Dr Mari-liis Laanetu

Dr Mari-liis Laanetu

Vaimse Tervise Keskuse juhataja, psühhiaater

Dr Mari-Liis Laanetu on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (2005) ja psühhiaatria residentuuri (2009).

Erialast enese täiendamist on Mari-Liis alati oluliseks pidanud ning oma töö spetsiifikat silmas pidades on ta end täiendanud mäluhäirete ja eakate psüühikahäirete osas. Lisaks on ta omandanud baasteadmised nii kognitiiv-käitumisteraapias, pereteraapias kui psühhoanalüütilises teraapias. Doktor Laanetu tegeleb süvendatult mäluhäirete ja orgaaniliste psüühikahäirete, meeleolu- ja ärevushäiretega.

Psühhiaatrina peab dr Laanetu tähtsaks inimese individuaalsuse arvestamist ning arsti ja patsiendi vahelist usaldust, sest ravitulemused sünnivad vaid koostöös. Doktorile pakub oma töös kõige suuremat rõõmu see, kui patsient saab tagasi kontrolli oma elu üle, on võimeline elust rõõmu tundma ja tegema ise oma valikuid.

Psühhiaatrina tegelen ma igapäevaselt täiskasvanute erinevate psühhiaatriliste häirete diagnostika, ravi ja ennetusega. On tore, et inimeste teadlikkus ja valmidus psühhiaatriliste probleemidega tegelemiseks on kasvanud. Arstina pean ma tähtsaks inimese individuaalsuse arvestamist ning tema käsitlemist tervikuna, usaldust arsti ja patsiendi vahelises suhtes. Oluline on meeles pidada, et ei arst ega ravim ei lahenda üksi ühtegi probleemi, ravitulemused sünnivad vaid koostöös patsiendiga. Minu töö juures pakub mulle kõige suuremat rõõmu see, kui näen, et patsient saab taas tagasi kontrolli oma elu üle, on võimeline uuesti sellest rõõmu tundma ja tegema ise oma valikuid.

Broneeri aeg

Töökeeled

  • Eesti
  • Inglise
  • Vene

Haridus

2005 – 2009
Tartu Ülikool, psühhiaatria residentuur
1999 – 2005
Tartu Ülikooli arstiteaduskond, ravi eriala
1987 – 1999.
Väike-Maarja Gümnaasium

Töökogemus

2018 – …
Confido Meditsiinikeskuse Vaimse Tervise Keskuse juhataja, psühhiaater
2018 – ….
SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla Psühhiaatriakliinik, psühhiaater – vanemarst
2010 – 2018
SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla Psühhiaatriakliinik, üldpsühhiaatria osakonna juhataja
2009 – 2010
SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla Psühhiaatriakliinik, psühhiaater (akuutosakond)
2005 – 2009
SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla Psühhiaatriakliinik, residentuur
2007 – …
Perearst Mall Lepiksoo OÜ, psühhiaatri vastuvõtt

Kuulumine eriorganisatsioonidesse

  • Eesti Psühhiaatrite Selts (alates 2016.a ka juhatuse liige)
  • Eesti Arstide Liit

Olulised täiendkoolitused

Igal aastal olen osalenud rahvusvahelistel psühhiaatria-alastel konverentsidel, pideval erialasel enesetäiendamisel on olnud alati oluline osa minu töös. Oma igapäevatöö spetsiifikast lähtuvalt olen end viimastel aastatel enam täiendanud ka mäluhäirete ning eakate psüühikahäirete ja ravi osas. Lisaks olen omandanud baasteadmised nii kognitiiv-käitumisteraapias, pereteraapias kui psühhoanalüütilises teraapias.

Meditsiinilised huvipunktid

Olen viimaste aastate jooksul süvendatult tegelenud mäluhäirete ning orgaaniliste psüühikahäirete (psüühikahäired, mis on tingitud mõnest teisest kehalisest haigusest) temaatikaga. Samuti pakuvad mulle huvi meeleolu- ja ärevushäired.

Iseendast

Vabal ajal meeldib mulle olla oma pere ja sõprade seltsis, käia teatris ja reisida. Tegelen ka regulaarselt spordiga – jooksen ja mängin tennist.

Broneeri aeg