Arstid

Confidos töötab lai valik arste ja erinevaid spetsialiste, kes annavad Sulle nõu nii terviseprobleemide ennetamisel kui ka tegelevad juba välja kujunenud haiguste diagnoosimise ja raviga. Meie üld- ja perearstide poole võid pöörduda nii ootamatute ja äkiliste kui ka krooniliste tervisemurede korral. Lisaks töötavad Confidos kõigi peamiste valdkondade eriarstid, kelle juures saab vastavat spetsiifilist abi. Confidos on võimalik teha palju erinevaid uuringuid kohapeal, vajadusel suuname uuringutele teistesse raviasutustesse. Meie arstid teostavad ka ise lisaks mitmesuguseid meditsiinilisi protseduure kuni operatsioonideni välja.

Vali arst

  Lastepsühhiaatri konsultatsioon

  Laste- ja noorukitepsühhiaater tegeleb üldjuhul kuni 18- aastaste laste ja noorukite psüühika-ja käitumishäirete diagnostika ning raviga.

  Psühhiaatri peamiseks uurimismeetodiks on psühhiaatriline intervjuu nii lapse kui ka tema vanematega (või seadusliku eestkostjaga). Terviklikuma hinnangu tegemiseks võib lastepsühhiaater suunata last/noorukit teise spetsialisti (kliiniline psühholoog, logopeed, eripedagoog, pereterapeut) vastuvõtule. Lisaks võib ta paluda arvamust lapse/nooruki käitumise ning toimetuleku kohta lasteaia-või kooliõpetajatelt. Kasutatavad sekkumis- ja raviviisid on individuaalsed ja vajaduspõhised, seega sõltuvad eelkõige lapse vaimse tervise probleemi olemusest ning raskusastmest.

  Lastepsühhiaatri poole on soovitatav pöörduda, kui allpool loetletud probleemid takistavad lapse/nooruki igapäevast heaolu ja eakohast toimetulekut.

  Soovitame lastepsühhiaatri poole pöörduda, kui lapsel esinevad:

  • muutused meeleolus (harjumuspärasega võrreldes alanenud, kõrgenenud või heitlik meeleolu)
  • huvitus ja elutüdimus (mh suitsiidmõttedja -plaanid)
  • ülemäärane ärevus (mh erinevad hirmud)
  • suhtlemisraskused
  • keskendumisraskused
  • emotsioonide reguleerimise raskused
  • liigne aktiivsus ja impulsiivne reageerimislaad
  • sundmõtted ja-käitumine
  • väljendunud muutused söömiskäitumises
  • väljendunud muutused une-ja ärkvelolekurütmis
  • ebatavalised tajuelamused (kuulmis-või nägemismeelepetted, reaalsustaju häired jmt)
  • õpiraskuste korral on eelkõige soovitatav pöörduda Rajaleidja keskusesse www.rajaleidja.innove.ee

  Esmane vastuvõtt

  180 €

  Kestus

  kuni 90 minutit


  Korduv vastuvõtt

  130 €

  Kestus

  kuni 60 minutit


  Broneeri aeg

  irina sahnjuk

  Dr Irina Sahnjuk

  Laste- ja noorukite psühhiaater

  Doktorist lähemalt
  Broneeri aeg