Teie tagasiside on meile oluline!

Kui märkasite oma külastuse vältel midagi, mis oli hästi, või midagi, mis võiks teisiti olla, siis palun kirjutage sellest meile. Ootame teie ettepanekuid ning hindame tagasisidet kui võimalust meie töökorraldust parandada.

Kui märkasite oma külastuse vältel midagi, mis oli hästi, või midagi, mis võiks teisiti olla, siis palun kirjutage sellest meile. Ootame teie ettepanekuid ning hindame tagasisidet kui võimalust meie töökorraldust parandada.

Confido töötleb tagasiside raames saadud isikuandmeid vastavalt meie andmekaitseteates toodud tingimustele, millega palume enne jätkamist põhjalikult tutvuda.

Palun jagage oma kogemust:

Kui avaldate oma isikuandmed (isikukood, e-post), vastama teile 3 tööpäeva jooksul kirjalikult. Anonüümsetele avaldustele ei vastata.

Confido Arstikeskus annab endast parima, et teenuse osutamisel tekkinud probleem lahenduse leiaks, kuid murelikul patsiendil on alati võimalik pöörduda:

  • Sotsiaalministeeriumi juures töötava nõuandva Tervishoiuteenuste kvaliteedi ekspertkomisjoni poole, aadressil Suur-Ameerika 1, Tallinn või info@sm.ee;
  • Eesti Patsientide Esindusühingu poole info@epey.ee;
  • Terviseametisse, aadressil Paldiski mnt 81, Tallinn või kesk@terviseamet.ee;
  • Haigekassa poole, info@haigekassa.ee, telefon +372 669 6630.

Juhul kui te ei ole rahul teile osutatud Eesti Haigekassa rahastatud tervishoiuteenusega, on teil õigus esitada kaebus järgmistel aadressidel: Terviseamet (tel 794 3500, kesk@terviseamet.ee); Eesti Haigekassa (tel 16363, info@haigekassa.ee).