Eva Zupping

Vaimse tervise õde
EST
RUS

Eva Zupping on lõpetanud 1999. aastal Tallinna Meditsiinikooli ämmaemanda õppe ning 2018. aastal Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis spetsialiseerumise vaimse tervise õe erialal. Alates 2010. aastast on Eva töödanud vaimse tervise valdkonnas, mil alustas tööd Põhja-Eesti Regionaalhaigla Psühhiaatriakliinikus õe iseseisvate vastuvõttudega, selle aja jooksul on Eva teinud koostööd erinevate vaimse tervise valdkondade meeskondadega. Alates 2018. aastast alustas tööd vaimse tervise õena esmatasandis. Eva on end täiendanud erinevatel konverentsidel ja vaimse tervise alastel koolitustel.

Vaimse tervise õde on erioskuste ja teadmistega spetsialist, kelle pädevuses on terviseseisundi hindamine ja terviseriskide analüüsimine, patsiendi ja tema lähedaste nõustamine ning nende igapäevaelu toimetuleku edendamine psüühikahäire põhiselt. Vaimse tervise õde teeb tihedat koostööd raviarstiga, sh psühhiaatrite, psühholoogide ja teiste erialade spetsialistidega, kus rakendades erinevaid teadmisi leitakse inimese terviseprobleemile sobivaim ja tulemuslikem lahendus. Soovitame vaimse tervise õe konsultatsiooni esmasel pöördumisel, et täpsustada terviseseisundit ja saada soovitusi edasipöördumiseks.