Analüüsid, protseduurid ja uuringud

Lapse kognitiivsete funktsioonide hindamine

Otsi vabasid aegasid

Kognitiivsed funktsioonid on vaimsed protsessid, mille hulka kuuluvad näiteks tähelepanu, taju, mälu, probleemilahendus, planeerimine, järeldamise ja kategoriseerimise oskus, arutlusoskus, viusaalruumilised ja konstruktiivsed võimed, keele- ja kõnefunktsioonid, visuomotoorsed oskused. Need võimed ja oskused on õppimise ja igapäevaeluga toimetuleku seisukohalt väga olulised. Kõrvalekalded või puudujäägid kirjeldatud funktsioonides võivad viia tõsisemate toimetuleku ja/või sotsiaal-emotsionaalsete probleemide, õpiraskuste ja käitumisprobleemideni.

Ilmnenud probleemide algpõhjuste tuvastamine on sobiliku diagnoosi, ravi ja sekkumise planeerimise seisukohalt ülioluline. Sellest tulenevalt pakume lastele põhjalikku kognitiivsete funktsioonide hindamist. Lapse vanusest lähtuvalt kätkeb laste kognitiivsete funktsioonide uuring endas kas üldise kognitiivse arengu (kuni 7-aasta vanused lapsed) või vaimse võimekuse (7-18 aasta vanused lapsed ja noored) täpsustamist ning kognitiivsete võimete profiili põhjalikumat hindamist (kognitiivsete tugevuste ja nõrkuste kaardistamist). Kognitiivsete funktsioonide hindamine toimub kahe kohtumise jooksul laste neuropsühholoogiga.

Hindamise järel saab lapse kognitiivses profiilis ilmnenud tugevusi arvesse võttes keskenduda nõrgemate funktsioonide arengu toetamisele ja sobivate kompensatoorsete võtete ja tehnikate õpetamisele.

Laste kognitiivse funktsiooni hindamine koosneb:

 • kliinilisest intervjuust üldise seisundi ja probleemide hindamiseks
 • testide läbiviimisest ja küsimustike täitmisest
 • tulemuste analüüsist ja uuringukokkuvõtte koostamisest

Hea teada:

 • Väikelapse kognitiivse arengu ja kognitiivsete võimete profiili uuringut teostatakse 2,5-7 aasta vanustele lastele.
 • Üldise vaimse võimekuse ja kognitiivsete võimete profiili uuringut teostatakse 7-18 aasta vanustele lastele ja noortele.
 • Kui kasutad prille või kuuldeaparaati, võta need kaasa.
 • Võta kaasa eelmiste uuringute tulemused, kui oled varem neid teinud.
 • Psühhiaatri, neuroloogi või taastusravi arsti suunamiskirja olemasolul võta suunamiskiri kaasa.
 • Uuringule soovitame tulla värske ja puhanuna.
 • Uuringu kestus sõltub personaalsest võimekusest ja üldisest lahenduskiirusest. Keskmiselt tuleks esimeseks kohtumiseks arvestada kuni 2 tundi.
 • Uuringu tulemuste kohta tagasiside andmine toimub eraldi kohtumisel. Selleks lepitakse patsiendiga soovi korral kokku sobiv aeg.

Hind

Teenus
Hind
Kestus kuni
Uuring
350 €
Kuni 110 min
Uuring (Tartu)
330 €
Kuni 110 min
Uuringu tagasiside
60 €
30 min

Teenuste eest saad tasuda ka mitmes osas, järelmaksu või väikelaenuga. Loe lähemalt SIIT.

Seda teenust osutame

Confido Meditsiinikeskus
Veerenni 51, Tallinn

BRONEERIMINE

Broneeri iseteeninduses