Dr Anne Kork on pika töökogemusega kardioloog, kes lõpetas 1980. aastal Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ning aastatel 1988-1990 läbinud kliinilise ordinatuuri kadrioloogia erialal. Aastatel 1990-2021 töötas dr Kork ITK statsionaaris, võttes vastu ambulatoorseid patsiente, tehes erialalist funktsionaalset diagnostikat ning tegeles kliiniliste ravimuuringutega. Dr Kork peab oluliseks igaaastast erialalist täiendamist, osaledes nii Eestis kui ka rahuvusvahelistel erialakonverentsidel ja suurüritustel (Euroopa kardioloogide kongerssi, Ülemaailmne hüpertensiooni konverent jmt).