Riippuvuudet

Toipumisohjelma

Kutsumme liittymään Minnesotan malliin perustuvaan maailmalla yhä käytetympään 12 askeleen riippuvuushoito-ohjelmaan, jonka näyttöön perustuva lääketiede on tunnustanut tehokkaimmaksi tavaksi riippuvuudesta parantumiseen.

Ohjelmassa opitaan käytännön menetelmän avulla saavuttamaan ja säilyttämään elämä ilman riippuvuutta aiheuttavia aineita. Ohjelmaa vetävillä työntekijöillä on henkilökohtainen toipumiskokemus – he ovat itse olleet alkoholiriippuvaisia tai kärsineet perheenjäsenen alkoholismista.

12 askeleen ohjelma:

 • 3 kuukauden intensiivinen perusohjelma
 • 9 kuukauden itsenäinen jatko-ohjelma

12 askeleen ohjelma riippuvuushäiriöstä toipumiseen

Minnesotan malli eli 12 askeleen ohjelma on maailmalla yhä käytetympi menestyksekäs riippuvuushoito-ohjelma, joka kestää 12 kuukautta: kolme kuukautta intensiivistä perusohjelmaa, jota seuraa yhdeksän kuukautta kestävä jatko-ohjelma.

Ohjelma sisältää ongelman käsittämisen ja henkilökohtaisen hoitosuunnitelman, jota tukevat henkilökohtainen terapia sekä ryhmäterapia, luennot, fyysiset harjoitukset ja samanaikaisesti tiivis yhteistyö riippuvuuskonsultin kanssa valmistamaan ihmistä riippuvuudesta vapaaseen elämään. Tätä seuraa jatkohoito ja itsenäisempi jakso, jonka aikana saadaan tukea tukiryhmästä.

Toipumisohjelman tavoitteena on auttaa ihmistä ymmärtämään, miten riippuvuutta aiheuttavien aineiden käyttö on vaikuttanut koko hänen elämäänsä. Ohjelmassa opitaan käytännön menetelmän avulla saavuttamaan ja säilyttämään elämä ilman riippuvuutta aiheuttavaa ainetta.

Ohjelman vetäjinä toimivat konsultit, joilla on henkilökohtainen positiivinen toipumiskokemus ja jotka ymmärtävät erinomaisesti toipumisprosessin eri vaiheita, vieroituksen aiheuttamia tunteita ja vaikeita avainasemassa olevia tilanteita opettamalla ja rohkaisemalla tulemaan toimeen niiden kanssa.

Peruspaketin hinta 1120 €
Peruspaketin kesto 3 kuukautta

Jatko-ohjelman kesto 9 kuukautta. Perusohjelman suorittaneelle ilmainen osallistuminen (1 kerta viikossa).

Mitä ohjelma sisältää ja miksi siihen kannattaa liittyä?

 • Ongelman käsittäminen ja hoitosuunnitelma
  Ohjelmaan liittymisen edellytyksenä on riippuvuushäiriön arviointi, jonka perusteella kartoitetaan ihmisen terveys ja laaditaan riippuvuuskonsultin ja psykiatrin kanssa yhteistyössä henkilökohtainen hoitosuunnitelma. Hoitosuunnitelma sisältää viikko-ohjelman kolmeksi kuukaudeksi. Lääkkeisiin turvaudutaan vain äärimmäisessä tarpeessa. Ohjelman onnistumisen takaa sovitun hoitosuunnitelman noudattaminen, mutta ennen kaikkea asiakkaan tulee päättää noudattaa hoito-ohjelmaa vapaaehtoisesti.
 • Henkilökohtainen tuki
  Henkilökohtaiset tapaamiset riippuvuuskonsultin kanssa tapahtuvat alussa vähintään kerran viikossa, myöhemmin tarpeen mukaan. Henkilökohtaisissa istunnoissa käsitellään tiettyjä aiheita laaditun ohjelman pohjalta. Tämä on luonteeltaan terapiaa, jonka aikana arvioidaan yhdessä parantumisprosessia, keskustellaan siitä, miten sovitun ohjelman noudattaminen on onnistunut ja tehdään yhdessä jatkosuunnitelmat seuraavaksi viikoksi.
 • Ryhmäterapia
  Kokemusten ja tunteiden jakamisella niin riippuvuuskonsultin kuin myös muiden ihmisten kanssa, joilla on samanlainen kokemus, on tärkeä rooli riippuvuudesta vapautumisessa. Ohjelmaan liittyjä voi osallistua ryhmäterapioihin ja luentoihin, joissa opetetaan avaamaan itseään, tukemaan toisia ja vastaanottamaan itse tukea.
 • Tavoitteellinen henkilökohtainen kehitys
  Ohjelmassa on tärkeä rooli itsenäisellä työskentelyllä, lukemisella ja kirjallisilla tehtävillä, jotka auttavat ymmärtämään paremmin 12 askeleen filosofiaa ja työstämään elämän ongelmiin liittyviä aiheita.
 • Kehon ja mielen virkistäminen
  Joka viikko on mahdollisuus osallistua vähintään yhteen treeniin (jooga, Pilates, Qi gong, TRE-harjoitukset) kehon rentouttamiseksi ja mielen rauhoittamiseksi. Ohjelmaan liittyessä on tärkeää osata sisustaa vapaa-aikaa erilaisilla hyödyllisillä toiminnoilla ja yrittää vähitellen juurruttaa uusia tottumuksia.
 • Valmistautuminen ja tuki tukiryhmään liittyessä
  Ohjelmaan osallistumisen aikana riippuvuuskonsultti on apuna sopivimman tukiryhmän löytämisessä ja tukena siihen liittymisessä. Tukiryhmä auttaa säilyttämään riippuvuutta aiheuttavista aineista vapaan elämän myös terapian päätyttyä retkahdusten välttämiseksi.
 • Tukiverkoston muodostuminen
  Ohjelmaan osallistuminen auttaa uusien ystävien ja tukiverkoston muodostumisessa. Heiltä saa tukea myöhemmin mahdollisissa vaikeuksissa, jotta ei palaisi vanhoihin käyttötottumuksiin.
 • Läheisten ja perheenjäsenten tukeminen
  Riippuvaisen ihmisen läheiset ja perhe kärsivät sairaudesta yhtä paljon kuin sairas itse. Jotta riippuvuudesta parantuisi kokonaan, perheessä vallitsevia käytöstapoja ja keskinäistä kommunikointia tulee parantaa. Tämän vuoksi konsultoidaan myös ohjelmaan osallistuvan läheisiä, joille on yleensä kehittynyt läheisriippuvuus.

  Läheisriippuvuus on myös riippuvuushäiriö, josta vapautuminen vaatii tietoista työtä itsensä kanssa. Läheisriippuvuuden konsultoinnissa noudatetaan suhteiden parantamisohjelmaa, jossa pohditaan lapsuuden vaikutusta myöhempiin suhteisiin elämässä, tiedostetaan henkilökohtaisia tarpeita ja rajoja, parannetaan ensin suhde omaan itseensä ja sen jälkeen muihin ihmisiin. Läheisriippuvaiset voivat osallistua ryhmäterapiaan, jossa ihmiset, joilla on samanlaisia kokemuksia, voivat tukea toisiaan. Läheisriippuvuuden olemuksesta annetaan katsaus myös ohjelmaan osallistujille.
 • Elämäntapamuutosten vakiinnuttaminen
  Riippuvuushäiriöistä vapautumisessa on tärkeää korvata tähänastinen riippuvuuteen liittyvä elämäntapa ja myös ihmiset uusilla ja riippuvuudesta vapaata elämää tukevilla ihmisillä ja toiminnoilla. Valitettavasti meistä ei tule yhdessä yössä uusia ihmisiä. Elämäntapamuutokset tulee vakiinnuttaa tietoisella ja johdonmukaisella toiminnalla. Ohjelmassa opetamme löytämään ja vakiinnuttamaan sopivia toimintoja ja tottumuksia.
Lue lisää ohjelmasta TSF-klinikan kotisivulta »
Feet

Kaja Heinsalu

Riippuvuuskonsultti
Viro

Oksana Kozlova

Riippuvuuskonsultti
Venäjä

Mari-Liis Laanetu

Psykiatri
Viro, englanti, venäjä Lue lisää »