Vaimse tervise tugi

Laste vaimne tervis on nii füüsilise kui ka psüühilise heaolu seisund, mis võimaldab lapsel läbida olulisi arengulisi etappe, omandada vajalikke eluoskusi ning saavutada kehalist, vaimset ja sotsiaalset küpsust.

Vaimse tervise tugi

Laste vaimne tervis on nii füüsilise kui ka psüühilise heaolu seisund, mis võimaldab lapsel läbida olulisi arengulisi etappe, omandada vajalikke eluoskusi ning saavutada kehalist, vaimset ja sotsiaalset küpsust.

Vaimse tervise mõiste hõlmab heaolu kõrval ka vaimse tervisega seonduvaid probleeme, sh psüühikahäireid.

Psüühikahäirete kujunemisel mängivad olulist rolli nii pärilikud kui ka keskkondlikud tegurid, sh järjepidevat stressi tekitavad elusündmused. Märgiline roll on ka last ümbritsevatel suhetel, eriti lapse suhetel oma vanematega.

Seega laste vaimse tervise probleemidega tegelemiseks on vajalik koostöö võimalikult paljude lapsega kokku puutuvate täiskasvanute vahel.

Lastepsühhiaatrias toimub psüühikahäirete diagnoosimine ja sekkumiste kavandamine enamasti lastepsühhiaatrilise meeskonna liikmete koostöös. Meie meeskonda kuulvad lastepsühhiaater, kliiniline lapsepsühholoog, laste neuropsühholoog, pereterapeut, logopeed, eripedagoog ja kunstiterapeut.

Lastepsühhiaatri vastuvõtt

Otsi vabasid aegasid

Laste- ja noorukitepsühhiaater tegeleb üldjuhul kuni 18-aastaste laste ja noorukite psüühika-ja käitumishäirete diagnostika ning raviga.

Psühhiaatri peamiseks uurimismeetodiks on psühhiaatriline intervjuu nii lapse kui ka tema vanematega (või seadusliku eestkostjaga). Terviklikuma hinnangu tegemiseks võib lastepsühhiaater suunata last/noorukit teise spetsialisti (kliiniline psühholoog, logopeed, eripedagoog, pereterapeut) vastuvõtule. Lisaks võib ta paluda arvamust lapse/nooruki käitumise ning toimetuleku kohta lasteaia-või kooliõpetajatelt. Kasutatavad sekkumis- ja raviviisid on individuaalsed ja vajaduspõhised, seega sõltuvad eelkõige lapse vaimse tervise probleemi olemusest ning raskusastmest.

Lastepsühhiaatri poole on soovitatav pöörduda, kui allpool loetletud probleemid takistavad lapse/nooruki igapäevast heaolu ja eakohast toimetulekut.

Soovitame lastepsühhiaatri poole pöörduda, kui lapsel esinevad:

 • muutused meeleolus (harjumuspärasega võrreldes alanenud, kõrgenenud või heitlik meeleolu)
 • huvitus ja elutüdimus (mh suitsiidmõtted ja -plaanid)
 • ülemäärane ärevus (mh erinevad hirmud)
 • suhtlemisraskused
 • keskendumisraskused
 • emotsioonide reguleerimise raskused
 • liigne aktiivsus ja impulsiivne reageerimislaad
 • sundmõtted ja-käitumine
 • väljendunud muutused söömiskäitumises
 • väljendunud muutused une-ja ärkvelolekurütmis
 • ebatavalised tajuelamused (kuulmis-või nägemismeelepetted, reaalsustaju häired jmt)
 • õpiraskuste korral on eelkõige soovitatav pöörduda Rajaleidja keskusesse www.rajaleidja.innove.ee

Hind

Tartu
Hind
Kestus kuni
Esmane vastuvõtt
Saadaval ka videokonsultatsioon
200 €
75 min
Korduv vastuvõtt
Saadaval ka videokonsultatsioon
160 €
50 min
Konsultatsioon ravi jälgimiseks
Saadaval ka videokonsultatsioon
80 €
25 min

Teenuste eest saad tasuda ka mitmes osas, järelmaksu või väikelaenuga. Loe lähemalt SIIT.

Asukohad

Kaugvastuvõtt
Internetis või telefonitsi
Confido Tartu Raatuse kliinik
6. korrus, Raatuse 21, Tartu

BRONEERIMINE

Broneeri iseteeninduses