Vaimne tervis

Konsultatsioonid

Kõikidel inimestel tuleb elus ette probleeme, pingeid ja keerulisi olukordi. Mõnikord jäävad need kestma, põhjustades enesetunde langust, une- ja toitumishäireid, konfliktsust. Tänapäeval arvatakse liigagi tihti, et ravimid aitavad. Meie soovitame kõigepealt kindlasti teraapiat, mida saab vajadusel kombineerida ravimitega. Sageli aga pole ravimeid vajagi.

Confidos aitavad pingeid, suhete sasipuntraid, ärevust, meeleolu-, sõltuvus- ja söömishäireid, paanikahoogusid ja teisi vaimse tervise probleeme lahendada psühhiaater, kliiniline psühholoog ja psühholoog-terapeudid. Meie poole võivad pöörduda lapsed, noorukid ja täiskasvanud. Nii üksi kui ka paari- ja grupiteraapiaks.

Oluline teada

 • Varajane probleemidega tegelemine aitab kõige efektiivsemalt vältida vaimse tervise probleeme.
 • Erinevad terviseprobleemid, sh valu, võivad esineda koos mitme psüühika- ja käitumishäirega.
 • Perearsti suunamisel, millega kaasneb teraapia eest osaline tasumine haigekassa poolt, on vajalik pöörduda kliinilise psühholoogi vastuvõtule.

Psühhiaatri konsultatsioon

Psühhiaater tegeleb inimeste vaimse tervise probleemidega keskendudes psüühika- ja käitumishäirete diagnoosimisele, hindamisele, ravimisele ja ennetamisele.

Kõikidel inimestel võib elu jooksul ette tulla kergemaid ja lühiaegseid või raskemaid ja kestvamaid vaimse tervise häireid. Soovitame kõigepealt pöörduda psühhiaatri vastuvõtule, kes täpsustab probleemi ning seejärel suunab vajadusel psühholoogi vastuvõtule. Psühhiaatri konsultatsiooni sagedus ja pikkus sõltub patsiendi seisundist ning haiguse kulust, reeglina on visiitide sagedus suurem ravi algusfaasis.

Psühhiaatri peamiseks uurimismeetodiks on psühhiaatriline intervjuu, täpsustavaid uuringuid määratakse vajaduse ilmnedes.

Psühhiaatri esmakonsultatsiooni hind 100 eurot, kestvus kuni 60 minutit. Korduva konsultatsiooni hind on 50 eurot, kestvus kuni 30 minutit.

Soovitame psühhiaatri poole pöörduda, kui esineb:

 • meeleoluhäireid
 • ärevuse kaebuseid
 • mälu häireid
 • sõltuvusprobleeme
 • tõsiseid unehäireid
 • teisi vaimse tervise probleemidele viitavaid sümptoome (meelepetteid, reaalsustaju häireid jmt)
 • tõsisemate ja potentsiaalselt medikamentoosset ravi vajavate probleemide korral
Patsientide psüühilise seisundi täpsustamiseks ja hindamiseks kasutan erinevaid tõenduspõhiseid psühholoogilisi teste ja meetodeid.
 • Dr Mari-Liis LaanetuDr Mari-Liis Laanetu
 • Dr Mairi ZoppDr Mairi Zopp

Dr Mari-Liis Laanetu

Psühhiaater Doktorist lähemalt »

Dr Mairi Zopp

Psühhiaater Doktorist lähemalt »
 • Margus LaurikMargus Laurik
 • Ann-Liis OjaotsAnn-Liis Ojaots

Margus Laurik

Kliiniline psühholoog, psühhoterapeut Spetsialistist lähemalt »

Ann-Liis Ojaots

Kliiniline psühholoog Spetsialistist lähemalt »

Kliinilise psühholoogi konsultatsioon

Kliiniline psühholoog kasutab oma töös peamiselt tõenduspõhiseid kognitiiv-käitumisteraapia põhimõtteid ja tehnikaid. Kognitiiv-käitumuslik teraapia on koostööl põhinev ning eesmärgile suunatud ravimeetod, mis aitab muuta inimese mõtte- ja käitumismustreid, reageerimisviise, parandades nii emotsionaalset seisundit. Kliiniline psühholoog on pädev töötama ka psüühikahäiretega klientidega.

Kliinilise psühholoogi konsultatsioonile soovitame pöörduda depressiooni, ärevuse, foobiate, paanikahäirete, uneprobleemide, söömishäirete, sundmõtete, madala enesehinnangu ja suhteprobleemide lahendamiseks, samuti krooniliste valude käes kannatajatel. Eelkõige nende probleemide puhul on kognitiiv-käitumisteraapia kõige paremaid tulemusi andnud.

Kliinilise psühholoogi vastuvõtule pöördu ka siis, kui perearst on andnud suunamise ja tasumise kompenseerib osaliselt sind suunanud perearst haigekassa kaudu. Sina ise tasud teenuse eest omaosalustasu. Esmase teraapiaseansi hind on 70 eurot, korduva teraapia hind on 50 eurot. Perearsti suunamisega on omaosalus 20 eurot.  Seanss kestab kuni ühe tunni.

Aega broneerima
Elu on väga kiireks ja maailm kirjuks muutunud. Paljudel inimestel on selles raske toime tulla. Sageli ka neil, keda ühiskondliku mõõdupuu järgi edukateks peetakse. Kuid järjest rohkem on inimesi, kes peavad koostööd psühholoogiga normaalseks ja julgevad sellest ka rääkida.

Psühholoog-terapeudi seanss

Psühholoog-terapeudid kasutavad oma töös integratiivseid psühhoteraapia meetodeid (ACT, dialektiline, hüpnoteraapia jm), et aidata inimesel leida ressursse väljatulekuks stressist, depressioonist, ärevushäirest, sõltuvustest, suhtekriisist ja psühhosomaatilistest häiretest, k.a unehäiretest.

Teraapias on võimalik õppida paremini lõdvestuma, keskenduma, ennast juhtima ja kehtestama. Sobivaim meetod valitakse lähtuvalt probleemist. Noorukite jaoks on eraldi meetodid.

Psühholoog-terapeudid aitavad lahti harutada meeleseisundi sõlmi, õpetades hingamise, mõtte- ja meeleharjutuste kaudu muutma soovimatuid toimimisprogramme. Seansi hind on 70 eurot ning teraapiaseanss kestab kuni ühe tunni.

Aega broneerima
Teraapias on võimalik õppida paremini lõdvestuma, keskenduma, ennast juhtima ja kehtestama.
 • Jane Rannamets-HeinsaluJane Rannamets-Heinsalu
 • Rein Heinsalu Rein Heinsalu

Jane Rannamets-Heinsalu

Psühholoog-terapeut Spetsialistist lähemalt »

Rein Heinsalu

Psühholoog-terapeut Spetsialistist lähemalt »
Kaja Heinsalu

Kaja Heinsalu

Sõltuvusnõustaja Spetsialistist lähemalt »

Sõltuvusnõustaja konsultatsioon

Konsultatsioonil tutvustatakse keemilisi sõltuvusi üldiselt, selgitatakse alkoholi-, narko- ja ravimisõltuvuse olemust. Põhjalikult tutvustatakse USAs loodud sõltuvusest vabanemise 12 sammu programmi, räägitakse sellega liitumise eeldustest ja eelistest.

Lisaks selgitatakse, kuidas programm inimest tema sõltuvusest vabanemise protsessis tulemuslikult toetada saab. Loen lähemalt »

Konsultatsioon kestab 60 minutit ning maksab 35 eurot.

Aega broneerima

Tervise psühholoogi konsultatsioon

Tervise psühholoog keskendub inimese vaimsele, emotsionaalsele ja sotsiaalsele heaolule. Seda tuntakse maailmas ka meditsiini psühholoogia nime all, kuna keskendub kroonilistele haigetele ja haigusest või õnnetusest paranevatele inimestele. Tervise psühholoog pakub teadmispõhiseid nõuandeid ning tuge, et leppida olukorraga ja vähendada haiguse mõju elukvaliteedile.

Tervise psühholoog on tegeleb nii laste, täiskasvanute kui vanuritega ja saab pakkuda abi ka haigete lähedastele, et tulla toime elumuutustega. Sageli tehakse koostööd patsiendi raviarsti, õdede, terapeutide ja lähedastega, et pakkuda parimat ja personaalset ravi ja tuge. Konsultatsiooni hind on 30 eurot.

Tervise psühholoogi konsultatsioonile soovitame pöörduda, kui sul või sinu lähedasel on diagnoositud:

 • diabeet
 • südame-veresoonkonnahaigused
 • dementsus
 • astma
 • kroonilised valud

Aega broneerima
Mina aitan toetada inimest terviklikuna, et leppida diagnoosiga ja parandada elukvaliteeti, olenemata ravi võimalikkusest.
Triinu Stanford

Triinu Stanford

Tervise- ja heaolucoach Spetsialistist lähemalt »
Tiina Keskküla

Tiina Keskküla

Coach (ACC) Spetsialistist lähemalt »

Individuaalne coaching

Coaching on tegevusele suunatud koostöö, mis erinevalt psühhoteraapilisest mineviku mustritega tegelemisest keskendub sellele, kus Sa praegu oled ja kuidas Sul on võimalik saavutada oma eesmärke. Coaching on teekond positiivsete arengute suunas mõtteviisi muutmise kaudu.

Coaching on paljuski nagu sportlik treening. Kui Sa soovid arendada oma kehalisi võimeid, aitab treener koostada treeningkava ja jälgib Sinu eesmärke silmas pidades selle täitmist. Coaching ehk teekond positiivsete arengute suunas mõtteviisi muutmise kaudu töötab üsna sarnaselt.

Coach aitab püsida valitud rajal, tuues koostöösse objektiivsuse ja aususe, kindla struktuuriga tegevused ja vastutavuse, avatud mõtlemise ja toetuse. Sinult ootab coach pühendumist koostööle, avatust uutele ideedele ja kokkulepitud tegevuste täitmist. Coachingu hind on 90 eurot, kestvus 1 tund. Esmakonsultatsiooni hind on 50 eurot.

Coaching on väärtuslik investeering, kui soovid:

 • saada selgust oma karjääri ja isikliku elu valikutest
 • seada endale mõõdetavaid eesmärke
 • koostada plaan endale seatud eesmärkide täitmiseks
 • võtta vastu väljakutseid

Aega broneerima
“See ei ole see, et ma ei tea, mida teen, vaid see, et ma ei tee seda, mida tean.” T. Gallwey, “The Inner Game of Tennis”

Psüühilise seisundi hindamine tõendi saamiseks

Psüühilise seisundi hindamine on psühhiaatri arvamus inimese psüühilise seisundi kohta. Psühhiaatri arvamuse vajalikkus tuleneb sellest, et teatud ülesannete sooritamisel ei tohi inimesel esineda psüühikahäiret, millest tuleneva käitumisega võiks ta ohustada teiste elu, tervist ja/või julgeolekut. Psühhiaatri arvamus on professionaalne ja objektiivne ning tugineb teaduslikult põhjendatud uurimismeetoditel.

Psüühilise seisundi hindamine sisaldab isiksuseomaduste, kognitiivsete võimete ja mõtlemise iseärasuste hindamist ning küsimustikule vastamist. Psühholoogilise testimise järel toimub intervjuu psühhiaatriga ja kokkuvõtte tegemine psühhiaatri poolt. Kui psüühikahäireid ei tuvastata, väljastatakse ka sellesisuline tõend.

Kellele soovitame

 • Relvaloa taotlemisel
 • Kaitseressursside Ametile esitamiseks
 • Lapsendamisel
Hind 70 €
Kestus 45 minutit
Aega broneerima

Half