Toomas Marandi

Kardioloog-kliiniline farmakoloog
EST
ENG
RUS

Dr Toomas Marandi on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ravi erialal 1993, doktoriõppe 1999, kardioloogia residentuuri 2002 ja kliinilise farmakoloogia residentuuri 2002. Alates 2002 töötab dr Marandi Põhja-Eesti Regionaalhaiglas. Dr Marandi on aktiivne Eesti Kardioloogide Seltsi liige aastast 2001, aastast 2008 rahvuslik ravijuhendite koordinaator Euroopa Kardioloogide Seltsi juures, aastatel 2009-2011 Seltsi president ja alates aastast 2011 ägedate koronaarsündroomide töögrupi juht. Tema erihuviks on müokardiinfarktihaige käsitlus alates haigestumisest kuni haiglajärgse perioodini erinevate erialade ladusas koostöös, samuti kardiovaskulaarsete haiguste farmakoteraapia ja tänapäevaste e-lahenduste juurutamine igapäevapraktikasse parima ravitulemuse saavutamiseks, teadustööks ning kvaliteedistandardite järgimise tagamiseks.