Epp Pool

Kõrva-nina-kurguarst
EST
ENG

Dr Epp Pool on lõpetanud 2010. aastal Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ning 2014. aastal kõrva-nina-kurguhaiguste eriala. Dr Pool on käinud mitmetel eriala seminaridel ja koolitustel nii Eestis kui välismaal ning täiendanud ennast ka unemeditsiinis. Ta kuulub Eesti Kõrva-Nina-Kurguarstide ja Pea- ja Kaelakirurgide Seltsi, Unemeditsiini Seltsi, Tartu Arstide Liitu ja Euroopa Rinoloogide Seltsi. Dr Pool töötab otorinolarüngoloogina SA TÜK Kõrvakliinikus. Tööülesannete hulka kuuluvad haiglavalved, vastuvõtud ja operatsioonid. Osalise koormusega töötab ta lisaks Lõuna-Eesti haiglas, kus samuti teostab operatsioone ning tegeleb vastuvõttudega.