<strong>Katrin Kerr</strong>

Katrin Kerr

Vaimse tervise õde

Broneeri aeg

Spetsialist: Katrin Kerr

Otsi vabasid aegasid
Oma töös pean oluliseks patsiendi tervikkäsitlust, kuna inimese vaimne ja füüsiline tervis on omavahel seotud. Samas ei tohi alahinnata ka psühhosotsiaalse keskkonna otsest mõju patsiendile, mistõttu teen vajadusel koostööd spetsialistidega ka väljaspool vaimse tervise meeskonda.

Töökeeled

Eesti keel
Vene keel
Inglise keel

Lühitutvustus

Katrin Kerr on lõpetanud Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õenduse eriala. Ajavahemikus 2017-2022 teostanud õe iseseisvat vastuvõttu sõltuvushäiretega patsientidega “Kainem ja Tervem Eesti” projekti raames, millest kaks aastat töötanud TÜ Kliinikumi Psühhiaatriakliinikus, viimased kolm aga Viljandi Haigla Psühhiaatriakliinikus. Katrin on läbinud motiveeriva intervjueerimise baaskoolituse, kognitiiv-käitumusliku teraapia algkoolituse, pereteraapia algkoolituse ning kognitiiv-käitumisteraapia õdede põhiväljaõppe.

Töökogemus

2017 - 2018
TÜ Kliinikum psühhiaatriakliinik, õde
2019 - ...
Viljandi Haigla psühhiaatriakliinik

Täiendkoolitused

 • 2022 Laste ja noorte psüühikahäired ning nende toetamise viisid
 • 2022 Laste ja noorte suitsiid ja enesevigastamine
 • 2022 Uni ja unehäired
 • 2021 Motiveeriv intervjueerimine (baastase)
 • 2021 Nikotiinist loobumise nõustajate koolitus.
 • 2020 Kognitiiv-käitumisteraapia oskuste põhiväljaõpe vaimse tervise õdedele.
 • 2020 Sissejuhatus pereteraapiasse
 • 2020 Pereteraapia oskuste arendamise koolitus
 • 2019 Kognitiiv-käitumusteraapia algkoolitus
 • 2018 Alkoholitarvitamisehäire koolitus
 • 2018 Kaksikdiagnoosidega patsientide käsitlus üld- ja eriarstabis. 2
 • 017 Madala intensiivsusega psühhosotsiaalse sekkumise oskuste täiendamise koolitus
 • 2017 ALVAL koolitus
 • 2017 VERGE baaskoolitus

Kuulumine erialaorganisatsioonidesse

Alates 2017.aastast kuulun nii Eesti Õdede Liitu, kui Vaimse Tervise Õdede Seltsingusse. 2022. aastast olen tegev Vaimse Tervise Õdede Seltsingu juhatuses ning ajakirja Eesti Õde toimetuskolleegiumis.

Meditsiinilised huvipunktid

Minu kitsam töövaldkond on olnud sõltuvushäired. Viimasel ajal on eriti huvi pakkuma hakanud noorte veipimise temaatika. Kuna sõltuvushäired esinevad sageli koos muude vaimse tervise probleemidega, olen end erialaselt pidevalt täiendanud juurde teiste psüühikahäirete osas.