Dr Ülla Linnamägi on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (1986) ja neuroloogia residentuuri ning on Tartu Ülikooli närvikliinikus arst-õppejõuna töötanud alates 2001. aastast. Ta on stažeerinud Prantsusmaal Rennesi Ülikoolikliiniku neuroloogiaosakondades ning ka Uppsala Ülikooli juures. Dr Linnamägi kuulub mitmesse erialaorganisatsiooni, nt Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts, Eesti Peavalu Selts jne. Neuroloogina aitab ta inimesi kõigi neuroloogiliste probleemide korral, ent ta meditsiiniline erihuvi on Alzheimeri tõbi. Dr Linnamägi eesmärk arstina on leida üles tee inimeseni ja ta mure põhjuseni ning aidata inimesel mõista, mis temaga ja tema ajus toimub. Siis saab koos leida probleemile sobivaima ravi või lahenduse. Kõige rohkem teeb rõõmu aga see, kui saad öelda, et inimesel neuroloogilist haigust ei ole.

Osutatavad teenused