Katrin Kerr

Vaimse tervise õde
EST
ENG
RUS

Katrin Kerr on lõpetanud Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õenduse eriala. Ajavahemikus 2017-2022 teostanud õe iseseisvat vastuvõttu sõltuvushäiretega patsientidega “Kainem ja Tervem Eesti” projekti raames, millest kaks aastat töötanud TÜ Kliinikumi Psühhiaatriakliinikus, viimased kolm aga Viljandi Haigla Psühhiaatriakliinikus. Katrin on läbinud motiveeriva intervjueerimise baaskoolituse, kognitiiv-käitumusliku teraapia algkoolituse, pereteraapia algkoolituse ning kognitiiv-käitumisteraapia õdede põhiväljaõppe.

Vaimse tervise õde on erioskuste ja teadmistega spetsialist, kelle pädevuses on terviseseisundi hindamine ja terviseriskide analüüsimine, patsiendi ja tema lähedaste nõustamine ning nende igapäevaelu toimetuleku edendamine psüühikahäire põhiselt. Vaimse tervise õde teeb tihedat koostööd raviarstiga, sh psühhiaatrite, psühholoogide ja teiste erialade spetsialistidega, kus rakendades erinevaid teadmisi leitakse inimese terviseprobleemile sobivaim ja tulemuslikem lahendus. Soovitame vaimse tervise õe konsultatsiooni esmasel pöördumisel, et täpsustada terviseseisundit ja saada soovitusi edasipöördumiseks.