Dr Viktoriya Voronova lõpetas sisehaigute residentuuri 2015 aastal. Dr on täiendanud end igal aastal nii Eestis kui ka rahvusvahelistel erialakonverentsidel. Doktor keskendub oma töös südame funktsionaaldiagnostika uuringutele, rasedate kardioloogiale, südamepuudulikkusele ja kodade virvendusarütmia patsientedele. Teda huvitavad kaasaegsed südamehaiguste ravi ja diagnostikameetodid meditsiinis.