Mart Roosimaa

Endokrinoloog
EST
ENG

Dr Mart Roosimaa on pühendunud endokrinoloog ja tervishoiuvaldkonna professionaal. Ta on Tartu Ülikooli arstiteaduskonna vilistlane, kus ta lõpetas endokrinoloogia eriala residentuuri 2015. aastal. Dr Roosimaa on hinnatud endokrinoloogia spetsialist, kes on pühendunud tervishoiu kvaliteedi parandamisele ning oma eriala edendamisele, olles Eesti Endokrinoloogia Seltsi aktiivne liige. Ta on osalenud Eesti ravijuhendite väljatöötamisel ja on regulaarne esineja kohalikel ja rahvusvahelistel konverentsidel. Lisaks oma kliinilisele tööle on ta Tartu Ülikooli õppejõuna avaldanud mitmeid teadusartikleid ja koolitanud järgmist arstide põlvkonda.