Dr Anett Padul on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduse eriala aastal 2021. Pärast lõpetamist asus tööle üldarstina Pärnu Haigla ja Lääne-Tallinna Keskhaigla EMO-sse. Üldarstina töötades tegeleb dr Padul esmatasandis sagedamini esinevate terviseprobleemidega. Dr Padul kuulub Eesti Nooremarstide Ühendusse.