Laste vaimne tervis

Laste vaimne tervis on nii füüsilise kui ka psüühilise heaolu seisund, mis võimaldab lapsel läbida olulisi arengulisi etappe, omandada vajalikke eluoskusi ning saavutada kehalist, vaimset ja sotsiaalset küpsust.

Vaimse tervise mõiste hõlmab heaolu kõrval ka vaimse tervisega seonduvaid probleeme, sh psüühikahäireid.

Psüühikahäirete kujunemisel mängivad olulist rolli nii pärilikud kui ka keskkondlikud tegurid, sh järjepidevat stressi tekitavad elusündmused. Märgiline roll on ka last ümbritsevatel suhetel, eriti lapse suhetel oma vanematega.

Seega laste vaimse tervise probleemidega tegelemiseks on vajalik koostöö võimalikult paljude lapsega kokku puutuvate täiskasvanute vahel.

Lastepsühhiaatrias toimub psüühikahäirete diagnoosimine ja sekkumiste kavandamine enamasti lastepsühhiaatrilise meeskonna liikmete koostöös. Meie meeskonda kuulvad lastepsühhiaater, kliiniline lapsepsühholoog, laste neuropsühholoog, pereterapeut, logopeed, eripedagoog ja kunstiterapeut.

Lastepsühhiaatri konsultatsioon

Laste- ja noorukitepsühhiaater tegeleb üldjuhul kuni 18- aastaste laste ja noorukite psüühika-ja käitumishäirete diagnostika ning raviga.

Psühhiaatri peamiseks uurimismeetodiks on psühhiaatriline intervjuu nii lapse kui ka tema vanematega (või seadusliku eestkostjaga). Terviklikuma hinnangu tegemiseks võib lastepsühhiaater suunata last/noorukit teise spetsialisti (kliiniline psühholoog, logopeed, eripedagoog, pereterapeut) vastuvõtule. Lisaks võib ta paluda arvamust lapse/nooruki käitumise ning toimetuleku kohta lasteaia-või kooliõpetajatelt. Kasutatavad sekkumis- ja raviviisid on individuaalsed ja vajaduspõhised, seega sõltuvad eelkõige lapse vaimse tervise probleemi olemusest ning raskusastmest.

Lastepsühhiaatri poole on soovitatav pöörduda, kui allpool loetletud probleemid takistavad lapse/nooruki igapäevast heaolu ja eakohast toimetulekut.

Soovitame lastepsühhiaatri poole pöörduda, kui lapsel esinevad:

 • muutused meeleolus (harjumuspärasega võrreldes alanenud, kõrgenenud või heitlik meeleolu)
 • huvitus ja elutüdimus (mh suitsiidmõttedja -plaanid)
 • ülemäärane ärevus (mh erinevad hirmud)
 • suhtlemisraskused
 • keskendumisraskused
 • emotsioonide reguleerimise raskused
 • liigne aktiivsus ja impulsiivne reageerimislaad
 • sundmõtted ja-käitumine
 • väljendunud muutused söömiskäitumises
 • väljendunud muutused une-ja ärkvelolekurütmis
 • ebatavalised tajuelamused (kuulmis-või nägemismeelepetted, reaalsustaju häired jmt)
 • õpiraskuste korral on eelkõige soovitatav pöörduda Rajaleidja keskusesse www.rajaleidja.innove.ee

Esmane vastuvõtt

180 €

Kestus

kuni 90 minutit


Korduv vastuvõtt

130 €

Kestus

kuni 60 minutit


Broneeri aeg

irina sahnjuk

Dr Irina Sahnjuk

Laste- ja noorukite psühhiaater

Doktorist lähemalt
Broneeri aeg