Töötervishoid

Inimene veedab olulise osa oma ajast töö juures või tööd tehes. Ütlematagi võib töökeskkond ja -ülesanded mõjutada tema füüsilist ja vaimset tervist. Et luua ohutu ja töötaja tervist säästev töökeskkond tuleb regulaarselt seda täiustada ning töötajatel käia korralises töötervishoiu tervisekontrollis, mille peab  töötervishoiu ja tööohutuse seadusest tulenevalt korraldama tööandja.

Tervisekontrolli eesmärk on hinnata ja analüüsida ettevõtte töökeskkonna võimalikku mõju töötaja tervisele kui ka tööülesannete ning töökeskkonna sobivust just talle. Töötervishoiuarst võib ka vajadusel teha ettepanekuid või anda soovitusi tööandjale töökeskkonna parandamiseks, et minimeerida ohtu töötaja tervisele. Töötaja saab juhiseid enesejuhtimisvõtete kasutamiseks ja töövõime hoidmiseks.

Tervisekontrolli sisu määratakse töökeskkonna riskianalüüsi põhjal.

Confido Meditsiinikeskus pakub töötervishoiu teenuseid Veerenni 53a, IV korrus  ja Tartus, Confido Raatuse kliinikus, Raatuse 21, 6. korrus.

Võtke meiega pakkumise saamiseks ühendust:

  • Drop files here or
    Max. file size: 2 GB, Max. files: 3.