Alice Rehkli

Vaimse tervise õde
EST
ENG

Alice Rehkli on lõpetanud 2020. aastal Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis õe põhiõppe ning 2023. aastal terviseteaduse magistrikraadi Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis, spetsialiseerudes vaimse tervise õe erialal. Vaimse tervise valdkonnas on töötanud alates 2019.aastast, mil alustas abiõena SA Viljandi Haigla laste- ja noorukitepsühhiaatria statsionaarses osakonnas. Laste ja noorukite iseseisvaid vastuvõtte alustas 2021.aasta kevadel. Alice on end jooksvalt täiendanud vaimse tervise alal erinevate koolituste ning konverentside näol.