Evelin Prees

Kliiniline psühholoog, neuropsühholoog

Evelin Prees on lõpetanud Tartu Ülikooli magistrikraadiga (2009). Ta on atesteeritud kliiniline psühholoog (2015) ning atesteeritud neuropsühholoog (2015). Evelin töötab nii noorte kui ka täiskasvanutega, aidates neil mõista oma vaimse tervise probleemi olemust, õppida uusi käitumisviise ja seeläbi parandada igapäevast toimetulekut. Varem on ta töötanud erivajadustega noorte ja täiskasvanutega, samuti tegelenud ajukahjustusega inimeste rehabilitatsiooniga. Evelin on läbinud kognitiiv-käitumisteraapia põhiväljaõppe ning täiendab ennast regulaarselt erinevatel kursustel ja koolitustel. Evelin kuulub Eesti Kliiniliste Psühholoogide Kutseliitu ja Eesti Psühholoogide Liitu.