Dr Merili Jauk on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduse eriala 2022. aastal. Huvi mitmete erinevate erialade vastu viis ta juba õpingute kõrvalt tööle nii kardioloogia, anestesioloogia- ja intensiivravi, sisehaiguste kui ka erakorralise meditsiini osakonda. Pärast ravi eriala lõpetamist töötas ta valvearstina maakonnahaigla erakorralise meditsiini osakonnas, kus ilmnesid mitmed arstiabi puudujäägid, mis olid suuremas osas seotud just esmatasandiga. Seetõttu tekkis tal huvi üldarsti töö vastu – töö iseloom on samuti väga mitmekesine ning võimaldab samal ajal täiendada isiklikku kliiniliste kogemuste pagasit kui ka parandada esmatasandi arstiabi kättesaadavust.