Terveyspsykologin konsultaatio

Terveyspsykologin konsultaatio

Terveyspsykologi keskittyy ihmisen henkiseen, emotionaaliseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Tämä tunnetaan maailmalla myös lääketieteen psykologiana, sillä se keskittyy kroonisesti sairaisiin ja sairaudesta tai onnettomuudesta paranevaan ihmiseen.

Terveyspsykologi antaa tietoihin perustuvia neuvoja ja tukea tilanteen hyväksymiseen sekä siihen, että sairauden vaikutus elämänlaatuun vähenisi. Terveyspsykologi toimii niin lasten, aikuisten kuin vanhustenkin parissa ja voi tarjota apua myös sairaiden läheisille, että he tulisivat toimeen elämänmuutoksen kanssa.

Suosittelemme terveyspsykologin konsultaatiota, jos sinulla tai läheiselläsi on diagnosoitu diabetes, sydän-verisuonisairaudet, syöpä, dementia, astma, krooniset kivut. Konsultaation hinta on 50 euroa.

Varaa aika
Autan tukemaan ihmistä kokonaisuutena, jotta hän voisi hyväksyä diagnoosin ja parantaa elämänlaatua, riippumatta hoidon toteutettavuudesta.

Psykologi-terapeutin vastaanotto

Psykologit ja terapeutit hyödyntävät työssään erilaisia interaktiivisia psykoterapian menetelmiä (ACT, dialektinen terapia, hypnoterapia jne.) auttaakseen potilaitaan löytämään tarvittavat voimavarat stressin, depression, ahdistuneisuushäiriöiden, riippuvuuksien, parisuhdekriisien ja psykosomaattisten oireiden (myös univaikeudet) käsittelyyn ja niistä eroon pääsemiseen.

Terapiassa voi opetella rentoutumaan, keskittymään, toimimaan tietoisesti ja arvostamaan itseään entistä paremmin. Sopiva menetelmä valitaan hoidettavan ongelman mukaan. Nuorille on omat menetelmänsä.

Psykologi-terapeutit auttavat selvittämään psyyken solmukohdat, opettavat hengitystekniikoiden, ajatusten ja mielikuvaharjoittelun avulla muuttamaan tarvittavia vakiintuneita toimintamalleja. Vastaanottomaksu on 70 euroa ja yksi käynti kestää 60 minuuttia.

Varaa aika
Terapiassa voi opetella rentoutumaan, keskittymään, hallitsemaan toimintaansa ja arvostamaan itseään entistä enemmän.

Kliinisen psykologin vastaanotto

Kliininen psykologi hyödyntää työssään pääasiassa tutkittuja kognitiivisen käyttäytymisterapian periaatteita ja menetelmiä. Kognitiivinen käyttäytymisterapia perustuu yhteistyöhön ja on tavoitteellista hoitoa, joka tarkoituksena on muuttaa henkilön ajatus- ja toimintamalleja sekä reagointitapoja ja parantaa siten hänen psyykkistä hyvinvointiaan. Kliininen psykologi voi työskennellä myös erilaisista psyykkisistä häiriöistä kärsivien potilaiden kanssa

Kliinisen psykologin vastaanotolle kannattaa hakeutua, jos sinulla on depressio, ahdistuneisuus- tai pelkotiloja, paniikkihäiriö, uniongelmia, syömishäiriö, pakonomaisia ajatuksia, huono itsetunto ja parisuhdeongelmia. Terapia sopii myös kroonisista kivuista kärsiville. Kroonistuneen kivun hoidossa terapia on usein tärkeää sekä potilaalle että hänen läheisilleen.

Kliinisen psykologin vastaanotolle kannattaa hakeutua myös silloin, kun olet saanut lähetteen perhelääkäriltä, sillä silloin Viron sairausvakuutuskassa korvaa osan hoidosta. Potilas maksaa tässä tapauksessa vain pienen omavastuuosuuden. Vastaanottomaksu on 70 euroa, omavastuuosuus perhelääkärin lähetteellä on 35 euroa.

Varaa aika
Elämä on yhä nopeatempoisempaa ja epävarmuutta on paljon. Useilla meistä on vaikeuksia pysyä mukana muutoksessa. Myös niillä joilla kaikki näyttää ulkoisesti olevan hyvin. Onneksi terapiassa käyminen on muuttumassa yhä tavallisemmaksi eikä siitä tarvitse enää vaieta.