Aivi Reiman

Kliiniline psühholoog, pereterapeut

Aivi Reiman on lõpetanud Tallinna Ülikooli psühholoogia erialal (2008) ning omandanud psühholoogias magistrikraadi Tartu Ülikoolis (2011). Aivi on pereteraapia väljaõppe läbinud kliiniline psühholoog, kes oma töös tegeleb individuaalselt täiskasvanute psühhoteraapia ja vaimse tervise hindamisega ning perekonna psühhoteraapiaga. Ta omab kogemust nii väikelaste kui ka noorukitega peredega töötamisel, samuti paariteraapias ja lasteta peredega. Enesetäiendust peab Aivi väga oluliseks ning osaleb iga-aastaselt erialakonverentsidel ja kursustel. Ta kuulub Eesti Kliiniliste Psühholoogide Kutseliitu ning Eesti Pereteraapia Ühingusse. Aivi jaoks on olulisteks huvipunktideks keerulised peresuhted, laste ja noorte emotsionaalsed ning käitumisprobleemid ja isiksusehäired.