Eve Kanarik

Eve Kanarik

Kliiniline psühholoog, kliiniline lapsepsühholoog

Huvi psüühika toimimise vastu suunas mind Tartu Ülikooli, kus sain kiiresti selgeks, et psüühika häirumine ja selle mõjutamine on valdkond, mida tahan sügavuti tundma õppida. Lõpetasin Tartu Ülikooli kliinilise psühholoogia magistrantuuri 2010. aastal, teadmisi ja praktilisi oskusi olen 19 aastat omandanud ja lihvinud Tartu Ülikooli Kliinikumis, esmalt 6 aastat taastusravi osakonnas, peamiselt neuroloogiliste ja ajukahjustusega patsientidega tegeledes, seejärel 6 aastat psühhiaatriakliiniku laste- ja noorukite osakonnas ning viimased 7 aastat statsionaarses üldpsühhiaatria osakonnas, kus tegelen söömishäirete, ATH, autismispektri, isiksusehäirete ning meeleoluhäirete diagnostika ja psühhoteraapiaga.

Broneeri aeg

Spetsialist: Eve Kanarik

Otsi vabasid aegasid
Minu jaoks on südamelähedased kaks peamist valdkonda - laste ja noorukite vaimne tervis ning täiskasvanutele dialektilise käitumisteraapia pakkumine. Kahjuks suunab kaasaegne ühiskond meid eirama vajadusi, mida loodusseadused on inimeseks olemisele ette kirjutanud, seega kaotame sageli endaga kontakti järgides automaatseid mustreid, mida lapseeas kogetu ning kaasaegse ühiskonna tempo ja ootused meile ütlevad, Dialektiline käitumisteraapia aitab leida tasakaalu enda vajaduste ja ühiskonna ootuste vahel ning ümber õppida ebatõhusaid käitumismustreid.

Töökeeled

  • Eesti keel
  • Inglise keel

Haridus

Tartu Ülikool, psühholoogiamagister kliinilise psühholooogia erialal, 2010.

Töökogemus

SA TÜK psühhiaatriakliinik, kliiniline psühholoog, kliiniline lapsepsühholoog, 2009-…..

Täiendkoolitused

Olen lõpetanud kognitiiv-käitumisteraapia põhiväljaõppe ja täiendanud end dialektilise käitumisteraapia vallas, mille praktiseerimist ja õppimist jätkan ka edaspidi.

KUULUMINE ERIALAORGANISATSIOONIDESSE

Kuulun Eesti Kliiniliste Psühholoogide Kutseliitu, Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsiooni, olen Eesti Psühhiaatrite Seltsi toetajaliige.

MEDITSIINILISED HUVIPUNKTID

Emotsiooniregulatsiooniraskused, psühholoogilise arengu häired ja neuropsühhiaatrilised arenguhäired (ATH, autismispekter).