Confido Meditsiinikeskuse psühholoogid ja psühhiaatrid

Spetsialistid

Confidos töötavad vaimse tervise meeskonnas erinevad spetsialistid, kes tegelevad vaimse tervise hoidmise, probleemide ennetamise ning häiretega toimetuleku parandamisega. Spetsialistid töötavad sõltuvalt pöörduja soovist, seisundist ja ravivajadusest lähtuvalt kas üksi või meeskonnana koos vaimse tervise keskuse teiste erialade esindajatega.

Valige rippmenüüst sobiv teenus

  Tegevusterapeudi konsultatsioon ja teraapia

  Näita vabasid aegasid

  Tegevusterapeut on spetsialist, kes tegeleb tervise ja heaolu säilitamise ja edendamisega eesmärgipäraselt valitud tegevuste kaudu. Tegevusteraapia eesmärk on võimaldada inimestel osaleda tegevustes, mida nad tahavad, vajavad või peaksid tegema oma igapäevaelus.

  Tegevusteraapia protsess põhineb esmasel ja korduval hindamisel, milleks kasutatakse standardiseeritud vahendeid, intervjuusid ja vaatlusi. Tegevusterapeudid hindavad kognitiivseid, motoorseid, sensoorseid, sotsiaalseid võimeid ja keskkondi. Hindamise põhjal seatakse lühi- ja pikaajalised eesmärgid, mis on asjakohased inimese arengufaasi, harjumuste, rollide, eelistuste ja keskkonnaga.

  Tegevusteraapia sekkumised on loodud selleks, et hõlbustada igapäevastes tegevustes osalemist läbi võimete arendamise või säilitamise ja praktiliste ning loovate meetodite rakendamise. Tegevusteraapia kaudu saab ka kohandada elukeskkondi ning võtta kasutusele abivahendeid. Näiteks võib teraapia tulemuseks olla võimekus osaleda varasemalt vastunäidustatud tegevuses, sest seda on kohandatud või on rakendatud selle inimese teistsuguseid tugevusi. Samuti võib teraapia tulemuseks olla tasakaalustatud ja tähenduslik rutiin, mis võimaldab inimesel end parimal viisil realiseerida.

  Tegevusterapeudi poole võib pöörduda, kui esinevad näiteks:

  • Ärevushäired
  • Meeleoluhäired
  • Isiksushäired
  • Psühhootilised häired
  • Aktiivsus- ja tähelepanuhäire
  • Autismispektrihäired
  • Sensoorse töötlemise häired

  Tegevusterapeudi poole võib pöörduda kõigi vaimse tervise muredega, mis mõjutavad igapäevast toimetulekut nii enese eest hoolitsemise, vaba aja veetmise kui ka töö või kooli kontekstis.

  Teenust osutatakse eesti ja inglise keeles.

  Tegevusterapeudi konsultatsioon ja teraapia
  60€
  50 minutit

  Seda teenust osutame

  Confido Meditsiinikeskus
  Veerenni 51, Tallinn

  Broneeri aeg online’is

  Teenus: Tegevusterapeudi konsultatsioon ja teraapia

  Otsi vabasid aegasid