Anu Sööt

Lasteneuroloog
EST
ENG
RUS

Dr Anu Sööt (Kangro) on lõpetanud (cum laude) Tartu Ülikooli pediaatria eriala 1981. a ja on laste neuroloogiliste probleemidega süvendatult tegelenud alates 5. kursusest. 1990 kaitses dr Sööt teadusliku väitekirja teemal „Enneaegsuse mõju laste närvisüsteemile“ ning see teema huvitab doktorit siiani. Dr Sööt on lisaks laste ravimisele tegelenud ka üliõpilaste ja arst-residentide õpetamisega. Samuti on doktoril olnud võimalus viibida praktilisel laste neuroloogia alasel õppel USA-s, Ühendkuningriigis, Jaapanis, Soomes, Rootsis. Tema igapäevatööks on tegelemine kõigi laste neuroloogia valdkonda puudutavate probleemidega: arengu mahajäämus, krambid ja epilepsia, mitteepileptilised hood, peavalud, tikid, Tourette’i sündroom jne.