Mari-Liis Laanetu

Vaimse Tervise Kliiniku juht, psühhiaater

Dr Mari-Liis Laanetu on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (2005) ja psühhiaatria residentuuri (2009). Erialast enese täiendamist on Mari-Liis alati oluliseks pidanud ning oma töö spetsiifikat silmas pidades on ta end täiendanud mäluhäirete ja eakate psüühikahäirete osas. Lisaks on ta omandanud baasteadmised nii kognitiiv-käitumisteraapias, pereteraapias ja psühhoanalüütilises teraapias. Doktor Laanetu tegeleb süvendatult mäluhäirete ja orgaaniliste psüühikahäirete, meeleolu- ja ärevushäiretega. Psühhiaatrina peab dr Laanetu tähtsaks inimese individuaalsuse arvestamist ning arsti ja patsiendi vahelist usaldust, sest ravitulemused sünnivad vaid koostöös.