Dr Irina Sahnjuk

Dr Irina Sahnjuk

Laste- ja noorukite psühhiaater

Irina Sahnjuk on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (2010) ning laste- ja noorukite psühhiaatria kõrvaleriala residentuuri (2015), misjärel ta on täiendanud end järjepidevalt nii kohalikel kui ka rahvusvahelistel konverentsidel. Lisaks on Irina tegelenud õppetööga Tallinna Ülikoolis ja Tervishoiu Kõrgkoolis. Igapäevases töös keskendub Irina peamiselt koolilaste ja noorukite psüühika- ning käitumishäirete hindamisele ja vajadusel ravile. Väljakutsega käsikäes vaheldust ja innustust pakub talle ka õppetöö ning psühhoteraapiaga (EMDR) tegelemine. Irina kuulub Eesti Psühhiaatrite Seltsi ning on Eesti Nooremarstide Ühenduse liige.

Lastepsühhiaatri töö sarnaneb paljuski detektiivi tööga. Mõlemad spetsialistid peavad koguma võimalikult paljudelt isikutelt võimalikult palju erinevaid infokilde, kaasates uurimisprotsessi nii pereliikmeid kui ka teisi abimehi (nt psühholoog, logopeed, eripedagoog, lasteaia-või kooliõpetaja). Erinevalt detektiivist, ei otsi lastepsühhiaater oma meeskonnaga süüdlast. Põhieesmärgiks on saadud infotükkide kokkupanemine võimalikult terviklikuks pildiks. Suurim töörõõm seisneb aga saadud pildi kirjeldamises viisil, mis võiks aidata mõista lapse muresid ning leida neile üheskoos jõukohaseid lahendusi.

Töökeeled

  • Eesti
  • Inglise
  • Vene
  • Soome

Haridus

2012 – 2015
Tartu Ülikool, psühhiaatria residentuur laste-ja noorukite psühhiaatria kõrvalerialal
2010 – 2012
Tartu Ülikool, psühhiaatria residentuur
2003 – 2010
Tartu Ülikool, ravi eriala
1995 – 2003
Räpina Ühisgümnaasium
1993 – 1995
Räpina Keskkool
1991 – 1993
Räpina Põhikool

Töökogemus

2020 – …
Confido Meditsiinikeskuse Vaimse Tervise Keskus, psühhiaater, laste-ja noorukite psühhiaater
2017 – 2020
Viljandi Haigla lastepsühhiaatria osakond, konsultant
2017 – …
Tallinna Ülikool ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, külalisõppejõud
2016 – …
Põhja-Eesti Regionaalhaigla Psühhiaatriakliinik, laste-ja noorukite psühhiaater
2017 – 2019
Kymenlaakso Keskhaigla psühhiaatriapolikliinik, laste- ja noorukitepsühhiaater
2016 – 2017
Kokkola Keskhaigla psühhiaatriapolikliinik, laste- ja noorukitepsühhiaater
2011 – 2015
Põhja-Eesti Regionaalhaigla Psühhiaatriakliinik, arst-resident
2011 – 2014
Peijase Haigla, üldvalveosakond, üldarst
2011 – 2013
MTÜ Eluliin, arst-konsultant
2008 – 2009
Tartu Ülikooli Kliinikum, Anestesioloogia ja intensiivravi kliinik, lasteintensiivravi osakond, abiõde
2007 – 2008
Tartu Ülikooli Kliinikum, Taastusravi- ja spordimeditsiini kliinik, hooldusravi osakond, hooldaja, abiõde

Olulised erialased täiendkoolitused

Erialase kvalifikatsiooni säilitamiseks külastan nii kohalikke kui ka rahvusvahelisi konverentse ning seminare. Õpingute käigus olen läbinud pereteraapia, psühhoanalüütilise teraapia ja mänguteraapia algkoolitused. 2017.a omandasin ka traumateraapia meetodi (EMDR) I ja II astme väljaõppe. Lisaks olen täiendanud end lahenduskeskse lühiteraapia ja teadvelolekul põhineva psühhoteraapia kursustel. Alates 2017. aastast tegelen ka õppetööga, koolitades Tallinna Ülikooli ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkkooli tudengeid

Kuulumine erialaorganisatsioonidesse

Eesti Psühhiaatrite Seltsi liige, sh alates 2019.a juhatuse liige

Eesti Nooremarstide Ühenduse liige

Meditsiinilised huvipunktid

Kliinilises töös tegelen peamiselt koolilaste ja noorukite psüühika- ning käitumishäirete hindamise ja raviga. Võimalusel püüan hoida end kursis teaduskirjandusega, mis uurib varajases lapseeas kogetud psüühilise trauma mõju arenevale ajule ning selle seost psüühikahäirete kujunemisega hilisemas eas. Seejuures eelistan keskenduda pigem laste psüühika paindlikkuse ning kohastumust soodustavate kaitsesüsteemide temaatikale. Ühtlasi praktiseerin EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) – teraapiat, seda nii laste kui ka täiskasvanutega.

Iseendast

Veedan meeleldi aega looduses, pere-, sõprade- ja raamatute ringis. Samuti olen lootusetult nakatunud reisipisikuga.