Dr Maarja Andresson on lõpetanud Tartu Ülikooli loodus- ja teaduskonna geenitehnoloogias ning Tartu Ülikooli arstiteaduskonna cum laude biomeditsiinis. Alates 2017. aastast õpib ta Tartu Ülikoolis reumatoloogia residentuuris. Kuulub Eesti Reumatoloogia Seltsi ja Eesti Nooremarstide Ühendusse. Meditsiinilised huvipunktid on liigesprobleemid, kehvveresus ja toitumine.