Dr Uvarov omandas Tartu Ülikooli arstikraadi 2018. ja perearsti kutse 2022. aastal. Varem õppis ta Londoni King’s College’is füüsikat. Dr Uvarov on töötanud erinevates haiglates ja perearstikeskustes üle Eesti, mh COVID-19 osakonnaarstina. Perearstina läheneb ta igale patsiendile terviklikult, soovides tagada kvaliteetset arstiabi esmatasandi meditsiinis. Dr Uvarov kuulub MTÜ-sse Eesti Noored Perearstid (NOPE) ja Eesti Nooremarstide Ühendusse (ENÜ).