Confido_Meditsiinikeskuse_spetsialistid

Spetsialistid

Confidost leiad laia valiku oma valdkonnale pühendunud arste ja spetsialiste. Meie tervisespetsialistid annavad nõu nii terviseprobleemide ennetamisel kui ka tegelevad juba välja kujunenud haiguste diagnoosimise ja raviga. Arstid, õed ja kõik teised spetsialistid teevad omavahel koostööd ja vajadusel suunatakse teid kolleegi juurde vajaliku abi saamiseks. Confidos on lühikesed ootejärjekorrad ja mitmed teenused on broneeritavad ka läbi Haigekassa.

Vali spetsialist

  Eripedagoogi konsultatsioon

  Näita vabasid aegasid

  Eripedagoog-nõustaja keskendub erivajadustega inimeste toetamisele ja arendamisele. Eripedagoog-nõustaja töötab laste ja noortega, kes vajavad personaalset toetust nii sotsiaalsete oskuste õppimisel, akadeemilises õppetegevuses kui kommunikatsioonis. Eripedagoog-nõustaja hindab kliendi üldist kognitiivset võimekust, arengutaset erinevates valdkondades (taju, mälu, tähelepanu ja keskendumine, õpioskused ning mõtlemisprotsessid). Samuti hindab eripedagoog-nõustaja kliendi sotsiaalseid ja kommunikatiivseid oskuseid.

  Eripedagoog-nõustaja vastuvõtule tuleks pöörduda, kui on kahtlus, et laps on eakohasest arengust maha jäänud, esineb probleeme õppimises, sotsiaalsetes oskutes ning suhtlemises.

  Eripedagoog annab hinnangu ka kliendi õppekavadele, õppemeetoditele ning õppe- ja elukeskonna sobivusele. Koostöös lapse tugivõrgustikuga (nt lapsevanematega) aitab eripedagoog-nõustaja leida viisi, kuidas lapse eripäradega efektiivsemalt toime tulla ning milliseid abivahendeid vajadusel kasutada.

  Eripedagoogi konsultatsioon
  35 €
  kuni 45 minutit

  Seda teenust osutame

  Confido Meditsiinikeskus
  Veerenni 51, Tallinn

  Broneeri aeg online’is

  Teenus: Eripedagoogi konsultatsioon

  Otsi vabasid aegasid