Dr Ene Miller on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (1986) ja kõrva-nina-kurguhaiguste eriala (1988). Enese täiendamist peab doktor väga oluliseks, mistõttu on ta aastate jooksul osalenud väga paljudel erialastel kursustel, koolitustel ja otorinolarüngoloogia kongressidel nii Eestis kui mujal maailmas. Ene on Eesti Arstide Liidu liige, Eesti Kõrva-Nina-Kurguarstide ja Pea-Kaelakirurgide Seltsi liige ning kuulub Lõuna-Karjala Arstide Seltsi. Kõrva-nina-kurguhaiguste eriala arstina seisneb Ene töö selle piirkonna haiguste diagnoosimises ja ravivõimaluste väljaselgitamises ning vajadusel ka kirurgilise ravi teostamises. Sagedaste ägedate haigestumiste tõttu selles piirkonnas on doktori jaoks oluline hea koostöö perearstidega, et vähendada krooniliste haiguste teket.