Eve Kanarik

Kliiniline psühholoog, kliiniline lapsepsühholoog

Huvi psüühika toimimise vastu suunas mind Tartu Ülikooli, kus sain kiiresti selgeks, et psüühika häirumine ja selle mõjutamine on valdkond, mida tahan sügavuti tundma õppida. Lõpetasin Tartu Ülikooli kliinilise psühholoogia magistrantuuri 2010. aastal, teadmisi ja praktilisi oskusi olen 19 aastat omandanud ja lihvinud Tartu Ülikooli Kliinikumis, esmalt 6 aastat taastusravi osakonnas, peamiselt neuroloogiliste ja ajukahjustusega patsientidega tegeledes, seejärel 6 aastat psühhiaatriakliiniku laste- ja noorukite osakonnas ning viimased 7 aastat statsionaarses üldpsühhiaatria osakonnas, kus tegelen söömishäirete, ATH, autismispektri, isiksusehäirete ning meeleoluhäirete diagnostika ja psühhoteraapiaga.