Confido tegevusload

Tervishoiuteenuse osutamise tegevusluba on tervishoiuteenuste korraldamise seaduse, majandustegevuse üldosa seaduse ja teiste õigusaktide alusel antud õigus kehtestatud korras ning tingimustel osutada loas märgitud tervishoiuteenust.

Confido Meditsiinikeskusele väljastatud tegevusload:

L05592, L05591, L05590, 05532, L05393, L05392, L05391, L05317, L05212, L05211, L05187, L05186, L05060, L05057, L05056, L04973, L04660, L04659, L04658, L04657, L04080, L03731.