Confido Meditsiinikeskuse psühholoogid ja psühhiaatrid

Psühhiaatrid

Kõikidel inimestel võib elu jooksul ette tulla kergemaid ja lühiaegseid või raskemaid ja kestvamaid vaimse tervise häireid. Psühhiaater hindab inimese psüühilist seisundit ning annab soovitused edasise raviplaani osas-lähtuvalt vajadusest määrab ravimeid, annab soovitusi psühhoteraapiasse minekuks või mõne muu spetsialisti poole pöördumiseks. Psühhiaatri konsultatsioonide sagedus ja ravi kestvus sõltub patsiendi seisundist ning haiguse kulust, reeglina on visiitide sagedus suurem ravi algusfaasis. Psühhiaatri peamiseks uurimismeetodiks on psühhiaatriline intervjuu, täpsustavaid uuringuid määratakse vajaduse ilmnedes.

  Lastepsühhiaatri konsultatsioon

  Näita vabasid aegasid

  Laste- ja noorukitepsühhiaater tegeleb üldjuhul kuni 18-aastaste laste ja noorukite psüühika-ja käitumishäirete diagnostika ning raviga.

  Psühhiaatri peamiseks uurimismeetodiks on psühhiaatriline intervjuu nii lapse kui ka tema vanematega (või seadusliku eestkostjaga). Terviklikuma hinnangu tegemiseks võib lastepsühhiaater suunata last/noorukit teise spetsialisti (kliiniline psühholoog, logopeed, eripedagoog, pereterapeut) vastuvõtule. Lisaks võib ta paluda arvamust lapse/nooruki käitumise ning toimetuleku kohta lasteaia-või kooliõpetajatelt. Kasutatavad sekkumis- ja raviviisid on individuaalsed ja vajaduspõhised, seega sõltuvad eelkõige lapse vaimse tervise probleemi olemusest ning raskusastmest.

  Lastepsühhiaatri poole on soovitatav pöörduda, kui allpool loetletud probleemid takistavad lapse/nooruki igapäevast heaolu ja eakohast toimetulekut.

  Soovitame lastepsühhiaatri poole pöörduda, kui lapsel esinevad:

  • muutused meeleolus (harjumuspärasega võrreldes alanenud, kõrgenenud või heitlik meeleolu)
  • huvitus ja elutüdimus (mh suitsiidmõttedja -plaanid)
  • ülemäärane ärevus (mh erinevad hirmud)
  • suhtlemisraskused
  • keskendumisraskused
  • emotsioonide reguleerimise raskused
  • liigne aktiivsus ja impulsiivne reageerimislaad
  • sundmõtted ja-käitumine
  • väljendunud muutused söömiskäitumises
  • väljendunud muutused une-ja ärkvelolekurütmis
  • ebatavalised tajuelamused (kuulmis-või nägemismeelepetted, reaalsustaju häired jmt)
  • õpiraskuste korral on eelkõige soovitatav pöörduda Rajaleidja keskusesse www.rajaleidja.innove.ee

  Broneeri aeg

  Tallinn
  Esmane vastuvõtt Saadaval ka videokonsultatsioon
  270 €
  kuni 75 minutit
  Korduv vastuvõtt Saadaval ka videokonsultatsioon
  180 €
  kuni 50 minutit
  Konsultatsioon ravi jälgimiseks Saadaval ka videokonsultatsioon
  90 €
  kuni 25 minutit
  Tartu
  Esmane vastuvõtt Saadaval ka videokonsultatsioon
  200 €
  kuni 75 minutit
  Korduv vastuvõtt Saadaval ka videokonsultatsioon
  160 €
  kuni 50 minutit
  Konsultatsioon ravi jälgimiseks Saadaval ka videokonsultatsioon
  80 €
  kuni 25 minutit

  Seda teenust osutame

  Confido Meditsiinikeskus
  Veerenni 51, Tallinn
  Kaugvastuvõtt
  Interneti vahendusel
  Confido Tartu Raatuse kliinik
  Raatuse 21, Tartu

  Broneeri aeg online’is

  Teenus: Lastepsühhiaatri konsultatsioon

  Otsi vabasid aegasid