Dagmar Toomingas

Dagmar Toomingas

Dagmar Toomingas on lõpetanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis õe põhiõppe (2017) ja Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis kliinilise õenduse (2018). Dagmar peab oluliseks enesearengut ja enesetäiendamist, seetõttu on ta osalenud mitmetel peamiselt onkoloogia alastel koolitustel.

Dagmar usub, et elu tuleb alati võtta positiivselt, olenemata raskustest.

Kadri Ploomipuu

Kadri Ploomipuu on lõpetanud Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis õe põhiõppe (2008) ja täiendanud end mitmetel immuniseerimisalastel, esmaabi, ravimiuuringute läbiviimise ja heade kliiniliste tavade valdkonnas.

Kadrile meeldib õe töö juures see, et on aega patsiendiga rääkida ja kuulata ära patsiendi mured ja rõõmud. Õena naudib Kadri võimalusi inimestele lahkeid ja häid sõnu jagada. Kadri teostab õendusprotseduure ning reisinõustamist.

Lisann-Barbara Prinken

Lisann-Barbara Prinken on lõpetanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis õe eriala (2019) ning täiendanud ennast mitmetel erinevatel tervishoiualastel täiendkoolitustel.

Lisann-Barbara väärtustab inimest kui tervikut, pidades vaimset tervist ja heaolu väga oluliseks.

Õena usub ta, et iga inimene on oma õnne sepp, nii on ka tervisega. Enda eest hoolitsemisel on kolm tähtsat komponenti: füüsiline, vaimne ja hingeline heaolu. Inimene ise voolib oma õnneliku ja terve tuleviku!

Lisann-Barbara tegeleb igapäevaselt ravi- ja uuringuprotseduuride teostamisega ja erinevate elustiili nõustamistega (sh toitumisalane või krooniliste haigustega patsientide nõustamine vastavate ravijuhiste järgi). Lisaks peab Lisann-Barbara oluliseks patsiendi kuulamist, julgustamist, motiveerimist ning innustamist muutustele kaasaitamisel!

Maria Hintser

Maria on õppinud Eesti Esimeses Erakosmeetikakoolis (2009 – 2010) ja Iluravi Rahvusvahelises Erakoolis (2008 – 2009).

Maria peab enesetäiendamist oluliseks, ta on osalenud mitmetel iluravi teraapiate ja hoolduste koolitustel nii Eestis kui ka välismaal. Samuti on Maria tegelenud oma teadmiste jagamisega ning viinud läbi arvukaid koolitusi iluvaldkonnas.

Maria usub, et hästi hooldatud nahk tagab laitmatult hea enesetunde ja meeleolu.

Maria Hintseri CV

Kristel Luur

Kristel Luur on õppinud Tallinna Ülikooli Pärnu Kolledžis turismi ja hotelliettevõtlust (2007) ning lõpetanud ettevõtluse ja projektijuhtimise eriala (2018).

Kristel omab Eesti Kvaliteediühingu pädevustunnistus (Tallinna Tehnikaülikooli, 2012). Ta on Eesti Kvaliteediühingu liige.

Confidos on Kristel Luur töötervishoiu klientide esindaja, kelle roll on läbi pideva protsesside ja teenuse arendamise parendada töötervishoiu klientide kogemust. Kristeli töö eesmärk on luua tugev partnerlus tööandjatega nende töötajate tervise eest hoolitsemisel.

Kristel Luuri CV

Anne-Liise Verpson

Anne-Liise Verpson on lõpetanud Tallinna Meditsiinikooli õe erialal (1996) ning taastanud õe kutse (2017). Lisaks on ta läbinud Tartu Ülikoolis ja Bergamo Ülikoolis (Itaalias) heaolu- ja spaateenuste disaini ning juhtimise rahvusvahelise magistriõppekava. Anne-Liise on õppinud Eesti Massaaži- ja Teraapiakoolis, osalenud välismaistes õppeprogrammides ja meditsiinilistel koolitustel.

Igapäevatöös on Anne-Liise hooliv ja põhjalik, tehes alati maksimumi selleks, et iga inimene, kes on terviseküsimustes pöördunud Confido poole, saaks teha vajalikud uuringud ja kohtuda arstide/ spetsialistidega temale sobival ajal ning vastused tervisekontrolli tuleku põhjuseks olnud küsimustele.

Anne-Liise Verpsoni CV

Silja Tina

Silja Tina on lõpetanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli (2002) õenduse eriala ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli (2017) spetsialiseerudes vaimse tervise õeks. Silja peab enesetäiendamist ja pidevat arendamist äärmiselt oluliseks. Ta on osalenud mitmetel psühhiaatria valdkonna koolitustel, õppinud meeskonna juhtimist ja rakendanud edukalt omandatud teadmisi oma varasemas rollis Regionaalhaigla Psühhiaatriakliinikus.

Õendusjuhina on Silja roll Confidos ergutada koostööd ja horisontaalset suhtlemist erinevate osapoolte vahel, samuti tõsta organisatsiooni efektiivsust. Vaimse tervise spetsialistina soovib ta pakkuda Confido meeskonnale abi patsientide tervisemurede lahendamisel, et inimene saavutaks kontrolli oma tervistegurite üle, elaks aktiivselt ning produktiivselt.

Tiina Jõõts

Tiina Jõõts on lõpetanud Tallinna Tööstushariduskeskuse (2008) ja Pärnu Kutsehariduskeskuse hotellimajanduse eriala (2010). Haridustee lõppedes elas ja töötas ta aastaid Rootsis.

Eestisse naastes asus Tiina elama Tallinna ning töötas mitmeid aastaid klienditeenindajana iluteeninduse valdkonnas. Seejärel siirdus meditsiinisektorisse, töötades mitu aastat Sanare Hambakliinikus klienditeenindaja ja kontoritöö igapäevase sujuva korraldajana.

Varasema meditsiinisektori kogemuse tõttu, ent ka soovist võtta vastu uusi väljakutseid, liitus Tiina Confido Erameditsiinikeskuse assistentide meeskonnaga. Ambitsioonika, julge ja arengule avatud inimesena on Tiinast kujunenud võtmetähtsusega meeskonnaliige, kes on võtnud aktiivse rolli töö- ja klienditeenindusprotsesside väljaarendamises. Ühtlasi on Tiina võtnud vastu äriklientidega suhtlemise vastutusrikka ülesande.

Confidos meeldib Tiinale arengufaasis organisatsioonile omane igapäevane vaheldus, samuti igapäevane pingutus, mida on vaja teha parima klienditeeninduse edukaks pakkumiseks Confido klientidele.

Keiu-Karin Michelson

Keiu-Karin Michelson on lõpetanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis õe põhi- ja täiendõppe (2012) ning täiendanud ennast mitmetel erinevatel tervishoiualastel täiendkoolitustel.

Keiu-Karin on kindel, et nii nagu füüsiline tervis, on ka vaimne tervis ja heaolu tähtis kogu inimese elukaare vältel.

Õena usub ta, et kui keskenduda inimeste julgustamisele ja nende eneseusu suurendamisele, saab õde inimeste vaimse tervise heaolu oluliselt suurendada.

Hille Alamaa

Hille Alamaa on lõpetanud Tartu Meditsiinikoolis velsker-laborandi eriala (1986), Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis õe põhiõppe (2013), osalenud immuniseerimisalasel ja alkoholi liigtarvitamisega seotud koolitustel ning täiendanud end töötervishoiu- ja tööohutuse alal.

Õena peab Hille oluliseks inimeste eest hoolitsemist ja nende tervisest hoolimist, võimet inimesi kuulata ja parimat nõu anda. Hille väärtustab oma töös individuaalset lähenemist ja koostööd, sest õenduse olulisemad osad on patsiendikesksus, empaatia, hoolivus ja oma tegevuse väärtustamine.