Dr Sven Rebane on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna 2016. aastal ning seejärel aasta jooksul omandanud sise- ja üldmeditsiinilisi lisateadmisi peremeditsiini residentuuris. Psühhiaatria residentuuri lõpetas 2021. aastal. Erialaõppe raames on ta läbinud psühhoanalüütilise, kognitiiv-käitumusliku ning pereteraapia baaskoolitused. Psühhiaatria väljaõppes pühendus ja täiendas ta ennast spetsiifilisemalt unemeditsiini, sõltuvushäirete ning akuutpsühhiaatria valdkondades. Peale residentuuri töötanud psühhiaatrina kliinikutes nii Tartus kui Tallinnas ning regulaarselt täiendanud ennast erialastel koolitustel ja konverentsidel.