Alice Rehkli

Vaimse tervise õde
EST
ENG

Alice Rehkli on lõpetanud 2020. aastal Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis õe põhiõppe ning 2023. aastal terviseteaduse magistrikraadi Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis, spetsialiseerudes vaimse tervise õe erialal. Vaimse tervise valdkonnas on töötanud alates 2019.aastast, mil alustas abiõena SA Viljandi Haigla laste- ja noorukitepsühhiaatria statsionaarses osakonnas. Laste ja noorukite iseseisvaid vastuvõtte alustas 2021.aasta kevadel. Alice on end jooksvalt täiendanud vaimse tervise alal erinevate koolituste ning konverentside näol.

Vaimse tervise õde on erioskuste ja teadmistega spetsialist, kelle pädevuses on terviseseisundi hindamine ja terviseriskide analüüsimine, patsiendi ja tema lähedaste nõustamine ning nende igapäevaelu toimetuleku edendamine psüühikahäire põhiselt. Vaimse tervise õde teeb tihedat koostööd raviarstiga, sh psühhiaatrite, psühholoogide ja teiste erialade spetsialistidega, kus rakendades erinevaid teadmisi leitakse inimese terviseprobleemile sobivaim ja tulemuslikem lahendus. Soovitame vaimse tervise õe konsultatsiooni esmasel pöördumisel, et täpsustada terviseseisundit ja saada soovitusi edasipöördumiseks.