Vaimne tervis

Tulenevalt eriolukorrast pakub Confido Vaimse Tervise Keskus oma klientidele abi üle Skype rakenduse videosilla vahendusel, et kaitsta oma klientide ja terapeutide tervist.

Julgustame oma kliente seda võimalust kasutama. Uuringutes on võrreldud video teel tehtava psühhoteraapia efektiivsust kabinetis toimuva teraapiaga ning on leitud, et nende mõju kliendile on ühesugune. Kliendid, kes on proovinud video teel tehtavat psühhoteraapiat, on hinnanud seda sama abistavaks võrreldes kabinetis kohtumisega. Samuti on leitud, et video teel läbi viidav psühhoteraapia vähendab efektiivselt depressiooni, ärevuse ja stressi sümptomeid ning tõstab elukvaliteeti.

Seoses eriolukorrast tingitud tühistatud visiitidega, on kliiniliste psühholoogide ja teiste spetsialistide kättesaadavus Confido Vaimse Tervise Keskuses väga hea ning aja võib saada juba samaks või järgmiseks päevaks.

Kogu Skype andmevahetus on krüpteeritud, mistõttu ei pea muretsema konfidentsiaalsuse pärast. Lisaks järgivad kõik meie spetsialistid ka tavapäraseid konfidentsiaalsusnõudeid.

Visiidi broneerimiseks võtke meiega ühendust telefonil 6299 277 või info@confido.ee


Vaimne tervis on heaoluseisund, milles inimene realiseerib oma võimeid, tuleb toime igapäevaelu pingetega ning töötab tulemuslikult. Tervel inimesel on oskus kohaneda erinevate muudatustega ja leida parim lahendus situatsioonidele, kuhu ta on sattunud.

Kuivõrd tänapäeval on elu väga kiireks muutunud, on paljudel inimestel selles raske toime tulla. Kõige õigem on murede ja probleemidega mitte üksi jääda, vaid otsida vajadusel abi psühhiaatrilt, psühholoogilt, neuropsühholoogilt, psühho-terapeudilt või coachilt. Hea vaimse tervise võti on aktiivne tegelemine ettetulevate kriiside, stressi ja raskustega.

„Kõik inimesed satuvad elus keerulistesse situatsioonidesse. Ka need, keda ühiskondliku mõõdupuu järgi edukateks peetakse. Järjest rohkem on inimesi, kes peavad koostööd psühholoogiga normaalseks,“ ütleb kliiniline-psühholoog Margus Laurik.
1

Konsultatsioonid

Confidos aitavad ärevus-, meeleolu-, sõltuvus-, mäluhäireid jt vaimse tervise probleeme lahendada psühhiaater, kliiniline psühholoog, neuropsühholoog, psühhoterapeudid, psühholoog ja sõltuvusnõustajad. Tule julgelt konsultatsioonile, kasvõi probleemile spetsialisti hinnangu ja edasiste soovituste saamiseks.

Konsultatsioonidest lähemalt »
2

Teraapiad

Tekkinud häireid ei pea ravima üksnes medikamentidega – oluline on tuvastada varjatud põhjused ja leida ressursid olukorra lahendamiseks. Raskemate seisundite korral on otstarbekas ravi kombineerida ehk kasutada lisaks ravimitele ka nõustamist või psühholoogilist teraapiat.

Teraapiatest lähemalt »
3

Uuringud

Meie keskuses viiakse läbi neuropsühholoogilist hindamist ning isiksuse uuringut.

Enamasti annab uuringule pöördumise soovituse psühhiaater või neuroloog, ent võid tulla ka omal soovil.

Uuringutest lähemalt »

Kognitiiv-käitumisteraapia on üheaegselt nii plaanipärane kui paindlik

Selle teraapiavormi sisuline eesmärk on leida üles toimetulekut mittetoetavad uskumused ja käitumismustrid ning asendada need sellistega, mis aitavad inimesel paremini erinevate olukordadega kohaneda.

Lühidalt öeldes: see, kuidas me erinevaid asju tõlgendame, määrab viisi, kuidas me reageerime ja käitume. Sellest omakorda tekitab tagasiside, mille alusel meie algsed tõlgendused kinnitatakse või ümber lükatakse ning käitumine jätkub.

KKT on aktiivse, praktilise, olevikule keskenduva ja kindla ülesehitusega teraapia. Kõik see muudab protsessi arusaadavaks ja juhitavaks ka teraapias osaleva inimese jaoks.

Loen lähemalt »

Margus Laurik

Kliiniline psühholoog-psühhoterapeut