Vaimne tervis

Vaimne tervis on heaoluseisund, milles inimene realiseerib oma võimeid, tuleb toime igapäevaelu pingetega ning töötab tulemuslikult. Tervel inimesel on oskus kohaneda erinevate muudatustega ja leida parim lahendus situatsioonidele, kuhu ta on sattunud.

Kuivõrd tänapäeval on elu väga kiireks muutunud, on paljudel inimestel selles raske toime tulla. Kõige õigem on murede ja probleemidega mitte üksi jääda, vaid otsida vajadusel abi perearstilt, psühholoogilt, terapeudilt või coachilt. Hea vaimse tervise võti on aktiivne tegelemine ettetulevate kriiside, stressi ja raskustega.

„Kõik inimesed satuvad elus keerulistesse situatsioonidesse. Ka need, keda ühiskondliku mõõdupuu järgi edukateks peetakse. Järjest rohkem on inimesi, kes peavad koostööd psühholoogiga normaalseks,“ ütleb kliiniline-psühholoog Margus Laurik.
1

Konsultatsioonid

Kõigil inimestel tuleb elus ette probleeme, pingeid ja keerulisi olukordi.

Confidos aitavad suhete sasipuntraid, ärevust, meeleolu-, sõltuvushäireid ja teisi vaimse tervise probleeme lahendada kliiniline psühholoog, tervise psühholoog ja psühholoog-terapeudid.

Konsultatsioonidest lähemalt »
2

Teraapiad

Meeleseisundeid ei pea ravima üksnes väliste medikamentidega – oluline on tuvastada varjatud põhjused ja leida ressursid olukorra lahendamiseks. Raskemate seisundite korral on otstarbekas ravi kombineerida ehk kasutada lisaks ravimitele ka nõustamist või psühholoogilist teraapiat.

Teraapiatest lähemalt »
3

Coaching

Keerulistel aegadel on hea, kui keegi aitab luua selgust ebaselgetes või segastes olukordades, leida üles oma tegelikud eesmärgid ning võimalused ning mõista teiste inimeste käitumise põhjuseid.
Coach on abiks ka vajalike oskuste treenimisel ning käitumismustrite muutmisel.

Coachingust lähemalt »

Kognitiiv-käitumisteraapia on üheaegselt nii plaanipärane kui paindlik

Selle teraapiavormi sisuline eesmärk on leida üles toimetulekut mittetoetavad uskumused ja käitumismustrid ning asendada need sellistega, mis aitavad inimesel paremini erinevate olukordadega kohaneda.

Lühidalt öeldes: see, kuidas me erinevaid asju tõlgendame, määrab viisi, kuidas me reageerime ja käitume. Sellest omakorda tekitab tagasiside, mille alusel meie algsed tõlgendused kinnitatakse või ümber lükatakse ning käitumine jätkub.

KKT on aktiivse, praktilise, olevikule keskenduva ja kindla ülesehitusega teraapia. Kõik see muudab protsessi arusaadavaks ja juhitavaks ka teraapias osaleva inimese jaoks.

Loen lähemalt »

Margus Laurik

Kliiniline psühholoog-psühhoterapeut