaga.

Doktor on Euroopa Ravimiameti ekspert hematoloogia ja onkoloogia alal, kuulub mitmesse erialaorganisatsiooni: Eesti Hematoloogide Seltsi, Eesti Hematoloogide Assotsiatsiooni, Ameerika Onkoloogia Seltsi jne. Hematoloogina on dr Laane abiks verehaiguste kahtluste korral, samuti neile, kel on juba diagnoositud verehaigus.

Dr Toomas Tamm Uroloog

Dr Toomas Tamm on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (1982) ja seejärel spetsialiseerunud uroloogiks (1986). Enese täiendamiseks osaleb Toomas erialastel konverentsidel ja kongressidel Euroopas ja Ameerikas.

Ta kuulub  Eesti Uroloogide Seltsi ja Eesti Kirurgide Assotsiatsiooni juhatusse ja Euroopa Uroloogide Assotsiatsiooni.

Uroloogina tegeleb dr Tamm kuse- ja suguelundite haigustega, sh kirurgilise raviga. Dr Tamme meditsiiniline erihuvi on naiste ja meeste urineerimishäirete ravi ja ravitüsistuste ennetamine, kuse- ja suguelundite vähkkasvajate ravi ning -operatsioonid.

Dr Toomas Tamm
Dots Aare Mehik

Dots Aare Mehik Uroloog, kirurg

Dots Aare Mehik on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (1977), Oulu Ülikoolis spetsialiseerunud uroloogiks (1992), saanud meditsiinidoktori kraadi (2001) ja on samas uroloogia dotsent (2014). Dotsent on end läbi aastakümnete pidevalt uroloogias ja kirurgias täiendanud osaledes lugematutel koolitustel ja praktilistes töögruppides. Talle on omistatud mitmeid mainekaid erialaseid auhindu valdkonna arengusse panustamise, tehtud töö ja teadusartiklite eest. 2017 aastal tunnustati teda Soome Aasta uroloogi tiitliga.

Aare kuulub Soome Arstide Liitu, Soome Uroloogide Ühingusse, Euroopa Uroloogide Assotsiatsiooni ning on Royal Sociaty of Medicine (Inglismaa) auliige.

Dotsent Mehiku meditsiiniline erihuvi puudutab põie-, eesnäärme ja neeruhaiguseid, samuti uroloogilis-onkoloogiliste probleemide rekonstruktiivseid kirurgilisi ravivõimalusi.

Dr Erve Sõõru Somnoloog-pulmonoloog

Dr Erve Sõõru on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (1993), pulmonoloogia residentuuri (2002) ja saanud Euroopa Uneuurijate Seltsilt somnoloogi kutsetunnistuse (2013). Dr Sõõru on Euroopa unemeditsiini ekspert. Lisaks õpib ta Tallinna Tehnikaülikooli doktorantuuris tervishoiutehnoloogiat. Erve kuulub mitmetesse erialaorganisatsioonidesse, on Eesti Unemeditsiini Seltsi asutaja ja president.

Dr Erve Sõõru on erialaselt end väga palju täiendanud mitmel pool maailmas. Juba ülikooli algusaastatest alates on ta töötanud Tartu ja Tallinna suuremates haiglates unearsti-kopsuarstina ning korduvalt osalenud uurijana ravimite kliiniliste uuringute läbiviimisel. Doktori erihuviks on uneaegsed hingamishäired, sest magamise ajal inimese und uurides on näha esimesi viiteid tõsistele haigustele.

Dr Erve Sõõru
Dr Tatjana Toomsoo

Dr Tatjana Toomsoo Endokrinoloog

Dr Tatjana Toomsoo on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (1992) ja endokrinoloogia residentuuri (1999). Dr Tatjana Toomsoo on end täiendanud Eestis ja Euroopas. Ta on osalenud II tüüpi diabeediga seotud koolitustel ja seminaridel ning täiendanud end Mainsi Ülikoolis (Saksamaa) kilpnäärmehaigustega kaasnevate silmahaiguste osas.

Tatjana kuulub Eesti Endokrinoloogia Seltsi ja Euroopa Endokrinoloogia Seltsi.

Endokrinoloogina tegeleb dr Tatjana Toomsoo hormonaalsete häirete, nagu näiteks kilpnäärmehaiguste, neerupealiste haiguste, hüpofüüsi haiguste diagnoosimise ja raviga ning haruldaste endokriinkasvajatega. Doktor on abiks erinevate hormoonsüsteemi häiretega seotud terviseprobleemide lahendamisel, nagu ülekaalulisus, alakaalulisus, suhkruhaigus, südame rütmihäired, kuid ka kilpnäärme haigusega seotud silmahaigused jpm.

Dr Margit Muliin Neeruarst

Dr Margit Muliin on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ravi erialal (1995) ja seejärel nefroloogia residentuuri (2003). Enese täiendamist peab ta väga oluliseks, mistõttu osaleb igal aastal erialastel konverentsidel ja seminaridel. Lisaks jagab ta lektorina haiglates ja täiendkoolituskeskustes teadmisi arstidele ning õdedele.

Dr Muliin kuulub mitmesse erialaorganisatsiooni, nagu näiteks Eesti Nefroloogide Selts, Eesti Kudede ja Organite Transplatatsiooni Ühing jm.

Nefroloogina tegeleb doktor ägedate ja krooniliste neeruhaiguste diagnoosimise ja raviga, nõustab diabeeti ja kõrgvererõhktõbe põdevaid inimesi neerukahjustuste vältimises, ravib neeruhaigeid, konsulteerib siirikneeruga patsiente ja on toeks inimestele, kes soovivad loovutada oma neeru haigele sugulasele.

Dr Margit Muliin
Dr Andre Trudnikov

Dr Andre Trudnikov Kirurg

Dr Andre Trudnikov on lõpetanud Tartu Ülikooli ravi eriala (1991), töötab kirurgina alates 1993. aastast ja täiendab end pidevalt nii Eestis kui ka mujal maailmas.

Andre kuulub Maailma Kirurgide Ühingusse, Eesti Arstide Seltsi ja Eesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühingusse. Ühtlasi on ta Eesti Metaboolse ja Bariaatrilise Kirurgia Seltsi juhatuses.

Dr Trudnikov on abiks kirurgiliselt ravitavate seedetrakti haiguste ja ülekaalisuse kirurgilise raviga. Tal on laparoskoopilise kirurgia vallas palju kogemusi. Doktoril on väga mitmeid meditsiinilisi huvipunkte, nagu seedetrakti onkoloogilised haigused, söögitoru tagasivooluhaigus, sapiteede- ja jämesoolehaigused. Alates 2005. aastast tegeleb doktor süvendatult ülekaalulisuse kirurgilise raviga.  

Dr Mari-Liis Laanetu Psühhiaater

Dr Mari-Liis Laanetu on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (2005) ja psühhiaatria residentuuri (2009).

Erialast enese täiendamist on Mari-Liis alati oluliseks pidanud ning oma töö spetsiifikat silmas pidades on ta end täiendanud mäluhäirete ja eakate psüühikahäirete osas. Lisaks on ta omandanud baasteadmised nii kognitiiv-käitumisteraapias, pereteraapias kui psühhoanalüütilises teraapias. Doktor Laanetu tegeleb süvendatult mäluhäirete ja orgaaniliste psüühikahäirete, meeleolu- ja ärevushäiretega.

Psühhiaatrina peab dr Laanetu tähtsaks inimese individuaalsuse arvestamist ning arsti ja patsiendi vahelist usaldust, sest ravitulemused sünnivad vaid koostöös. Doktorile pakub oma töös kõige suuremat rõõmu see, kui patsient saab tagasi kontrolli oma elu üle, on võimeline elust rõõmu tundma ja tegema ise oma valikuid.

Dr Mari-Liis Laanetu
Dr Mairi Zopp

Dr Mairi Zopp Psühhiaater

Dr Mairi Zopp on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (1988) ja psühhiaatria residentuuri (2009). Mairi peab enda täiendamist väga oluliseks, mistõttu ta osaleb erialalistel täiendkoolitustel ja vähemalt kord aastas ka konverentsidel mujal maailmas.

Doktor kuulub Eesti Psühhiaatrite Seltsi ning Arstide Liitu.

Oma igapäevatöös tegeleb dr Zopp erinevate psüühikahäirete diagnoosimise ja raviga täiskasvanutel. Süvendatult tegeleb doktor orgaaniliste psüühikahäirete ja mäluhäiretega.

Psühhiaatrina on doktor veendunud, et parim tulemus sünnib koostöös patsiendiga, ent igal juhul tuleb varuda psüühikahäire ravis kannatlikkust ning aega. Kõige suuremat rahulolu tunneb dr Zopp siis, kui patsient suudab taas oma elust rõõmu tunda ja tuleb igapäevaelus hästi toime.

Dr Marju Kiplok Töötervishoiuarst

Dr Marju Kiplok on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna pediaatria eriala (1992), töötervishoiu eriala residentuuri (1999) ja kuulub Eesti Töötervishoiu Seltsi.

Täiendanud on Marju ennast mitmel rahvusvahelisel kursusel ning osalenud töötervishoiu seadusloomes.

Töötervishoiuarstina meeldib dr Kiplokile võimalus panustada patsientide tervise säilitamisse ja edendamisse, näha inimesi nende huvitavates ja eripärastes töökeskkondades ning jagada teadmisi töötervishoiu ja kutsehaiguste alal.

Dr Marju Kiplok
Dr Ene Miller

Dr Ene Miller Kõrva-nina-kurguarst

Dr Ene Miller on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (1986) ja kõrva-nina-kurguhaiguste eriala (1988). Enese täiendamist peab doktor väga oluliseks, mistõttu on ta aastate jooksul osalenud väga paljudel erialastel kursustel, koolitustel ja otorinolarüngoloogia kongressidel nii Eestis kui mujal maailmas.

Ene on Eesti Arstide Liidu liige, Eesti Kõrva-Nina-Kurguarstide ja Pea-Kaelakirurgide Seltsi liige ning kuulub Lõuna-Karjala Arstide Seltsi.

Kõrva-nina-kurguhaiguste eriala arstina seisneb dr Milleri töö selle piirkonna haiguste diagnoosimises ja ravivõimaluste väljaselgitamises ning vajadusel ka kirurgilise ravi teostamises. Sagedaste ägedate haigestumiste tõttu selles piirkonnas on doktori jaoks oluline hea koostöö perearstidega, et vähendada krooniliste haiguste teket.

Dr Rene Bürkland Hiina meditsiini arst

Dr Rene Bürkland on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (2006) üldarstina ning õppinud Nanjingi ja Beijingi Hiina meditsiini ülikoolis hiina keelt, nõelravi, massaaži, taiji-d, herbaalmeditsiini ja qigongi. Esimene kõrgharidus on Renel Tallinna Pedagoogikaülikoolist.

Enese täiendamist peab Rene väga oluliseks, mistõttu on ta aastate jooksul osalenud mitmel erialasel kursusel, õppinud juurde Hong taiji-d, Zhong yuan qigong´i ning erinevaid nõelravi meetodeid. Lisaks on Rene ise läbi viinud mitmeid Hiina meditsiini loenguid ja kirjutanud raamatuid („Tark tee terviseni“ ja „Tervise Alkeemia“).

Doktor Bürkland on veendunud, et iga haiguse ja terviseprobleemi ravimiseks on erinevaid võimalusi. Oma igapäevases töös kasutab doktor patsiendi hüvanguks lääne ja Hiina meditsiini tugevaid külgi. Ta usub, et integratiivne meditsiin on tulevikumeditsiin, kus üksteist täiendavad tipptehnoloogia ja iidsed teadmised tervenemisest.

Dr Rene Bürkland
Dr Tiia Liivalaid

Dr Tiia Liivalaid Hiina meditsiini arst

Dr Tiia Liivalaid on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (1988) lastearstina ning spetsialiseerunud perearstiks (2000). Lisaks on doktor Liivalaid õppinud Hiina meditsiini (2011-2013).

Igal aastal osaleb doktor mitmetel perearstidele mõeldud täiendkursustel ning täiendab end pidevalt Hiina meditsiini koolitustel. Tiia kuulub Eesti Perearstide Seltsi.

Hiina meditsiini arstina on doktori soov aidata inimestel saada terveks läbi haiguspõhjuse väljaselgitamise ning motiveerida inimesi tegema oma elus ja ellusuhtumises selliseid muudatusi, mis takistavad haiguste krooniliseks kujunemist.

Dr Marin Kraft-Jaaksoo Nõelraviarst

Dr Marin Kraft-Jaaksoo on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (1997) ja spetsialiseerunud perearstiks (2001).

Marin on õppinud nõelravi ja Tan Wu Bian meetodit dr Rene Bürklandi Hiina meditsiini keskuses Tervise Alkeemia (2015-2016). Igal aastal läbib doktor rohkem kui 100 tunni ulatuses erinevatel koolitustel ja täiendkursustel. Doktor kuulub Tallina ja Eesti Perearstide Seltsi.

Arstina on dr Marin Kraft-Jaaksoo empaatiline ja hinnangutevaba. Oma kogemuste ja teadmistega on ta informatsiooni üldistaja, et inimesel oleks selle põhjal võimalik langetada parim raviotsus. Olulisemaks oma töös hindab doktor ennetustööd – see on võimas elustiil, mida järgides hoiame haigused eemal.

Dr Marin Kraft-Jaaksoo
Dr Gerly Truuväärt

Dr Gerly Truuväärt Kiropraktik

Dr Gerly Truuväärt on lõpetanud Palmeri Kiropraktika Kolledži (2007), kust on saanud üldteaduste bakalaureusekraadi ning kiropraktika doktorikraadi. Lisaks on doktor Truuväärt õppinud Pacific Kolledžis Hiina meditsiini ja nõelravi (2002) ning lõpetanud Chicago Kliinilise Massaažiteraapia Kooli (2000).

Praegu õpib ta Carricki Neuroloogia Instituudis funktsionaalset neuroloogiat. Ta kuulub Eesti ja Euroopa kiropraktikute liitu, Maailma Kiropraktikute Föderatsiooni ning on Rahvusvahelise Neuroloogia ja Rehabilitatsiooni Assotsiatsiooni liige.

Enese täiendamist peab Gerly väga oluliseks, mistõttu osaleb tihti erialastel koolitustel ja seminaridel, on läbinud laste hüperaktiivsuse- ja tähelepanuhäire, toitumise, vastsündinu ja väikelaste hindamisega seotud koolitusi.

Dr Truuväärt on ekspert funktsionaalse neuroloogia vallas. Kiropraktikuna on doktori meditsiiniline erihuvi naiste raseduse, sünnitusjärgse taastumise ja laste arengu toetamine. Ta peab kõige olulisemaks kvaliteetse personaalse kiropraktika pakkumist sellisena, nagu see on aktsepteeritud mujal maailmas.

Dr Margarita Rebrov Silmaarst

Dr Margarita Rebrov on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (1997) ja oftalmoloogia residentuuri (2012). Teine kõrgharidus on Margarital Estonian Business Schoolist (2006).

Enese täiendamist peab doktor äärmiselt oluliseks, mistõttu osaleb ta regulaarselt rahvusvahelistel erialakonverentsidel ja seminaridel.

Silmaarstina on doktor Rebrov spetsialiseerunud silma võrkkesta ja vikerkesta, ripskeha ning soonkesta põletikuga (uveiit) seotud probleemide lahendamisele. Arstina soovitab doktor silmade tervist jälgida, sest tihti kulgevad silmahaigused sümptomiteta ja inimesed pöörduvad arsti juurde liiga hilja või alles siis, kui vaevused liiga teevad.

Dr Margarita Rebrov
Margus Laurik

Margus Laurik Kliiniline psühholoog, psühhoterapeut

Margus Laurik on lõpetanud Tallinna Ülikooli psühholoogia eriala (2008) ja saanud magistrikraadi nõustamispsühholoogias (2010). Margus Laurik on atesteeritud kliiniline psühholoog. Margus peab enesetäiendamist väga oluliseks. Ta on läbinud kognitiiv-käitumisteraapia kursused (2011–2013) ja osaleb igal aastal mitmel erialasel seminaril ja koolitusel. Lisaks kuulub ta Eesti Psühholoogide Liitu, Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsiooni ja Eesti Seksuaaltervise Liitu.

Kliinilise psühholoogina tegeleb Margus Laurik noorte ja täiskasvanute psühholoogilise nõustamise ja teraapiaga, kasutades peamiselt kognitiiv-käitumisteraapia põhimõtteid ja tehnikaid. Erilist huvi pakuvad Margusele ärevushäired, madala enesehinnangu probleemid ja traumajärgsed probleemid.

Ann-Liis Ojaots Kliiniline psühholoog, kognitiiv-käitumuslik terapeut

Ann-Liis Ojaots on lõpetanud Tallinna Ülikooli psühholoogia eriala (2006) ja saanud magistrikraadi nõustamispsühholoogias (2009). Ann-Liis Ojaots on atesteeritud kliiniline psühholoog. Esimene kõrgharidus on Ann-Liisil Tartu meditsiinikoolist (1994).

Enese arendamist peab Ann-Liis väga oluliseks, mistõttu osaleb ta igal aastal väga paljudel erialastel konverentsidel, seminaridel ja töötubades nii Eestis kui välismaal. Ann-Liis kuulub Eesti Psühholoogide Liitu, Eesti Kliiniliste Psühholoogide Seltsi ning on Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsiooni liige.

Ann-Liis Ojaotsa töine kirg on psüühikahäired, eriti ärevushäired ning teised psühholoogilised probleemid, suhe iseendaga (sh enesehinnang).

Ann-Liis Ojaots
Kristjan Puusild

Kristjan Puusild Psühholoog, analüütiline psühhoterapeut, Shindo treener

Kristjan Puusild on lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikoolis psühholoogia ja sotsiaalpedagoogika eriala (2004) ning Eesti Humanitaarinstituudis filosoofia õppesuuna (2009). Kristjan õpib TLÜ Kasvatusteaduste Instituudis doktorantuuris, samuti Eesti Analüütilise Psühholoogia Erakoolis psühhoterapeudiks.

Kristjan Puusild on aastate jooksul olnud mitmete Eesti kõrgkoolide külalislektor, töötab psühholoogina ja shindo treeneri ja juhendajana.

Terapeudina on Kristjanile oluline individuaalne lähenemine, terapeutilise suhte hoidmine ning terviklike lahenduste leidmine. Oma töös lähtub ta põhimõttest, et õnneliku elu aluseks on tervis, mille eelduseks on ihulise ja hingelise tasakaal. Muutused elus nõuavad aga aega ja pühendumist ning midagi, mis seda protsessi koos hoiaks. Kristjan soovibki pakkuda tuge ja olla kaasteeliseks inimese eneseleidmise teekonnal.

Piret Aunapuu Analüütiline psühhoterapeut

Piret Aunapuu on lõpetanud Tartu Ülikoolis avaliku halduse (1997) ja Euroopa õpingud (2006). 2016. aastast on Piret Rahvusvahelise Analüütilise Psühholoogia Assotsiatsiooni poolt aktsepteeritud jungiaanliku psühhoanalüütiku/analüütilise psühhoterapeudi väljaõppes.

Piretit huvitab inimene, nii psüühika kui füüsilise keha areng ja toimimine oma keerukuses, hapruses, tugevuses, paindlikkuses ja lõputus potentsiaalis. Analüütilise psühhoterapeudina ja joogaõpetajana on Piret kaasteeliseks neile, kes soovivad avastada terve(ma) vaimu ja keha saladusi ning seeläbi ennast tundma õppida ning areneda.

Piret näeb ennast töötamas inimestega, kelle elu on justkui paigas, aga igapäeva häirib ärevus ning depressioon, rahutus ja keskendumisraskused, varasem traumakogemus, keerukas lahendamist vajav olukord, raskused eneseotsingutel, paigalseis, suhteprobleemid jne.

Piret Aunapuu
Jane Rannamets-Heinsalu

Jane Rannamets-Heinsalu Psühholoog-terapeut

Jane Rannamets-Heinsalu on lõpetanud Tallinna Ülikooli psühholoogia eriala (2010–2015), Nõustamise ja Pühhoteraapia Erakooli (2008–2011), pereteraapia baaskoolituse (2016) ja tal on transpersonaalse psühhoterapeudi sertifikaat (2016).

Enesetäiendamist peab Jane äärmiselt oluliseks, mistõttu on ta osalenud mitmel erialasel koolitustel. Esimene kõrgharidus on Janel Eesti Riiklikust Kunstiinstituudist.

Psühholoog-terapeudina kasutab Jane erinevaid teraapiameetodeid, et aidata inimestel üle saada stressist, depressioonist, ärevushäirest või mõnest muust kriisisist. Iga inimese lugu on eripärane, seetõttu kasutab Jane just sellele inimesele kõige paremini sobivaid erinevaid teraapiaid, oma kogemust ja elutarkust.

Rein Heinsalu Psühholoog-terapeut

Rein Heinsalu on õppinud psühholoogiat Akadeemias Nord (2010),  Tallinna Ülikoolis magistrantuuris (2010-2014) ja transpersonaalset psühhoteraapiat SACH International koolis (2006–2009). Rein peab enese täiendamist väga oluliseks. Ta osaleb igal aastal mitmel erialasel seminaril ja kursusel. Reinul on Euroopa Transpersonaalse Assotsiatsiooni sertifikaat psühhoteraapias ja IMAGO-paariterapeudi väljaõpe, ta on läbinud ka dialektilis-käitumusliku teraapia kursused. Rein on hiina nei-kung tervisevõimlemise treener.  Esimene kõrgharidus on Reinul Peterburi Teatri-, Muusika- ja Kinoinstituudist (1978).

Psühholoog-terapeudina nõustab Rein Heinsalu inimesi kriiside, ärevuse, unetuse, depressiooni, suhtepingete, psühhosomaatiliste häirete jm puhul ning aitab neil teraapiate kaudu leida uuesti tasakaalu ja efektiivsuse.

Rein Heinsalu
Kaja Heinsalu

Kaja Heinsalu Sõltuvusnõustaja

Kaja Heinsalu on lõpetanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õe eriala (1988), täiendõppe Tartu Ülikoolis füsioteraapia erialal (2002) ja kogemusnõustaja koolituse Arengukeskuses Avitus (2016). Praktilise väljaõppe sõltuvusnõustajana on saanud Soome Tampere Myllyhoito kliinikus (2016).

Kõrghariduse on Kaja omandanud Tallinna Ülikoolis turunduse erialal (2013).

Sõltuvusnõustajana on Kaja Heinsalu abiks inimestele, kes on kaotanud kontrolli alkoholi tarvitamise üle. Olles käinud ise sarnast teed, tahab ta olla toeks ja süvendada usku, et paranemine on võimalik.

Katrin Hallik Kaassõltuvuse nõustaja

Katrin Hallik on läbinud riikliku kogemusnõustamise väljaõppe Arengukeskuses Avitus. Lisaks on ta õppinud transpersonaalset psühhoteraapiat koolis SACH International (2007–2010), IMAGO-paariteraapiat, teadliku keha teraapiat ning saanud kehapsühhoteraapia väljaõppe koolis International Institute for Core Evolution & CoreSoma. Esimene kõrgharidus on Katrinil Tallinna Ülikoolist.

Katrinil on isiklik tervenemiskogemus kaassõltuvushäirest ning ta soovib aidata neid inimesi, kes on hädas mittetoimivate ja kahjustavate suhetega. Katrin peab oluliseks tervendada kogu perekonda ja selles toimivaid suhteid.

Katrin osaleb kehapsühhoteraapia supervisioonides ja väärtustab jätkuvat sisemist tööd iseendaga. Katrinil on ka filoloogiline kõrgharidus.

Kogemusnõustajana kasutab Katrin intuitiivset lähenemist ja kombineerib erinevaid teraapiameetodeid, pidades silmas, et iga inimene on ainulaadne ja väärtuslik tervik.

Katrin Hallik
Helle Nurmsalu

Helle Nurmsalu Naiste tervise füsioterapeut

Helle Nurmsalu on lõpetanud Tartu Tervishoiu Kõrgkooli (2006) ja Tartu Ülikooli (2009) füsioteraapia erialal. Enese täiendamist peab Helle väga oluliseks, mistõttu osaleb igal aastal mitmetel erialastel konverentsidel ja seminaridel. Helle on avaldanud mitmeid teadusartikleid enneaegselt sündinud laste liigutusliku arengu kohta. Ta kuulub Eesti Füsioterapeutide Liitu.

Helle Nurmsalu meditsiiniline erihuvi on naiste sünnitusjärgne taastumisprotsess, kõhu sirglihaste lahknemise ja vaagnapõhjalihastega seotud probleemid.

Füsioterapeudina on Helle jaoks väga oluline nõustamine ja see, et inimene ise mõistaks enda rolli taastumisprotsessis. Iga eesmärgi nimel on vaja teha ise tööd, füsioterapeut on professionaalne nõuandja ja saatja teekonnal püsivate tulemusteni.

Maris Perendi Füsioterapeut

Maris Perendi on lõpetanud Tartu Ülikooli (2012) füsioteraapia erialal, omandamisel on magistrikraad Brightoni Ülikoolis füsioteraapia ja manuaalteraapia erialal. Enese täiendamist peab Maris väga oluliseks, mistõttu osaleb erinevatel erialastel koolitustel ja seminaridel.

Maris kuulub Inglismaa füsioterapeutide liitu ja on Health and Care professions council liige.

Füsioterapeudina peab Maris Perendi oluliseks terviseprobleemi põhjuse välja selgitamist ja nõustamist, et tagada kiirem taastumine, ennetada uusi vigastusi ja vältida tervisemurede taas tekkimist. Personaalne lähenemine võimaldab arvestada inimese soovide ja eesmärkidega.

Maris Perendi
Kaja Ölluk

Kaja Ölluk Logopeed

Kaja Ölluk on lõpetanud Tartu Ülikooli eripedagoogika osakonna (1994) eripedagoogi ja logopeedina. Kajal on logopeedi kutsetunnistus (2013).

Kaja peab enesetäiendamist väga oluliseks, ta osaleb igal aastal erialastel kongressidel, koolitustel ning seminaridel. Lisaks kuulub Kaja Eesti Eripedagoogide Liitu.

Logopeedina toetab Kaja Ölluk kõnepuudega inimesi igapäevaellu reintegreerumisel, aidates arendada kõne kasutamist ja kõnest arusaamist. Kaja selgitab välja kõnepuude olemuse, uurib inimese suulise ja kirjaliku kõne loomet ja mõistmist ning viib läbi kõneraviseansse, mis aitavad kõnepuuet kõrvaldada või leevendada.

Artur Minenko Toitumisterapeut

Artur Minenko on lõpetanud Peterburi Sõjameditsiini Akadeemia (1989) ning õpib Moskva Meditsiiniülikoolis dietoloogia erialal. Artur on täiendanud ennast nutrioloogia ja dietoloogia alal. Artur Minenko erihuvi on rasvumisprobleemid, diabeediga seotud toitumise tugi ning rasedusjärgne toitumine.

Arturile on tähtis inimese aitamine teel tervislikuma eluviisi juurde. Läbi oma teadmiste edasiandmise püüab Artur süstida inimestesse enesekindlust ja usku iseendasse, ning aidata neil seda igapäevaelus kasutada.

Kõige rohkem naudib Artur Minenko lõppresultaadina õnneliku inimese nägemist, kes ületas ennast ning saavutas seatud eesmärgid.

Artur Minenko
Anneli Kõiv

Anneli Kõiv Toitumis- ja kaalunõustaja

Anneli Kõiv on lõpetanud Annely Sootsi Tervisekooli toitumisnõustaja põhiõppe (2016) ja jätkuõppe - tervisenõustaja toitumise alal (2017), täiendanud ennast Hiina meditsiini teooria- ja toitumisalastel loengutel dr Rene Bürklandi Tervise Alkeemia kliinikus (2009–2013) ja osalenud refleksoloogia õppes Krautmani Terviseakadeemias (2009).

Esimese kõrghariduse sai Anneli lõpetades Tallinna Majandustehnikumis õigusteaduse (1988) ja seejärel EBS-is rahvusvahelise ärijuhtimise (2000).

Toitumisnõustajana annab Anneli Kõiv nõu tervislikuks kaalulangetuseks või igapäevamenüü tasakaalustamiseks ja tervislikumaks muutmiseks.

Triinu Stanford Tervise- ja heaolucoach

Triinu Stanford on lõpetanud Suurbritannia Strathclyde’i ülikooli (2015) psühholoogia erialal ning omandanud Southamptoni ülikoolis magistrikraadi tervisepsühholoogias. Triinu on osalenud erialastel konverentsidel ja seminaridel nii Eestis kui ka Suurbritannias ning on Eesti Tervisedenduse Ühingu liige.

Tervise- ja heaolucoachina on Triinu Stanford abiks igas vanuses inimestele, et ennetada või vähendada stressi, ülekaalu, suurendada liikumist või parandada elukvaliteeti. Triinu on toeks ka kroonilistele haigetele ja nende lähedastele, et parandada haigete elukvaliteeti, tugevdada suhteid lähedastega ja õppida haigusega elama.

Triinu nõuannete ja juhendamisega saavad kõik inimesed oma tervise eest hoolt kandes jõuda soovitud tulemusteni, et tunda end oma kehas hästi.

Triinu Stanford
Tiina Keskküla

Tiina Keskküla Coach

Tiina Keskküla on lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Instituudi (1978) kehakultuuri teaduskonna, omandanud Professionaalse Psühholoogia Erakoolis (1998–2001) psühholoogilise nõustaja kutse, läbinud 6-kuulise coachi programmi Neuro Leadership Group’is (2016), omandades coachi RCC-kvalifikatsiooni ja Rahvusvahelise Coachingu Föderatsiooni poolt akrediteeritud ACC litsentsi (2017). Praegu lõpetab ta Transpersonaalse psühholoogia ja hüpnoteraapia erakooli (2017). Tiina on nii Eesti kui Rahvusvahelise Coachingu Föderatsiooni liige.

Tiina peab elukestvat õpet ja aktiivset eluhoiakut hea tervise aluseks ning osaleb sageli rahvusvahelistel erialastel koolitustel.

Coachina püüab Tiina aidata inimestel edasi liikuda oma eesmärkide ja unistuste suunas, teha teadlikke otsuseid ja olema oma elu peremees. Tiina töötab rõõmuga inimestega, kellel on soov edasi liikuda, väljakutseid vastu võtta, sellest rõõmu tunda ja terve olla – olenemata vanusest või ametialasest positsioonist.

Ene Hindpere TRE-terapeut

Ene Hindpere on omandanud TRE-lõdvestustehnija juhendaja kutse (2012), õppinud metameditsiini, pilatest ja õieteraapiat. 2018. aastast täiendab Ene end Holistika Instituudis.

Kõrghariduse ja magistrikraadi sai Ene Tallinna Pedagoogikaülikoolist.

TRE-terapeudina näeb Ene inimest tervikuna. Ene on veendunud, et olulisem meie elus on füüsiline tervis, hingeline tasakaal, liikumine, puhkus, sobiv toitumine, lähedased ja huvitav töö, arenguvõimalused, maailmale tagasiandmine, tänulikkus ja ümbritsev keskkond. Iseennast ja oma vajadusi järjest paremini tundma õppides suudad viia end tasakaalu ka siis kui elu mõnikord sakutab.

TRE-lõdvestustehnika ei lahenda muresid ega probleeme. Kuid tund annab lõõgastuse, kus saab korraks justkui end eemalt vaadata. Mõnikord just kaugemalt olukorrale vaatamine toobki kaasa lahenduse.

Ene Hindpere
Merilin Rohtma

Merilin Rohtma Yumeiho terapeut (4dan)

Merilin Rohtma on läbinud Yumeiho Euroopa esinduses Yumeiho teraapia individuaalkursused  (2012), lõpetanud Anneli Sootsi Tervisekoolis Yumeiho massaaži kursused (2012), omandanud Yumeiho terapeudi kvalifikatsiooni (2013) ja Eesti ainsa 4dan (4. taseme) kvalifikatsiooni (2017) ning lõpetanud Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis klassikalise massaaži kursused.

Yumeiho terapeudina naudib Merilin Rohtma kõige rohkem seda, et saab inimeste vaevuseid oma kätega leevendada.

Yumeiho aitab lugematute vaevuste ja valude vastu, ent see, mis on aastatega vales suunas läinud, vajab ka leevendamisel mitmekordset tähelepanu.

Janika Vaikjärv Yumeiho terapeut (3dan), massöör

Janika Vaikjärv on lõpetanud Yumeiho Therapy School’i (2015–2016) ja tal on rahvusvaheline Yumeiho terapeudi litsents. Varem on Janika läbinud kvantteraapiaõppe Saksamaal (2010–2012). Esimene kõrgharidus on Janikal Tallinna Tehnikaülikoolist, kuid ta on õppinud veel Suurbritannias ning Uus-Meremaal.

Janika on aastaid praktiseerinud erinevaid teraapiaid ja massaaže ning aitab Confidos inimestel terveneda ja tervena püsida Yumeiho teraapia abil.

Vabal ajal on Janika kirglik matkaja ja kirjanik. Seitsmel korral on ta jõudnud Aafrika kõrgeima mäe Kilimanjaro (5895 m) tippu ning tema sulest on ilmunud mitu raamatut.

Janika Vaikjärv
Tiina Tammiste

Tiina Tammiste Massöör-terapeut

Tiina Tammiste hakkas teraapiaid ja massaaže õppima, et saada ise teadlikumaks, kogeda lõõgastust ja et end ise paremini ning tervemana tunda. Tiina on õppinud reikit (2009–2010), klassikalist massaaži, kvantpuudutust, Access Consiousness bars’i tehnikat (2012), Access Consiousness body tehnikat (2014), Lomi Lomi Nui massaaži (2015), MER-sidekoe tasakaalustavat massaaži (2015), kraniosakraal resonants teraapiat (2016) ja biodünaamilist hingamist (2016).

Tiina on soe ja siiras inimene, kes soovib aidata nii lapsi kui ka täiskasvanuid. Tiina teraapiad ja massaažid aitavad traumadest ja vigastustest taastumisel jõuda kehal isetervenemiseni, leevendada emotsionaalset tasakaalutust, maandada stressi ja ülepinget, leevendada ärevus- ja paanikahäireid ning taastada elujõudu.

Lily Hindrea Massöör-terapeut

Lily on lõpetanud M.I Massaažikooli (2011) ning täiendanud end lugematutel spetsiifilistel kursustel ja koolitustel nii M.I. Massaažikoolis, Füsioteraapia Kliinikus kui TLU Terviseteaduste ja Spordi instituudis (2011-2016). Viimase kümne aasta jooksul on Lily omandanud erinevaid tehnikaid, õppinud teraapiaid ning õppinud kinesioteipimist. Kõrghariduse omandas Lily Hindrea Tallinna Kaubandustehnikumis (1981) ja seejärel täiendas end Tallina Tehnikaülikoolis (1999).

Lily seisukoht on, et vähemalt kolm-neli aastat järjepidevat tööd massöörina annab piisava kogemuse, et olla tõesti professionaalne oma töös.

Massöörina Lily alati uurib, analüüsib ja otsib kliendi kehal mõjutamist vajava piirkonna. Lily hinnangul on tänapäeva väheliikuva inimese absoluutselt kõige suurem probleem otseselt või kaudselt seotud vereringega. Mistahes massaažiga vere- ja lümfiringlusele kaasaaitamine on juba ravi iseenesest.

Lily Hindrea
Kerli Blauhut

Kerli Blauhut Massöör-terapeut

Kerli Blauhut on lõpetanud MI Massaažikooli, kus õppis erinevaid massaažitehnikaid ja kehahoolitsusi. Lisaks on Kerli lõpetanud Haapsalu Kutsehariduskeskuses kodumajanduse eriala.

Kerli teeb klassikalist massaaži, kupumassaaži, laavakivimassaaži, spordimassaaži, moksa teraapiat ja lastemassaaži.

Massöörina teeb Kerli oma tööd südame ja hingega siiras soovis inimesi läbi oma kehahoolitsuste ja massaažide teadlikult tervendada, nende enesetunnet parandada ja tervist tugevdada.

Karina Laurits Treener

Karina Laurits on lõpetanud Tartu Ülikooli skandinavistika eriala (2005) ja õppinud Tallinna Ülikoolis Kultuuride uuringute doktorantuuris (2010–2017).

Doktorantuuriga paralleelselt hakkas Karina huvi tundma Hiina tervisepraktikate vastu läbides Hiina meditsiini keskuses Tervise Alkeemia Hiina meditsiini teooria kursuse (2015), akupressuuri ja acunova koolitused (2015) ning taimravi kursuse (2016). Karina on läbinud Tais koolituskeskuses Thai Qi Holistics meditsiinilise qigongi´i instruktori koolituse (2017) ja täiendab end pidevalt Taimaal õpetaja Ajarn Toh'i käe all.

Hiina tervisepraktikate ja qigongi´ni jõudis Karina läbi isikliku vajaduse leidmaks parim viis raske terviseprobleemi lahendamiseks ja tervise toetamiseks. Tänaseks on Karina jagu saamas haiguse tüsistustest. Seetõttu võib ta julgelt oma kogemusest kinnitada, et järjepidev pühendunud qigong'i harjutamine aitab tervist taastada.

Karina Laurits
Külli Ojamets

Külli Ojamets Shindo treener-terapeut

Külli on õppinud International Jomon Shindo Assotsiatsioonis (2010) Shindo juhendajaks, Tervise Alkeemia keskuses Hiina meditsiini põhitõdesid, Hiina kosmeetilist teraapiat, kuputeraapiat ning Tuina Na massaaži.

MER-massaaži on Külli õppinud Body Awareness Keskuses (2016-2017).

Hinnatud treeneri ja terapeudina on Külli end aastaid täiendanud erinevatel kursustel ja seminaridel ning integreerinud omandatud teadmisi edukalt igapäevaellu.

Treeneri ja terapeudina valmistab Küllile kõige suuremat rõõmu see, kui inimene, kes on jõudnud temani, on ise motiveeritud olema terve ning valmis tegema koostööd, avamaks oma keha loomulik potentsiaal terveneda. Tänu oskusele teha erinevaid massaaže, saab ta kiiresti kohandada igale inimesele just seda, mis talle sel hetkel kõige vajalikum on.

Kaili Lumi Treener

Kaili Lumi on omandanud Animal Flow treeneri 1.taseme Londonis (2016), Fitness Inspired Teacher 3. taseme YMCA Awards alla kuuluvas Tervishoiu- ja Spordi erikoolis (2016), õppinud mitmeid erinevaid treeningstiile (2014-2016) ning Kaili areng treenerina jätkub Londonis tänaseni.

Kõrghariduse omandas Kaili Lumi Tallinna Tehnikaülikoolis (2004).

Treenerina soovitab Kaili Animal Flow´d kõigile. See sobib nii võimekale sportlasele kui lihtsalt inimesele, kes tahab parandada oma keha treenitust ja tunda end suurepäraselt. Iga Animal Flow treening on eelmisest pisut erinev. Lõbus ja mänguline, ent ka väljakutseid pakkuv ja higistama panev.

Kaili Lumi
Britt Kalbus

Britt Kalbus Treener, Pilatese meister

Britt Kalbus on lõpetanud Tallinna Ülikoolis koreograafia (2000-2005), omandanud Romana´s Pilatese koolis New Yorgis (2006-2008) True Pilatese V astme diplomi ning täiendab end Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias. Lisaks on Britt osalenud lugematutel erialastel koolitustel Eestis, Inglismaal, Prantsusmaal, USA-s ja mitmes muus riigis.

Britt on Eesti ja Põhjamaade ainus Pilatese meister, True Pilates Estonia asutaja ja treener.

Treenerina soovi Britt aidata neid, kes seda kõige rohkem vajavad ja kes end ise aidata ei suuda – ennekõike liikumispuudega inimesi, kelle elu võib Pilatese toel omandada sootuks uue sisu ja kvaliteedi, kuid ka lootustandvaid noorsportlasi, kellele Pilates on Pilates tugitreeninguna lausa hädavajalik.

Eve Paju Treener

Eve Paju on lõpetanud Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna (2008) ja omandanud seejärel Romanas´s Pilatese V astme diplomi Austraalias (2015-2016).

Romana diplomi omandamiseks läbis Eve intensiivse koolitusprogrammi, mis koosnes kolmest seminarist ja kuuesajast tunnist pilatese tehnika õppimisest. Igal aastal osaleb Eve rahvusvahelistel jätkukoolitustel.

Treenerina innustab Evet klientide arengu nägemine, kui järjepidev treening annab inimestele hea enesetunde, paraneb rüht ning nad muutuvad iga trenniga vastupidavamaks. Muutused kindlasti ei toimu üleöö, kuid seda enam teeb iga väike edusamm kliendi treeningus Evele suurt rõõmu.

Eve Paju
Virge Naeris

Virge Naeris Treener

Virge Naeris on lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikooli kehakultuuri teaduskonna (1994), Professionaalse Psühholoogia Erakooli (2004) ja õpib praegu Audentese Ülikooli rakenduspsühholoogia magistriõppes.

Endise tippsportlasena on Virge kokku puutunud erinevate traumadega, mis on tekitanud sügava huvi idamaadest pärit tehnikate ja praktikate (joogade ning teraapiate) vastu. Selles valguses on Virge end aktiivselt täiendanud Eestis, Indias, USA-s ja mujal maailmas ning lisaks õppinud juurde Hiina meditsiini.

Virge kuulub Eesti Olümpiasportlaste Ühendusse, Eesti Sportlaste Ühendusse ning Golfi Liidu kutsekomisjoni.

Treenerina on Virgele südamelähedane idamaadest pärit käsitlus, kus vaadeldakse inimese keha kui tervikut ja arvestatakse nii füüsilise, vaimse kui hingelise poolega ja nendevahelise tasakaaluga.

Liisi Juhe Pereõde

Liisi Juhe on lõpetanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis õe põhiõppe (2009) ja täiendanud end mitmetel immuniseerimisalastel koolitustel nii Eestis kui välismaal.

Lisaks on Liisi läbinud mitmeid toitumis- ja elustiilialaseid koolitusi, osalenud alkoholi liigtarvitamisega soetud ning ravimite kliiniliste uuringute läbiviimist tutvustaval koolitusel.

Pereõena naudib Liisi võimalust aidata erinevas vanuses inimesi nende tervisemurede lahendamisel. Lisaks teostab Liisi õendusprotseduure ja nõustab haigusest paranemisel.

Liisi Juhe
Betty-Maria Märk

Betty-Maria Märk Pereõde

Betty-Maria Märk on lõpetanud Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis (2010) õenduse eriala ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis (2015) terviseõenduse eriala. Betty-Maria peab enesetäiendamist ja arengut väga oluliseks. Ta on osalenud mitmetel meditsiinivaldkonna seminaridel ja koolitustel, õppinud elustiili nõustamist, vaimse tervise probleemide märkamist ja ennetamist, osalenud spirograafia alasel praktilisel kursusel, õppinud sünnimärgi uuringute ja uneuuringu läbiviimist.

Betty-Maria on läbinud Motiveeriva Intervjueerimise alg- ja kesktaseme koolitused ning on rahvusvahelise treenerikoolituse ootel. Ühtlasi on ta EMITA (Eesti Motiveeriva Intervjueerimise ja Treeningu Assotsiatsioon) liige. Pereõena nõustab Betty-Maria igas vanuses patsiente ning viib läbi õendusprotseduure, hingamise uuringuid (spirograafia), sünnimärkide uuringuid (dermtest) ja võtab inimesi vastu uneõena.

Laura Nulk Õde

Laura Nulk on õppinud Tartu Ülikooli kehakultuuri teaduskonnas (2010–2011) ja lõpetanud õe põhiõppe Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis.

Laura peab enesetäiendamist oluliseks, ta on osalenud ortopeedia ja füsioteraapia alastel seminaridel, väikelaste arengu ja toitumisega seotud koolitustel ning õppinud uneuuringu läbiviimist. Laura kuulub Eesti Õdede Liitu.

Laura usub, et inimese eest hoolitsemine on kauneim kunst maailmas. Pereõena rakendab Laura oma teadmisi inimeste abistamisel, et aidata säilitada tervist ja saavutada parem elukvaliteet. Ta peab oluliseks inimese kogemusi ja reaktsioone haiguse ja tervise suhtes ning õpetab ning juhendab inimesi tervise hoidmisel ja haigusest paranemisel, lähtudes holistilisest inimkäsitlusest.

Laura Nulk
Hille Alamaa

Hille Alamaa Õde

Hille Alamaa on lõpetanud Tartu Meditsiinikoolis velsker-laborandi eriala (1986), Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis õe põhiõppe (2013), osalenud immuniseerimisalasel ja alkoholi liigtarvitamisega seotud koolitustel ning täiendanud end töötervishoiu- ja tööohutuse alal.

Õena peab Hille oluliseks inimeste eest hoolitsemist ja nende tervisest hoolimist, võimet inimesi kuulata ja parimat nõu anda. Hille väärtustab oma töös individuaalset lähenemist ja koostööd, sest õenduse olulisemad osad on patsiendikesksus, empaatia, hoolivus ja oma tegevuse väärtustamine.

Keiu-Karin Michelson Õde

Keiu-Karin Michelson on lõpetanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis õe põhi- ja täiendõppe (2012) ning täiendanud ennast mitmetel erinevatel tervishoiualastel täiendkoolitustel.

Keiu-Karin on kindel, et nii nagu füüsiline tervis, on ka vaimne tervis ja heaolu tähtis kogu inimese elukaare vältel.

Õena usub ta, et kui keskenduda inimeste julgustamisele ja nende eneseusu suurendamisele, saab õde inimeste vaimse tervise heaolu oluliselt suurendada.

Keiu-Karin Michelson
Margit Savitski

Margit Savitski Assistent

Margit Savitski on lõpetanud Tartu Ülikooli kehakultuuri teaduskonna ujumise eriala. Ülikooli lõpetamise järel töötas Margit aastaid laste ujumistreenerina, seejärel suundus eraettevõtlusse, töötades büroojuhina Eestis ja Gruusias. Enne Confidosse tööle tulekut aitas Margit käivitada ja kliente teenindada keha ning vaimu värskena hoidmise stuudios Tasapisitasakaal.

Margit on äärmiselt soe, hooliv ja siiras inimene, kes on telefoni teel kliente nõustades tihti esimene kokkupuutepunkt Confidoga. Kliendid kiidavad Margitit kui väga empaatilist, lahket ja hoolivat inimest, kes suudab alati kliendi mure lõpuni kuulata, süveneda ja pakkuda sobivaima lahenduse.

Tihti ei tea inimene täpselt, kelle poole tuleks oma murega pöörduda. Margitit kliendid kiidavad ja pöörduvad tihtilugu uuesti Margiti poole, kui nad mõnes olukorras ei tea täpselt, millise arsti juurde oma murega minna.

Johanna Mõtte Assistent

Johanna Mõtte on lõpetanud Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi (2015) ja tema eesmärk on omandada õigusteaduste magistrikraad. Ülikooliõpingute kõrval töötas Johanna Haigekassas juristi abina (praktika). Seejärel siirdus ta kaubandussektorisse, kus sai assistenditöö ja klienditeeninduse kogemuse.

Varasema huvi tõttu meditsiinisektori vastu, liitus Johanna Confido Erameditsiinikeskuse assistentide meeskonnaga. Ambitsioonika inimesena meeldivad Johannale igapäevased väljakutsed. Seetõttu on ta võtnud Confidos ärikliendihalduri rolli ning olnud selle ärisuuna tööprotsesside arendusmeeskonna aktiivne liige. Ühtlasi tegeleb Johanna meeleldi personaalsetele vajadustele vastavate tervisekontrollide korraldamisega.

Confidos meeldib Johannale rutiinivaba töökeskkond ja võimalus uue organisatsiooni ülesehitamisel kaasa rääkida.

Johanna Mõtte
Janne Rauk

Janne Rauk Assistent

Janne Rauk on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna tööstuse planeerimise eriala. Enne Confidot töötas Janne aastaid panganduses ja jaekaubanduses, kus hea klienditeenindus oli väga oluline.

Janne peab enese arendamist ja uusi väljakutseid väga oluliseks. Janne erihuvi on alati olnud seotud inimese tervise ja terveks olemisega. Teda on paelunud inimese tervis tervikuna ja küsimused, miks mõned inimesed on tervemad kui teised, tegemata selleks erilisi pingutusi; mida teha selleks, et inimene püsiks hea tervise juures ka kõigi nende muutuste keerises, mis eluea jooksul paratamatult ette tulevad.

Ajendatuna soovist saada ise rohkem teada ja pakkumaks tulevikus inimestele õiget, tervist säästvat nõu, läks Janne end täiendama Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tervisedenduse erialale.

Katrin Lukk Assistent

Katrin Lukk on lõpetanud Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži turismi- ja hotelliettevõtluse erialal. Põhjalik huvi inimese tervise vastu viis ta Eesti Massaaži- ja Teraapiakooli massaažiterapeudiks õppima.

Katrin omab nii administratiivtöö kui klienditeeninduse kogemust. Ta on töötanud Merimetsa Tervisekeskuses ning samal ajal täiendanud end massöörina omandades erinevaid massaažitehnikaid (Aqva Tai veemassaaž, India peamassaaž, kupumassaaž jne).

Katrinile on väga südamelähedane kõik meditsiini- ja tervisega seonduv, tervislik mõtte- ja eluviis, samuti terviklik lähenemine terviseküsimustele.

Confido kontseptsioon klassikalise ja täiendmeditsiini ühendamisest on see, millesse Katrin usub. Confidos saab Katrin olla osa meeskonnast, kes tegeleb lisaks inimeste ravimisele ka haiguste ennetamise ja tervise hoidmisega.

Katrin Lukk