Hele Everaus

Hematoloog ja onkogeneetik
EST
ENG
RUS
FR

Hele Everaus lõpetas Tartu Ülikooli arstiteaduskonna 1977.aastal.1984.aastal kaitses ta kandidaadiväitekirja ja 1993.aastal doktoridissertatsiooni,mõlemad teadusuuringud olid uued lähenemised verehaiguste mõistmiseks ja uute ravivõimaluste arendamiseks.Ta on hematoloogia ja onkoloogia eralal töötanud siiani.1993st aastast kuni 2016.aastani hematoloogia ja onkoloogia professor Tartu Ülikoolis.1998.a.kuni 2003 Tartu Ülikooli arendus-ja teadusprorektor.2000st aastast kuni 2016 aastani Tartu Ülikooli ja Tartu Ülikooli Kliinikumi hematoloogia-onkoloogia kliiniku juhataja.Ta on arendanud uusi meditsiinitehnoloogiaid.1993.aastal tegi ta esimese luuüdi siirdamise Eestis ja Baltikumis.Ta on teinud võimalikuks kaasasündinud hüübimishäirete asendusravi,hematoloogiliste kasvajate kaasaegse ravi,diagnoosinud esimesena Eestis harvikhaigusi.Aastaid tagasi käivitas ta päriliku vähi konsultatsiooni.Hele Everaus on stažeerinud Pariisi VII Ülikooli kliinilises keskuses-Sain-Louis Kliinikus,Jerusalemmas Hadassah Ülikooli Meditsiinikeskuses,Nebraska Ülikooli Meditsiinikeskuses. Hele Everaus on olnud kutsutud esinejana Mayo Kliinikus,Lee Moffiti Onkoloogiakeskuses,Lõuna Florida Ülikoolis ,Harvardi Ülikooli Dana Farberi Onkoloogiakliinikus ja arvukatel rahvusvahelistel kongressidel ja konverentsidel.Ta on Euroopa Nõukogu ja Euroopa Komisjoni eriala ja teadusekspert.Ta on ekspert Euroopa Personaalmeditsiini(EPMA)assotsiatsioonis. Aastaid on Hele Everaus tegelenud meditsiinieetika probleematikaga,olles Eesti Bioeetika Komitee juht .Hele Everaus on aastakümneid õpetanud arstiteaduse üliõpilasi. Hele Everaus on pälvinud Eesti Punase Risti III klassi ordeni,Tartu Ülikooli suure medali ,Euroopa Luuüdi Transplantatsiooni Assotsiatsiooni elutöö preemia ja on organisatsiooni auliige.