Vaimne tervis

Konsultatsioonid

Kõikidel inimestel tuleb elus ette probleeme, pingeid ja keerulisi olukordi. Mõnikord jäävad need kestma, põhjustades enesetunde langust, une- ja toitumishäireid, konfliktsust. Konsultatsioonil tehakse inimese häirest lähtuv raviplaan. Olenevalt seisundist võib piisata psühhoteraapiast, kuid vajadusel kombineeritakse medikamentoosse raviga. Lihtsalt ravimi tarvitamisest on paranemiseks vähe.

Confidos aitavad pingeid, suhete sasipuntraid, ärevust, meeleolu-, sõltuvus- ja söömishäireid, paanikahoogusid ja teisi vaimse tervise probleeme lahendada psühhiaater, kliiniline psühholoog ja psühholoog-terapeudid. Meie poole võivad pöörduda noorukid ja täiskasvanud. Nii üksi kui ka paariteraapiaks.

Oluline teada

 • Erinevad kehalised vaevused võivad olla tingitud ka psühhilisest seisundist.
 • Perearsti suunamisel, millega kaasneb teraapia eest osaline tasumine haigekassa poolt, on vajalik pöörduda kliinilise psühholoogi vastuvõtule.
 • Korduva püsiravi retsepti väljastamine (konsultatsiooni väliselt) on tasuline.

Psühhiaatri konsultatsioon

Psühhiaater tegeleb inimeste vaimse tervise probleemidega keskendudes psüühika- ja käitumishäirete diagnoosimisele, hindamisele, ravimisele ja ennetamisele.

Kõikidel inimestel võib elu jooksul ette tulla kergemaid ja lühiaegseid või raskemaid ja kestvamaid vaimse tervise häireid. Soovitame kõigepealt pöörduda psühhiaatri vastuvõtule, kes täpsustab probleemi ning seejärel suunab vajadusel psühholoogi vastuvõtule. Psühhiaatri konsultatsioonide sagedus ja ravi kestvus sõltub patsiendi seisundist ning haiguse kulust, reeglina on visiitide sagedus suurem ravi algusfaasis.

Psühhiaatri peamiseks uurimismeetodiks on psühhiaatriline intervjuu, täpsustavaid uuringuid määratakse vajaduse ilmnedes.

Psühhiaatri esmakonsultatsiooni hind 130 eurot, kestvus kuni 60 minutit. Korduva konsultatsiooni hind on 70 eurot, kestvus kuni 30 minutit.

Soovitame psühhiaatri poole pöörduda, kui esineb:

 • meeleoluhäireid
 • ärevuse kaebuseid
 • mälu häireid
 • sõltuvusprobleeme
 • tõsiseid unehäireid
 • teisi vaimse tervise probleemidele viitavaid sümptoome (meelepetteid, reaalsustaju häireid jmt)
 • tõsisemate ja potentsiaalselt medikamentoosset ravi vajavate probleemide korral
Kõige suuremat rõõmu teeb see, kui patsient saab taas tagasi kontrolli oma elu üle.
 • Dr Mari-Liis LaanetuDr Mari-Liis Laanetu
 • Dr Martin KivivareDr Martin Kivivare
 • Dr Mairi ZoppDr Mairi Zopp
 • Dr Kaiti RedlichDr Kaiti Redlich
 • Dr Helen KadastikDr Helen Kadastik
 • Dr Liis HaavistuDr Liis Haavistu

Dr Mari-Liis Laanetu

Psühhiaater Doktorist lähemalt »

Dr Martin Kivivare

Psühhiaater Doktorist lähemalt »

Dr Mairi Zopp

Psühhiaater Doktorist lähemalt »

Dr Kaiti Redlich

Psühhiaater Doktorist lähemalt »

Dr Helen Kadastik

Psühhiaater Doktorist lähemalt »

Dr Liis Haavistu

Psühhiaater Doktorist lähemalt »
Ingrid Murs

Ingrid Murs

Vaimse tervise õde Spetsialistist lähemalt »

Vaimse tervise õe konsultatsioon

Vaimse tervise õde on erioskuste ja teadmistega spetsialist, kelle pädevuses on terviseseisundi hindamine ja terviseriskide analüüsimine, patsiendi ja tema lähedaste nõustamine ning nende igapäevaelu toimetuleku edendamine psüühikahäire põhiselt.

Vaimse tervise õde teeb tihedat koostööd raviarstiga (sh psühhiaatriga), psühholoogide ja teiste erialade spetsialistidega, kus rakendades erinevaid teadmisi leitakse inimese terviseprobleemile sobivaim ja tulemuslikem lahendus.

Soovitame vaimse tervise õe konsultatsiooni esmasel pöördumisel, et täpsustada terviseseisundit ja saada soovitusi edasipöördumiseks.

Mida teeb vaimse tervise õde?

 • Erinevate teraapiate tutvustamine ja edasisuunamise soovitused
 • Patsiendi ja tema lähedaste tervisealane nõustamine psüühikahäire põhiselt, eneseabivõtete tutvustamine (nt lõdvestustehnikad, elustiilinõustamine, hingamisharjutused jmt)
 • Nõustamine igapäevase toimetuleku osas (nt dementsuse korral)
 • Ravimiinfo jagamine, raviskeemi järgimise õpetamine, verepildi jälgimine, ravi muutmise vajalikkuse hindamine

Konsultatsiooni hind on 40 eurot, kestus 60 minutit.

Aega broneerima

Kliinilise psühholoogi konsultatsioon

Kliiniline psühholoog kasutab oma töös peamiselt tõenduspõhiseid kognitiiv-käitumisteraapia põhimõtteid ja tehnikaid. Kognitiiv-käitumuslik teraapia on koostööl põhinev ning eesmärgile suunatud ravimeetod, mis aitab muuta inimese mõtte- ja käitumismustreid, reageerimisviise, parandades nii emotsionaalset seisundit. Kliiniline psühholoog on pädev töötama ka psüühikahäiretega klientidega.

Kliinilise psühholoogi konsultatsioonile soovitame pöörduda depressiooni, ärevuse, foobiate, paanikahäirete, uneprobleemide, söömishäirete, sundmõtete, madala enesehinnangu ja suhteprobleemide lahendamiseks, samuti krooniliste valude käes kannatajatel. Eelkõige nende probleemide puhul on kognitiiv-käitumisteraapia kõige paremaid tulemusi andnud.

Kliinilise psühholoogi vastuvõtule pöördu ka siis, kui perearst on andnud suunamise ja tasumise kompenseerib osaliselt sind suunanud perearst haigekassa kaudu. Sina ise tasud teenuse eest omaosalustasu. Teraapiaseansi hind on 80 eurot, perearsti suunamisega on omaosalus 45 eurot. Konsultatsioon kestab kuni 50 minutit.

Aega broneerima
Elu on väga kiireks ja maailm kirjuks muutunud. Paljudel inimestel on selles raske toime tulla. Sageli ka neil, keda ühiskondliku mõõdupuu järgi edukateks peetakse. Kuid järjest rohkem on inimesi, kes peavad koostööd psühholoogiga normaalseks ja julgevad sellest ka rääkida.
 • Margus LaurikMargus Laurik
 • Kai Rohulaid Kai Rohulaid
 • Karin Lätt Karin Lätt
 • Eerik Kesküla Eerik Kesküla
 • Evelin PreesEvelin Prees
 • Evelyn TammeEvelyn Tamme
 • Aivi ReimanAivi Reiman
 • Anna HaasmaAnna Haasma

Margus Laurik

Kliiniline psühholoog, psühhoterapeut
Spetsialistist lähemalt »

Kai Rohulaid

Kliiniline psühholoog, psühhoterapeut
Spetsialistist lähemalt »

Karin Lätt

Kliiniline psühholoog, psühhoterapeut (lapsehoolduspuhkusel)
Spetsialistist lähemalt »

Eerik Kesküla

Kliiniline psühholoog, Vaimse Tervise Keskuse Ärijuht
Spetsialistist lähemalt »

Evelin Prees

Kliiniline psühholoog
Spetsialistist lähemalt »

Evelyn Tamme

Kliiniline psühholoog
Spetsialistist lähemalt »

Aivi Reiman

Kliiniline psühholoog, psühhoterapeut
Spetsialistist lähemalt »

Anna Haasma

Kliiniline psühholoog-psühhoterapeut
Spetsialistist lähemalt »
 • Heivi Varus Heivi Varus
 • Eerik Kesküla Eerik Kesküla

Heivi Varus

Neuropsühholoog Spetsialistist lähemalt »

Eerik Kesküla

Kliiniline psühholoog, Vaimse Tervise Keskuse Ärijuht
Spetsialistist lähemalt »

Neuropsühholoogi konsultatsioon

Neuropsühholoog tegeleb peamiselt ajutegevuse ja inimese käitumise vaheliste seoste uurimise, samuti ajukahjustusega kaasnevate häirete diagnostika ja raviga. Lisaks uurib ta oma töös ajukahjustuste mõju mälu, kõne, tähelepanu, ruumitaju jm funktsioonidele, mis mõjutavad inimese elukvaliteeti.

Neuropsühholoogi konsultatsioon hõlmab kliinilist intervjuud, mille käigus selgitatakse välja inimese peamised probleemid ja toimetulekuraskused, hinnatakse neuropsühholoogilise hindamise vajadust. Nõustamine aitab leevendada inimese emotsionaalseid pingeid, parandada enesetunnet ning elukvaliteeti. Konsultatsioonil saavad nõu ka lähedased (nt haigele sobiva keskkonna kohandamise ja elukvaliteedi parandamise osas; kuidas tulla toime haige käitumise, emotsionaalsete probleemidega jne).

Vajadusel soovitab neuropsühholoog konsultatsiooni käigus neuropsühholoogilist hindamist või isiksuse uuringut. Uuringute tasu lisandub konsultatsioonile ning nende läbiviimiseks lepitakse kokku eraldi aeg. Loe uuringute kohta lähemalt »

Konsultatsiooni hind on 100 eurot, kestus kuni 60 minutit.

Aega broneerima

Psüühilise seisundi hindamine tõendi saamiseks

Psüühilise seisundi hindamine on psühhiaatri arvamus inimese psüühilise seisundi kohta. Psühhiaatri arvamuse vajalikkus tuleneb sellest, et teatud ülesannete sooritamisel ei tohi inimesel esineda psüühikahäiret, millest tuleneva käitumisega võiks ta ohustada teiste elu, tervist ja/või julgeolekut. Psühhiaatri arvamus on professionaalne ning tugineb esmaselt psühhiaatrilisele intervjuule ja digisüsteemis olevatele terviseandmetele. Vajadusel määratakse täiendavaid teaduslikult põhjendatud uurimismeetodeid.

Kui psüühikahäireid ei tuvastata, väljastatakse ka sellesisuline tõend. Teenuse eest tuleb tasuda ka juhul, kui arsti otsusel tõendit ei väljastata.

Kellele soovitame

 • Relvaloa taotlemisel
 • Kaitseressursside Ametile esitamiseks
 • Lapsendamisel
Hind 70-130 €
Kestus 30-60 minutit
Aega broneerima

Half

Liina Selgis

Liina Selgis

Eripedagoog-nõustaja Spetsialistist lähemalt »

Eripedagoogi konsultatsioon

Eripedagoog-nõustaja keskendub erivajadustega inimeste toetamisele ja arendamisele. Eripedagoog-nõustaja töötab laste ja noortega, kes vajavad personaalset toetust nii sotsiaalsete oskuste õppimisel, akadeemilises õppetegevuses kui kommunikatsioonis. Eripedagoog-nõustaja hindab kliendi üldist kognitiivset võimekust, arengutaset erinevates valdkondades (taju, mälu, tähelepanu ja keskendumine, õpioskused ning mõtlemisprotsessid). Samuti hindab eripedagoog-nõustaja kliendi sotsiaalseid ja kommunikatiivseid oskuseid.

Eripedagoog-nõustaja vastuvõtule tuleks pöörduda, kui on kahtlus, et laps on eakohasest arengust maha jäänud, esineb probleeme õppimises, sotsiaalsetes oskutes ning suhtlemises.

Eripedagoog annab hinnangu ka kliendi õppekavadele, õppemeetoditele ning õppe- ja elukeskonna sobivusele. Koostöös lapse tugivõrgustikuga (nt lapsevanematega) aitab eripedagoog-nõustaja leida viisi, kuidas lapse eripäradega efektiivsemalt toime tulla ning milliseid abivahendeid vajadusel kasutada.

Konsultatsioon kestab kuni 45 minutit ning maksab 35 eurot.

Aega broneerima

Sõltuvusnõustaja konsultatsioon

Konsultatsioonil tutvustatakse keemilisi sõltuvusi üldiselt, selgitatakse alkoholi-, narko- ja ravimisõltuvuse olemust. Põhjalikult tutvustatakse USAs loodud sõltuvusest vabanemise 12 sammu programmi, räägitakse sellega liitumise eeldustest ja eelistest.

Lisaks selgitatakse, kuidas programm inimest tema sõltuvusest vabanemise protsessis tulemuslikult toetada saab. Loen lähemalt »

Konsultatsioon kestab 60 minutit ning maksab 40 eurot.

Aega broneerima
Kaja Heinsalu

Kaja Heinsalu

Sõltuvusnõustaja Spetsialistist lähemalt »