Janne Marita Kabanen on omandanud magistrikraadi psühholoogias Tartu Ülikoolis (2021). Ta on läbinud kognitiiv-käitumisteraapia ning pereteraapia algkursused. Käesolevalt täiendab ta end kognitiiv-käitumisteraapia põhiväljaõppes. Janne töötab peamiselt laste ja noorte ning nende peredega. Tema erialasteks huvipunktideks on meeleolu- ja ärevushäired, söömishäired ning traumakogemustega seonduvad häired.