Kristel Luur

Kristel Luur

Kristel Luur on õppinud Tallinna Ülikooli Pärnu Kolledžis turismi ja hotelliettevõtlust (2007) ning lõpetanud ettevõtluse ja projektijuhtimise eriala (2018).

Kristel omab Eesti Kvaliteediühingu pädevustunnistus (Tallinna Tehnikaülikooli, 2012). Ta on Eesti Kvaliteediühingu liige.

Confidos on Kristel Luur töötervishoiu klientide esindaja, kelle roll on läbi pideva protsesside ja teenuse arendamise parendada töötervishoiu klientide kogemust. Kristeli töö eesmärk on luua tugev partnerlus tööandjatega nende töötajate tervise eest hoolitsemisel.

Kristel Luuri CV

Anne-Liise Verpson

Anne-Liise Verpson on lõpetanud Tallinna Meditsiinikooli õe erialal (1996) ning taastanud õe kutse (2017). Lisaks on ta läbinud Tartu Ülikoolis ja Bergamo Ülikoolis (Itaalias) heaolu- ja spaateenuste disaini ning juhtimise rahvusvahelise magistriõppekava. Anne-Liise on õppinud Eesti Massaaži- ja Teraapiakoolis, osalenud välismaistes õppeprogrammides ja meditsiinilistel koolitustel.

Igapäevatöös on Anne-Liise hooliv ja põhjalik, tehes alati maksimumi selleks, et iga inimene, kes on terviseküsimustes pöördunud Confido poole, saaks teha vajalikud uuringud ja kohtuda arstide/ spetsialistidega temale sobival ajal ning vastused tervisekontrolli tuleku põhjuseks olnud küsimustele.

Anne-Liise Verpsoni CV

Kadri-Riin Lillak

Kadri-Riin Lillak on lõpetanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis õe põhiõppe (2014) ja jätkab õpinguid Tallinna Ülikoolis eesmärgiga saada magistrikraad sotsiaaltöö alal ja täiendada oma teadmisi erinevate sotsiaalsete teenuste ning võimaluste osas.

Õena peab Kadri-Riin oluliseks suhtlemist erinevas eluetapis inimestega. Varasem töökogemus vaimse tervise valdkonnas, on kujundanud Kadri-Riinis kindla veendumuse, et vaimse tervise ja sisemise tasakaalu eest hoolitsemine on täisväärtusliku elu oluline vundament. Oma igapäevases töös peab Kadri-Riin oluliseks vaimse tervise edendamist.

Kadri-Riin viib läbi õendusprotseduure, hingamise uuringuid (spirograafia), sünnimärkide uuringuid (dermtest) ja kardioloogilisi uuringuid (Holter) koostöös südamearstiga.

Silja Tina

Silja Tina on lõpetanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli (2002) õenduse eriala ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli (2017) spetsialiseerudes vaimse tervise õeks. Silja peab enesetäiendamist ja pidevat arendamist äärmiselt oluliseks. Ta on osalenud mitmetel psühhiaatria valdkonna koolitustel, õppinud meeskonna juhtimist ja rakendanud edukalt omandatud teadmisi oma varasemas rollis Regionaalhaigla Psühhiaatriakliinikus.

Õendusjuhina on Silja roll Confidos ergutada koostööd ja horisontaalset suhtlemist erinevate osapoolte vahel, samuti tõsta organisatsiooni efektiivsust. Vaimse tervise spetsialistina soovib ta pakkuda Confido meeskonnale abi patsientide tervisemurede lahendamisel, et inimene saavutaks kontrolli oma tervistegurite üle, elaks aktiivselt ning produktiivselt.

Tiina Jõõts

Tiina Jõõts on lõpetanud Tallinna Tööstushariduskeskuse (2008) ja Pärnu Kutsehariduskeskuse hotellimajanduse eriala (2010). Haridustee lõppedes elas ja töötas ta aastaid Rootsis.

Eestisse naastes asus Tiina elama Tallinna ning töötas mitmeid aastaid klienditeenindajana iluteeninduse valdkonnas. Seejärel siirdus meditsiinisektorisse, töötades mitu aastat Sanare Hambakliinikus klienditeenindaja ja kontoritöö igapäevase sujuva korraldajana.

Varasema meditsiinisektori kogemuse tõttu, ent ka soovist võtta vastu uusi väljakutseid, liitus Tiina Confido Erameditsiinikeskuse assistentide meeskonnaga. Ambitsioonika, julge ja arengule avatud inimesena on Tiinast kujunenud võtmetähtsusega meeskonnaliige, kes on võtnud aktiivse rolli töö- ja klienditeenindusprotsesside väljaarendamises. Ühtlasi on Tiina võtnud vastu äriklientidega suhtlemise vastutusrikka ülesande.

Confidos meeldib Tiinale arengufaasis organisatsioonile omane igapäevane vaheldus, samuti igapäevane pingutus, mida on vaja teha parima klienditeeninduse edukaks pakkumiseks Confido klientidele.

Keiu-Karin Michelson

Keiu-Karin Michelson on lõpetanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis õe põhi- ja täiendõppe (2012) ning täiendanud ennast mitmetel erinevatel tervishoiualastel täiendkoolitustel.

Keiu-Karin on kindel, et nii nagu füüsiline tervis, on ka vaimne tervis ja heaolu tähtis kogu inimese elukaare vältel.

Õena usub ta, et kui keskenduda inimeste julgustamisele ja nende eneseusu suurendamisele, saab õde inimeste vaimse tervise heaolu oluliselt suurendada.

Katrin Lukk

Katrin Lukk on lõpetanud Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži turismi- ja hotelliettevõtluse erialal. Põhjalik huvi inimese tervise vastu viis ta Eesti Massaaži- ja Teraapiakooli massaažiterapeudiks õppima.

Katrin omab nii administratiivtöö kui klienditeeninduse kogemust. Ta on töötanud Merimetsa Tervisekeskuses ning samal ajal täiendanud end massöörina omandades erinevaid massaažitehnikaid (Aqva Tai veemassaaž, India peamassaaž, kupumassaaž jne).

Katrinile on väga südamelähedane kõik meditsiini- ja tervisega seonduv, tervislik mõtte- ja eluviis, samuti terviklik lähenemine terviseküsimustele.

Confido kontseptsioon klassikalise ja täiendmeditsiini ühendamisest on see, millesse Katrin usub. Confidos saab Katrin olla osa meeskonnast, kes tegeleb lisaks inimeste ravimisele ka haiguste ennetamise ja tervise hoidmisega.

Hille Alamaa

Hille Alamaa on lõpetanud Tartu Meditsiinikoolis velsker-laborandi eriala (1986), Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis õe põhiõppe (2013), osalenud immuniseerimisalasel ja alkoholi liigtarvitamisega seotud koolitustel ning täiendanud end töötervishoiu- ja tööohutuse alal.

Õena peab Hille oluliseks inimeste eest hoolitsemist ja nende tervisest hoolimist, võimet inimesi kuulata ja parimat nõu anda. Hille väärtustab oma töös individuaalset lähenemist ja koostööd, sest õenduse olulisemad osad on patsiendikesksus, empaatia, hoolivus ja oma tegevuse väärtustamine.

Liisi Juhe

Liisi Juhe on lõpetanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis õe põhiõppe (2009) ja täiendanud end mitmetel immuniseerimisalastel koolitustel nii Eestis kui välismaal.

Lisaks on Liisi läbinud mitmeid toitumis- ja elustiilialaseid koolitusi, osalenud alkoholi liigtarvitamisega soetud ning ravimite kliiniliste uuringute läbiviimist tutvustaval koolitusel.

Õena naudib Liisi võimalust aidata erinevas vanuses inimesi nende tervisemurede lahendamisel. Lisaks teostab Liisi õendusprotseduure ja nõustab haigusest paranemisel.

Laura Nulk

Laura Nulk on õppinud Tartu Ülikooli kehakultuuri teaduskonnas (2010–2011) ja lõpetanud õe põhiõppe Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis.

Laura peab enesetäiendamist oluliseks, ta on osalenud ortopeedia ja füsioteraapia alastel seminaridel, väikelaste arengu ja toitumisega seotud koolitustel ning õppinud uneuuringu läbiviimist. Laura kuulub Eesti Õdede Liitu.

Laura usub, et inimese eest hoolitsemine on kauneim kunst maailmas. Pereõena rakendab Laura oma teadmisi inimeste abistamisel, et aidata säilitada tervist ja saavutada parem elukvaliteet. Ta peab oluliseks inimese kogemusi ja reaktsioone haiguse ja tervise suhtes ning õpetab ning juhendab inimesi tervise hoidmisel ja haigusest paranemisel, lähtudes holistilisest inimkäsitlusest.