Psühholoogia

Confidos töötavad psühholoogid, kliinilised psühholoogid ja neuropsühholoogid.
Kliinilised psühholoogid tegelevad psüühika- ja psüühikahäirete hindamise ja raviga, kasutades erinevaid testimis- ja psühhoteraapiameetodeid.
Neuropsühholoogid tegelevad ajutegevuse ja inimese käitumise vaheliste seoste uurimise, samuti ajukahjustusega kaasnevate häirete ja neuropsühhiaatriliste häirete diagnostika ja raviga.
Psühholoogid tegelevad vaimse tervise probleemide tekke ennetamise, psühholoogilise heaolu ja eneseteostuse toetamisega ning psühholoogilise nõustamisega.

Psühholoogi tasulisele vastuvõtule saab pöörduda saatekirjata.

Laste neuropsühholoogi vastuvõtt

Neuropsühholoogia keskendub aju ja käitumise vaheliste seoste mõistmisele ja uurimisele. Näiteks püüab kliiniline neuropsühholoogia täpsustada, kuidas aju töötamine ja aju tervis mõjutavad inimese emotsioone, käitumist ja kognitiivseid võimeid (nt õppimist, mälu, tähelepanu, probleemi lahendamise oskust).Seega on laste neuropsühholoog on vaimse tervise spetsialist, kes omab süvendatud teadmised neuropsühholoogiast, kliinilisest psühholoogiast, neuroloogiast, arengupsühholoogiast ning sobivatest sekkumis- ja rehabilitatsiooni võimalustest.

Laste neuropsühholoog konsulteerib lapsi, lapsevanemaid ja vajadusel ka lasteaedade-koolide õpetajaid ja tugispetsialiste enamlevinud neuropsühhiaatriliste häirete ja probleemidega (nt ATH, autismispektri häired, epilepsia, ajutrauma, sotsiaal-emotsionaalsed ja käitumishäired) seotud toimetulekuraskuste korral.

Vajadusel hindab laste neuropsühholoog kliinilise intervjuu, vaatluse, küsimustike ja standardiseeritud testide abil lapse kognitiivset ja sotsiaal-emotsionaalset arengut ja toimetulekut ning kaardistab lapse tugevused ja arendamist ning toetamist vajavad valdkonnad (uuringute hinnad lisanduvad konsultatsioonile ja uuringuteks lepitakse kokku eraldi ajad).

Koostöös lapse, lapsevanema(te) ning vajadusel ja lapsevanema soovil ka lasteaedade-koolide õpetajate ning tugispetsialistidega koostatakse lapse jaoks individuaalne toetus- ja sekkumisplaan. Vajadusel võidakse protsessi kaasata ka lastepsühhiaater, eripedagoog, logopeed.

Soovitame laste neuropsühholoogi konsultatsioonile pöörduda, kui lapsel ilmnevad:

  • tähelepanu ja/või keskendumisprobleemid
  • enesekontrolliraskused
  • mälu ja õppimisega seotud probleemid
  • kohanemise ja/või sotsiaalse suhtlemisega seotud eripärad

Samuti võib laste neuropsühholoogi konsultatsioonile pöörduda, kui lapsevanem on mures oma lapse üldise kognitiivse arengu ja/või sotsiaal-emotsionaalse arengu pärast ning tunneb, et vajab nõustamist ja suunamist, kuidas lapse arengut paremini toetada.

Hind

Teenus
Hind
Kestus kuni
Laste neuropsühholoogi konsultatsioon (esmane)
Võimalik ka videokonsultatsioon
160 €
kuni 90 min
Laste neuropsühholoogi konsultatsioon (korduv)
Võimalik ka videokonsultatsioon
110 €
Kuni 50 min

Teenuste eest saad tasuda ka mitmes osas, järelmaksu või väikelaenuga. Loe lähemalt SIIT.

Seda teenust osutame

Confido Meditsiinikeskus
Veerenni 51, Tallinn
Kaugvastuvõtt
Internetis või telefonitsi

BRONEERIMINE

Broneeri iseteeninduses