Meie inimesed

Teeme asju uutmoodi, sest meie fookuses on inimese tervis tervikuna. Oma igapäevatöös keskendume inimestele, püüdes olla maksimaalselt kliendikesksed. Eelkõige oleme aga pühendunud neile, kes soovivad olla terved ja jääda terveks. Confido meeskonda kuuluvad oma ala tippudest arstid, õed ja assistendid, kes oma võimeid, oskuseid ja empaatiat rakendades aitavad inimestel parandada oma tervist ja elu.

Meie meeskonnaliikmeid iseloomustab kirg oma töö vastu ning soov end oma alal pidevalt täiendada ja uusi teadmisi omandada. Kõik selle nimel, et saaksime oma kliente parimal viisil aidata ja toetada.

„Kõikide meie arstide ja õdede soov on aidata inimestel ära tunda, mis nende tervisele päriselt hea on, tehes seda professionaalselt ja toetavalt,“ ütleb juhatuse liige Kadi Lambot.

Dr Eret Jaanson Peremeditsiini eriarst

Dr Eret Jaanson on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (1998) ning seejärel läbinud peremeditsiini residentuuri (2002).

Igal aastal osaleb Eret erinevatel täiendkoolitustel ja konverentsidel, ta on osalenud mitme ravijuhendi koostamise töörühmas ning koolitab pereõdesid ja -arste. Lisaks on Eret õppinud Tan Wu Bian’i metoodikat Hiina Meditsiini kliinikus Tervise Alkeemia ning läbinud Acunova nõelravikoolituse (2015).

Perearstina on dr Jaanson esimene nõustaja kõikide terviseprobleemide ja -küsimuste korral igas vanuses inimestele, ent kõige südamelähedasem on doktorile tegelemine laste tervisega.

Dr Eret Jaanson
Dr Elmira Mamedova

Dr Elmira Mamedova Peremeditsiini eriarst

Dr Elmira Mamedova on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (2012) ning lõpetanud peremeditsiini residentuuri (2016). Lisaks on Elmira osalenud erinevatel oma erialaga seotud seminaridel ja koolitustel. Doktor kuulub Eesti Perearstide Seltsi, Eesti Nooremarstide Seltsi ja on Eesti Noorte Perearstide asutaja.

Dr Mamedova peab oluliseks, et inimene ise oleks oma tervise peremees, sest igaüks ise saab mõjutada oma elustiili ja harjumusi, mis on otseselt abiks tervisemurede vältimisel.

Kui tekib olukord, mil on vaja arsti nõu, siis on doktor patsiendile toeks, et kuulata ära mured, anda edasised soovitused ja leida parim lahendus probleemile. Doktor usub, et koos töötades moodustavad arst ja patsient tugeva meeskonna, kes tegutsevad ühise eesmärgi nimel.

Dr Iris Koort Peremeditsiini eriarst

Dr Iris Koort on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (1988) ja läbinud peremeditsiini kursused (1997). Lisaks osaleb ta aktiivselt nii Euroopa kui ka ülemaailmsetel perearstide kongressidel ning lasteinfektsioonide, diabeedi ja naiste tervise alastel konverentsidel. Irise erihuvi on infektsioonhaigused ja vaktsineerimine. Sellega seoses on Iris osalenud mitmel rahvusvahelisel infektsioonikonverentsil, samuti kuulub ta sotsiaalministeeriumi immunoprofülaktika komisjoni.

Dr Koort on aastaid Eestis ja Soomes tegelenud erinevas vanuses ja erinevast rahvusest patsientide tervisemuredega. Arstitöös peab doktor oluliseks empaatiat ja intuitsiooni, armastades keerulisi väljakutseid ja nautides koostööd patsiendiga, kelle keerulisele ja pikka aega vaevanud tervisemurele ta lahenduse leiab.

Dr Iris Koort
Dr Eve Kivistik

Dr Eve Kivistik Peremeditsiini eriarst

Dr Eve Kivistik on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (1995) ja läbinud perearsti täiendkursused (2002). Lisaks on Eve lõpetanud kinesioteipimise koolituse (2014) ning Hiina Meditsiini keskuses nõelravi koolituse Tan Wu Bian’i ja Acunova meetodil (2015).

Eve kuulub nii Eesti kui ka Tallinna Perearstide Seltsi juhatusse.

Perearstina on dr Kivistik kõikidele patsientidele toeks, et leida õige abi keerulises meditsiinisüsteemis. Hinnates patsiendi eluviisi, pärilikkust ja muid riskitegureid, aitab doktor leida õige suuna haiguste ennetamiseks ja eluviisi parandamiseks. Kõige nauditavam on selline arsti ja patsiendi vaheline koostöö, mil arst suudab patsienti motiveerida aktiivselt osalema oma tervise hoidmise ja parandamise teekonnal.

Dr Marko Ölluk Peremeditsiini eriarst

Dr Marko Ölluk on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (1993), omandas üldarsti eriala (2012) ja lõpetas peremeditsiini residentuuri (2017).

Marko kuulub Eesti ja Tallinna Perearstide Seltsi ning on Eesti Arstide Liidu liige.

Dr Ölluk peab oluliseks kvaliteetse arstiabi kättesaadavust esmatasandi meditsiinis, kus abivajajale tehakse esmased uuringud ja antakse selgitus kaebuste põhjuste kohta. Sama tähtis on arsti oskus anda patsiendile adekvaatne ja arusaadav hinnang tervise ja edasise ravikäigu kohta.

Dr Marko Ölluk
Dr Ingrid-Liliana Peetris

Dr Ingrid-Liliana Peetris Erakorralise meditsiini arst

Dr Ingrid-Liliana Peetris on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (1990) ning seejärel läbinud internatuuri erakorralises abis (1991).

Igal aastal osaleb Ingrid-Liliana erinevatel täiendkoolitustel ja konverentsidel, pidades enesetäiendamist väga oluliseks.

Dr Peetris peab oluliseks aidata inimest tema mures ja otsida lahendusi lahendamata probleemidele. Dr Peetris soovib aidata neid, kes ise tahavad ennast aidata ja kui see on keeruline, siis leida teid, et inimene ise sooviks ennast aidata.

Erakorraline meditsiin hõlmab kõiki terviserikkeid, mis võivad meid igapäevaselt tabada. Mida varem ja kiiremini neile probleemidele lahendus leida, seda väiksem on hilisemate tüsistuste risk

Iga inimese jaoks on temaga toimuv erakorraline ja uudne. Nendes situatsioonides tuleb hoida mõistus virge ja leida kiired ja efektiivsed lahendused uuringuteks ja raviks.

Dr Andreas Abel Üldarst

Dr Andreas Abel on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna integreeritud bakalaureuse- ja magistriõppe (2013).

Andreas on alati nautinud keerulistele ülesannetele ja probleemidele lahenduse leidmist, arsti töö pakub selles osas pidevalt väljakutseid. Dr Abel usub, et parim lahendus terviseprobleemile peab endas mingil määral sisaldama ka subjektiivsust, sest inimeste soovid ja vaated elule on erinevad ning arstina püüab ta nendega alati arvestada.

Dr Abel on 7 aastat töötanud Soomes ning puutunud üldarstina kokku väga erinevate meditsiini valdkondadega. Kõige enam kogemust ning koolitust on Andreasel valvetöö osas ja erinevate geriaatriliste, sealhulgas ka dementsete patsientide ravis. Dr Abel on huvitatud ka tervishoiu administratiivsest poolest ning töötanud vastutava arstina erinevates raviasutustes.

Dr Andreas Abel
Dr Simmo Tõnisson

Dr Simmo Tõnisson Üldarst

Dr Simmo Tõnisson on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekava (2019).

Üldarstina on dr Tõnissonile oluline patsiendile täpselt seletada, mida mingi uuring meile näitab, kuidas võiksid arengud olla ning miks haigusi just selliselt käsitletakse. On väga oluline, et patsiendid enda tervisega seonduvat mõistaksid.

Dr Tiit Kivistik Veresoontekirurg

Dr Tiit Kivistik on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (1995), üldkirurgia residentuuri (2002) ja kardiovaskulaarkirurgia residentuuri (2005). Doktor peab erialast enesetäiendamist äärmiselt oluliseks, mistõttu osaleb igal aastal veresoontekirurgilistes ja endovaskulaarsetes koolitusprogrammides Euroopa erinevates keskustes.

Täiendavalt on Tiit läbinud kursused perifeersete veresoonte ultraheli doppler-uuringu teostamiseks ning on EAS poolt sertifitseeritud veresoontekirurg. Dr Kivistik kuulub Eesti Veresoontekirurgide Seltsi ja on European Society for Vascular Surgery liige.

Doktori eriala on küll südame- ja veresoonkonna kirurgia, ent inimesi võtab ta vastu veresoontekirurgina. Oma kirurgitöös on doktor teinud üle kolme tuhande operatsiooni.

Dr Tiit Kivistik
Dr Kati Otsa

Dr Kati Otsa Reumatoloog

Dr Kati Otsa on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (1986) ja reumatoloogia residentuuri (1988).

Enda täiendamiseks osaleb doktor igal aastal olulisematel ülemaailmsetel erialakongressidel ja seminaridel. Doktor on autori ja kaasautorina avaldanud üle 25 teadusartikli, muuhulgas reumatoloogiliste haiguste epidemioloogiast ning uuringuid nii neuroendokriinimmunoloogia (NEI) kui ka muudes valdkondades.

Dr Otsa kuulub Eesti Reumatoloogide Seltsi juhatusse, ta on American College of Rheumatology (ACR) ja European League Against Rheumatism (EULAR) liige. Doktori meditsiiniline erihuvi on süsteemse erütematoosluupuse epidemioloogia Eestis.

Oma töös peab dr Kati Otsa märkimisväärseks viimase kahe kümnendi raviarsenali arenguid reumatoloogias, mis on toonud olulise pöörde ravitulemustesse. Õigeaegse ja adekvaatse raviga reumatoloogilased patsiendid ei invaliidistu enam, nad saavad elada kvaliteetset ja valuvaba elu.

Dr Maie Aua Gastroenteroloog

Maie Aua on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (1976), internatuuri (1977) ning gastroenteroloogia kliinilise ordinatuuri (1990).

Maie peab erialast täiendkoolitust väga oluliseks, osaledes igal aastal mitmetel erialastel konverentsidel Euroopas. Lisaks on ta täiendanud ennast konverentsidel nii Aasias kui Ameerikas.

Maie on Eesti Arstide Liidu, Eesti Gastroenteroloogide Seltsi ning Eesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühingu liige.

Dr Maie Aua
Dr Urve Pappa

Dr Urve Pappa Günekoloog

Dr Urve Pappa on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (1987) ja sünnitusabi ning günekoloogia internatuuri (1989).

Urve peab väga oluliseks elukestvat õppimist ja enese arendamist, mistõttu osaleb iga-aastastel Eesti Naistearstide Seltsi, Eesti Kolposkoopia Ühingu, Tartu Ülikooli arstiteaduskonna täienduskursustel ning GKS Koolituspäevadel Helsingis. Lisaks on ta osalenud Eesti Perinatoloogia Seltsi, Seksuaalsel Teel Levivate Infektsioonide Eesti Ühingu, Eesti Psühhiaatrite Seltsi, Eesti Neuroloogide Seltsi, Eesti Inimesegeneetika Ühingu konverentsidel ja seminaridel.

Doktor on Eesti Naistearstide Seltsi, Eesti Kolposkoopia Ühingu ja Soome Kirurgilise Günekoloogia Seltsi liige.

Naistearstina hõlmab dr Pappa töö naise kogu eluringi sünnist kõrge eani. Sageli on tegemist mitme patsiendiga korraga - rase naine ning loode. Heade tulemuste saavutamiseks on tähtis osata siduda teaduspõhist meditsiini, meditsiinilist kõrgtehnoloogiat ja tippsaavutusi meie esivanemate teadmiste, taimeraviga ja idamaade meditsiiniga. Doktor usub, et tugeva tervise ning hea enesetunde võti peitub eelkõige organismi tasakaalus.

Dr Sergei Ponomarjov Günekoloog

Sergei Ponomarjov on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (2015) ning residentuuri Lääne-Tallinna Keskhaigla Pelgulinna Sünnitusmajas (2019).

Sergei eelistab ambulatoorset tööd, sest see võimaldab tal tegeleda ühe konkreetse patsiendi muredega korraga ning nendele kontsentreeruda 100%.

Erilist huvi pakuvad Sergeile diagnostilised protseduurid: hüsteroskoopia ning kolposkoopia. Mõlemad on pidevas arengus, nõudlikud teadmiste ning oskuste suhtes ja seetõttu panevad ka teostajat pidevalt end arendama.

Doktor kuulub Eesti Naistearstide Seltsi ning osaleb regulaarselt erinevatel erialastel koolitustel.

Dr Sergei Ponomarjov
Dr Ailen Aluri

Dr Ailen Aluri Günekoloog

Dr Ailen Aluri on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ravi eriala (2000) ning sünnitusabi ja günekoloogia eriala (2007). Igal aastal osaleb Ailen rahvusvahelistel günekoloogia ja sünnitusabi või viljatusravi konverentsidel.

Ailen on Eesti Arstide Liidu, Eesti Naistearstide Seltsi ja Baltic Fertility Society liige. Aastaid on dr Aluri olnud Tervishoiu Kõrgkooli ämmaemanda õppetooli õppejõud ning töötanud suuremates haiglates günekoloogina.

Naistearstina on dr Aluri abiks naistele puberteedist menopausini, pakkudes oma abi ja teadmisi terviseprobleemide uurimisel ja lahendamisel nii sünnitusabi, viljatuse kui ka günekoloogia valdkonnas.

Dr Mall Varvas Naistearst

Mall Varvas on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (1989) ning Tartu Ülikooli sünnitusabi ja günekoloogia internatuuri (1990).

Mall on töötanud üle 30 aasta peamiselt günekoloogia suunal ja seetõttu on tema erihuviks kujunenud günekoloogiline kirurgia. Malli paelub valitud eriala juures selle mitmekülgsus: sünnitusabi ja günekoloogia; naistearstina saab aidata poolt inimkonnast sünnist surmani. Ta pakub oma teadmiste ja oskuste kohast abi erinevate probleemidega patsientidele ja ka neile, kes soovivad saada hinnangut oma tervise kohta.

Mall peab enesetäiendust väga oluliseks, osaledes regulaarselt Euroopa Günekoloogilise Endoskoopia Seltsi, Soome Günekoloogilise Kirurgia Seltsi, Eesti Naistearstide Seltsi ning Eesti Perinatoloogia Seltsi konverentsidel.

Mall kuulub Eesti Naistearstide ja Eesti Perinatoloogia Seltsi, Soome Günekoloogilise Kirurgia Seltsi ning Euroopa Günekoloogilise Endoskoopia Seltsi. Lisaks kuulub ta Eesti Arstide Liitu.

Dr Mall Varvas
Prof Toomas Toomsoo

Prof Toomas Toomsoo Neuroloog

Prof Toomas Toomsoo on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (1996), neuroloogia residentuuri (2001) ja on Tartu Ülikooli Närvikliiniku ning Saksamaa Tübingeni Ülikooli Aju-uuringute Keskuse doktorantuuris.

Professor kuulub mitmesse erialaorganisatsiooni, nagu näiteks Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts, Eesti Peavalu Selts jne.

Neuroloogina aitab prof Toomsoo inimesi igasuguste neuroloogiliste probleemide korral, ent Toomase meditsiiniline erihuvi on peavalud ja Parkinsoni tõbi. Lisaks on prof Toomsool sertifikaat transkraniaalse sonograafia, neurovaskulaarse ultraheli teostamiseks (unearterid, ajuarterid) ja karpaaltunneli sündroomi hindamiseks ultrahelis.

Prof Toomsoo eesmärk arstina on leida üles haigus ja parim ravimeetod või aidata patsiendil aru saada, et neuroloogilist haigust ei ole.

Dr Katrin Põld Neuroloog

Dr Katrin Põld on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (2009) ja neuroloogia residentuuri (2015). Doktor kuulub Eesti Farmakoloogia ja Eesti Unemeditsiini Seltsi ning on Eesti Peavaluseltsi liige.

Teadushuvilise arstina on Katrin igal aastal osalenud rahvusvahelistel teaduskonverentsidel. Tema peamisteks teadushuvideks on neuropsühhofarmakoloogia ja unemeditsiin.

Neuroloogina püüab dr Põld leida lahendusi inimeste närvisüsteemiga seotud sümptomitele ja haigustele, alates peavaludest ning muudest valusündroomidest, lõpetades epilepsia, mälu- ja liigutushäiretega. Doktor on veendunud, et tänapäeval on võimalik mitmeid neuroloogilisi haiguseid ennetada. Patsienti hoolikalt kuulates ja personaalsete eripäradega arvestades jõuab enamasti ka korrektse diagnoosini, mis on tõhusa ravi eelduseks.

Dr Katrin Põld
Dr Karin Hussar

Dr Karin Hussar Naha- suguhaiguste arst I Dermatoveneroloog

Dr Karin Hussar on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (1993) ja dermatoveneroloogia residentuuri Tartu Ülikooli Kliinikumis (2000).

Enda erialaseks täiendamiseks osaleb doktor Euroopa Dermatoveneroloogia Akadeemia kongressidel, Rahvusvahelisel Seksuaalsel Teel Levivate Infektsioonide Ühingu kongressidel, samuti allergoloogia, nahavähi ja melanoomi alastel koolitustel Eestis ja Euroopas. Doktor kuulub Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Seltsi, Eesti Onkoloogide Seltsi, Rahvusvahelisse Dermatoskoopia Seltsi ja Euroopa Dermatoveneroloogide Assotsatsiooni.

Dr Hussar on spetsialiseerunud nahakasvajate ja melanoomi diagnostikale ning ravile, ent täna tegeleb nahahaigustega üldisemalt ning nõustab ja ravib nahahaigeid alates väikelastest.Patsiendi jaoks parimate võimalike lahenduste leidmiseks ja teostamiseks teeb dr Hussar igapäevaselt koostööd teiste erialade spetsialistide ja perearstidega.

Doktor usub, et parimad ravitulemused sünnivad siis, kui inimene arsti usaldab, kuulab ja soovituste järgi toimib. Sellest ajendatuna suunab ja juhendab ta alati patsienti enda tervise kasuks tööle.

Dr Pille Konno Naha-ja suguhaiguste arst, dermatoveneroloog

Dr Pille Konno on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (1994) ja dermatoveneroloogia residentuuri Tartu Ülikoolis (2000). Praegu teeb lisaks kliinilisele tööle melanoomi diagnostikaga seonduvat teadustööd Tartu Ülikooli doktorantuuris.

Doktor on end täiendanud Saksamaal Berliini Charite kliinikus, Bochumis, St.Joseph kliinikus, Hamburgis ja Itaalias Rooma Tor Vergata ülikooli juures. Sooviga olla kursis kaasaegsete diagnostika ja ravimeetoditega, osaleb doktor igal aastal rahvusvahelistel kongressidel ja koolitustel. Doktor kuulub Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Seltsi (ENSAS) juhatusse, on Seksuaalsel teel Levivate Infektsioonide Ühingu (STLIEÜ), Rahvusvahelise Dermatoskoopia Seltsi (IDS) ja Euroopa Dermatoveneroloogide Akadeemia liige.

Dermatoveneroloogia on pidevalt arenev ja laienev meditsiini eriala, mis tegeleb nii naha, küünte, kui juuste probleemidega vanusest ja soost sõltumata, samuti seksuaalsel teel levivate infektsioonide diagnostika ja raviga. Olulisel kohal on melanoomi ja mittemelanoomse nahavähi varajane dermatoskoopiline diagnostika.

Doktor usub, et õigeaegse diagnostikaga ja adekvaatse raviga on võimalik tagada ilus, terve nahk ja parem elukvaliteet. Parimate ravitulemuste saavutamine on alati koostöö patsiendiga.

Let's make skin better!

Dr Pille Konno
Dr Andres Asser

Dr Andres Asser Neurokirurg

Dr Andres Asser on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (2000), residentuuri neurokirurgia erialal (2011) ja jätkab enese täiendamist Tartu Ülikooli neuroteaduste doktorantuuris.

Erialaselt on Andres end aastaid täiendanud Euroopa Neurokirurgide Assotsiatsiooni kursustel. Ühtlasi on ta osalenud mitmetel laste neurokirurgia ja neuroonkoloogiaga seotud erialastel koolitustel ning seminaridel.

Dr Asser kuulub L. Puusepa nimelisse Neuroloogide ja Neurokirurgide Seltsi.

Neurokirurgina on dr Asseri suurimaks meditsiiniliseks erihuviks neuroonkoloogia ning laste neurokirurgia, ent igapäevaselt puutub doktor sageli kokku ka nimmeosa ja kaelapiirkonna lülisambaprobleemidega.

Prof Margus Viigimaa Südametervise arst, kardioloog

Prof Margus Viigimaa on lõpetanud kiitusega Tartu Ülikooli (1982), Kaunase Meditsiiniakadeemia (1989), täiendanud end Jaapanis Kyoto Ülikoolis ja 1994. aastast on ta Tartu Ülikooli meditsiinidoktor. Erialaselt on Margus end täiendanud mitmel pool maailmas: Jaapanis, Venemaal, Saksamaal, Soomes ning Suurbritannias.

Lisaks kardioloogi ja südamearsti tööle Confidos, on prof Viigimaa Põhja-Eesti Regionaalhaigla kardioloogiakeskuse ülemarst-teadusjuht ja Tallinna Tehnikaülikooli Tehnomeedikumi kardiovaskulaarmeditsiini professor.

Südamearstina tegeleb professor kõigi kardioloogiliste haigustega, ent sügavam huvi on tal kõrgvererõhktõve ja hüperkolesteroleemia vastu. Prof Viigimaa tõeline kutsumus on südamehaiguste ennetamine ja parimate individuaalsete lahenduste leidmine igale patsiendile.

Prof Margus Viigimaa
Dr Hasso Uuetoa

Dr Hasso Uuetoa Rütmihäirete arst, kardioloog

Dr Hasso Uuetoa on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (1993), internatuuri Tartu Ülikooli Kliinikumis ja Tallina erinevates haiglates (1995) ning kardioloogia residentuuri Tartu ja Tallinna erinevates haiglates ning Helsingi Ülikooli haigla invasiivkardioloogia osakonnas (2001).

Enese täiendamiseks osaleb doktor igal aastal elektrofüsioloogia alastel koolitustel ja seminaridel Eestis ja mujal maailmas.

Hasso kuulub Eesti ja Euroopa Kardioloogide Seltsi, on Eesti Hüpertensiooni Ühingu ning Euroopa Rütmihäirete Assotsiatsioon liige.

Dr Uuetoa on aastaid töötanud Rootsis, kuid sellele vaatamata tahab aidata ka Eestis südameprobleemidega inimesi. Doktori kitsam erihuvi on elektrofüsioloogia/rütmoloogia. Südame rütmihäirete puhul vôi kardiostimulaatori töös esinevate probleemide korral vôib julgelt just dr Hasso Uuetoa poole pöörduda.

Dr Tiina Uuetoa Kardioloog

Dr Tiina Uuetoa on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ravi eriala (1990), meditsiiniteaduste doktorantuuri suurepäraste tulemustega (1997) ja kardioloogia residentuuri (2001).

Tiina kuulub Eesti Hüpertensiooni Ühingusse ja Eesti Kardioloogide Seltsi, olles südamepuudulikkuse töögrupi juht.

Kardioloogina aitab dr Tiina Uuetoa hinnata südamehaigustesse haigestumise riske, diagnoosida ja ravida keerulisi haiguseid.

Dr Tiina Uuetoa
Dr Sirje Masik

Dr Sirje Masik Kardioloog

Dr Sirje Masik on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ravi eriala (1984), internatuuri Võru Maakonnahaiglas (1986) ning kardioloogia residentuuri (1992). Enese täiendamiseks osaleb doktor igal aastal erialastel rahvusvahelistel kongressidel Euroopas ja Ameerikas.

Sirje kuulub Eesti Arstide Liitu, Eesti ja Euroopa Kardioloogide Seltsi ning on Eesti Hüpertensiooni Ühingu liige.

Doktor Masik on suurte kogemustega kardioloog, keda patsiendid väga põhjalikuks, tähelepanelikuks ja meeldivaks arstiks peavad. Doktor on ligi 30 aastat töötanud Eesti erinevates haiglates, seejuures aastaid keskastme juhina.

Kardioloogina soovitab doktor igal inimestel oma südame tervise eest hoolt kanda, märgata sümptomeid ning riskigruppi kuuluvatel inimestel pöörduda õigel ajal abi saamiseks või haigusriskide hindamiseks arsti poole.

Dr Martin Serg Kardioloog

Dr Martin Serg on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (2008), kaitsnud seejärel doktorikraadi (2012) ning omandanud kardioloogi kutse (2018).

Doktor peab enesetäiendust väga oluliseks, osaledes regulaarselt erialastel kongressidel ning ka ise seminare andes. Dr Serg on Balti Ateroskleroosi Ühingu sekretär ning Eesti Kardioloogide Seltsi preventsiooni töögrupi juhatuse liige. Lisaks kuulub ta Euroopa Kardioloogide Seltsi, Eesti Nooremarstide Ühendusse, Eesti Hüpertensiooni Ühingusse ning Euroopa Ateroskleroosi Ühingusse.

Igapäevaselt töötab dr Serg kahes rollis - ühelt poolt teadlasena, uurides südame isheemiatõve ennetuse võimalusi, teiselt poolt tegeledes arstina patsientidega, kellel on see haigus juba välja kujunenud.

Dr Martin Serg
Dr Edward Laane

Dr Edward Laane Hematoloog

Dr Edward Laane on lõpetanud Tartu Ülikoolis arstiõppe (1996), hematoloogia eriala residentuuri (2001), doktorantuuri Rootsi Karolinska Instituudis (2006) ja Tartu Ülikoolis (2011). Dr Laane oli Dana-Farberi Vähiraviinstituudi teadur (2015). Igal aastal osaleb Edward mitmetel erialastel konverentsidel ja seminaridel üle maailma. Ta on täiendanud end Eestis, Rootsis, USA-s ja korraldanud Euroopa Hematoloogia Assotsiatsiooni täiendkoolitusi Eestis. Dr Laane juhib Maailma Hemofiilia Föderatsiooni kaksikkeskuse programmi koostöös Helsingi Ülikooli haiglaga.

Doktor on Euroopa Ravimiameti ekspert hematoloogia ja onkoloogia alal, kuulub mitmesse erialaorganisatsiooni: Eesti Hematoloogide Seltsi, Eesti Hematoloogide Assotsiatsiooni, Ameerika Onkoloogia Seltsi jne. Hematoloogina on dr Laane abiks verehaiguste kahtluste korral, samuti neile, kel on juba diagnoositud verehaigus.

Dr Laane juhtis 2014 - 2017 Maailma Hemofiilia Föderatsiooni kaksikkeskuse programmi koostöös Helsingi Ülikooli Haiglaga. Alates 2018.a töötab doktor Kuressaare Haiglas.

Dr Ines Vaide Hematoloog

Dr Ines Vaide on lõpetanud Tartu Ülikoolis arstiõppe (1999), hematoloogia eriala residentuuri (2005). Dr Vaide alustas 2017 aastal Tartu Ülikoolis arstiteaduskonnas doktoriõpinguid, olles aktiivne ka oma eriala teadusmaastikul. Igal aastal osaleb Ines mitmetel erialastel konverentsidel ja seminaridel üle maailma. Ta on täiendanud end Eestis, Soomes, Rootsis, Saksamaal ja Norras.

Dr Vaide kuulub Eesti Hematoloogide Seltsi ja on Euroopa Hematoloogide Assotsiatsiooni liige.

Dr Vaide südameasjaks on kujunenud healoomuline hematoloogia punavererakkude ja trombotsüütide (vereliistakute) vähesus – hüübimisvaldkond: kaasasünidnud ja omandatud veritsused ning tromboosid.

Dr Ines Vaide
Dr Toomas Tamm

Dr Toomas Tamm Uroloog

Dr Toomas Tamm on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (1982) ja seejärel spetsialiseerunud uroloogiks (1986). Enese täiendamiseks osaleb Toomas erialastel konverentsidel ja kongressidel Euroopas ja Ameerikas.

Ta kuulub  Eesti Uroloogide Seltsi ja Eesti Kirurgide Assotsiatsiooni juhatusse ja Euroopa Uroloogide Assotsiatsiooni.

Uroloogina tegeleb dr Tamm kuse- ja suguelundite haigustega, sh kirurgilise raviga. Dr Tamme meditsiiniline erihuvi on naiste ja meeste urineerimishäirete ravi ja ravitüsistuste ennetamine, kuse- ja suguelundite vähkkasvajate ravi ning -operatsioonid.

Dots Aare Mehik Uroloog, kirurg

Dots Aare Mehik on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (1977), Oulu Ülikoolis spetsialiseerunud uroloogiks (1992), saanud meditsiinidoktori kraadi (2001) ja on samas uroloogia dotsent (2014). Dotsent on end läbi aastakümnete pidevalt uroloogias ja kirurgias täiendanud osaledes lugematutel koolitustel ja praktilistes töögruppides. Talle on omistatud mitmeid mainekaid erialaseid auhindu valdkonna arengusse panustamise, tehtud töö ja teadusartiklite eest. 2017 aastal tunnustati teda Soome Aasta uroloogi tiitliga.

Aare kuulub Soome Arstide Liitu, Soome Uroloogide Ühingusse, Euroopa Uroloogide Assotsiatsiooni ning on Royal Sociaty of Medicine (Inglismaa) auliige.

Dotsent Mehiku meditsiiniline erihuvi puudutab põie-, eesnäärme ja neeruhaiguseid, samuti uroloogilis-onkoloogiliste probleemide rekonstruktiivseid kirurgilisi ravivõimalusi.

Dots Aare Mehik
Dr Roman Rusman

Dr Roman Rusman Uroloog

Dr Roman Rusman on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (2011) ning läbinud uroloogia residentuuri Tampere Ülikoolis (2018).

Enese täiendamiseks osaleb Roman iga-aastastel rahvusvahelistel koolitustel, et olla kursis uute arengute ja tehnoloogiaga.

Ta kuulub nii Eesti kui Soome Uroloogide Seltsi ning Euroopa Uroloogide Assotsiatsiooni.

Uroloogina on Romanile kõige tähtsam patsiendi tervis ja heaolu. Eriti pakuvad talle huvi eesnäärme haiguste ravi ja vähi diagnostika, meeste ja naiste urineerimishäired, testosterooniteraapia, uroloogilised kivid ning kroonilised valud eesnäärmes, kusepõies, kusitis, munandikotis.

Dr Erve Sõõru Somnoloog-pulmonoloog

Dr Erve Sõõru on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (1993), pulmonoloogia residentuuri (2002) ja saanud Euroopa Uneuurijate Seltsilt somnoloogi kutsetunnistuse (2013). Dr Sõõru on Euroopa unemeditsiini ekspert. Lisaks õpib ta Tallinna Tehnikaülikooli doktorantuuris tervishoiutehnoloogiat. Erve kuulub mitmetesse erialaorganisatsioonidesse, on Eesti Unemeditsiini Seltsi asutaja ja president.

Dr Erve Sõõru on erialaselt end väga palju täiendanud mitmel pool maailmas. Juba ülikooli algusaastatest alates on ta töötanud Tartu ja Tallinna suuremates haiglates unearsti-kopsuarstina ning korduvalt osalenud uurijana ravimite kliiniliste uuringute läbiviimisel. Doktori erihuviks on uneaegsed hingamishäired, sest magamise ajal inimese und uurides on näha esimesi viiteid tõsistele haigustele.

Dr Erve Sõõru
Dr Tatjana Toomsoo

Dr Tatjana Toomsoo Endokrinoloog

Dr Tatjana Toomsoo on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (1992) ja endokrinoloogia residentuuri (1999). Dr Tatjana Toomsoo on end täiendanud Eestis ja Euroopas. Ta on osalenud II tüüpi diabeediga seotud koolitustel ja seminaridel ning täiendanud end Mainsi Ülikoolis (Saksamaa) kilpnäärmehaigustega kaasnevate silmahaiguste osas.

Tatjana kuulub Eesti Endokrinoloogia Seltsi ja Euroopa Endokrinoloogia Seltsi.

Endokrinoloogina tegeleb dr Tatjana Toomsoo hormonaalsete häirete, nagu näiteks kilpnäärmehaiguste, neerupealiste haiguste, hüpofüüsi haiguste diagnoosimise ja raviga ning haruldaste endokriinkasvajatega. Doktor on abiks erinevate hormoonsüsteemi häiretega seotud terviseprobleemide lahendamisel, nagu ülekaalulisus, alakaalulisus, suhkruhaigus, südame rütmihäired, kuid ka kilpnäärme haigusega seotud silmahaigused jpm.

Dr Margit Muliin Neeruarst

Dr Margit Muliin on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ravi erialal (1995) ja seejärel nefroloogia residentuuri (2003). Enese täiendamist peab ta väga oluliseks, mistõttu osaleb igal aastal erialastel konverentsidel ja seminaridel. Lisaks jagab ta lektorina haiglates ja täiendkoolituskeskustes teadmisi arstidele ning õdedele.

Dr Muliin kuulub mitmesse erialaorganisatsiooni, nagu näiteks Eesti Nefroloogide Selts, Eesti Kudede ja Organite Transplatatsiooni Ühing jm.

Nefroloogina tegeleb doktor ägedate ja krooniliste neeruhaiguste diagnoosimise ja raviga, nõustab diabeeti ja kõrgvererõhktõbe põdevaid inimesi neerukahjustuste vältimises, ravib neeruhaigeid, konsulteerib siirikneeruga patsiente ja on toeks inimestele, kes soovivad loovutada oma neeru haigele sugulasele.

Dr Margit Muliin
Dr Andre Trudnikov

Dr Andre Trudnikov Kirurg

Dr Andre Trudnikov on lõpetanud Tartu Ülikooli ravi eriala (1991), töötab kirurgina alates 1993. aastast ja täiendab end pidevalt nii Eestis kui ka mujal maailmas.

Andre kuulub Maailma Kirurgide Ühingusse, Eesti Arstide Seltsi ja Eesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühingusse. Ühtlasi on ta Eesti Metaboolse ja Bariaatrilise Kirurgia Seltsi juhatuses.

Dr Trudnikov on abiks kirurgiliselt ravitavate seedetrakti haiguste ja ülekaalisuse kirurgilise raviga. Tal on laparoskoopilise kirurgia vallas palju kogemusi. Doktoril on väga mitmeid meditsiinilisi huvipunkte, nagu seedetrakti onkoloogilised haigused, söögitoru tagasivooluhaigus, sapiteede- ja jämesoolehaigused. Alates 2005. aastast tegeleb doktor süvendatult ülekaalulisuse kirurgilise raviga.  

Dr Mari-Liis Laanetu Psühhiaater

Dr Mari-Liis Laanetu on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (2005) ja psühhiaatria residentuuri (2009).

Erialast enese täiendamist on Mari-Liis alati oluliseks pidanud ning oma töö spetsiifikat silmas pidades on ta end täiendanud mäluhäirete ja eakate psüühikahäirete osas. Lisaks on ta omandanud baasteadmised nii kognitiiv-käitumisteraapias, pereteraapias kui psühhoanalüütilises teraapias. Doktor Laanetu tegeleb süvendatult mäluhäirete ja orgaaniliste psüühikahäirete, meeleolu- ja ärevushäiretega.

Psühhiaatrina peab dr Laanetu tähtsaks inimese individuaalsuse arvestamist ning arsti ja patsiendi vahelist usaldust, sest ravitulemused sünnivad vaid koostöös. Doktorile pakub oma töös kõige suuremat rõõmu see, kui patsient saab tagasi kontrolli oma elu üle, on võimeline elust rõõmu tundma ja tegema ise oma valikuid.

Dr Mari-Liis Laanetu
Dr Helen Kadastik

Dr Helen Kadastik Psühhiaater

Helen Kadastik on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (2004) ning läbinud psühhiaatria residentuuri (2013). Ta käib ennast iga-aastaselt täiendamas suurematel rahvusvahelistel konveretsidel nii Euroopas kui USA-s.

Helen tegeleb igapäevaselt täiskasvanutega, kellel on erinevad mured, taust, ja eluraskused. Ta tunneb huvi erinevate psüühikahäirete, peamiselt meeleoluhäirete ravi vastu, omades kogemust depressiooni, bipolaarse meeleoluhäire, erinevate ärevushäirete, aga ka psühhootiliste häirete ravis.

Helenil on huvi rasedusaegsete ja sünnitusjärgsete psüühiliste probleemide, varasemalt ka sõltuvushäirete vastu.

Dr Kaiti Redlich Sõltuvusravi juht, psühhiaater

Kaiti Redlich on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (2008) ning psühhiaatriaresidentuuri (2012).

Kaiti peab pidevat enesetäiendamist väga oluliseks ning teda motiveerivad uued väljakutsed. Ta on osalenud regulaarselt psühhiaatriaalastel koolitustel Eestis ja Soomes ning vähemalt kord aastas ühel Euroopa või ülemaailmsel kongressil.

Kaiti on töötanud nii noorukite kui vanuritega ning suurima osa psühhiaatrina töötatud ajast on ta tegelenud sõltuvushäiretega.

Kaiti jaoks on oluline mõista ja leida kaebustele meditsiiniline seletus ja väljapääs, olgu selleks siis ärevus, depressioon või sõltuvus.

Dr Kaiti Redlich
Dr Liis Haavistu

Dr Liis Haavistu Psühhiaater

Liis Haavistu on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (2001) ning psühhiaatria residentuuri (2009). Huvipunktiks psühhiaatrias on meeleolu- ja ärevushäirete ravi. Väga oluliseks peab järjepidevat vaimse tervise eest hoolitsemist, mis on oluline psüühikahäirete ennetamisel ja eelduseks paranemisel.

Liis Haavistu täiendab end igal aastal nii kohalikel kui ka rahvusvahelistel psühhiaatriaalastel konverentsidel ning on läbinud pereteraapia ja kognitiiv-käitumisteraapia algkursused.

Liis Haavistu kuulub Eesti Psühhiaatrite Seltsi ning Eesti Nooremarstide Ühendusse.

Dr Irina Sahnjuk Laste- ja noorukite psühhiaater

Irina Sahnjuk on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (2010) ning laste- ja noorukite psühhiaatria kõrvaleriala residentuuri (2015), misjärel ta on täiendanud end järjepidevalt nii kohalikel kui ka rahvusvahelistel konverentsidel. Lisaks on Irina tegelenud õppetööga Tallinna Ülikoolis ja Tervishoiu Kõrgkoolis.

Igapäevases töös Irina keskendub peamiselt koolilaste ja noorukite psüühika- ning käitumishäirete hindamisele ja vajadusel ravile. Väljakutsega käsikäes vaheldust ja innustust pakub talle ka õppetöö ning psühhoteraapiaga (EMDR) tegelemine.

Irina kuulub Eesti Psühhiaatrite Seltsi ning on Eesti Nooremarstide Ühenduse liige.

Dr Irina Sahnjuk
Dr Martin Kivivare

Dr Martin Kivivare Psühhiaater

Dr Kivivare tunneb süvendatud huvi erinevate meeleoluhäirete raviküsimuste, näiteks depressiooni (sh keerulisemate nn ravimresistentsete juhtumite), bipolaarse meeleoluhäire, üldistunud ärevushäire, paanikahäire, isiksushäirete, aga ka psühhootiliste häirete, näiteks skisofreenia vastu. Dr Kivivare peab enesetäiendamist oluliseks, käies ennast iga-aastaselt täiendamas suurematel rahvusvahelistel kongressidel nii Euroopas kui ka Ameerikas. Samuti omab dr Kivivare käsitust erinevatest psühhoteraapiatest ja on läbinud nii kognitiiv-käitumusliku kui pereteraapia algkoolituse.

Psühhiaatrina peab dr Kivivare oluliseks käsitlust vaimsest tervisest, kui inimese ühest olulisimast ressursist, mis on vajalik täisväärtusliku elu elamiseks.

Dr Mairi Zopp Psühhiaater

Dr Mairi Zopp on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (1988) ja psühhiaatria residentuuri (2009). Mairi peab enda täiendamist väga oluliseks, mistõttu ta osaleb erialalistel täiendkoolitustel ja vähemalt kord aastas ka konverentsidel mujal maailmas.

Doktor kuulub Eesti Psühhiaatrite Seltsi ning Arstide Liitu.

Oma igapäevatöös tegeleb dr Zopp erinevate psüühikahäirete diagnoosimise ja raviga täiskasvanutel. Süvendatult tegeleb doktor orgaaniliste psüühikahäirete ja mäluhäiretega.

Psühhiaatrina on doktor veendunud, et parim tulemus sünnib koostöös patsiendiga, ent igal juhul tuleb varuda psüühikahäire ravis kannatlikkust ning aega. Kõige suuremat rahulolu tunneb dr Zopp siis, kui patsient suudab taas oma elust rõõmu tunda ja tuleb igapäevaelus hästi toime.

Dr Mairi Zopp
Dr Imre Rammul

Dr Imre Rammul Psühhiaater-seksuoloog

Dr Imre Rammul on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ravi erialal (1986) ning seejärel läbinud subordinatuuri kirurgia erialal (1986). Tartu Ülikooli Psühhiaatriahaiglas on dr Rammul läbinud internatuuri (1987). Lisaks on Imre osalenud arvukatel teaduskonverentsidel ning -kongressidel, täiendanud ennast erialaselt Ukrainas, Hollandis, Ungaris, Lätis, Iisrealis, Suurbritannias, Hollandis, Rootsis, Taanis, Soomes, Norras jne. Dr Rammulile on omistatud psühhiaatriaalane pädevus Psühhiaatrite Seltsi poolt ning Põhjamaade Kliinilise Seksuoloogiaseltsi pädevus kliinilise seksuoloogina (NACS atestatsioon).

Dr Rammul on osalenud mitmete meditsiinialaste õigusaktide (transseksuaalsus, embrüokaitse ja kunstlik viljastamine, sterilisatsiooni ja abordiseadus), koolide inimeseõpetuse programmi ja kliinilise seksuoloogia erialastandardite väljatöötamisel. Samuti olnud töögrupi juhiks seksuaalkurjategijate ravijuhise väljatöötamisel.

Osalenud seksuaalhariduslikus töös ja selle korraldamises kinnipidamisasutustes; psühhiaatrilis-seksuoloogiliste ekspertiiside läbiviimises nii süüdistatavatel kui ka ohvritel.

Aastast 1987 tegelenud aktiivselt erinevate gruppide psühhiaatria, narkoloogia, reproduktiiv-ja seksuaaltervise alase täiendkoolituse ja nende teemadega seotud loengulise tegevusega, mis on olnud suunatud nii meditsiinilisele personalile, pedagoogidele kui ka üliõpilastele.

Regulaarselt esinenud meedias seksaaltervist ja psühhiaatriat puudutavatel teemadel (enam kui 300 artiklit, tele- ja raadioesinemist).

Autorlus ja kaasautorlus mitmetes seksuaaltervist käsitlevates õpikutes/raamatutes (“Tervisekasvatus”, “Millest elab armastus”, “Seksuaalsus Eestis” jt.); tõlked inglise keelest (“Tervislik seks”); Eesti Entsüklopeedia artiklite revisioon ja lisaartiklite kirjutamine.

Tegelenud aktiivselt telefoninõustamise teemaga – alguseks 1988 Tartu usaldustelefoni opereerimine, hiljem “Raviminfo/Arstiliin” ja alates 2005.a perearsti nõuandetelefoni ning veidi hiljem ka lasteabi erinevate telefoninõustamiste juhtimine.

Dr Ene Miller Kõrva-nina-kurguarst

Dr Ene Miller on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (1986) ja kõrva-nina-kurguhaiguste eriala (1988). Enese täiendamist peab doktor väga oluliseks, mistõttu on ta aastate jooksul osalenud väga paljudel erialastel kursustel, koolitustel ja otorinolarüngoloogia kongressidel nii Eestis kui mujal maailmas.

Ene on Eesti Arstide Liidu liige, Eesti Kõrva-Nina-Kurguarstide ja Pea-Kaelakirurgide Seltsi liige ning kuulub Lõuna-Karjala Arstide Seltsi.

Kõrva-nina-kurguhaiguste eriala arstina seisneb dr Milleri töö selle piirkonna haiguste diagnoosimises ja ravivõimaluste väljaselgitamises ning vajadusel ka kirurgilise ravi teostamises. Sagedaste ägedate haigestumiste tõttu selles piirkonnas on doktori jaoks oluline hea koostöö perearstidega, et vähendada krooniliste haiguste teket.

Dr Ene Miller
Dr Mari Rõigas

Dr Mari Rõigas Kõrva-nina-kurguarst

Dr Mari Rõigas on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (2010) ja kõrva-nina-kurguhaiguste eriala (2016). Dr Rõigas on end kõrva-, nina-, kurguhaiguste ning unehäirete teemadel täiendanud nii Eestis kui mujal Euroopas.

Mari on Eesti Kõrva-Nina-Kurguarstide ja Pea-Kaelakirurgide Seltsi liige ning kuulub Eesti Arstide Seltsi ning Eesti Nooremarstide Ühendusse.

Kõrva-, nina-, kurguarstina tegeleb dr Rõigas igas vanuses patsientidega, et kõrva-, nina- või kurgumured leiaksid lahenduse. Ühtlasi teostab ta erinevaid operatsioone ning ravi- ja diagnostilisi protseduure.

Arstina on doktorile oluline patsiendiga usaldusliku ja inimliku suhte loomine, sest vaid koostöö tagab parima ravitulemuse.

Dr Mare Kalvet Kõrva-nina-kurguarst

Dr Mare Kalvet on on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (1987) ja kõrva-nina-kurguhaiguste internatuuri (1988) ning olnud Turu Ülikooli otorinolarüngoloogia Põhjamaade Nõukogu stipendiaat (1994-1996).

Erialaline areng on Marele väga tähtis, mistõttu osaleb ta kõikidel Euroopa Rinoloogia seltsi konverentsidel ja Soome Kõrva-nina-kurguarstide Seltsi konverentsidel alates aastast 1994. Doktori meditsiinline erihuvi on rinoloogia, sh haistmine.

Kõrva-nina-kurguarstina aitab dr Kalvet erinevas vanuses patsiente operatsioonide, ravimite kui ka erinevate rehabilitatsiooni meetoditega. Patsiendi parema elukvaliteedi tagamine eeldab tihedat koostööd väga erinevate erialade spetsialistidega. Eriti oluline on ladus koostöö perearstidega, et tagada ägedate haiguste õigeaegne ravi ja krooniliste haigete elukvaliteedi maksimaalselt hea säilitamine.

Dr Mare Kalvet
Dr Margarita Rebrov

Dr Margarita Rebrov Silmaarst

Dr Margarita Rebrov on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (1997) ja oftalmoloogia residentuuri (2012). Teine kõrgharidus on Margarital Estonian Business Schoolist (2006).

Enese täiendamist peab doktor äärmiselt oluliseks, mistõttu osaleb ta regulaarselt rahvusvahelistel erialakonverentsidel ja seminaridel.

Silmaarstina on doktor Rebrov spetsialiseerunud silma võrkkesta ja vikerkesta, ripskeha ning soonkesta põletikuga (uveiit) seotud probleemide lahendamisele. Arstina soovitab doktor silmade tervist jälgida, sest tihti kulgevad silmahaigused sümptomiteta ja inimesed pöörduvad arsti juurde liiga hilja või alles siis, kui vaevused liiga teevad.

Dr Kairit Joost Meditsiinigeneetik

Dr Kairit Joost on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (1992), meditsiinigeneetika residentuuri (2004) ja neuroteaduste doktorantuuri (2012).

Enese täiendamist peab Kairit äärmiselt oluliseks, mistõttu ta osaleb regulaarselt pärilike haiguste diagnostikat, geneetilist konsultatsiooni ning laboratoorseid meetodeid käsitlevatel rahvusvahelistel kursustel ja seminaridel. Erialakirjandust lugedes hoiab ta end pidevalt kursis värskeimate suundumustega kliinilises geneetikas.

Doktor kuulub Eesti Arstide Liitu ja rahvusvahelisse Pärilike Ainevahetushaiguste Uuringute Ühingusse.

Oma töös peab dr Joost oluliseks võimalikult individuaalset lähenemist iga patsiendi probleemidele. Ta on kindel, et ka päriliku haiguse korral peab patsient saama parima võimaliku abi ka siis, kui spetsiifilist ravi tema haiguse suhtes olemas ei ole.

Dr Kairit Joost
Dr Marju Kiplok

Dr Marju Kiplok Töötervishoiuarst

Dr Marju Kiplok on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna pediaatria eriala (1992), töötervishoiu eriala residentuuri (1999) ja kuulub Eesti Töötervishoiu Seltsi.

Täiendanud on Marju ennast mitmel rahvusvahelisel kursusel ning osalenud töötervishoiu seadusloomes.

Töötervishoiuarstina meeldib dr Kiplokile võimalus panustada patsientide tervise säilitamisse ja edendamisse, näha inimesi nende huvitavates ja eripärastes töökeskkondades ning jagada teadmisi töötervishoiu ja kutsehaiguste alal.

Dr Uno Kiplok Töötervishoiuarst

Dr Uno Kiplok on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (1987), kirurgia internetuuri (1988) ja omandas Rootsis töötervishoiuarsti kutse (2002). Uno kuulub Eesti Töötervishoiu Seltsi ja Eesti Onkoloogide Seltsi.

Doktor peab enese arendamist väga oluliseks, mistõttu osaleb igal aastal mitmetel erialastel rahvusvahelisel kursustel ja seminaridel ning on osalenud mitmetes töötervishoiu valdkonna arendusprojektides.

Töötervishoiuarstina soovin kaasa aidata heaolu kasvule riigi, ettevõtte ja töötaja tasandil. Soovin olla ettevõtetele toeks, et aidata neil hoida ning parandada töötajate tervist, samuti vähendada/vältida enneaegset haigestumist - nii tööga seotud ja tööst põhjustatud haigestumisi kui ka kutsehaigestumisi.

Dr Uno Kiplok
Margus Laurik

Margus Laurik Kliiniline psühholoog, psühhoterapeut

Margus Laurik on lõpetanud Tallinna Ülikooli psühholoogia eriala (2008) ja saanud magistrikraadi nõustamispsühholoogias (2010). Margus Laurik on atesteeritud kliiniline psühholoog. Margus peab enesetäiendamist väga oluliseks. Ta on läbinud kognitiiv-käitumisteraapia kursused (2011–2013) ja osaleb igal aastal mitmel erialasel seminaril ja koolitusel. Lisaks kuulub ta Eesti Psühholoogide Liitu, Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsiooni ja Eesti Seksuaaltervise Liitu.

Kliinilise psühholoogina tegeleb Margus Laurik noorte ja täiskasvanute psühholoogilise nõustamise ja teraapiaga, kasutades peamiselt kognitiiv-käitumisteraapia põhimõtteid ja tehnikaid. Erilist huvi pakuvad Margusele ärevushäired, madala enesehinnangu probleemid ja traumajärgsed probleemid.

Aivi Reiman Kliiniline psühholoog ja psühhoterapeut

Aivi Reiman on lõpetanud Tallinna Ülikooli psühholoogia erialal (2008) ning omandanud psühholoogias magistrikraadi Tartu Ülikoolis (2011).

Aivi on pereteraapia väljaõppe läbinud kliiniline psühholoog, kes oma töös tegeleb individuaalselt täiskasvanute psühhoteraapia ja vaimse tervise hindamisega ning perekonnapsühhoteraapiaga. Ta omab kogemust nii väikelaste kui ka noorukitega peredega töötamisel, samuti paariteraapias ja lasteta peredega.

Aivi peab enesetäiendust väga oluliseks, osaledes iga-aastaselt erialakonverentsidel ning pidades väga oluliseks regulaarset supervisiooni.Ta kuulub Eesti Kliiniliste Psühholoogide Kutseliitu ning Eesti Pereteraapia Ühingusse.

Aivi jaoks on olulisteks huvipunktideks keerulised peresuhted, laste ja noorte emotsionaalsed ning käitusmisprobleemid ja isiksusehäired.

Aivi Reiman
Evelyn Tamme

Evelyn Tamme Kliiniline psühholoog

Evelyn on lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogia magistrantuuri (2013) ning läbinud kognitiiv-käitumisteraapia põhiväljaõppe. Ta on atesteeritud kliiniline psühholoog (tase 7), atesteeritud neuropsühholoog (tase 7) ning lisapädevusena omandanud neuropsühholoogi kutse (tase 7).

Enese erialane täiendamine on Evelynile väga oluline. Lisaks psühhoteraapia alastele väljaõpetele, kursustele ning neuropsühholoogiliste ja psühhodiagnostiliste hindamisvahendite kasutajakoolitustele täiendab ta end regulaarselt erialastel koolitustel, konverentsidel ja töötubades nii Eestis kui välismaal.

Evelyn tegeleb noorte ja täiskasvanute nõustamise ning individuaalse psühhoteraapiaga. Tõenduspõhiste sekkumismeetodite planeerimise aluseks on eelnev psüühilise ja emotsionaalse seisundi hindamine ning probleemide kaardistamine. Teraapiasekkumistena kasutab ta peamiselt kognitiiv-käitumisteraapia meetodeid ja tehnikaid. Erialasteks huvipunktideks Evelyni jaoks on ärevus- ja meeleoluhäired.

Evelyn kuulub Eesti Kliiniliste Psühholoogide Kutseliitu, Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsiooni ning Eesti Kliiniliste Psühholoogide Seltsi.

Evelin Prees Kliiniline psühholoog

Evelin Prees on lõpetanud Tartu Ülikooli magistrikraadiga (2009). Ta on atesteeritud kliiniline psühholoog (2015) ning atesteeritud neuropsühholoog (2015).

Evelin töötab nii noorte kui ka täiskasvanutega, aidates neil mõista oma vaimse tervise probleemi olemust, õppida uusi käitumisviise ja seeläbi parandada igapäevast toimetulekut. Eelnevalt on ta töötanud erivajadustega noorte ja täiskasvanutega, samuti tegelenud ajukahjustusega inimeste rehabilitatsiooniga.

Evelin peab enesetäiendust väga oluliseks. Ta on alustanud kognitiiv-käitumisteraapia väljaõpet ning täiendab ennast regulaarselt erinevatel kursustel ja koolitustel.

Evelin kuulub Eesti Kliiniliste Psühholoogide Kutseliitu ja Eesti Psühholoogide Liitu.

Evelin Prees
Eerik Kesküla

Eerik Kesküla Kliiniline psühholoog, Vaimse Tervise Keskuse Ärijuht

Eerik Kesküla on lõpetanud Tartu Ülikooli magistrikraadiga (2014). Ta on atesteeritud kliiniline psühholoog (2015), atesteeritud neuropsühholoog (2016) ning atesteeritud kliiniline kohtu- ja korrektsioonipsühholoog (2017).

Eerik peab enesetäiendust väga oluliseks. Ta täiendab ennast regulaarselt erialastel koolitustel, konverentsidel ja töötubades nii Eestis kui välismaal Lisaks kuulub ta Eesti Kliiniliste Psühholoogide Kutseliitu, Eesti Kohtupsühhiaatria ja Kohtupsühholoogia Ühingusse, Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsiooni ning Eesti Psühholoogide Liitu.

Eerik huvitub psüühikahäirete diferentsiaaldiagnostikast, hindamise meetoditest, kohtupsühholoogiast ning psüühikahäirete klassifikatsioonidest.

Kai Rohulaid Kliiniline psühholoog

Kai Rohulaid on lõpetanud Tallinna Ülikooli (2006) ja saanud magistrikraadi psühholoogias (2010). Kai Rohulaid on atesteeritud kliiniline psühholoog.

Kai peab enese erialast täiendamist väga oluliseks. Ta on läbinud kognitiiv-käitumisteraapia kursused (2012–2014), laste- ja noorukite kognitiiv-käitumisteraapia koolituse (2017) ning osaleb igal aastal mitmel erialasel seminaril ja koolitusel. Kai kuulub ta Eesti Psühholoogide Liitu, Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsiooni.

Kliinilise psühholoogina on Kai Rohulaidi põhitööks noorte ja täiskasvanute psühholoogiline nõustamine ja psühhoteraapia. Oma töös kasutab ta enamasti kognitiiv-käitumisteraapia meetodeid, mis on tõenduspõhised, efektiivsed ja eesmärgipärased. Kai Rohulaidi erihuviks on ärevus- jm meeleoluhäired, madal enesehinnang, lapsepõlvetraumad, samuti kroonilise haigusega kohanemine.

Kai Rohulaid
Liina Selgis

Liina Selgis Eripedagoog - nõustaja

Liina Selgis on lõpetanud Tallinna Ülikooli eripedagoogika eriala magistrikraadiga (2018).

Liina peab oma töös oluliseks pidevat erialast arengut, perekonna toetamist ning individuaalset ja lahenduskeskset lähenemist. Talle on oluline ka kogemuste saamine väljaspool Eestit, olles seetõttu aastatel 2018 - 2019 Taanis erivajadustega noorte koolis vabatahtlik. Lisaks kuulub ta Eesti Eripedagoogide Liitu.

Liina on koolitanud end palju autismispektrihäire vallas, aga erilist huvi pakuvad ka alternatiivkommunikatsioon, sensoorne dieet ning tunnetuslik suhtlemine.

Mari-Liis Kaldoja Laste neuropsühholoog

Mari-Liis Kaldoja on lõpetanud Tartu Ülikooli ja saanud doktorikraadi psühholoogias (2015). Ainukese psühholoogina Eestis omab Mari-Liis nii kliinilise psühholoogi, neuropsühholoogi kui ka kliinilise lapsepsühholoogi kõrgeimat kutsekvalifikatsiooni (tase 8). Mari-Liis on töötanud kliinilise lapsepsühholoogi ja laste neuropsühholoogina Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastekliinikus ning hiljem Tallina Lastehaiglas. Confido meeskonnaga liitus Mari-Liis 2020. aasta kevadel.

Lisaks kliinilisele tööle on Mari-Liis ka Tallinna Ülikoolis laste neuropsühholoogia dotsent ja tegeleb aktiivselt nii õppe- kui ka teadustööga. Mari-Liis on avaldanud mitmeid rahvusvahelisi eelretsenseeritud teadusartikleid, õpikupeatükke ning koostanud erinevaid laste neuropsühholoogilisi hindamis- ja sekkumisvahendeid.

Mari-Liisi süvendatud huvi on ajukahjustustest ja aju arengu eripäradest tingitud kognitiivsed, sotsiaal-emotsionaalsed ja käitumishäired ning sobilikud raviviisid.

Jätkuvalt tegeleb Mari-Liis põhjalikumalt ka ajutraumade, epilepsia, autistmispektri häire ja autoimmuunsete haigustega laste sotsiaal-emotsionaalse ja kognitiivse arengu jälgimise ja toimetuleku toetamisega ning teeb aktiivset koostööd erinevate Eesti ja välisriikide meditsiini- ja teadusasutustega.

Mari-Liis Kaldoja
Ingrid Murs

Ingrid Murs Vaimse tervise õde

Ingrid on lõpetanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli vaimse tervise õenduse erialal (2019) ning Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ämmaemandana (2004).

Ingrid peab väärtuslikuks igat inimest sõltumata tema taustast. Ta lähtub põhimõttest, et tervis ei ole pelgalt haiguse puudumine, vaid sotsiaalse, füüsilise ja vaimse heaolu seisund. Ta on tegelenud erinevate sõltuvushäiretega inimestega, nii nõustamise kui ka protseduuridega, sh veeniprotseduuridega. Aidanud üle elada erinevaid kriise, tutvustanud eneseabivõtteid ning julgustanud tegema koostööd erinevate spetsialistidega.

Ingrid peab enesetäiendust väga oluliseks. Ta on ennast regulaarselt täiendanud nii ämmaemandana kui õena.

Ingrid kuulub alates 2004 aastast Eesti Ämmaemandate Ühingusse.

Dr Marianne Laheäär Sisearst-tromboosiarst

Dr Laheäär on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (1990) ning seejärel läbinud sisehaiguste internatuuri Tallinna Kiirabihaiglas (1991). Enesetäiendamist peab doktor väga oluliseks, osaledes igal aastal erialastel täiendustel Eestis ning vähemalt kahel Euroopa või Maailma Kongressil kas sisehaiguste, tromboosi või kardioloogia valdkonnas.

Dr Laheäär kuulub Eesti Arstide Liitu, Eesti Sisearstide Ühendusse ja Eesti Kardioloogide Seltsi.

Sisearsti statsionaari töö kõrvalt on dr Laheäärel kitsam meditsiiniline huvi tromboosi ja sellega seonduvate probleemide vastu. Doktori hinnangul on kõige aluseks hea koostöö patsiendiga, mille käigus on võimalik leida viis tromboosi ennetamiseks ning olemasoleva haiguse korral valida konkreetse haige jaoks optimaalne ravi.

Dr Marianne Laheäär
Karin Lätt

Karin Lätt Kliiniline psühholoog, psühhoterapeut

Karin Lätt on lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogia eriala (2007) ja saanud magistrikraadi psühholoogias (2010). Samuti on ta saanud väljaõppe kognitiiv-käitumusliku psühhoterapia alal Eesti Kognitiiv-Käitumisteraapia Assotsiatsioonis.

Käesolevalt õpib Karin perekonna psühhoterapeutide II astme pädevuskoolitusel ning osaleb Eesti Kognitiivse- ja Käitumisteraapia Kooli juures superviisorite väljaõppes. Karinile on väljastatud kliinilise psühholoogi (tase 7) kutsetunnistus, kliinilise psühholoogi – psühhoterapeudi (tase 7) kutsetunnistus ja EuroPsy tunnistus kliinilise psühholoogia alal. Karinil on ka kõrgharidus ja varasem töökogemus füsioteraapia erialal (Tartu Ülikool, 2004 BSc; 2006 MSc).

Enese arendamist peab Karin väga oluliseks, mistõttu osaleb ta igal aastal paljudel erialastel konverentsidel, seminaridel ja töötubades nii Eestis kui välismaal. Karin kuulub Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsiooni ja Eesti Pereteraapia Ühingusse.

Liis Vahtra-Šmutov Kliiniline psühholoog, psühhoterapeut

Liis Vahtra-Šmutov on omandanud Tartu Ülikoolis psühholoogiamagistri kraadi kliinilise psühholoogia erialal (2008), läbinud kognitiiv-käitumisteraapia koolituse (2013) ja on atesteeritud kliiniline psühholoog (2015).

Liis kuulub Eesti Kliiniliste Psühholoogide Kutseliitu, Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsiooni ning on Eesti Psühholoogide Liidu liige.

Liis Vahtra-Šmutov tegeleb kõikide levinud psüühikahäirete ja vaimse tervise probleemidega. Tema erihuvi on kasutada teadveloleku (mindfulness) lähenemist ja skeemiteraapia võtteid erinevate psüühikahäirete ravis.

Ühtlasi viib ta läbi teadvelolekul põhinevaid grupiteraapiaid.

Liis Vahtra-Šmutov
Triin-Ketlin Siska

Triin-Ketlin Siska Psühholoog, pere- ja paariterapeut

Triin-Ketlin Siska on lõpetanud Tallinna Ülikooli psühholoogia eriala (2012–2016), läbinud perekonna psühhoterapeutide pädevuskoolituse I, II ja III astme (2015-2019) ning on atesteeritud koolipsühholoog (2017).

Triin-Ketlin on Eesti Pereteraapia Ühingu ja Eesti Koolipsühholoogide Ühingu liige. Tema meditsiiniline erihuvi on peresuhted, laste ja noorukite emotsionaalsed ja käitumisprobleemid ning sõltuvused.

Psühholoogi ja terapeudina aitab Triin-Ketlin Siska avada suhteid ja saavutada kontakti pereliikmete vahel kasutades selleks tõenduspõhiseid süsteemseid perekonnapsühhoteraapia meetodeid. Oma igapäevases töös näeb ta sageli, kuidas terve kontakt vähendab ärevust ja pingeid, kuidas mõistmine ja teineteise kuulamine leevendab emotsionaalseid, psüühilisi kui käitumisprobleeme ning loob võimalusi uuteks elu- ja suhtlemisviisideks.

Grete Siimut Kunstiterapeut

Grete on lõpetanud Tallinna Ülikooli psühholoogia erialal (2010) ning omandanud Tallinna Ülikoolis magistrikraadi kunstiteraapias (2019).

Grete peab enesetäiendust väga oluliseks, ta on osalenud erinevatel kunstiteraapia täiendkoolitustel. Lisaks kuulub Grete Eesti Loovteraapiate Ühingusse.

Grete usub, et kunstiteraapia on tõhus psühhoteraapia vorm, mis toetab spontaanset eneseväljendust ja aitab teadvustada ning aktsepteerida keerulisi mineviku kogemusi. Kunstiline tegevus aitab olla kohal praeguses hetkes ja tuletab meelde, kui oluline on enesekaastunne ja teadlikkus iseendast, läbi mille on inimene võimeline muutuma ja leidma rahulolu.

Grete Siimut
Heivi Varus

Heivi Varus Kliiniline neuropsühholoog

Heivi Varus on lõpetanud Tallinna Ülikooli ja saanud magistrikraadi psühholoogias (2014). Ta on atesteeritud neuropsühholoog ja kliiniline psühholoog ning omab Euroopa kvalifikatsioonistandardi tunnistust kliinilises- ja tervisepsühholoogias.

Heivi peab enese pidevat erialast täiendamist väga oluliseks, mistõttu ta osaleb igal aastal teaduskonverentsidel, et olla kursis nii neuropsühholoogia, kliinilise psühholoogia kui ajustimulatsiooni uute suundade ja teadustöödega. Heivi on Eesti Kliiniliste Psühholoogide Seltsi liige.

Heivi Varuse meditsiiniline erihuvi on psühhodiagnostika, ajustimulatsioon ja taastav neuropsühholoogia. Viimastel aastatel on ta tegelenud kriisi- ja katastroofipsühholoogiaga ning kuulub kriisiabi meeskonda.

Neuropsühholoogina tegeleb Heivi Varus peaajukahjustuse või -haiguse järgsetele kognitiivsetele, emotsionaalsetele ja käitumuslikele probleemidega. Kasutades tõenduspõhiseid hindamis- ja ravimeetodeid peab ta väga oluliseks individuaalset lähenemist, läbi mille on võimalik patsienti kõige tulemuslikumalt aidata.

Kristjan Puusild Psühholoog, analüütiline psühhoterapeut väljaõppes

Kristjan Puusild on lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikoolis psühholoogia ja sotsiaalpedagoogika eriala (2004) ning Eesti Humanitaarinstituudis filosoofia õppesuuna (2009). Kristjan õpib TLÜ Kasvatusteaduste Instituudis doktorantuuris, samuti Eesti Analüütilise Psühholoogia Erakoolis psühhoterapeudiks.

Kristjan Puusild on aastate jooksul olnud mitmete Eesti kõrgkoolide külalislektor, töötab psühholoogina ja shindo treeneri ja juhendajana.

Terapeudina on Kristjanile oluline individuaalne lähenemine, terapeutilise suhte hoidmine ning terviklike lahenduste leidmine. Oma töös lähtub ta põhimõttest, et õnneliku elu aluseks on tervis, mille eelduseks on ihulise ja hingelise tasakaal. Muutused elus nõuavad aga aega ja pühendumist ning midagi, mis seda protsessi koos hoiaks. Kristjan soovibki pakkuda tuge ja olla kaasteeliseks inimese eneseleidmise teekonnal.

Kristjan Puusild
Piret Aunapuu

Piret Aunapuu Analüütiline psühhoterapeut väljaõppes

Piret Aunapuu on lõpetanud Tartu Ülikoolis avaliku halduse (1997) ja Euroopa õpingud (2006). 2016. aastast on Piret Rahvusvahelise Analüütilise Psühholoogia Assotsiatsiooni poolt aktsepteeritud jungiaanliku psühhoanalüütiku/analüütilise psühhoterapeudi väljaõppes.

Piretit huvitab inimene, nii psüühika kui füüsilise keha areng ja toimimine oma keerukuses, hapruses, tugevuses, paindlikkuses ja lõputus potentsiaalis. Analüütilise psühhoterapeudina ja joogaõpetajana on Piret kaasteeliseks neile, kes soovivad avastada terve(ma) vaimu ja keha saladusi ning seeläbi ennast tundma õppida ning areneda.

Piret näeb ennast töötamas inimestega, kelle elu on justkui paigas, aga igapäeva häirib ärevus ning depressioon, rahutus ja keskendumisraskused, varasem traumakogemus, keerukas lahendamist vajav olukord, raskused eneseotsingutel, paigalseis, suhteprobleemid jne.

Jane Rannamets-Heinsalu Psühholoog-terapeut

Jane Rannamets-Heinsalu on lõpetanud Tallinna Ülikooli psühholoogia eriala (2010–2015), Nõustamise ja Pühhoteraapia Erakooli (2008–2011), pereteraapia baaskoolituse (2016) ja tal on transpersonaalse psühhoterapeudi sertifikaat (2016).

Enesetäiendamist peab Jane äärmiselt oluliseks, mistõttu on ta osalenud mitmel erialasel koolitustel. Esimene kõrgharidus on Janel Eesti Riiklikust Kunstiinstituudist.

Psühholoog-terapeudina kasutab Jane erinevaid teraapiameetodeid, et aidata inimestel üle saada stressist, depressioonist, ärevushäirest või mõnest muust kriisisist. Iga inimese lugu on eripärane, seetõttu kasutab Jane just sellele inimesele kõige paremini sobivaid erinevaid teraapiaid, oma kogemust ja elutarkust.

Jane Rannamets-Heinsalu
Rein Heinsalu

Rein Heinsalu Psühholoog-terapeut

Rein Heinsalu on õppinud psühholoogiat Akadeemias Nord (2010), Tallinna Ülikoolis magistrantuuris (2010-2014) ja transpersonaalset psühhoteraapiat SACH International koolis (2006–2009). Rein peab enese täiendamist väga oluliseks. Ta osaleb igal aastal mitmel erialasel seminaril ja kursusel. Reinul on Euroopa Transpersonaalse Assotsiatsiooni sertifikaat psühhoteraapias ja IMAGO- ning Tunnetekeskse Paariteraapia (EFT) paariterapeudi väljaõpe, ta on läbinud ka dialektilis-käitumusliku, gestalt teraapia kursused. Rein on hiina nei-kung tervisevõimlemise ja mindfulnessi treener. Esimene kõrgharidus on Reinul Peterburi teatriteaduses Teatri-, Muusika- ja Kinoinstituudist (1978).

Psühholoog-terapeudina nõustab Rein Heinsalu inimesi kriiside, ärevuse, unetuse, depressiooni, suhtepingete, psühhosomaatiliste häirete jm puhul. Paariterapeudina suhtekriisides ning perenõustajana kogu pere laste ja noorukite käitumisprobleemide, õpiraskuste ning sümptomaatiliste häirete puhul, aidates neil teraapiate kaudu leida tasakaalu ja uuenenud efektiivsuse.

Rachel Owsley Psühholoog-terapeut

Rachelil on bakalaureusekraad muusikas ja magistrikraad psühholoogias. Tal on 9 aastat kliinilist kogemust individuaalses nõustamises, arengunõustamises ja holistilises teraapias. Tema eesmärk on pakkuda meeldivat, sooja ja toetavat keskkonda, et aidata klientidel nende elus positiivseid muudatusi teha.

Rachel osaleb igal aastal erinevatel seminaridel ja konverentsidel ning on osalenud koolitustel, kus käsitletakse leina ja kurbust, elule tagasi vaatamise teraapiat, teraapiat Hanna muutuste ellukutsumise prekursorite mudeli abil ning depressiooni ja ärevuse ravis kasutatavat teadvelolekul põhinevat kognitiivteraapiat (MBCT). 2019. aasta sügisel osaleb ta MBCT sertifitseerimiskursusel.

Praegu õpib Rachel Tartu Ülikoolis usuteaduste ja religiooniuuringute eriala doktorantuuris. Oma uuringutes keskendub ta suhtele eakate vaimsuse ja elukvaliteedi vahel. Töökeeled on inglise, prantsuse ja saksa keel.

Rachel Owsley
Kaja Heinsalu

Kaja Heinsalu Sõltuvusnõustaja

Kaja Heinsalu on lõpetanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õe eriala (1988), täiendõppe Tartu Ülikoolis füsioteraapia erialal (2002) ja kogemusnõustaja koolituse Arengukeskuses Avitus (2016).

Praktilise väljaõppe sõltuvusnõustajana on saanud Soome Tampere Myllyhoito kliinikus (2016).

Kõrghariduse on Kaja omandanud Tallinna Ülikoolis turunduse erialal (2013).

Sõltuvusnõustajana on Kaja Heinsalu abiks inimestele, kes on kaotanud kontrolli alkoholi tarvitamise üle. Olles käinud ise sarnast teed, tahab ta olla toeks ja süvendada usku, et paranemine on võimalik.

Oksana Kozlova Sõltuvusnõustaja

Oksana on omandanud nõustaja kvalifikatsiooni läbides erinevad rahvusvahelised õppekavad Eestis, Poolas, Lätis, Ukrainas ja Venemaal.

Esimese praktilise nõustamiskoolituse ja praktika läbis Oksana 2010. - 2011. aastal intensiivses rehabilitatsioonis „Re-hab“, mis baseerus Minnesota ja Daytopi meetodil.

Isikliku positiivse taastumiskogemusega sõltuvusnõustajana aitab Oksana alkoholi- ja narkosõltuvusega inimestel leida tee sõltuvusvaba elu juurde ning toetab, inspireerib, jagab oma kogemusi ja annab nõu keeruliste isikliku elu küsimuste lahendamisel.

Oksana Kozlova
Alisa Aalbok

Alisa Aalbok Sõltuvusnõustaja

Alisa aitab inimestel leida sisemist jõudu, et nad saaksid oma elu jätkata ilma keemilisi aineid tarvitamata. Ta on valmis on jagama oma kogemusi ja teadmiseid, et see elutähtis muudatus oma elus teha.

Alisa õpib Tallinna Ülikoolis sotsiaaltööd ning on läbinud mitmeid koolitusi tugiisikutele ja kogemusnõustajatele.

Katrin Hallik Kaassõltuvuse nõustaja

Katrin Hallik on läbinud riikliku kogemusnõustamise väljaõppe Arengukeskuses Avitus. Lisaks on ta õppinud transpersonaalset psühhoteraapiat koolis SACH International (2007–2010), IMAGO-paariteraapiat, teadliku keha teraapiat ning saanud kehapsühhoteraapia väljaõppe koolis International Institute for Core Evolution & CoreSoma. Esimene kõrgharidus on Katrinil Tallinna Ülikoolist.

Katrinil on isiklik tervenemiskogemus kaassõltuvushäirest ning ta soovib aidata neid inimesi, kes on hädas mittetoimivate ja kahjustavate suhetega. Katrin peab oluliseks tervendada kogu perekonda ja selles toimivaid suhteid.

Katrin osaleb kehapsühhoteraapia supervisioonides ja väärtustab jätkuvat sisemist tööd iseendaga. Katrinil on ka filoloogiline kõrgharidus.

Kogemusnõustajana kasutab Katrin intuitiivset lähenemist ja kombineerib erinevaid teraapiameetodeid, pidades silmas, et iga inimene on ainulaadne ja väärtuslik tervik.

Katrin Hallik
Hanna-Maria Vanaküla

Hanna-Maria Vanaküla Optometrist

Hanna-Maria on lõpetanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis optomeetria erialal (2010). Hanna-Maria usub, et kõige esmasem ja vahetum info jõuab meieni silmade ja nägemise kaudu. Nägemise all ei mõista me mitte ainult silmadega vaatamist, vaid ka sellest tingitud mõtlemist ja enda suhestumist ümbritseva maailmaga. Mida ja kuidas me näeme on mõjutatud mälestustest, tunnetest ja sellest, mida oleme juba varem näinud ning kogenud.

Tänapäeva kiiresti arenevas ja digitaliseeruvas maailmas on nõudlus nägemisele suurem kui kunagi varem. Optometristina tegeleb Hanna-Maria lisaks nägemisfunktsioonide uurimisega ka erinevate nägemisega seotud probleemidega laiemalt.

Optometristina pakub Hanna-Mariale erilist huvi järgnevate probleemide uurimine, tuvastamine ja ravi: müoopia, hüperoopia ja presbüoopia.

Lisaks erialasele väljaõppele omab Hanna-Maria bakalaureuse ja magistrikraadi ehtekunstis, tegutsedes aktiivselt näitusprojektidega nii Eestis kui ka välismaal.

Gerly Truuväärt Akrediteeritud kiropraktik

Gerly Truuväärt on lõpetanud Palmeri Kiropraktika Kolledži (2007), kust on saanud üldteaduste bakalaureusekraadi ning kiropraktika doktorikraadi. Lisaks on Gerly Truuväärt õppinud Pacific Kolledžis Hiina meditsiini ja nõelravi (2002) ning lõpetanud Chicago Kliinilise Massaažiteraapia Kooli (2000).

Praegu õpib ta Carricki Neuroloogia Instituudis funktsionaalset neuroloogiat. Ta kuulub Eesti ja Euroopa kiropraktikute liitu, Maailma Kiropraktikute Föderatsiooni ning on Rahvusvahelise Neuroloogia ja Rehabilitatsiooni Assotsiatsiooni liige.

Enese täiendamist peab Gerly väga oluliseks, mistõttu osaleb tihti erialastel koolitustel ja seminaridel, on läbinud laste hüperaktiivsuse- ja tähelepanuhäire, toitumise, vastsündinu ja väikelaste hindamisega seotud koolitusi.

Gerly Truuväärt on ekspert funktsionaalse neuroloogia vallas. Kiropraktikuna on Gerly meditsiiniline erihuvi naiste raseduse, sünnitusjärgse taastumise ja laste arengu toetamine. Ta peab kõige olulisemaks kvaliteetse personaalse kiropraktika pakkumist sellisena, nagu see on aktsepteeritud mujal maailmas.

Gerly Truuväärt
Helle Nurmsalu

Helle Nurmsalu Naiste tervise füsioterapeut

Helle Nurmsalu on lõpetanud Tartu Tervishoiu Kõrgkooli (2006) ja Tartu Ülikooli (2009) füsioteraapia erialal. Enese täiendamist peab Helle väga oluliseks, mistõttu osaleb igal aastal mitmetel erialastel konverentsidel ja seminaridel. Helle on avaldanud mitmeid teadusartikleid enneaegselt sündinud laste liigutusliku arengu kohta. Ta kuulub Eesti Füsioterapeutide Liitu.

Helle Nurmsalu meditsiiniline erihuvi on naiste sünnitusjärgne taastumisprotsess, kõhu sirglihaste lahknemise ja vaagnapõhjalihastega seotud probleemid.

Füsioterapeudina on Helle jaoks väga oluline nõustamine ja see, et inimene ise mõistaks enda rolli taastumisprotsessis. Iga eesmärgi nimel on vaja teha ise tööd, füsioterapeut on professionaalne nõuandja ja saatja teekonnal püsivate tulemusteni.

Naiste füsioterapeut Helle Nurmsalu lapsehoolduspuhkuse tõttu on 2019. aastal vastuvõtuaegu piiratult.

Maris Perendi Füsioterapeut

Maris Perendi on lõpetanud Tartu Ülikooli (2012) ja omandanud magistrikraadi Brightoni Ülikoolis Inglismaal (2020) lihasskeleti füsioteraapia erialal. Lisaks, on Maris õppinud Inglismaal naiste tervise füsioteraapiat, mis hõlmab vaagnapõhjalihaste ja kõhu sirglihase lahknemisega seotud probleeme ning sünnitusjärgset taastumist. Enese täiendamist peab Maris väga oluliseks, mistõttu osaleb erinevatel erialastel koolitustel ja seminaridel.

Maris kuulub Eesti ja Inglismaa füsioterapeutide liitu ning on Health and Care professions council liige

Füsioterapeudina peab Maris Perendi oluliseks terviseprobleemi põhjuse välja selgitamist ja nõustamist, et tagada kiirem taastumine ja vältida tervisemurede taas tekkimist. Personaalne lähenemine võimaldab arvestada inimese soovide ja eesmärkidega.

Maris Perendi
Toomas Proovel

Toomas Proovel Manuaalterapeut

Toomas Proovel on lõpetanud Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskonna (1995), Šveitsi Baseli Ülikooli (2003), Bad Säckingeni Füsioteraapia Erakooli (2005), Manuaalse Teraapia Akadeemia (2008) Saksamaal ning THIM Füsioteraapia Ülikooli (2014) Šveitsis. Lisaks on Toomas end täiendanud lugematutel erialastel koolitustel ja seminaridel Eestis ning välismaal.

Professionaalse kreeka-rooma maadlejana on Toomas esindanud Eestit paljudel nimekatel tiitlivõistlustel, kus on saavutanud väga kõrgeid tulemusi.

Hinnatud füsio- ja manuaalterapeudina lähtub Toomas Proovel põhimõttest, et parima ja püsivaima tulemuse saavutamiseks on koostöös patsiendiga vaja jõuda probleemi algpõhjuseni. Alles seejärel saab liikuda edasi teraapiaprotsessiga. Elukvaliteeti parandava tulemuseni viib usaldus ja järjepidev töö.

Toomas Prooveli CV

Jane Meriloo Logopeed

Jane Meriloo on lõpetanud Tartu Ülikooli eripedakoogika osakonna (2016), omab logopeedias magistrikraadi ning logopeedi kutsetunnistust (2019).

Logopeedina tegeleb Jane Meriloo igapäevaselt laste kõnelis-keeleliste oskuste hindamise, logopeedilise teraapia ning lastevanemate nõustamisega. Tema poole võib pöörduda erinevate lapseeas esinevate probleemidega, nagu näiteks keelelise arengu häired, häälduspuuded, lugemis- ja kirjutamisraskused.

Jane peab enesetäiendamist väga oluliseks, osaledes igal aastal mitmetel erialastel koolitustel. Lisaks kuulub Jane Eesti Logopeedide Ühingusse.

Jane Meriloo
Anu Vaher

Anu Vaher Logopeed

Anu Vaher on lõpetanud Tartu Ülikooli erapedagoogika eriala (2016) ning saanud magistrikraadi logopeedias (2018).

Anu peab elukestvat õpet väga oluliseks ning osaleb aastaringselt nii logopeedilistel kui ka haridustemaatilistel koolitustel. Lisaks Eestis toimuvatele loengutele võtab ta osa ka erinevatest välisriikide online-koolitustest.

Tööalaselt tegeleb Anu igapäevaselt kõneabi vajavate laste (peamiselt kooliealised) ning täiskasvanutega. Ta peab oluliseks usalduslikku kontakti kõikide teraapia osapoolte vahel, sest logopeedilises teraapias õpitud oskusi peab tulemuste nägemise nimel harjutama ka kodus, seega on koostöö väga oluline.

Artur Minenko Toitumisterapeut

Artur Minenko on lõpetanud Peterburi Sõjameditsiini Akadeemia (1989) ning õpib Moskva Meditsiiniülikoolis dietoloogia erialal. Artur on täiendanud ennast nutrioloogia ja dietoloogia alal. Artur Minenko erihuvi on rasvumisprobleemid, diabeediga seotud toitumise tugi ning rasedusjärgne toitumine.

Arturile on tähtis inimese aitamine teel tervislikuma eluviisi juurde. Läbi oma teadmiste edasiandmise püüab Artur süstida inimestesse enesekindlust ja usku iseendasse, ning aidata neil seda igapäevaelus kasutada.

Kõige rohkem naudib Artur Minenko lõppresultaadina õnneliku inimese nägemist, kes ületas ennast ning saavutas seatud eesmärgid.

Artur Minenko
Anneli Kõiv

Anneli Kõiv Toitumis- ja kaalunõustaja

Anneli Kõiv on lõpetanud Annely Sootsi Tervisekooli toitumisnõustaja põhiõppe (2016) ja jätkuõppe - tervisenõustaja toitumise alal (2017), täiendanud ennast Hiina meditsiini teooria- ja toitumisalastel loengutel dr Rene Bürklandi Tervise Alkeemia kliinikus (2009–2013) ja osalenud refleksoloogia õppes Krautmani Terviseakadeemias (2009).

Esimese kõrghariduse sai Anneli lõpetades Tallinna Majandustehnikumis õigusteaduse (1988) ja seejärel EBS-is rahvusvahelise ärijuhtimise (2000).

Toitumisnõustajana täiendab Anneli pidevalt oma teadmisi seedetrakti tervise ja dieediga seotud teemadel: „Kilpnäärme tervis ja ainevahetus“, „Seedetrakti tervis“ (Vianaturale), „FODMAP dieet ja IBS“ (Rahvatervise Akadeemia), et mainida kõige hiljutisemaid.

Praegu õpib Anneli Precision Nutrition akadeemias, et saada sertifitseeritud toitumistreeneriks.

Toitumisnõustaja ja -treenerina on Anneli Kõiv spetsialiseerunud kaalulangetamisele. Iga kliendi jaoks kasutab ta individuaalset lähenemisviisi, mis sobib kõige paremini just selle kliendi vajaduste ja elustiiliga, aidates tal samm-sammult uusi tervislikke harjumusi luua, mis viimaks püsivate tulemusteni viivad.

Lisaks kaaluprobleemidega tegelemisele annab ta klientidele nõu, kuidas oma igapäevast menüüd muuta ja toitainete tasakaalu hoida, et olla vastupidav ja püsida hea tervise juures või toetada tasakaalustatud toitumise abil keha võitlust erinevate haigustega (kõrge vererõhk, kolesterool, migreenid, depressioon, seedimishäired jpm).

Tiina Keskküla Coach

Tiina Keskküla on lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Instituudi (1978) kehakultuuri teaduskonna, omandanud Professionaalse Psühholoogia Erakoolis (1998–2001) psühholoogilise nõustaja kutse, läbinud 6-kuulise coachi programmi Neuro Leadership Group’is (2016), omandades coachi RCC-kvalifikatsiooni ja Rahvusvahelise Coachingu Föderatsiooni poolt akrediteeritud ACC litsentsi (2017). Praegu lõpetab ta Transpersonaalse psühholoogia ja hüpnoteraapia erakooli (2017). Tiina on nii Eesti kui Rahvusvahelise Coachingu Föderatsiooni liige.

Tiina peab elukestvat õpet ja aktiivset eluhoiakut hea tervise aluseks ning osaleb sageli rahvusvahelistel erialastel koolitustel.

Coachina püüab Tiina aidata inimestel edasi liikuda oma eesmärkide ja unistuste suunas, teha teadlikke otsuseid ja olema oma elu peremees. Tiina töötab rõõmuga inimestega, kellel on soov edasi liikuda, väljakutseid vastu võtta, sellest rõõmu tunda ja terve olla – olenemata vanusest või ametialasest positsioonist.

Tiina Keskküla
Ene Hindpere

Ene Hindpere TRE-terapeut

Ene Hindpere on omandanud TRE-lõdvestustehnika ja juhendaja kutse (2012), õppinud metameditsiini, pilatest ja õieteraapiat. 2018. aastast täiendab Ene end Holistika Instituudis.

Kõrghariduse ja magistrikraadi sai Ene Tallinna Pedagoogikaülikoolist.

TRE-terapeudina näeb Ene inimest tervikuna. Ene on veendunud, et olulisem meie elus on füüsiline tervis, hingeline tasakaal, liikumine, puhkus, sobiv toitumine, lähedased ja huvitav töö, arenguvõimalused, maailmale tagasiandmine, tänulikkus ja ümbritsev keskkond. Iseennast ja oma vajadusi järjest paremini tundma õppides suudad viia end tasakaalu ka siis kui elu mõnikord sakutab.

TRE-lõdvestustehnika ei lahenda muresid ega probleeme. Kuid tund annab lõõgastuse, kus saab korraks justkui end eemalt vaadata. Mõnikord just kaugemalt olukorrale vaatamine toobki kaasa lahenduse.

Merike Villard Jaapani terapeut-massöör

Merike Villardi teadlikum teekond iseendasse algas 2009. a. joogamaailma sisenedes. Joogaõpetajaks õppis Merike rahvusvahelises Karam Kriya koolis Inglismaal (2012-2013). Samaaegselt õppis ta hiina meditsiini dr Rene Bürklandi juures. Merike on hiina võimlemise (qi gongi) praktiseerija, õppinud hiina massaaži (tui na) massööriks dr Bürklandi juhendamisel (2013) ja läbinud ka Reiki I astme koolituse. Merikesel on dr Bürklandi juhendamisel läbitud Hiina meditsiini teooriakursus (2014–2015) ja AcuNova, Taani tervendava valuravi kursus (2015). Merike on lõpetanud lastejooga kursuse USA-s (2016).

Alates 2015. aastast on Merike pühendanud end täielikult Jaapani tervendusteraapiate maailmale (shindo, sonkyo, jutampo, jomon, shiki, moksa taimeravi meetod). Merike on Shindo venitustundide juhendaja, Shindo terapeut-massöör ja Shiki terapeut-massöör.

Merike on õppinud õigusteadust, aga tänaseks päevaks on ta paragrahvikumerused kehakumeruste vastu välja vahetanud. Merike on alati imetlenud inimesi, kes saavad hobi oma tööks pidada ja tööd hobiks. Täna toetab ta inimesi läbi nende teadmiste ja kogemuste, mis talle südamelähedased ja aitab inimestel avastada nende enda sisemist tervendavat väge.

Merike Villard
Lily Hindrea

Lily Hindrea Massaažiterapeut, tase 6

Lily on lõpetanud M.I Massaažikooli (2011) ning täiendanud end lugematutel spetsiifilistel kursustel ja koolitustel nii M.I. Massaažikoolis, Füsioteraapia Kliinikus kui TLU Terviseteaduste ja Spordi instituudis (2011-2016). Viimase kümne aasta jooksul on Lily omandanud erinevaid tehnikaid, õppinud teraapiaid ning õppinud kinesioteipimist. Kõrghariduse omandas Lily Hindrea Tallinna Kaubandustehnikumis (1981) ja seejärel täiendas end Tallina Tehnikaülikoolis (1999).

Lily seisukoht on, et vähemalt kolm-neli aastat järjepidevat tööd massöörina annab piisava kogemuse, et olla tõesti professionaalne oma töös.

Massöörina Lily alati uurib, analüüsib ja otsib kliendi kehal mõjutamist vajava piirkonna. Lily hinnangul on tänapäeva väheliikuva inimese absoluutselt kõige suurem probleem otseselt või kaudselt seotud vereringega. Mistahes massaažiga vere- ja lümfiringlusele kaasaaitamine on juba ravi iseenesest.

Karina Laurits Treener

Karina Laurits on lõpetanud Tartu Ülikooli skandinavistika eriala (2005) ja õppinud Tallinna Ülikoolis Kultuuride uuringute doktorantuuris (2010–2017).

Doktorantuuriga paralleelselt hakkas Karina huvi tundma Hiina tervisepraktikate vastu läbides Hiina meditsiini keskuses Tervise Alkeemia Hiina meditsiini teooria kursuse (2015), akupressuuri ja acunova koolitused (2015) ning taimravi kursuse (2016). Karina on läbinud Tais koolituskeskuses Thai Qi Holistics meditsiinilise qigongi´i instruktori koolituse (2017) ja täiendab end pidevalt Taimaal õpetaja Ajarn Toh'i käe all.

Hiina tervisepraktikate ja qigongi´ni jõudis Karina läbi isikliku vajaduse leidmaks parim viis raske terviseprobleemi lahendamiseks ja tervise toetamiseks. Tänaseks on Karina jagu saamas haiguse tüsistustest. Seetõttu võib ta julgelt oma kogemusest kinnitada, et järjepidev pühendunud qigong'i harjutamine aitab tervist taastada.

Karina Laurits
Kaili Lumi

Kaili Lumi Treener

Kaili Lumi on omandanud Animal Flow treeneri 1.taseme Londonis (2016), Fitness Inspired Teacher 3. taseme YMCA Awards alla kuuluvas Tervishoiu- ja Spordi erikoolis (2016), õppinud mitmeid erinevaid treeningstiile (2014-2016) ning Kaili areng treenerina jätkub Londonis tänaseni.

Kõrghariduse omandas Kaili Lumi Tallinna Tehnikaülikoolis (2004).

Treenerina soovitab Kaili Animal Flow´d kõigile. See sobib nii võimekale sportlasele kui lihtsalt inimesele, kes tahab parandada oma keha treenitust ja tunda end suurepäraselt. Iga Animal Flow treening on eelmisest pisut erinev. Lõbus ja mänguline, ent ka väljakutseid pakkuv ja higistama panev.

Silja Tina Õendusjuht

Silja Tina on lõpetanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli (2002) õenduse eriala ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli (2017) spetsialiseerudes vaimse tervise õeks. Silja peab enesetäiendamist ja pidevat arendamist äärmiselt oluliseks. Ta on osalenud mitmetel psühhiaatria valdkonna koolitustel, õppinud meeskonna juhtimist ja rakendanud edukalt omandatud teadmisi oma varasemas rollis Regionaalhaigla Psühhiaatriakliinikus.

Õendusjuhina on Silja roll Confidos ergutada koostööd ja horisontaalset suhtlemist erinevate osapoolte vahel, samuti tõsta organisatsiooni efektiivsust. Vaimse tervise spetsialistina soovib ta pakkuda Confido meeskonnale abi patsientide tervisemurede lahendamisel, et inimene saavutaks kontrolli oma tervistegurite üle, elaks aktiivselt ning produktiivselt.

Silja Tina
Laura Nulk

Laura Nulk Õde

Laura Nulk on õppinud Tartu Ülikooli kehakultuuri teaduskonnas (2010–2011) ja lõpetanud õe põhiõppe Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis.

Laura peab enesetäiendamist oluliseks, ta on osalenud ortopeedia ja füsioteraapia alastel seminaridel, väikelaste arengu ja toitumisega seotud koolitustel ning õppinud uneuuringu läbiviimist. Laura kuulub Eesti Õdede Liitu.

Laura usub, et inimese eest hoolitsemine on kauneim kunst maailmas. Pereõena rakendab Laura oma teadmisi inimeste abistamisel, et aidata säilitada tervist ja saavutada parem elukvaliteet. Ta peab oluliseks inimese kogemusi ja reaktsioone haiguse ja tervise suhtes ning õpetab ning juhendab inimesi tervise hoidmisel ja haigusest paranemisel, lähtudes holistilisest inimkäsitlusest.

Hille Alamaa Õde

Hille Alamaa on lõpetanud Tartu Meditsiinikoolis velsker-laborandi eriala (1986), Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis õe põhiõppe (2013), osalenud immuniseerimisalasel ja alkoholi liigtarvitamisega seotud koolitustel ning täiendanud end töötervishoiu- ja tööohutuse alal.

Õena peab Hille oluliseks inimeste eest hoolitsemist ja nende tervisest hoolimist, võimet inimesi kuulata ja parimat nõu anda. Hille väärtustab oma töös individuaalset lähenemist ja koostööd, sest õenduse olulisemad osad on patsiendikesksus, empaatia, hoolivus ja oma tegevuse väärtustamine.

Hille Alamaa
Lisann-Barbara Prinken

Lisann-Barbara Prinken Õde

Lisann-Barbara Prinken on lõpetanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis õe eriala (2019) ning täiendanud ennast mitmetel erinevatel tervishoiualastel täiendkoolitustel.

Lisann-Barbara väärtustab inimest kui tervikut, pidades vaimset tervist ja heaolu väga oluliseks.

Õena usub ta, et iga inimene on oma õnne sepp, nii on ka tervisega. Enda eest hoolitsemisel on kolm tähtsat komponenti: füüsiline, vaimne ja hingeline heaolu. Inimene ise voolib oma õnneliku ja terve tuleviku!

Lisann-Barbara tegeleb igapäevaselt ravi- ja uuringuprotseduuride teostamisega ja erinevate elustiili nõustamistega (sh toitumisalane või krooniliste haigustega patsientide nõustamine vastavate ravijuhiste järgi). Lisaks peab Lisann-Barbara oluliseks patsiendi kuulamist, julgustamist, motiveerimist ning innustamist muutustele kaasaitamisel!

Kadri Ploomipuu Õde

Kadri Ploomipuu on lõpetanud Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis õe põhiõppe (2008) ja täiendanud end mitmetel immuniseerimisalastel, esmaabi, ravimiuuringute läbiviimise ja heade kliiniliste tavade valdkonnas.

Kadrile meeldib õe töö juures see, et on aega patsiendiga rääkida ja kuulata ära patsiendi mured ja rõõmud. Õena naudib Kadri võimalusi inimestele lahkeid ja häid sõnu jagada. Kadri teostab õendusprotseduure ning reisinõustamist.

Kadri Ploomipuu
Keiu-Karin Michelson

Keiu-Karin Michelson Õde

Keiu-Karin Michelson on lõpetanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis õe põhi- ja täiendõppe (2012) ning täiendanud ennast mitmetel erinevatel tervishoiualastel täiendkoolitustel.

Keiu-Karin on kindel, et nii nagu füüsiline tervis, on ka vaimne tervis ja heaolu tähtis kogu inimese elukaare vältel.

Õena usub ta, et kui keskenduda inimeste julgustamisele ja nende eneseusu suurendamisele, saab õde inimeste vaimse tervise heaolu oluliselt suurendada.

Maria Hintser Ravikosmeetika spetsialist

Maria on õppinud Eesti Esimeses Erakosmeetikakoolis (2009 – 2010) ja Iluravi Rahvusvahelises Erakoolis (2008 – 2009).

Maria peab enesetäiendamist oluliseks, ta on osalenud mitmetel iluravi teraapiate ja hoolduste koolitustel nii Eestis kui ka välismaal. Samuti on Maria tegelenud oma teadmiste jagamisega ning viinud läbi arvukaid koolitusi iluvaldkonnas.

Maria usub, et hästi hooldatud nahk tagab laitmatult hea enesetunde ja meeleolu.

Maria Hintseri CV
Maria Hintser
Tiina Jõõts

Tiina Jõõts Ärikliendihaldur

Tiina Jõõts on lõpetanud Tallinna Tööstushariduskeskuse (2008) ja Pärnu Kutsehariduskeskuse hotellimajanduse eriala (2010). Haridustee lõppedes elas ja töötas ta aastaid Rootsis.

Eestisse naastes asus Tiina elama Tallinna ning töötas mitmeid aastaid klienditeenindajana iluteeninduse valdkonnas. Seejärel siirdus meditsiinisektorisse, töötades mitu aastat Sanare Hambakliinikus klienditeenindaja ja kontoritöö igapäevase sujuva korraldajana.

Varasema meditsiinisektori kogemuse tõttu, ent ka soovist võtta vastu uusi väljakutseid, liitus Tiina Confido Erameditsiinikeskuse assistentide meeskonnaga. Ambitsioonika, julge ja arengule avatud inimesena on Tiinast kujunenud võtmetähtsusega meeskonnaliige, kes on võtnud aktiivse rolli töö- ja klienditeenindusprotsesside väljaarendamises. Ühtlasi on Tiina võtnud vastu äriklientidega suhtlemise vastutusrikka ülesande.

Confidos meeldib Tiinale arengufaasis organisatsioonile omane igapäevane vaheldus, samuti igapäevane pingutus, mida on vaja teha parima klienditeeninduse edukaks pakkumiseks Confido klientidele.