Janne Marita Kabanen

Janne Marita Kabanen

Kliiniline psühholoog

anne Marita Kabanen on omandanud magistrikraadi psühholoogias Tartu Ülikoolis (2021). Ta on läbinud kognitiiv-käitumisteraapia ning pereteraapia algkursused. Käesolevalt täiendab ta end kognitiiv-käitumisteraapia põhiväljaõppes. Janne töötab peamiselt laste ja noorte ning nende peredega. Tema erialasteks huvipunktideks on meeleolu- ja ärevushäired, söömishäired ning traumakogemustega seonduvad häired.

Broneeri aeg

Spetsialist: Janne Marita Kabanen

Otsi vabasid aegasid
Psühholoogina väärtustan personaalset lähenemist ning inimese ainulaadsusest lähtumist. Usun, et kõigis meis on olemas ressursid toimetulekuks, kuid vahel võime vajada kõrvalist tuge nende märkamiseks ning ellu rakendamiseks. Eduka koostöö olulisimaks komponendiks pean usalduslikku suhet kliendiga.

Töökeeled

Eesti keel
Inglise keel

Haridus

2022
Tartu Ülikool - kliinilise psühholoogia kutseaasta
2021
Tartu Ülikool - psühholoogia magistriõpe
2018
Tartu Ülikool - psühholoogia bakalaureuseõpe (diplom cum laude), Genti Ülikool (Belgia) - psühholoogia õpingud vahetusüliõpilasena

Töökogemus

2021-2022
Tartu Ülikooli Kliinikum - kliiniline psühholoog väljaõppes
2018-2021
SA Elva Laste- ja Perekeskus - psühholoog
2019
Tartu Lasteaed Naerumaa - psühholoog
2019
Tartu Ülikooli Psühholoogia instituut - teadusprojekti andmekoguja

Täiendkoolitused

2022-...
Kognitiiv-käitumisteraapia põhiväljaõpe (kuni 2024.a)
2022
Laste probleemse seksuaalkäitumise hindamine AIM mudeli põhjal
2022
Sissejuhatus pereteraapiasse
2022
Ärevushäirete psühholoogiline uurimine ja kontseptualiseerimine
2022
Isiksushäirete diagnoosimine RHK-11 dimensionaalse mudeli põhjal
2022
Meeleoluhäirete psühholoogiline uurimine ja kontseptualiseerimine
2022
Hindamismeetodid kliinilises lapsepsühholoogias
2022
Grupitöö meetodite treening kliinilises psühholoogias
2022
WAIS-III kasutajakoolitus
2021
STIP intervjuu kasutajakoolitus
2021
Qb testi kasutajakoolitus
2021
Sensoornse intergatsiooni rakendamine
2021
Sissejuhatus kognitiiv-käitumisteraapiasse
2020
Vaikuseminutite baaskoolitus
2020
Suhtlemisprobleemide lahendamise oskuste õpetamise programm
2019
Lapse toetamine kriminaalprotsessis
2018
Ärevushäired lastel
2017
Koolitus “Social Reflection-Youth Enterpreneurship” Portugalis
2016
Süsteemne töö perevägivalla ja kiindumuse dilemmadega: riskid, turvalisus ja vastutus. prof Arlene Vetere (UK)

Meditsiinilised huvipunktid

  • Meeleolu- ja ärevushäired
  • Söömishäired
  • Traumakogemustega seonduvad häired

Iseendast

Psühholoogina väärtustan personaalset lähenemist ning inimese ainulaadsusest lähtumist. Usun, et kõigis meis on olemas ressursid toimetulekuks, kuid vahel võime vajada kõrvalist tuge nende märkamiseks ning ellu rakendamiseks. Eduka koostöö olulisimaks komponendiks pean usalduslikku suhet kliendiga.