Tegelen noorukite ja täiskasvanute vaimse tervise häirete diagnoosimise, nõustamise ja raviga. Oluliseks pean ka ennetust. Lahendusi otsin koostöös patsiendiga, tema eripärasid ning individuaalsust silmas pidades. Tihti aitab varane sekkumine ära hoida hilisemaid tõsisemaid probleeme.