Meie inimesed

Teeme asju uutmoodi, sest meie fookuses on inimese tervis tervikuna. Oma igapäevatöös keskendume inimestele, püüdes olla maksimaalselt kliendikesksed. Eelkõige oleme aga pühendunud neile, kes soovivad olla terved ja jääda terveks. Confido meeskonda kuuluvad oma ala tippudest arstid, õed ja assistendid, kes oma võimeid, oskuseid ja empaatiat rakendades aitavad inimestel parandada oma tervist ja elu.

Meie meeskonnaliikmeid iseloomustab kirg oma töö vastu ning soov end oma alal pidevalt täiendada ja uusi teadmisi omandada. Kõik selle nimel, et saaksime oma kliente parimal viisil aidata ja toetada.

„Kõikide meie arstide ja õdede soov on aidata inimestel ära tunda, mis nende tervisele päriselt hea on, tehes seda professionaalselt ja toetavalt,“ ütleb juhatuse liige Kadi Lambot.

Dr Eret Jaanson Peremeditsiini eriarst

Dr Eret Jaanson on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (1998) ning seejärel läbinud peremeditsiini residentuuri (2002).

Igal aastal osaleb Eret erinevatel täiendkoolitustel ja konverentsidel, ta on osalenud mitme ravijuhendi koostamise töörühmas ning koolitab pereõdesid ja -arste. Lisaks on Eret õppinud Tan Wu Bian’i metoodikat Hiina Meditsiini kliinikus Tervise Alkeemia ning läbinud Acunova nõelravikoolituse (2015).

Perearstina on dr Jaanson esimene nõustaja kõikide terviseprobleemide ja -küsimuste korral igas vanuses inimestele, ent kõige südamelähedasem on doktorile tegelemine laste tervisega.

Dr Eret Jaanson
Dr Elmira Mamedova

Dr Elmira Mamedova Peremeditsiini eriarst

Dr Elmira Mamedova on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (2012) ning lõpetanud peremeditsiini residentuuri (2016). Lisaks on Elmira osalenud erinevatel oma erialaga seotud seminaridel ja koolitustel. Doktor kuulub Eesti Perearstide Seltsi, Eesti Nooremarstide Seltsi ja on Eesti Noorte Perearstide asutaja.

Dr Mamedova peab oluliseks, et inimene ise oleks oma tervise peremees, sest igaüks ise saab mõjutada oma elustiili ja harjumusi, mis on otseselt abiks tervisemurede vältimisel.

Kui tekib olukord, mil on vaja arsti nõu, siis on doktor patsiendile toeks, et kuulata ära mured, anda edasised soovitused ja leida parim lahendus probleemile. Doktor usub, et koos töötades moodustavad arst ja patsient tugeva meeskonna, kes tegutsevad ühise eesmärgi nimel.

Dr Iris Koort Peremeditsiini eriarst

Dr Iris Koort on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (1988) ja läbinud peremeditsiini kursused (1997). Lisaks osaleb ta aktiivselt nii Euroopa kui ka ülemaailmsetel perearstide kongressidel ning lasteinfektsioonide, diabeedi ja naiste tervise alastel konverentsidel. Irise erihuvi on infektsioonhaigused ja vaktsineerimine. Sellega seoses on Iris osalenud mitmel rahvusvahelisel infektsioonikonverentsil, samuti kuulub ta sotsiaalministeeriumi immunoprofülaktika komisjoni.

Dr Koort on aastaid Eestis ja Soomes tegelenud erinevas vanuses ja erinevast rahvusest patsientide tervisemuredega. Arstitöös peab doktor oluliseks empaatiat ja intuitsiooni, armastades keerulisi väljakutseid ja nautides koostööd patsiendiga, kelle keerulisele ja pikka aega vaevanud tervisemurele ta lahenduse leiab.

Dr Iris Koort
Dr Eve Kivistik

Dr Eve Kivistik Peremeditsiini eriarst

Dr Eve Kivistik on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (1995) ja läbinud perearsti täiendkursused (2002). Lisaks on Eve lõpetanud kinesioteipimise koolituse (2014) ning Hiina Meditsiini keskuses nõelravi koolituse Tan Wu Bian’i ja Acunova meetodil (2015).

Eve kuulub nii Eesti kui ka Tallinna Perearstide Seltsi juhatusse.

Perearstina on dr Kivistik kõikidele patsientidele toeks, et leida õige abi keerulises meditsiinisüsteemis. Hinnates patsiendi eluviisi, pärilikkust ja muid riskitegureid, aitab doktor leida õige suuna haiguste ennetamiseks ja eluviisi parandamiseks. Kõige nauditavam on selline arsti ja patsiendi vaheline koostöö, mil arst suudab patsienti motiveerida aktiivselt osalema oma tervise hoidmise ja parandamise teekonnal.

Dr Marko Ölluk Peremeditsiini eriarst

Dr Marko Ölluk on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (1993), omandas üldarsti eriala (2012) ja lõpetas peremeditsiini residentuuri (2017).

Marko kuulub Eesti ja Tallinna Perearstide Seltsi ning on Eesti Arstide Liidu liige.

Dr Ölluk peab oluliseks kvaliteetse arstiabi kättesaadavust esmatasandi meditsiinis, kus abivajajale tehakse esmased uuringud ja antakse selgitus kaebuste põhjuste kohta. Sama tähtis on arsti oskus anda patsiendile adekvaatne ja arusaadav hinnang tervise ja edasise ravikäigu kohta.

Dr Marko Ölluk
Dr Tiit Kivistik

Dr Tiit Kivistik Veresoontekirurg

Dr Tiit Kivistik on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (1995), üldkirurgia residentuuri (2002) ja kardiovaskulaarkirurgia residentuuri (2005). Doktor peab erialast enesetäiendamist äärmiselt oluliseks, mistõttu osaleb igal aastal veresoontekirurgilistes ja endovaskulaarsetes koolitusprogrammides Euroopa erinevates keskustes.

Täiendavalt on Tiit läbinud kursused perifeersete veresoonte ultraheli doppler-uuringu teostamiseks ning on EAS poolt sertifitseeritud veresoontekirurg. Dr Kivistik kuulub Eesti Veresoontekirurgide Seltsi ja on European Society for Vascular Surgery liige.

Doktori eriala on küll südame- ja veresoonkonna kirurgia, ent inimesi võtab ta vastu veresoontekirurgina. Oma kirurgitöös on doktor teinud üle kolme tuhande operatsiooni.

Dr Kati Otsa Reumatoloog

Dr Kati Otsa on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (1986) ja reumatoloogia residentuuri (1988).

Enda täiendamiseks osaleb doktor igal aastal olulisematel ülemaailmsetel erialakongressidel ja seminaridel. Doktor on autori ja kaasautorina avaldanud üle 25 teadusartikli, muuhulgas reumatoloogiliste haiguste epidemioloogiast ning uuringuid nii neuroendokriinimmunoloogia (NEI) kui ka muudes valdkondades.

Dr Otsa kuulub Eesti Reumatoloogide Seltsi juhatusse, ta on American College of Rheumatology (ACR) ja European League Against Rheumatism (EULAR) liige. Doktori meditsiiniline erihuvi on süsteemse erütematoosluupuse epidemioloogia Eestis.

Oma töös peab dr Kati Otsa märkimisväärseks viimase kahe kümnendi raviarsenali arenguid reumatoloogias, mis on toonud olulise pöörde ravitulemustesse. Õigeaegse ja adekvaatse raviga reumatoloogilased patsiendid ei invaliidistu enam, nad saavad elada kvaliteetset ja valuvaba elu.

Dr Kati Otsa
Dr Triin Remmel

Dr Triin Remmel Gastroenteroloog

Dr Triin Remmel on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna cum laude (1992) ja gastroenteroloogiga residentuuri (1999). Triin peab väga oluliseks iseenda erialast täiendamist, samuti uute teadmiste jagamist oma Eesti kolleegidega. Ta osaleb igal aastal erialastel seminaridel ja konverentsidel nii Eestis kui mujal maailmas.

Doktor kuulub Eesti Gastroenteroloogide Seltsi, Endoskoopia Ühingusse ning on ECCO Eesti esindaja.

Gastroenteroloogilina on dr Remmel veendumusel, et hea ravitulemuse saavutamine on alati koostöö. Patsiendi-arsti koostöö, kus arst välistab halvad haigused ja annab patsiendile parimat nõu, samuti arsti koostöö erinevate erialade spetsialistidega patsiendi huve ja vajadusi silmas pidades.

Dr Urve Pappa Günekoloog

Dr Urve Pappa on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (1987) ja sünnitusabi ning günekoloogia internatuuri (1989).

Urve peab väga oluliseks elukestvat õppimist ja enese arendamist, mistõttu osaleb iga-aastastel Eesti Naistearstide Seltsi, Eesti Kolposkoopia Ühingu, Tartu Ülikooli arstiteaduskonna täienduskursustel ning GKS Koolituspäevadel Helsingis. Lisaks on ta osalenud Eesti Perinatoloogia Seltsi, Seksuaalsel Teel Levivate Infektsioonide Eesti Ühingu, Eesti Psühhiaatrite Seltsi, Eesti Neuroloogide Seltsi, Eesti Inimesegeneetika Ühingu konverentsidel ja seminaridel.

Doktor on Eesti Naistearstide Seltsi, Eesti Kolposkoopia Ühingu ja Soome Kirurgilise Günekoloogia Seltsi liige.

Naistearstina hõlmab dr Pappa töö naise kogu eluringi sünnist kõrge eani. Sageli on tegemist mitme patsiendiga korraga - rase naine ning loode. Heade tulemuste saavutamiseks on tähtis osata siduda teaduspõhist meditsiini, meditsiinilist kõrgtehnoloogiat ja tippsaavutusi meie esivanemate teadmiste, taimeraviga ja idamaade meditsiiniga. Doktor usub, et tugeva tervise ning hea enesetunde võti peitub eelkõige organismi tasakaalus.

Dr Urve Pappa
Dr Ailen Aluri

Dr Ailen Aluri Günekoloog

Dr Ailen Aluri on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ravi eriala (2000) ning sünnitusabi ja günekoloogia eriala (2007). Igal aastal osaleb Ailen rahvusvahelistel günekoloogia ja sünnitusabi või viljatusravi konverentsidel.

Ailen on Eesti Arstide Liidu, Eesti Naistearstide Seltsi ja Baltic Fertility Society liige. Aastaid on dr Aluri olnud Tervishoiu Kõrgkooli ämmaemanda õppetooli õppejõud ning töötanud suuremates haiglates günekoloogina.

Naistearstina on dr Aluri abiks naistele puberteedist menopausini, pakkudes oma abi ja teadmisi terviseprobleemide uurimisel ja lahendamisel nii sünnitusabi, viljatuse kui ka günekoloogia valdkonnas.

Dr Toomas Toomsoo Neuroloog

Dr Toomas Toomsoo on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (1996), neuroloogia residentuuri (2001) ja on Tartu Ülikooli Närvikliiniku ning Saksamaa Tübingeni Ülikooli Aju-uuringute Keskuse doktorantuuris.

Doktor kuulub mitmesse erialaorganisatsiooni, nagu näiteks Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts, Eesti Peavalu Selts jne.

Neuroloogina aitab dr Toomsoo inimesi igasuguste neuroloogiliste probleemide korral, ent Toomase meditsiiniline erihuvi on peavalud ja Parkinsoni tõbi. Lisaks on dr Toomsool sertifikaat transkraniaalse sonograafia, neurovaskulaarse ultraheli teostamiseks (unearterid, ajuarterid) ja karpaaltunneli sündroomi hindamiseks ultrahelis.

Dr Toomsoo eesmärk arstina on leida üles haigus ja parim ravimeetod või aidata patsiendil aru saada, et neuroloogilist haigust ei ole.

Dr Toomas Toomsoo
Dr Katrin Põld

Dr Katrin Põld Neuroloog

Dr Katrin Põld on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (2009) ja neuroloogia residentuuri (2015). Doktor kuulub Eesti Farmakoloogia ja Eesti Unemeditsiini Seltsi ning on Eesti Peavaluseltsi liige.

Teadushuvilise arstina on Katrin igal aastal osalenud rahvusvahelistel teaduskonverentsidel. Tema peamisteks teadushuvideks on neuropsühhofarmakoloogia ja unemeditsiin.

Neuroloogina püüab dr Põld leida lahendusi inimeste närvisüsteemiga seotud sümptomitele ja haigustele, alates peavaludest ning muudest valusündroomidest, lõpetades epilepsia, mälu- ja liigutushäiretega. Doktor on veendunud, et tänapäeval on võimalik mitmeid neuroloogilisi haiguseid ennetada. Patsienti hoolikalt kuulates ja personaalsete eripäradega arvestades jõuab enamasti ka korrektse diagnoosini, mis on tõhusa ravi eelduseks.

Dr Karin Hussar Naha- suguhaiguste arst I Dermatoveneroloog

Dr Karin Hussar on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (1993) ja dermatoveneroloogia residentuuri Tartu Ülikooli Kliinikumis (2000).

Enda erialaseks täiendamiseks osaleb doktor Euroopa Dermatoveneroloogia Akadeemia kongressidel, Rahvusvahelisel Seksuaalsel Teel Levivate Infektsioonide Ühingu kongressidel, samuti allergoloogia, nahavähi ja melanoomi alastel koolitustel Eestis ja Euroopas. Doktor kuulub Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Seltsi, Eesti Onkoloogide Seltsi, Rahvusvahelisse Dermatoskoopia Seltsi ja Euroopa Dermatoveneroloogide Assotsatsiooni.

Dr Hussar on spetsialiseerunud nahakasvajate ja melanoomi diagnostikale ning ravile, ent täna tegeleb nahahaigustega üldisemalt ning nõustab ja ravib nahahaigeid alates väikelastest.Patsiendi jaoks parimate võimalike lahenduste leidmiseks ja teostamiseks teeb dr Hussar igapäevaselt koostööd teiste erialade spetsialistide ja perearstidega.

Doktor usub, et parimad ravitulemused sünnivad siis, kui inimene arsti usaldab, kuulab ja soovituste järgi toimib. Sellest ajendatuna suunab ja juhendab ta alati patsienti enda tervise kasuks tööle.

Dr Karin Hussar
Dr Andres Asser

Dr Andres Asser Neurokirurg

Dr Andres Asser on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (2000), residentuuri neurokirurgia erialal (2011) ja jätkab enese täiendamist Tartu Ülikooli neuroteaduste doktorantuuris.

Erialaselt on Andres end aastaid täiendanud Euroopa Neurokirurgide Assotsiatsiooni kursustel. Ühtlasi on ta osalenud mitmetel laste neurokirurgia ja neuroonkoloogiaga seotud erialastel koolitustel ning seminaridel.

Dr Asser kuulub L. Puusepa nimelisse Neuroloogide ja Neurokirurgide Seltsi.

Neurokirurgina on dr Asseri suurimaks meditsiiniliseks erihuviks neuroonkoloogia ning laste neurokirurgia, ent igapäevaselt puutub doktor sageli kokku ka nimmeosa ja kaelapiirkonna lülisambaprobleemidega.

Prof Margus Viigimaa Südametervise arst, kardioloog

Prof Margus Viigimaa on lõpetanud kiitusega Tartu Ülikooli (1982), Kaunase Meditsiiniakadeemia (1989), täiendanud end Jaapanis Kyoto Ülikoolis ja 1994. aastast on ta Tartu Ülikooli meditsiinidoktor. Erialaselt on Margus end täiendanud mitmel pool maailmas: Jaapanis, Venemaal, Saksamaal, Soomes ning Suurbritannias.

Lisaks kardioloogi ja südamearsti tööle Confidos, on prof Viigimaa Põhja-Eesti Regionaalhaigla kardioloogiakeskuse ülemarst-teadusjuht ja Tallinna Tehnikaülikooli Tehnomeedikumi kardiovaskulaarmeditsiini professor.

Südamearstina tegeleb professor kõigi kardioloogiliste haigustega, ent sügavam huvi on tal kõrgvererõhktõve ja hüperkolesteroleemia vastu. Prof Viigimaa tõeline kutsumus on südamehaiguste ennetamine ja parimate individuaalsete lahenduste leidmine igale patsiendile.

Prof Margus Viigimaa
Dr Hasso Uuetoa

Dr Hasso Uuetoa Rütmihäirete arst, kardioloog

Dr Hasso Uuetoa on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (1993), internatuuri Tartu Ülikooli Kliinikumis ja Tallina erinevates haiglates (1995) ning kardioloogia residentuuri Tartu ja Tallinna erinevates haiglates ning Helsingi Ülikooli haigla invasiivkardioloogia osakonnas (2001).

Enese täiendamiseks osaleb doktor igal aastal elektrofüsioloogia alastel koolitustel ja seminaridel Eestis ja mujal maailmas.

Hasso kuulub Eesti ja Euroopa Kardioloogide Seltsi, on Eesti Hüpertensiooni Ühingu ning Euroopa Rütmihäirete Assotsiatsioon liige.

Dr Uuetoa on aastaid töötanud Rootsis, kuid sellele vaatamata tahab aidata ka Eestis südameprobleemidega inimesi. Doktori kitsam erihuvi on elektrofüsioloogia/rütmoloogia. Südame rütmihäirete puhul vôi kardiostimulaatori töös esinevate probleemide korral vôib julgelt just dr Hasso Uuetoa poole pöörduda.

Dr Tiina Uuetoa Kardioloog

Dr Tiina Uuetoa on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ravi eriala (1990), meditsiiniteaduste doktorantuuri suurepäraste tulemustega (1997) ja kardioloogia residentuuri (2001).

Tiina kuulub Eesti Hüpertensiooni Ühingusse ja Eesti Kardioloogide Seltsi, olles südamepuudulikkuse töögrupi juht.

Kardioloogina aitab dr Tiina Uuetoa hinnata südamehaigustesse haigestumise riske, diagnoosida ja ravida keerulisi haiguseid.

Dr Tiina Uuetoa
Dr Sirje Masik

Dr Sirje Masik Kardioloog

Dr Sirje Masik on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ravi eriala (1984), internatuuri Võru Maakonnahaiglas (1986) ning kardioloogia residentuuri (1992). Enese täiendamiseks osaleb doktor igal aastal erialastel rahvusvahelistel kongressidel Euroopas ja Ameerikas.

Sirje kuulub Eesti Arstide Liitu, Eesti ja Euroopa Kardioloogide Seltsi ning on Eesti Hüpertensiooni Ühingu liige.

Doktor Masik on suurte kogemustega kardioloog, keda patsiendid väga põhjalikuks, tähelepanelikuks ja meeldivaks arstiks peavad. Doktor on ligi 30 aastat töötanud Eesti erinevates haiglates, seejuures aastaid keskastme juhina.

Kardioloogina soovitab doktor igal inimestel oma südame tervise eest hoolt kanda, märgata sümptomeid ning riskigruppi kuuluvatel inimestel pöörduda õigel ajal abi saamiseks või haigusriskide hindamiseks arsti poole.

Dr Edward Laane Hematoloog

Dr Edward Laane on lõpetanud Tartu Ülikoolis arstiõppe (1996), hematoloogia eriala residentuuri (2001), doktorantuuri Rootsi Karolinska Instituudis (2006) ja Tartu Ülikoolis (2011). Dr Laane oli Dana-Farberi Vähiraviinstituudi teadur (2015). Igal aastal osaleb Edward mitmetel erialastel konverentsidel ja seminaridel üle maailma. Ta on täiendanud end Eestis, Rootsis, USA-s ja korraldanud Euroopa Hematoloogia Assotsiatsiooni täiendkoolitusi Eestis. Dr Laane juhib Maailma Hemofiilia Föderatsiooni kaksikkeskuse programmi koostöös Helsingi Ülikooli haiglaga.

Doktor on Euroopa Ravimiameti ekspert hematoloogia ja onkoloogia alal, kuulub mitmesse erialaorganisatsiooni: Eesti Hematoloogide Seltsi, Eesti Hematoloogide Assotsiatsiooni, Ameerika Onkoloogia Seltsi jne. Hematoloogina on dr Laane abiks verehaiguste kahtluste korral, samuti neile, kel on juba diagnoositud verehaigus.

Dr Edward Laane
Dr Toomas Tamm

Dr Toomas Tamm Uroloog

Dr Toomas Tamm on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (1982) ja seejärel spetsialiseerunud uroloogiks (1986). Enese täiendamiseks osaleb Toomas erialastel konverentsidel ja kongressidel Euroopas ja Ameerikas.

Ta kuulub  Eesti Uroloogide Seltsi ja Eesti Kirurgide Assotsiatsiooni juhatusse ja Euroopa Uroloogide Assotsiatsiooni.

Uroloogina tegeleb dr Tamm kuse- ja suguelundite haigustega, sh kirurgilise raviga. Dr Tamme meditsiiniline erihuvi on naiste ja meeste urineerimishäirete ravi ja ravitüsistuste ennetamine, kuse- ja suguelundite vähkkasvajate ravi ning -operatsioonid.

Dots Aare Mehik Uroloog, kirurg

Dots Aare Mehik on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (1977), Oulu Ülikoolis spetsialiseerunud uroloogiks (1992), saanud meditsiinidoktori kraadi (2001) ja on samas uroloogia dotsent (2014). Dotsent on end läbi aastakümnete pidevalt uroloogias ja kirurgias täiendanud osaledes lugematutel koolitustel ja praktilistes töögruppides. Talle on omistatud mitmeid mainekaid erialaseid auhindu valdkonna arengusse panustamise, tehtud töö ja teadusartiklite eest. 2017 aastal tunnustati teda Soome Aasta uroloogi tiitliga.

Aare kuulub Soome Arstide Liitu, Soome Uroloogide Ühingusse, Euroopa Uroloogide Assotsiatsiooni ning on Royal Sociaty of Medicine (Inglismaa) auliige.

Dotsent Mehiku meditsiiniline erihuvi puudutab põie-, eesnäärme ja neeruhaiguseid, samuti uroloogilis-onkoloogiliste probleemide rekonstruktiivseid kirurgilisi ravivõimalusi.

Dots Aare Mehik
Dr Erve Sõõru

Dr Erve Sõõru Somnoloog-pulmonoloog

Dr Erve Sõõru on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (1993), pulmonoloogia residentuuri (2002) ja saanud Euroopa Uneuurijate Seltsilt somnoloogi kutsetunnistuse (2013). Dr Sõõru on Euroopa unemeditsiini ekspert. Lisaks õpib ta Tallinna Tehnikaülikooli doktorantuuris tervishoiutehnoloogiat. Erve kuulub mitmetesse erialaorganisatsioonidesse, on Eesti Unemeditsiini Seltsi asutaja ja president.

Dr Erve Sõõru on erialaselt end väga palju täiendanud mitmel pool maailmas. Juba ülikooli algusaastatest alates on ta töötanud Tartu ja Tallinna suuremates haiglates unearsti-kopsuarstina ning korduvalt osalenud uurijana ravimite kliiniliste uuringute läbiviimisel. Doktori erihuviks on uneaegsed hingamishäired, sest magamise ajal inimese und uurides on näha esimesi viiteid tõsistele haigustele.

Dr Tatjana Toomsoo Endokrinoloog

Dr Tatjana Toomsoo on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (1992) ja endokrinoloogia residentuuri (1999). Dr Tatjana Toomsoo on end täiendanud Eestis ja Euroopas. Ta on osalenud II tüüpi diabeediga seotud koolitustel ja seminaridel ning täiendanud end Mainsi Ülikoolis (Saksamaa) kilpnäärmehaigustega kaasnevate silmahaiguste osas.

Tatjana kuulub Eesti Endokrinoloogia Seltsi ja Euroopa Endokrinoloogia Seltsi.

Endokrinoloogina tegeleb dr Tatjana Toomsoo hormonaalsete häirete, nagu näiteks kilpnäärmehaiguste, neerupealiste haiguste, hüpofüüsi haiguste diagnoosimise ja raviga ning haruldaste endokriinkasvajatega. Doktor on abiks erinevate hormoonsüsteemi häiretega seotud terviseprobleemide lahendamisel, nagu ülekaalulisus, alakaalulisus, suhkruhaigus, südame rütmihäired, kuid ka kilpnäärme haigusega seotud silmahaigused jpm.

Dr Tatjana Toomsoo
Dr Margit Muliin

Dr Margit Muliin Neeruarst

Dr Margit Muliin on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ravi erialal (1995) ja seejärel nefroloogia residentuuri (2003). Enese täiendamist peab ta väga oluliseks, mistõttu osaleb igal aastal erialastel konverentsidel ja seminaridel. Lisaks jagab ta lektorina haiglates ja täiendkoolituskeskustes teadmisi arstidele ning õdedele.

Dr Muliin kuulub mitmesse erialaorganisatsiooni, nagu näiteks Eesti Nefroloogide Selts, Eesti Kudede ja Organite Transplatatsiooni Ühing jm.

Nefroloogina tegeleb doktor ägedate ja krooniliste neeruhaiguste diagnoosimise ja raviga, nõustab diabeeti ja kõrgvererõhktõbe põdevaid inimesi neerukahjustuste vältimises, ravib neeruhaigeid, konsulteerib siirikneeruga patsiente ja on toeks inimestele, kes soovivad loovutada oma neeru haigele sugulasele.

Dr Andre Trudnikov Kirurg

Dr Andre Trudnikov on lõpetanud Tartu Ülikooli ravi eriala (1991), töötab kirurgina alates 1993. aastast ja täiendab end pidevalt nii Eestis kui ka mujal maailmas.

Andre kuulub Maailma Kirurgide Ühingusse, Eesti Arstide Seltsi ja Eesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühingusse. Ühtlasi on ta Eesti Metaboolse ja Bariaatrilise Kirurgia Seltsi juhatuses.

Dr Trudnikov on abiks kirurgiliselt ravitavate seedetrakti haiguste ja ülekaalisuse kirurgilise raviga. Tal on laparoskoopilise kirurgia vallas palju kogemusi. Doktoril on väga mitmeid meditsiinilisi huvipunkte, nagu seedetrakti onkoloogilised haigused, söögitoru tagasivooluhaigus, sapiteede- ja jämesoolehaigused. Alates 2005. aastast tegeleb doktor süvendatult ülekaalulisuse kirurgilise raviga.  

Dr Andre Trudnikov
Dr Mari-Liis Laanetu

Dr Mari-Liis Laanetu Psühhiaater

Dr Mari-Liis Laanetu on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (2005) ja psühhiaatria residentuuri (2009).

Erialast enese täiendamist on Mari-Liis alati oluliseks pidanud ning oma töö spetsiifikat silmas pidades on ta end täiendanud mäluhäirete ja eakate psüühikahäirete osas. Lisaks on ta omandanud baasteadmised nii kognitiiv-käitumisteraapias, pereteraapias kui psühhoanalüütilises teraapias. Doktor Laanetu tegeleb süvendatult mäluhäirete ja orgaaniliste psüühikahäirete, meeleolu- ja ärevushäiretega.

Psühhiaatrina peab dr Laanetu tähtsaks inimese individuaalsuse arvestamist ning arsti ja patsiendi vahelist usaldust, sest ravitulemused sünnivad vaid koostöös. Doktorile pakub oma töös kõige suuremat rõõmu see, kui patsient saab tagasi kontrolli oma elu üle, on võimeline elust rõõmu tundma ja tegema ise oma valikuid.

Dr Mairi Zopp Psühhiaater

Dr Mairi Zopp on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (1988) ja psühhiaatria residentuuri (2009). Mairi peab enda täiendamist väga oluliseks, mistõttu ta osaleb erialalistel täiendkoolitustel ja vähemalt kord aastas ka konverentsidel mujal maailmas.

Doktor kuulub Eesti Psühhiaatrite Seltsi ning Arstide Liitu.

Oma igapäevatöös tegeleb dr Zopp erinevate psüühikahäirete diagnoosimise ja raviga täiskasvanutel. Süvendatult tegeleb doktor orgaaniliste psüühikahäirete ja mäluhäiretega.

Psühhiaatrina on doktor veendunud, et parim tulemus sünnib koostöös patsiendiga, ent igal juhul tuleb varuda psüühikahäire ravis kannatlikkust ning aega. Kõige suuremat rahulolu tunneb dr Zopp siis, kui patsient suudab taas oma elust rõõmu tunda ja tuleb igapäevaelus hästi toime.

Dr Mairi Zopp
Dr Ene Miller

Dr Ene Miller Kõrva-nina-kurguarst

Dr Ene Miller on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (1986) ja kõrva-nina-kurguhaiguste eriala (1988). Enese täiendamist peab doktor väga oluliseks, mistõttu on ta aastate jooksul osalenud väga paljudel erialastel kursustel, koolitustel ja otorinolarüngoloogia kongressidel nii Eestis kui mujal maailmas.

Ene on Eesti Arstide Liidu liige, Eesti Kõrva-Nina-Kurguarstide ja Pea-Kaelakirurgide Seltsi liige ning kuulub Lõuna-Karjala Arstide Seltsi.

Kõrva-nina-kurguhaiguste eriala arstina seisneb dr Milleri töö selle piirkonna haiguste diagnoosimises ja ravivõimaluste väljaselgitamises ning vajadusel ka kirurgilise ravi teostamises. Sagedaste ägedate haigestumiste tõttu selles piirkonnas on doktori jaoks oluline hea koostöö perearstidega, et vähendada krooniliste haiguste teket.

Dr Mari Rõigas Kõrva-nina-kurguarst

Dr Mari Rõigas on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (2010) ja kõrva-nina-kurguhaiguste eriala (2016). Dr Rõigas on end kõrva-, nina-, kurguhaiguste ning unehäirete teemadel täiendanud nii Eestis kui mujal Euroopas.

Mari on Eesti Kõrva-Nina-Kurguarstide ja Pea-Kaelakirurgide Seltsi liige ning kuulub Eesti Arstide Seltsi ning Eesti Nooremarstide Ühendusse.

Kõrva-, nina-, kurguarstina tegeleb dr Rõigas igas vanuses patsientidega, et kõrva-, nina- või kurgumured leiaksid lahenduse. Ühtlasi teostab ta erinevaid operatsioone ning ravi- ja diagnostilisi protseduure.

Arstina on doktorile oluline patsiendiga usaldusliku ja inimliku suhte loomine, sest vaid koostöö tagab parima ravitulemuse.

Dr Mari Rõigas
Dr Mare Kalvet

Dr Mare Kalvet Kõrva-nina-kurguarst

Dr Mare Kalvet on on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (1987) ja kõrva-nina-kurguhaiguste internatuuri (1988) ning olnud Turu Ülikooli otorinolarüngoloogia Põhjamaade Nõukogu stipendiaat (1994-1996).

Erialaline areng on Marele väga tähtis, mistõttu osaleb ta kõikidel Euroopa Rinoloogia seltsi konverentsidel ja Soome Kõrva-nina-kurguarstide Seltsi konverentsidel alates aastast 1994. Doktori meditsiinline erihuvi on rinoloogia, sh haistmine.

Kõrva-nina-kurguarstina aitab dr Kalvet erinevas vanuses patsiente operatsioonide, ravimite kui ka erinevate rehabilitatsiooni meetoditega. Patsiendi parema elukvaliteedi tagamine eeldab tihedat koostööd väga erinevate erialade spetsialistidega. Eriti oluline on ladus koostöö perearstidega, et tagada ägedate haiguste õigeaegne ravi ja krooniliste haigete elukvaliteedi maksimaalselt hea säilitamine.

Dr Margarita Rebrov Silmaarst

Dr Margarita Rebrov on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (1997) ja oftalmoloogia residentuuri (2012). Teine kõrgharidus on Margarital Estonian Business Schoolist (2006).

Enese täiendamist peab doktor äärmiselt oluliseks, mistõttu osaleb ta regulaarselt rahvusvahelistel erialakonverentsidel ja seminaridel.

Silmaarstina on doktor Rebrov spetsialiseerunud silma võrkkesta ja vikerkesta, ripskeha ning soonkesta põletikuga (uveiit) seotud probleemide lahendamisele. Arstina soovitab doktor silmade tervist jälgida, sest tihti kulgevad silmahaigused sümptomiteta ja inimesed pöörduvad arsti juurde liiga hilja või alles siis, kui vaevused liiga teevad.

Dr Margarita Rebrov
Dr Kairit Joost

Dr Kairit Joost Meditsiinigeneetik

Dr Kairit Joost on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (1992), meditsiinigeneetika residentuuri (2004) ja neuroteaduste doktorantuuri (2012).

Enese täiendamist peab Kairit äärmiselt oluliseks, mistõttu ta osaleb regulaarselt pärilike haiguste diagnostikat, geneetilist konsultatsiooni ning laboratoorseid meetodeid käsitlevatel rahvusvahelistel kursustel ja seminaridel. Erialakirjandust lugedes hoiab ta end pidevalt kursis värskeimate suundumustega kliinilises geneetikas.

Doktor kuulub Eesti Arstide Liitu ja rahvusvahelisse Pärilike Ainevahetushaiguste Uuringute Ühingusse.

Oma töös peab dr Joost oluliseks võimalikult individuaalset lähenemist iga patsiendi probleemidele. Ta on kindel, et ka päriliku haiguse korral peab patsient saama parima võimaliku abi ka siis, kui spetsiifilist ravi tema haiguse suhtes olemas ei ole.

Dr Marju Kiplok Töötervishoiuarst

Dr Marju Kiplok on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna pediaatria eriala (1992), töötervishoiu eriala residentuuri (1999) ja kuulub Eesti Töötervishoiu Seltsi.

Täiendanud on Marju ennast mitmel rahvusvahelisel kursusel ning osalenud töötervishoiu seadusloomes.

Töötervishoiuarstina meeldib dr Kiplokile võimalus panustada patsientide tervise säilitamisse ja edendamisse, näha inimesi nende huvitavates ja eripärastes töökeskkondades ning jagada teadmisi töötervishoiu ja kutsehaiguste alal.

Dr Marju Kiplok
Dr Uno Kiplok

Dr Uno Kiplok Töötervishoiuarst

Dr Uno Kiplok on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (1987), kirurgia internetuuri (1988) ja omandas Rootsis töötervishoiuarsti kutse (2002). Uno kuulub Eesti Töötervishoiu Seltsi ja Eesti Onkoloogide Seltsi.

Doktor peab enese arendamist väga oluliseks, mistõttu osaleb igal aastal mitmetel erialastel rahvusvahelisel kursustel ja seminaridel ning on osalenud mitmetes töötervishoiu valdkonna arendusprojektides.

Töötervishoiuarstina soovin kaasa aidata heaolu kasvule riigi, ettevõtte ja töötaja tasandil. Soovin olla ettevõtetele toeks, et aidata neil hoida ning parandada töötajate tervist, samuti vähendada/vältida enneaegset haigestumist - nii tööga seotud ja tööst põhjustatud haigestumisi kui ka kutsehaigestumisi.

Margus Laurik Kliiniline psühholoog, psühhoterapeut

Margus Laurik on lõpetanud Tallinna Ülikooli psühholoogia eriala (2008) ja saanud magistrikraadi nõustamispsühholoogias (2010). Margus Laurik on atesteeritud kliiniline psühholoog. Margus peab enesetäiendamist väga oluliseks. Ta on läbinud kognitiiv-käitumisteraapia kursused (2011–2013) ja osaleb igal aastal mitmel erialasel seminaril ja koolitusel. Lisaks kuulub ta Eesti Psühholoogide Liitu, Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsiooni ja Eesti Seksuaaltervise Liitu.

Kliinilise psühholoogina tegeleb Margus Laurik noorte ja täiskasvanute psühholoogilise nõustamise ja teraapiaga, kasutades peamiselt kognitiiv-käitumisteraapia põhimõtteid ja tehnikaid. Erilist huvi pakuvad Margusele ärevushäired, madala enesehinnangu probleemid ja traumajärgsed probleemid.

Margus Laurik
Kai Rohulaid

Kai Rohulaid Kliiniline psühholoog

Kai Rohulaid on lõpetanud Tallinna Ülikooli (2006) ja saanud magistrikraadi psühholoogias (2010). Kai Rohulaid on atesteeritud kliiniline psühholoog.

Kai peab enese erialast täiendamist väga oluliseks. Ta on läbinud kognitiiv-käitumisteraapia kursused (2012–2014), laste- ja noorukite kognitiiv-käitumisteraapia koolituse (2017) ning osaleb igal aastal mitmel erialasel seminaril ja koolitusel. Kai kuulub ta Eesti Psühholoogide Liitu, Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsiooni.

Kliinilise psühholoogina on Kai Rohulaidi põhitööks noorte ja täiskasvanute psühholoogiline nõustamine ja psühhoteraapia. Oma töös kasutab ta enamasti kognitiiv-käitumisteraapia meetodeid, mis on tõenduspõhised, efektiivsed ja eesmärgipärased. Kai Rohulaidi erihuviks on ärevus- jm meeleoluhäired, madal enesehinnang, lapsepõlvetraumad, samuti kroonilise haigusega kohanemine.

Karin Lätt Kliiniline psühholoog, psühhoterapeut

Karin Lätt on lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogia eriala (2007) ja saanud magistrikraadi psühholoogias (2010). Samuti on ta saanud väljaõppe kognitiiv-käitumusliku psühhoterapia alal Eesti Kognitiiv-Käitumisteraapia Assotsiatsioonis.

Käesolevalt õpib Karin perekonna psühhoterapeutide II astme pädevuskoolitusel ning osaleb Eesti Kognitiivse- ja Käitumisteraapia Kooli juures superviisorite väljaõppes. Karinile on väljastatud kliinilise psühholoogi (tase 7) kutsetunnistus, kliinilise psühholoogi – psühhoterapeudi (tase 7) kutsetunnistus ja EuroPsy tunnistus kliinilise psühholoogia alal. Karinil on ka kõrgharidus ja varasem töökogemus füsioteraapia erialal (Tartu Ülikool, 2004 BSc; 2006 MSc).

Enese arendamist peab Karin väga oluliseks, mistõttu osaleb ta igal aastal paljudel erialastel konverentsidel, seminaridel ja töötubades nii Eestis kui välismaal. Karin kuulub Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsiooni ja Eesti Pereteraapia Ühingusse.

Karin Lätt
Liis Vahtra-Šmutov

Liis Vahtra-Šmutov Kliiniline psühholoog, psühhoterapeut

Liis Vahtra-Šmutov on omandanud Tartu Ülikoolis psühholoogiamagistri kraadi kliinilise psühholoogia erialal (2008), läbinud kognitiiv-käitumisteraapia koolituse (2013) ja on atesteeritud kliiniline psühholoog (2015).

Liis kuulub Eesti Kliiniliste Psühholoogide Kutseliitu, Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsiooni ning on Eesti Psühholoogide Liidu liige.

Liis Vahtra-Šmutov tegeleb kõikide levinud psüühikahäirete ja vaimse tervise probleemidega. Tema erihuvi on kasutada teadveloleku (mindfulness) lähenemist ja skeemiteraapia võtteid erinevate psüühikahäirete ravis.

Ühtlasi viib ta läbi teadvelolekul põhinevaid grupiteraapiaid.

Triin-Ketlin Siska Psühholoog, pere- ja paariterapeut

Triin-Ketlin Siska on lõpetanud Tallinna Ülikooli psühholoogia eriala (2012–2016), läbinud perekonna psühhoterapeutide pädevuskoolituse I, II ja III astme (2015-2019) ning on atesteeritud koolipsühholoog (2017).

Triin-Ketlin on Eesti Pereteraapia Ühingu ja Eesti Koolipsühholoogide Ühingu liige. Tema meditsiiniline erihuvi on peresuhted, laste ja noorukite emotsionaalsed ja käitumisprobleemid ning sõltuvused.

Psühholoogi ja terapeudina aitab Triin-Ketlin Siska avada suhteid ja saavutada kontakti pereliikmete vahel kasutades selleks tõenduspõhiseid süsteemseid perekonnapsühhoteraapia meetodeid. Oma igapäevases töös näeb ta sageli, kuidas terve kontakt vähendab ärevust ja pingeid, kuidas mõistmine ja teineteise kuulamine leevendab emotsionaalseid, psüühilisi kui käitumisprobleeme ning loob võimalusi uuteks elu- ja suhtlemisviisideks.

Triin-Ketlin Siska
Heivi Varus

Heivi Varus Kliiniline neuropsühholoog

Heivi Varus on lõpetanud Tallinna Ülikooli ja saanud magistrikraadi psühholoogias (2014). Ta on atesteeritud neuropsühholoog ja kliiniline psühholoog ning omab Euroopa kvalifikatsioonistandardi tunnistust kliinilises- ja tervisepsühholoogias.

Heivi peab enese pidevat erialast täiendamist väga oluliseks, mistõttu ta osaleb igal aastal teaduskonverentsidel, et olla kursis nii neuropsühholoogia, kliinilise psühholoogia kui ajustimulatsiooni uute suundade ja teadustöödega. Heivi on Eesti Kliiniliste Psühholoogide Seltsi liige.

Heivi Varuse meditsiiniline erihuvi on psühhodiagnostika, ajustimulatsioon ja taastav neuropsühholoogia. Viimastel aastatel on ta tegelenud kriisi- ja katastroofipsühholoogiaga ning kuulub kriisiabi meeskonda.

Neuropsühholoogina tegeleb Heivi Varus peaajukahjustuse või -haiguse järgsetele kognitiivsetele, emotsionaalsetele ja käitumuslikele probleemidega. Kasutades tõenduspõhiseid hindamis- ja ravimeetodeid peab ta väga oluliseks individuaalset lähenemist, läbi mille on võimalik patsienti kõige tulemuslikumalt aidata.

Kristjan Puusild Psühholoog, analüütiline psühhoterapeut väljaõppes

Kristjan Puusild on lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikoolis psühholoogia ja sotsiaalpedagoogika eriala (2004) ning Eesti Humanitaarinstituudis filosoofia õppesuuna (2009). Kristjan õpib TLÜ Kasvatusteaduste Instituudis doktorantuuris, samuti Eesti Analüütilise Psühholoogia Erakoolis psühhoterapeudiks.

Kristjan Puusild on aastate jooksul olnud mitmete Eesti kõrgkoolide külalislektor, töötab psühholoogina ja shindo treeneri ja juhendajana.

Terapeudina on Kristjanile oluline individuaalne lähenemine, terapeutilise suhte hoidmine ning terviklike lahenduste leidmine. Oma töös lähtub ta põhimõttest, et õnneliku elu aluseks on tervis, mille eelduseks on ihulise ja hingelise tasakaal. Muutused elus nõuavad aga aega ja pühendumist ning midagi, mis seda protsessi koos hoiaks. Kristjan soovibki pakkuda tuge ja olla kaasteeliseks inimese eneseleidmise teekonnal.

Kristjan Puusild
Piret Aunapuu

Piret Aunapuu Analüütiline psühhoterapeut väljaõppes

Piret Aunapuu on lõpetanud Tartu Ülikoolis avaliku halduse (1997) ja Euroopa õpingud (2006). 2016. aastast on Piret Rahvusvahelise Analüütilise Psühholoogia Assotsiatsiooni poolt aktsepteeritud jungiaanliku psühhoanalüütiku/analüütilise psühhoterapeudi väljaõppes.

Piretit huvitab inimene, nii psüühika kui füüsilise keha areng ja toimimine oma keerukuses, hapruses, tugevuses, paindlikkuses ja lõputus potentsiaalis. Analüütilise psühhoterapeudina ja joogaõpetajana on Piret kaasteeliseks neile, kes soovivad avastada terve(ma) vaimu ja keha saladusi ning seeläbi ennast tundma õppida ning areneda.

Piret näeb ennast töötamas inimestega, kelle elu on justkui paigas, aga igapäeva häirib ärevus ning depressioon, rahutus ja keskendumisraskused, varasem traumakogemus, keerukas lahendamist vajav olukord, raskused eneseotsingutel, paigalseis, suhteprobleemid jne.

Jane Rannamets-Heinsalu Psühholoog-terapeut

Jane Rannamets-Heinsalu on lõpetanud Tallinna Ülikooli psühholoogia eriala (2010–2015), Nõustamise ja Pühhoteraapia Erakooli (2008–2011), pereteraapia baaskoolituse (2016) ja tal on transpersonaalse psühhoterapeudi sertifikaat (2016).

Enesetäiendamist peab Jane äärmiselt oluliseks, mistõttu on ta osalenud mitmel erialasel koolitustel. Esimene kõrgharidus on Janel Eesti Riiklikust Kunstiinstituudist.

Psühholoog-terapeudina kasutab Jane erinevaid teraapiameetodeid, et aidata inimestel üle saada stressist, depressioonist, ärevushäirest või mõnest muust kriisisist. Iga inimese lugu on eripärane, seetõttu kasutab Jane just sellele inimesele kõige paremini sobivaid erinevaid teraapiaid, oma kogemust ja elutarkust.

Jane Rannamets-Heinsalu
Rein Heinsalu

Rein Heinsalu Psühholoog-terapeut

Rein Heinsalu on õppinud psühholoogiat Akadeemias Nord (2010),  Tallinna Ülikoolis magistrantuuris (2010-2014) ja transpersonaalset psühhoteraapiat SACH International koolis (2006–2009). Rein peab enese täiendamist väga oluliseks. Ta osaleb igal aastal mitmel erialasel seminaril ja kursusel. Reinul on Euroopa Transpersonaalse Assotsiatsiooni sertifikaat psühhoteraapias ja IMAGO-paariterapeudi väljaõpe, ta on läbinud ka dialektilis-käitumusliku teraapia kursused. Rein on hiina nei-kung tervisevõimlemise treener.  Esimene kõrgharidus on Reinul Peterburi Teatri-, Muusika- ja Kinoinstituudist (1978).

Psühholoog-terapeudina nõustab Rein Heinsalu inimesi kriiside, ärevuse, unetuse, depressiooni, suhtepingete, psühhosomaatiliste häirete jm puhul ning aitab neil teraapiate kaudu leida uuesti tasakaalu ja efektiivsuse.

Piret Rass Rännakupraktik

Piret Rass on lõpetanud rännakumeetodi õppe Suurbritannias (2008-2009), psühhoteraapia ja nõustamise erakooli SACH International (2010-2014) ja Tallinna Ülikoolis (2003) inglise filoloogia.

Iseenda pidevat täiendamist ja arendamist peab Piret väga oluliseks, mistõttu osaleb igal aastal erinevatel ennast arendavatel koolitustel. Rännakupraktikale lisaks on Piret õppinud trauma- ja pinge vabastamise tehnikaid (TRE) ja teisi traumatöö lähenemisi, samuti vägivallatu suhtlemise metoodikat.

Viimased 10 aastat on Piret rännakupraktikuna tegelenud iseenda ja oma klientide sisemaailma uurimisega, et tuvastada täiel rinnal elamist takistavad põhjused. Olles saanud rännakumeetodiga abi mitmete lootusetuna tunduvate olukordade lahendamisel, soovib Piret jagada oma kogemusi ja oskusi ning aidata neid, kes tahavad oma ellu muutusi, kuid leiavad, et üksi on raske alustada.

Piret Rass
Kaja Heinsalu

Kaja Heinsalu Sõltuvusnõustaja

Kaja Heinsalu on lõpetanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õe eriala (1988), täiendõppe Tartu Ülikoolis füsioteraapia erialal (2002) ja kogemusnõustaja koolituse Arengukeskuses Avitus (2016).

Praktilise väljaõppe sõltuvusnõustajana on saanud Soome Tampere Myllyhoito kliinikus (2016).

Kõrghariduse on Kaja omandanud Tallinna Ülikoolis turunduse erialal (2013).

Sõltuvusnõustajana on Kaja Heinsalu abiks inimestele, kes on kaotanud kontrolli alkoholi tarvitamise üle. Olles käinud ise sarnast teed, tahab ta olla toeks ja süvendada usku, et paranemine on võimalik.

Oksana Kozlova Sõltuvusnõustaja

Oksana on omandanud nõustaja kvalifikatsiooni läbides erinevad rahvusvahelised õppekavad Eestis, Poolas, Lätis, Ukrainas ja Venemaal.

Esimese praktilise nõustamiskoolituse ja praktika läbis Oksana 2010. - 2011. aastal intensiivses rehabilitatsioonis „Re-hab“, mis baseerus Minnesota ja Daytopi meetodil.

Isikliku positiivse taastumiskogemusega sõltuvusnõustajana aitab Oksana alkoholi- ja narkosõltuvusega inimestel leida tee sõltuvusvaba elu juurde ning toetab, inspireerib, jagab oma kogemusi ja annab nõu keeruliste isikliku elu küsimuste lahendamisel.

Oksana Kozlova
Katrin Hallik

Katrin Hallik Kaassõltuvuse nõustaja

Katrin Hallik on läbinud riikliku kogemusnõustamise väljaõppe Arengukeskuses Avitus. Lisaks on ta õppinud transpersonaalset psühhoteraapiat koolis SACH International (2007–2010), IMAGO-paariteraapiat, teadliku keha teraapiat ning saanud kehapsühhoteraapia väljaõppe koolis International Institute for Core Evolution & CoreSoma. Esimene kõrgharidus on Katrinil Tallinna Ülikoolist.

Katrinil on isiklik tervenemiskogemus kaassõltuvushäirest ning ta soovib aidata neid inimesi, kes on hädas mittetoimivate ja kahjustavate suhetega. Katrin peab oluliseks tervendada kogu perekonda ja selles toimivaid suhteid.

Katrin osaleb kehapsühhoteraapia supervisioonides ja väärtustab jätkuvat sisemist tööd iseendaga. Katrinil on ka filoloogiline kõrgharidus.

Kogemusnõustajana kasutab Katrin intuitiivset lähenemist ja kombineerib erinevaid teraapiameetodeid, pidades silmas, et iga inimene on ainulaadne ja väärtuslik tervik.

Ivar Vinkel Vibroakustika terapeut

Ivar Vinkel omandanud psühholoogia magistrikraadi Tallinna Ülikoolis (2009) ja VIBRAC II taseme vibroakustilise teraapia praktiku litsentsi VIBRAC Skille-Lehikoise Vibroakustilise Teraapia ja Uurimise Keskuses (2014).

Ta on teinud vibroakustilise teraapia teadusuuringuid Tallinna Ülikoolis ning Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskuses. Sellealaseid koolitusi on Ivar läbi viinud nii Eestis kui ka väljaspool.

Vibroakustiline teraapia on ravimeetod, mille puhul inimese füüsise ja psüühika mõjutamiseks kasutatakse madalsageduslikke siinushelisid koos muusika või loodushelidega. Confidos viib Ivar Vinkel läbi vibroakustilist teraapiat, kombineerides seda psühholoogilise nõustamise ja jõustamisega.

Ivar Vinkel
Gerly Truuväärt

Gerly Truuväärt Akrediteeritud kiropraktik

Gerly Truuväärt on lõpetanud Palmeri Kiropraktika Kolledži (2007), kust on saanud üldteaduste bakalaureusekraadi ning kiropraktika doktorikraadi. Lisaks on Gerly Truuväärt õppinud Pacific Kolledžis Hiina meditsiini ja nõelravi (2002) ning lõpetanud Chicago Kliinilise Massaažiteraapia Kooli (2000).

Praegu õpib ta Carricki Neuroloogia Instituudis funktsionaalset neuroloogiat. Ta kuulub Eesti ja Euroopa kiropraktikute liitu, Maailma Kiropraktikute Föderatsiooni ning on Rahvusvahelise Neuroloogia ja Rehabilitatsiooni Assotsiatsiooni liige.

Enese täiendamist peab Gerly väga oluliseks, mistõttu osaleb tihti erialastel koolitustel ja seminaridel, on läbinud laste hüperaktiivsuse- ja tähelepanuhäire, toitumise, vastsündinu ja väikelaste hindamisega seotud koolitusi.

Gerly Truuväärt on ekspert funktsionaalse neuroloogia vallas. Kiropraktikuna on Gerly meditsiiniline erihuvi naiste raseduse, sünnitusjärgse taastumise ja laste arengu toetamine. Ta peab kõige olulisemaks kvaliteetse personaalse kiropraktika pakkumist sellisena, nagu see on aktsepteeritud mujal maailmas.

Helle Nurmsalu Naiste tervise füsioterapeut

Helle Nurmsalu on lõpetanud Tartu Tervishoiu Kõrgkooli (2006) ja Tartu Ülikooli (2009) füsioteraapia erialal. Enese täiendamist peab Helle väga oluliseks, mistõttu osaleb igal aastal mitmetel erialastel konverentsidel ja seminaridel. Helle on avaldanud mitmeid teadusartikleid enneaegselt sündinud laste liigutusliku arengu kohta. Ta kuulub Eesti Füsioterapeutide Liitu.

Helle Nurmsalu meditsiiniline erihuvi on naiste sünnitusjärgne taastumisprotsess, kõhu sirglihaste lahknemise ja vaagnapõhjalihastega seotud probleemid.

Füsioterapeudina on Helle jaoks väga oluline nõustamine ja see, et inimene ise mõistaks enda rolli taastumisprotsessis. Iga eesmärgi nimel on vaja teha ise tööd, füsioterapeut on professionaalne nõuandja ja saatja teekonnal püsivate tulemusteni.

Naiste füsioterapeut Helle Nurmsalu lapsehoolduspuhkuse tõttu on 2019. aastal vastuvõtuaegu piiratult.

Helle Nurmsalu
Maris Perendi

Maris Perendi Füsioterapeut

Maris Perendi on lõpetanud Tartu Ülikooli (2012) füsioteraapia erialal, omandamisel on magistrikraad Brightoni Ülikoolis füsioteraapia ja manuaalteraapia erialal. Enese täiendamist peab Maris väga oluliseks, mistõttu osaleb erinevatel erialastel koolitustel ja seminaridel.

Maris kuulub Inglismaa füsioterapeutide liitu ja on Health and Care professions council liige.

Füsioterapeudina peab Maris Perendi oluliseks terviseprobleemi põhjuse välja selgitamist ja nõustamist, et tagada kiirem taastumine, ennetada uusi vigastusi ja vältida tervisemurede taas tekkimist. Personaalne lähenemine võimaldab arvestada inimese soovide ja eesmärkidega.

Toomas Proovel Manuaalterapeut

Toomas Proovel on lõpetanud Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskonna (1995), Šveitsi Baseli Ülikooli (2003), Bad Säckingeni Füsioteraapia Erakooli (2005), Manuaalse Teraapia Akadeemia (2008) Saksamaal ning THIM Füsioteraapia Ülikooli (2014) Šveitsis. Lisaks on Toomas end täiendanud lugematutel erialastel koolitustel ja seminaridel Eestis ning välismaal.

Professionaalse kreeka-rooma maadlejana on Toomas esindanud Eestit paljudel nimekatel tiitlivõistlustel, kus on saavutanud väga kõrgeid tulemusi.

Hinnatud füsio- ja manuaalterapeudina lähtub Toomas Proovel põhimõttest, et parima ja püsivaima tulemuse saavutamiseks on koostöös patsiendiga vaja jõuda probleemi algpõhjuseni. Alles seejärel saab liikuda edasi teraapiaprotsessiga. Elukvaliteeti parandava tulemuseni viib usaldus ja järjepidev töö.

Toomas Prooveli CV
Toomas Proovel
Kaja Ölluk

Kaja Ölluk Logopeed

Kaja Ölluk on lõpetanud Tartu Ülikooli eripedagoogika osakonna (1994) eripedagoogi ja logopeedina. Kajal on logopeedi kutsetunnistus (2013).

Kaja peab enesetäiendamist väga oluliseks, ta osaleb igal aastal erialastel kongressidel, koolitustel ning seminaridel. Lisaks kuulub Kaja Eesti Eripedagoogide Liitu.

Logopeedina toetab Kaja Ölluk kõnepuudega inimesi igapäevaellu reintegreerumisel, aidates arendada kõne kasutamist ja kõnest arusaamist. Kaja selgitab välja kõnepuude olemuse, uurib inimese suulise ja kirjaliku kõne loomet ja mõistmist ning viib läbi kõneraviseansse, mis aitavad kõnepuuet kõrvaldada või leevendada.

Artur Minenko Toitumisterapeut

Artur Minenko on lõpetanud Peterburi Sõjameditsiini Akadeemia (1989) ning õpib Moskva Meditsiiniülikoolis dietoloogia erialal. Artur on täiendanud ennast nutrioloogia ja dietoloogia alal. Artur Minenko erihuvi on rasvumisprobleemid, diabeediga seotud toitumise tugi ning rasedusjärgne toitumine.

Arturile on tähtis inimese aitamine teel tervislikuma eluviisi juurde. Läbi oma teadmiste edasiandmise püüab Artur süstida inimestesse enesekindlust ja usku iseendasse, ning aidata neil seda igapäevaelus kasutada.

Kõige rohkem naudib Artur Minenko lõppresultaadina õnneliku inimese nägemist, kes ületas ennast ning saavutas seatud eesmärgid.

Artur Minenko
Sandra Tamm

Sandra Tamm Toitumisnõustaja | Toitumisterapeut väljaõppes

Sandra Tamm on lõpetanud Annely Sootsi Tervisekooli toitumisnõustaja põhiõppe (2013), Integratiivse Toitumise Instituudi (USA, 2013) ning on omandamas toitumisterapeudi ja funktsionaalse meditsiini praktiku kutset Iiri Toitumise ja Tervise Instituudis (Iirimaa).

Kõrghariduse on Sandra omandanud Tallinna Majanduskoolis (1999), kus ta õppis varem õpitud ettevõtlusele ja ärijuhtimisele lisaks raamatupidamist. Ta kuulub Eesti Tervisedenduse Ühingusse.

Oma töös toitumisnõustajana rakendab Sandra tõenduspõhiseid teadmisi toitumisest. Ta on korduvalt kogenud teadliku toitumise ja elustiili tervendavat mõju nii kergemate kui raskemate terviseprobleemide korral. Sandra arvates on kõige tähtsam inimese toetamine tervenemise teekonnal, et suudetaks saavutada ja säilitada tasakaal ning rahulolu iseendaga. Sandra Tamm`e erihuviks on seedeprobleemid, kandidoos, autoimmuunhaigused, allergiad ja toidutalumatused.

Anneli Kõiv Toitumis- ja kaalunõustaja

Anneli Kõiv on lõpetanud Annely Sootsi Tervisekooli toitumisnõustaja põhiõppe (2016) ja jätkuõppe - tervisenõustaja toitumise alal (2017), täiendanud ennast Hiina meditsiini teooria- ja toitumisalastel loengutel dr Rene Bürklandi Tervise Alkeemia kliinikus (2009–2013) ja osalenud refleksoloogia õppes Krautmani Terviseakadeemias (2009).

Esimese kõrghariduse sai Anneli lõpetades Tallinna Majandustehnikumis õigusteaduse (1988) ja seejärel EBS-is rahvusvahelise ärijuhtimise (2000).

Toitumisnõustajana annab Anneli Kõiv nõu tervislikuks kaalulangetuseks või igapäevamenüü tasakaalustamiseks ja tervislikumaks muutmiseks.

Anneli Kõiv
Triinu Stanford

Triinu Stanford Vaimse Tervise Keskuse ärijuht, tervisepsühholoog

Triinu Stanford on lõpetanud Suurbritannia Strathclyde’i ülikooli (2015) psühholoogia erialal ning omandanud Southamptoni ülikoolis magistrikraadi tervisepsühholoogias. Triinu on osalenud erialastel konverentsidel ja seminaridel nii Eestis kui ka Suurbritannias ning on Eesti Tervisedenduse Ühingu liige.

Oma töös seisab Triinu Stanford selle eest, et Confido vaimse tervise meeskond saaks pakkuda kõrge kvaliteediga kiiret tuge igapäevaeluga toimetulekul. Ta usub, et mitmekülgse ja personaalse lähenemisega saab aidata erinevate murede ning sihtidega inimesi, leida neile toeks sobiv spetsialist Confidost või koostööpartnerite seast.

Tervisepsühholoogina on Triinu abiks kroonilistele haigetele ja nende lähedastele, et parandada haigete elukvaliteeti, tugevdada suhteid lähedastega ja õppida haigusega elama.

Tiina Keskküla Coach

Tiina Keskküla on lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Instituudi (1978) kehakultuuri teaduskonna, omandanud Professionaalse Psühholoogia Erakoolis (1998–2001) psühholoogilise nõustaja kutse, läbinud 6-kuulise coachi programmi Neuro Leadership Group’is (2016), omandades coachi RCC-kvalifikatsiooni ja Rahvusvahelise Coachingu Föderatsiooni poolt akrediteeritud ACC litsentsi (2017). Praegu lõpetab ta Transpersonaalse psühholoogia ja hüpnoteraapia erakooli (2017). Tiina on nii Eesti kui Rahvusvahelise Coachingu Föderatsiooni liige.

Tiina peab elukestvat õpet ja aktiivset eluhoiakut hea tervise aluseks ning osaleb sageli rahvusvahelistel erialastel koolitustel.

Coachina püüab Tiina aidata inimestel edasi liikuda oma eesmärkide ja unistuste suunas, teha teadlikke otsuseid ja olema oma elu peremees. Tiina töötab rõõmuga inimestega, kellel on soov edasi liikuda, väljakutseid vastu võtta, sellest rõõmu tunda ja terve olla – olenemata vanusest või ametialasest positsioonist.

Tiina Keskküla
Ene Hindpere

Ene Hindpere TRE-terapeut

Ene Hindpere on omandanud TRE-lõdvestustehnija juhendaja kutse (2012), õppinud metameditsiini, pilatest ja õieteraapiat. 2018. aastast täiendab Ene end Holistika Instituudis.

Kõrghariduse ja magistrikraadi sai Ene Tallinna Pedagoogikaülikoolist.

TRE-terapeudina näeb Ene inimest tervikuna. Ene on veendunud, et olulisem meie elus on füüsiline tervis, hingeline tasakaal, liikumine, puhkus, sobiv toitumine, lähedased ja huvitav töö, arenguvõimalused, maailmale tagasiandmine, tänulikkus ja ümbritsev keskkond. Iseennast ja oma vajadusi järjest paremini tundma õppides suudad viia end tasakaalu ka siis kui elu mõnikord sakutab.

TRE-lõdvestustehnika ei lahenda muresid ega probleeme. Kuid tund annab lõõgastuse, kus saab korraks justkui end eemalt vaadata. Mõnikord just kaugemalt olukorrale vaatamine toobki kaasa lahenduse.

Janika Vaikjärv Yumeiho terapeut (3dan), massöör

Janika Vaikjärv on lõpetanud Yumeiho Therapy School’i (2015–2016) ja tal on rahvusvaheline Yumeiho terapeudi litsents. Varem on Janika läbinud kvantteraapiaõppe Saksamaal (2010–2012). Esimene kõrgharidus on Janikal Tallinna Tehnikaülikoolist, kuid ta on õppinud veel Suurbritannias ning Uus-Meremaal.

Janika on aastaid praktiseerinud erinevaid teraapiaid ja massaaže ning aitab Confidos inimestel terveneda ja tervena püsida Yumeiho teraapia abil.

Vabal ajal on Janika kirglik matkaja ja kirjanik. Seitsmel korral on ta jõudnud Aafrika kõrgeima mäe Kilimanjaro (5895 m) tippu ning tema sulest on ilmunud mitu raamatut.

Janika Vaikjärv
Tiina Tammiste

Tiina Tammiste Massöör-terapeut

Tiina Tammiste hakkas teraapiaid ja massaaže õppima, et saada ise teadlikumaks, kogeda lõõgastust ja et end ise paremini ning tervemana tunda. Tiina on õppinud reikit (2009–2010), klassikalist massaaži, kvantpuudutust, Access Consiousness bars’i tehnikat (2012), Access Consiousness body tehnikat (2014), Lomi Lomi Nui massaaži (2015), MER-sidekoe tasakaalustavat massaaži (2015), kraniosakraal resonants teraapiat (2016) ja biodünaamilist hingamist (2016).

Tiina on soe ja siiras inimene, kes soovib aidata nii lapsi kui ka täiskasvanuid. Tiina teraapiad ja massaažid aitavad traumadest ja vigastustest taastumisel jõuda kehal isetervenemiseni, leevendada emotsionaalset tasakaalutust, maandada stressi ja ülepinget, leevendada ärevus- ja paanikahäireid ning taastada elujõudu.

Merike Villard Jaapani terapeut-massöör

Merike Villardi teadlikum teekond iseendasse algas 2009. a. joogamaailma sisenedes. Joogaõpetajaks õppis Merike rahvusvahelises Karam Kriya koolis Inglismaal (2012-2013). Samaaegselt õppis ta hiina meditsiini dr Rene Bürklandi juures. Merike on hiina võimlemise (qi gongi) praktiseerija, õppinud hiina massaaži (tui na) massööriks dr Bürklandi juhendamisel (2013) ja läbinud ka Reiki I astme koolituse. Merikesel on dr Bürklandi juhendamisel läbitud Hiina meditsiini teooriakursus (2014–2015) ja AcuNova, Taani tervendava valuravi kursus (2015). Merike on lõpetanud lastejooga kursuse USA-s (2016).

Alates 2015. aastast on Merike pühendanud end täielikult Jaapani tervendusteraapiate maailmale (shindo, sonkyo, jutampo, jomon, shiki, moksa taimeravi meetod). Merike on Shindo venitustundide juhendaja, Shindo terapeut-massöör ja Shiki terapeut-massöör.

Merike on õppinud õigusteadust, aga tänaseks päevaks on ta paragrahvikumerused kehakumeruste vastu välja vahetanud. Merike on alati imetlenud inimesi, kes saavad hobi oma tööks pidada ja tööd hobiks. Täna toetab ta inimesi läbi nende teadmiste ja kogemuste, mis talle südamelähedased ja aitab inimestel avastada nende enda sisemist tervendavat väge.

Merike Villard
Lily Hindrea

Lily Hindrea Massaažiterapeut, tase 6

Lily on lõpetanud M.I Massaažikooli (2011) ning täiendanud end lugematutel spetsiifilistel kursustel ja koolitustel nii M.I. Massaažikoolis, Füsioteraapia Kliinikus kui TLU Terviseteaduste ja Spordi instituudis (2011-2016). Viimase kümne aasta jooksul on Lily omandanud erinevaid tehnikaid, õppinud teraapiaid ning õppinud kinesioteipimist. Kõrghariduse omandas Lily Hindrea Tallinna Kaubandustehnikumis (1981) ja seejärel täiendas end Tallina Tehnikaülikoolis (1999).

Lily seisukoht on, et vähemalt kolm-neli aastat järjepidevat tööd massöörina annab piisava kogemuse, et olla tõesti professionaalne oma töös.

Massöörina Lily alati uurib, analüüsib ja otsib kliendi kehal mõjutamist vajava piirkonna. Lily hinnangul on tänapäeva väheliikuva inimese absoluutselt kõige suurem probleem otseselt või kaudselt seotud vereringega. Mistahes massaažiga vere- ja lümfiringlusele kaasaaitamine on juba ravi iseenesest.

Karina Laurits Treener

Karina Laurits on lõpetanud Tartu Ülikooli skandinavistika eriala (2005) ja õppinud Tallinna Ülikoolis Kultuuride uuringute doktorantuuris (2010–2017).

Doktorantuuriga paralleelselt hakkas Karina huvi tundma Hiina tervisepraktikate vastu läbides Hiina meditsiini keskuses Tervise Alkeemia Hiina meditsiini teooria kursuse (2015), akupressuuri ja acunova koolitused (2015) ning taimravi kursuse (2016). Karina on läbinud Tais koolituskeskuses Thai Qi Holistics meditsiinilise qigongi´i instruktori koolituse (2017) ja täiendab end pidevalt Taimaal õpetaja Ajarn Toh'i käe all.

Hiina tervisepraktikate ja qigongi´ni jõudis Karina läbi isikliku vajaduse leidmaks parim viis raske terviseprobleemi lahendamiseks ja tervise toetamiseks. Tänaseks on Karina jagu saamas haiguse tüsistustest. Seetõttu võib ta julgelt oma kogemusest kinnitada, et järjepidev pühendunud qigong'i harjutamine aitab tervist taastada.

Karina Laurits
Kaili Lumi

Kaili Lumi Treener

Kaili Lumi on omandanud Animal Flow treeneri 1.taseme Londonis (2016), Fitness Inspired Teacher 3. taseme YMCA Awards alla kuuluvas Tervishoiu- ja Spordi erikoolis (2016), õppinud mitmeid erinevaid treeningstiile (2014-2016) ning Kaili areng treenerina jätkub Londonis tänaseni.

Kõrghariduse omandas Kaili Lumi Tallinna Tehnikaülikoolis (2004).

Treenerina soovitab Kaili Animal Flow´d kõigile. See sobib nii võimekale sportlasele kui lihtsalt inimesele, kes tahab parandada oma keha treenitust ja tunda end suurepäraselt. Iga Animal Flow treening on eelmisest pisut erinev. Lõbus ja mänguline, ent ka väljakutseid pakkuv ja higistama panev.

Silja Tina Õendusjuht

Silja Tina on lõpetanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli (2002) õenduse eriala ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli (2017) spetsialiseerudes vaimse tervise õeks. Silja peab enesetäiendamist ja pidevat arendamist äärmiselt oluliseks. Ta on osalenud mitmetel psühhiaatria valdkonna koolitustel, õppinud meeskonna juhtimist ja rakendanud edukalt omandatud teadmisi oma varasemas rollis Regionaalhaigla Psühhiaatriakliinikus.

Õendusjuhina on Silja roll Confidos ergutada koostööd ja horisontaalset suhtlemist erinevate osapoolte vahel, samuti tõsta organisatsiooni efektiivsust. Vaimse tervise spetsialistina soovib ta pakkuda Confido meeskonnale abi patsientide tervisemurede lahendamisel, et inimene saavutaks kontrolli oma tervistegurite üle, elaks aktiivselt ning produktiivselt.

Silja Tina
Liisi Juhe

Liisi Juhe Õde

Liisi Juhe on lõpetanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis õe põhiõppe (2009) ja täiendanud end mitmetel immuniseerimisalastel koolitustel nii Eestis kui välismaal.

Lisaks on Liisi läbinud mitmeid toitumis- ja elustiilialaseid koolitusi, osalenud alkoholi liigtarvitamisega soetud ning ravimite kliiniliste uuringute läbiviimist tutvustaval koolitusel.

Õena naudib Liisi võimalust aidata erinevas vanuses inimesi nende tervisemurede lahendamisel. Lisaks teostab Liisi õendusprotseduure ja nõustab haigusest paranemisel.

Laura Nulk Õde

Laura Nulk on õppinud Tartu Ülikooli kehakultuuri teaduskonnas (2010–2011) ja lõpetanud õe põhiõppe Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis.

Laura peab enesetäiendamist oluliseks, ta on osalenud ortopeedia ja füsioteraapia alastel seminaridel, väikelaste arengu ja toitumisega seotud koolitustel ning õppinud uneuuringu läbiviimist. Laura kuulub Eesti Õdede Liitu.

Laura usub, et inimese eest hoolitsemine on kauneim kunst maailmas. Pereõena rakendab Laura oma teadmisi inimeste abistamisel, et aidata säilitada tervist ja saavutada parem elukvaliteet. Ta peab oluliseks inimese kogemusi ja reaktsioone haiguse ja tervise suhtes ning õpetab ning juhendab inimesi tervise hoidmisel ja haigusest paranemisel, lähtudes holistilisest inimkäsitlusest.

Laura Nulk
Hille Alamaa

Hille Alamaa Õde

Hille Alamaa on lõpetanud Tartu Meditsiinikoolis velsker-laborandi eriala (1986), Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis õe põhiõppe (2013), osalenud immuniseerimisalasel ja alkoholi liigtarvitamisega seotud koolitustel ning täiendanud end töötervishoiu- ja tööohutuse alal.

Õena peab Hille oluliseks inimeste eest hoolitsemist ja nende tervisest hoolimist, võimet inimesi kuulata ja parimat nõu anda. Hille väärtustab oma töös individuaalset lähenemist ja koostööd, sest õenduse olulisemad osad on patsiendikesksus, empaatia, hoolivus ja oma tegevuse väärtustamine.

Keiu-Karin Michelson Õde

Keiu-Karin Michelson on lõpetanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis õe põhi- ja täiendõppe (2012) ning täiendanud ennast mitmetel erinevatel tervishoiualastel täiendkoolitustel.

Keiu-Karin on kindel, et nii nagu füüsiline tervis, on ka vaimne tervis ja heaolu tähtis kogu inimese elukaare vältel.

Õena usub ta, et kui keskenduda inimeste julgustamisele ja nende eneseusu suurendamisele, saab õde inimeste vaimse tervise heaolu oluliselt suurendada.

Keiu-Karin Michelson
Anne-Liise Verpson

Anne-Liise Verpson Kliendihaldur, terviseõde

Anne-Liise Verpson on lõpetanud Tallinna Meditsiinikooli õe erialal (1996) ning taastanud õe kutse (2017). Lisaks on ta läbinud Tartu Ülikoolis ja Bergamo Ülikoolis (Itaalias) heaolu- ja spaateenuste disaini ning juhtimise rahvusvahelise magistriõppekava. Anne-Liise on õppinud Eesti Massaaži- ja Teraapiakoolis, osalenud välismaistes õppeprogrammides ja meditsiinilistel koolitustel.

Igapäevatöös on Anne-Liise hooliv ja põhjalik, tehes alati maksimumi selleks, et iga inimene, kes on terviseküsimustes pöördunud Confido poole, saaks teha vajalikud uuringud ja kohtuda arstide/ spetsialistidega temale sobival ajal ning vastused tervisekontrolli tuleku põhjuseks olnud küsimustele.

Anne-Liise Verpsoni CV

Kristel Luur Töötervishoiu valdkonna juht

Kristel Luur on õppinud Tallinna Ülikooli Pärnu Kolledžis turismi ja hotelliettevõtlust (2007) ning lõpetanud ettevõtluse ja projektijuhtimise eriala (2018).

Kristel omab Eesti Kvaliteediühingu pädevustunnistus (Tallinna Tehnikaülikooli, 2012). Ta on Eesti Kvaliteediühingu liige.

Confidos on Kristel Luur töötervishoiu klientide esindaja, kelle roll on läbi pideva protsesside ja teenuse arendamise parendada töötervishoiu klientide kogemust. Kristeli töö eesmärk on luua tugev partnerlus tööandjatega nende töötajate tervise eest hoolitsemisel.

Kristel Luuri CV
Kristel Luur
Tiina Jõõts

Tiina Jõõts Töötervishoiu spetsialist

Tiina Jõõts on lõpetanud Tallinna Tööstushariduskeskuse (2008) ja Pärnu Kutsehariduskeskuse hotellimajanduse eriala (2010). Haridustee lõppedes elas ja töötas ta aastaid Rootsis.

Eestisse naastes asus Tiina elama Tallinna ning töötas mitmeid aastaid klienditeenindajana iluteeninduse valdkonnas. Seejärel siirdus meditsiinisektorisse, töötades mitu aastat Sanare Hambakliinikus klienditeenindaja ja kontoritöö igapäevase sujuva korraldajana.

Varasema meditsiinisektori kogemuse tõttu, ent ka soovist võtta vastu uusi väljakutseid, liitus Tiina Confido Erameditsiinikeskuse assistentide meeskonnaga. Ambitsioonika, julge ja arengule avatud inimesena on Tiinast kujunenud võtmetähtsusega meeskonnaliige, kes on võtnud aktiivse rolli töö- ja klienditeenindusprotsesside väljaarendamises. Ühtlasi on Tiina võtnud vastu äriklientidega suhtlemise vastutusrikka ülesande.

Confidos meeldib Tiinale arengufaasis organisatsioonile omane igapäevane vaheldus, samuti igapäevane pingutus, mida on vaja teha parima klienditeeninduse edukaks pakkumiseks Confido klientidele.

Katrin Lukk Assistent

Katrin Lukk on lõpetanud Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži turismi- ja hotelliettevõtluse erialal. Põhjalik huvi inimese tervise vastu viis ta Eesti Massaaži- ja Teraapiakooli massaažiterapeudiks õppima.

Katrin omab nii administratiivtöö kui klienditeeninduse kogemust. Ta on töötanud Merimetsa Tervisekeskuses ning samal ajal täiendanud end massöörina omandades erinevaid massaažitehnikaid (Aqva Tai veemassaaž, India peamassaaž, kupumassaaž jne).

Katrinile on väga südamelähedane kõik meditsiini- ja tervisega seonduv, tervislik mõtte- ja eluviis, samuti terviklik lähenemine terviseküsimustele.

Confido kontseptsioon klassikalise ja täiendmeditsiini ühendamisest on see, millesse Katrin usub. Confidos saab Katrin olla osa meeskonnast, kes tegeleb lisaks inimeste ravimisele ka haiguste ennetamise ja tervise hoidmisega.

Katrin Lukk