Confido Meditsiinikeskuse psühholoogid ja psühhiaatrid

Spetsialistid

Confidos töötavad vaimse tervise meeskonnas erinevad spetsialistid, kes tegelevad vaimse tervise hoidmise, probleemide ennetamise ning häiretega toimetuleku parandamisega. Spetsialistid töötavad sõltuvalt pöörduja soovist, seisundist ja ravivajadusest lähtuvalt kas üksi või meeskonnana koos vaimse tervise keskuse teiste erialade esindajatega.

Valige rippmenüüst sobiv teenus

  Tegevusterapeudi vastuvõtt ja teraapia

  Näita vabasid aegasid

  Tegevusterapeut on spetsialist, kes tegeleb tervise ja heaolu säilitamise ja edendamisega eesmärgipäraselt valitud tegevuste kaudu. 

  Tegevusteraapia protsess algab hindamisest, milleks kasutatakse standardiseeritud vahendeid, intervjuusid ja vaatlusi. Tegevusterapeut hindab kognitiivseid, motoorseid, sensoorseid, sotsiaalseid võimeid ja keskkondi. Hindamisel saab kaardistada, mis tegevused ja rollid on inimese jaoks olulised, kui rahul on inimene hetkelise seisuga ning mis võiks olla parem.

  Seejärel seatakse lühi- ja pikaajalised eesmärgid. Sageli on eesmärgid seotud tegevusliku tasakaalu ja identiteediga. Näiteks võib olla fookuseks harjumuste parandamine, tegevuste kohandamine, elurollide arendamine või vaimse tervise murest tulevnevate sümptomitega toimetulek erinevates keskkondades, näiteks läbi lõdvestustehnikate õppimise. 

  Lisaks praktiliste tehnikate rakendamisele on läbi tegevusteraapia võimalik kohandada keskkondi ja võtta kasutusele abivahendeid. Näiteks muuta kodukeskkonda, et parandada unehügieeni või luua võimalusi vaba aja tähenduslikumaks veetmiseks. Samuti saab tegevusterapeut näiteks soovitada abivahendeid, mis toetavad eneseregulatsiooni, ning telelahendusi, mis aitavad mäluraskuste puhul.

  Tegevusteraapia esmahindamine toimub kabinetis ning teatud juhtudel on seda võimalik pakkuda videokonsultatsioonina. Pärast esmahindamist ja vastavalt kokkuleppele saab tegevusteraapia hindamine ning sekkumine toimuda patsiendi kodus.

  Tegevusterapeudi poole võib pöörduda, kui esinevad näiteks:

  • Ärevushäired
  • Meeleoluhäired
  • Isiksushäired
  • Psühhootilised häired
  • Aktiivsus- ja tähelepanuhäire
  • Autismispektrihäired
  • Sensoorse töötlemise häired

  Tegevusterapeudi poole võib pöörduda kõigi vaimse tervise muredega, mis mõjutavad igapäevast toimetulekut nii enese eest hoolitsemise, vaba aja veetmise kui ka töö või kooli kontekstis. Tegevusteraapiale on rakendust terve elukaare vältel.

  Teenust osutatakse eesti ja inglise keeles.

  Artiklid sellel teemal:

  Tegevusterapeudi konsultatsioon ja teraapia (võimalik ka videokonsultatsioon)
  60€
  50 minutit

  Seda teenust osutame

  Confido Meditsiinikeskus
  Veerenni 51, Tallinn
  Kaugvastuvõtt
  Interneti vahendusel

  Broneeri aeg online’is

  Teenus: Tegevusterapeudi vastuvõtt ja teraapia

  Otsi vabasid aegasid