Irina Sahnjuk

Laste- ja noorukite psühhiaater

Irina Sahnjuk on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (2010) ning laste- ja noorukite psühhiaatria kõrvaleriala residentuuri (2015), misjärel ta on täiendanud end järjepidevalt nii kohalikel kui ka rahvusvahelistel konverentsidel. Lisaks on Irina tegelenud õppetööga Tallinna Ülikoolis ja Tervishoiu Kõrgkoolis. Igapäevases töös keskendub Irina peamiselt koolilaste ja noorukite psüühika- ning käitumishäirete hindamisele ja vajadusel ravile. Väljakutsega käsikäes vaheldust ja innustust pakub talle ka õppetöö ning psühhoteraapiaga (EMDR) tegelemine. Irina kuulub Eesti Psühhiaatrite Seltsi ning on Eesti Nooremarstide Ühenduse liige.