Operatsioonile tulija meelespea ja kodukord

 • Üldnarkoosis toimuva operatsiooni korral ei tohi enne operatsiooni 6 tunni jooksul süüa, juua, närida närimiskummi ega suitsetada. Kui olete enne operatsiooni söönud või joonud, tuleb Teie tervise huvides operatsioon edasi lükata või ära jätta.
 • Enne operatsioonile tulemist on vajalik Teie üldseisundi hindamine. Teile antakse täitmiseks küsitlusleht, kuhu märkige täpselt andmed oma tervisliku seisundi kohta, varem põetud ja praegused haigused, igapäevaselt tarvitatavad ravimid, ülitundlikkus ravimite suhtes, varasemad operatsioonid ning harjumused (suitsetamine, alkoholi tarvitamine jm).
 • Teavitage oma raviarsti kindlasti sellest, kui tarbite verd vedeldavaid ravimeid (nt aspiriin, Marevan, Eliquis, Xarelto, Pradaxa, Lixiana), et planeerida nende õigeaegset ära jätmist enne operatsiooni.
 • Regulaarselt tarvitatavad ravimid peab operatsioonipäeva hommikul vähese veega alla neelama (väljaarvatud verdvedeldavad preparaadid, mille tarvitamise osas tuleb arstiga nõu pidada juba operatsiooni planeerides). Patsiendil palume kliinikusse kaasa võtta nii igapäevaselt tarvitatavad ravimid (nt. suhkruhaiged insuliini ja astmat põdevad patsiendid inhalaatori) kui ka raviminimekirja, mis sisaldab ravimiannuseid.
 • Operatsioonieelsel nädalal ja operatsioonipäeval ei tohi patsient olla ägedasti haigestunud (nohu, köha, palavik), menstruatsiooni ega ägedaid nahapõletikke.
 • Päevakirurgilisele operatsioonile tulles palume Teil kokkulepitud ajal tulla aadressile Veerenni 51. Päevakirurgia osakond asub 8. korrusel, liftist väljudes paremat kätt. Teid võtab vastu klienditeenindaja, kes registreerib Teid Päevakirurgiaosakonda ja suunab edasi operatsioonile.
 • Võtke kliinikusse kaasa: isikut tõendav dokument (pass, ID-kaart või juhiluba), täidetud anesteesia infoleht, kui see on Teie arstivastuvõtul antud. Ravimid, mida pidevalt tarvitate ja vajadusel abivahendid.

NB! Häiritud reaktsioonivõime tõttu ei tohi Te 24 tundi pärast anesteesiat (ka lühiajalist) juhtida autot ega töötada seadmetega. Turvaliselt koju jõudmiseks kutsuge saatja vastu või vajadusel organiseerige ka transport.

Kui Teil ei ole võimalik kokkulepitud ajal kliinikusse tulla, palume sellest kindlasti teatada telefoninumbril 1330.

Kodukord

Meie eesmärgiks on kõikide patsientide mugavus ja heaolu. Selleks palume Teil osakonnas viibides kinni pidada kehtivast korrast.

 • Haiglavarasse palume suhtuda heaperemehelikult.
 • Palume hoida puhtust ja korda ning suhtuda personali ja teistesse patsientidesse heatahtlikult ning lugupidavalt.
 • Juhindume suitsuvaba haigla põhimõttest. Meie territooriumil on suitsetamine, alkoholi ja narkootiliste ainete tarvitamine ning viibimine alkoholi- või narkojoobes keelatud.
 • Osakonna territooriumil on keelatud ilma loata pildistamine, filmimine ja vestluste salvestamine.
 • Turvalisuse, patsiendiohutuse ning ravikvaliteedi tagamise eesmärgil on haigla välisterritooriumile ja osakondade üldkasutatavatesse ruumidesse  paigaldatud turvakaamerad.
 • Avariiolukorras käituge vastavalt osakonna personalilt saadud juhistele.
 • Patsientide väljakirjutamine ja palati vabastamine toimub hiljemalt kell 12.00 (v.a päevakirurgilised protseduurid või kui Teil on osakonnaga eraldi kokkulepe).
 • Operatsioonipäeval väljakirjutamine toimub vastavalt raviarsti korraldusele.
 • Üleriided ning välisjalanõud tuleb jätta osakonna garderoobi.
 • Väärtesemeid palume hoiustada palatis.
 • Igapäevaselt kasutatavad ravimid võtke palun kaasa, kuid palume neist kindlasti teavitada õde ning eelneva kokkuleppeta palume ravimeid mitte manustada.