Vaimne tervis

Konsultatsioonid

Kõikidel inimestel tuleb elus ette probleeme, pingeid ja keerulisi olukordi. Mõnikord jäävad need kestma, põhjustades enesetunde langust, une- ja toitumishäireid, konfliktsust. Tänapäeval arvatakse liigagi tihti, et ravimid aitavad. Meie soovitame kõigepealt kindlasti teraapiat, mida saab vajadusel kombineerida ravimitega. Sageli aga pole ravimeid vajagi.

Confidos aitavad pingeid, suhete sasipuntraid, ärevust, meeleolu-, sõltuvus- ja söömishäireid, paanikahoogusid ja teisi vaimse tervise probleeme lahendada psühhiaater, kliiniline psühholoog ja psühholoog-terapeudid. Meie poole võivad pöörduda lapsed, noorukid ja täiskasvanud. Nii üksi kui ka paari- ja grupiteraapiaks.

Oluline teada

 • Erinevad terviseprobleemid, sh valu, võivad esineda koos mitme psüühika- ja käitumishäirega.
 • Perearsti suunamisel, millega kaasneb teraapia eest osaline tasumine haigekassa poolt, on vajalik pöörduda kliinilise psühholoogi vastuvõtule.
 • Korduva püsiravi retsepti väljastamine (konsultatsiooni väliselt) on tasuline.

Psühhiaatri konsultatsioon

Psühhiaater tegeleb inimeste vaimse tervise probleemidega keskendudes psüühika- ja käitumishäirete diagnoosimisele, hindamisele, ravimisele ja ennetamisele.

Kõikidel inimestel võib elu jooksul ette tulla kergemaid ja lühiaegseid või raskemaid ja kestvamaid vaimse tervise häireid. Soovitame kõigepealt pöörduda psühhiaatri vastuvõtule, kes täpsustab probleemi ning seejärel suunab vajadusel psühholoogi vastuvõtule. Psühhiaatri konsultatsiooni sagedus ja pikkus sõltub patsiendi seisundist ning haiguse kulust, reeglina on visiitide sagedus suurem ravi algusfaasis.

Psühhiaatri peamiseks uurimismeetodiks on psühhiaatriline intervjuu, täpsustavaid uuringuid määratakse vajaduse ilmnedes.

Psühhiaatri esmakonsultatsiooni hind 120 eurot, kestvus kuni 60 minutit. Korduva konsultatsiooni hind on 60 eurot, kestvus kuni 30 minutit.

Soovitame psühhiaatri poole pöörduda, kui esineb:

 • meeleoluhäireid
 • ärevuse kaebuseid
 • mälu häireid
 • sõltuvusprobleeme
 • tõsiseid unehäireid
 • teisi vaimse tervise probleemidele viitavaid sümptoome (meelepetteid, reaalsustaju häireid jmt)
 • tõsisemate ja potentsiaalselt medikamentoosset ravi vajavate probleemide korral
Kõige suuremat rõõmu teeb see, kui patsient saab taas tagasi kontrolli oma elu üle.
 • Dr Mari-Liis LaanetuDr Mari-Liis Laanetu
 • Dr Mairi ZoppDr Mairi Zopp

Dr Mari-Liis Laanetu

Psühhiaater Doktorist lähemalt »

Dr Mairi Zopp

Psühhiaater Doktorist lähemalt »
Margus Laurik

Margus Laurik

Kliiniline psühholoog, psühhoterapeut Spetsialistist lähemalt »

Kliinilise psühholoogi konsultatsioon

Kliiniline psühholoog kasutab oma töös peamiselt tõenduspõhiseid kognitiiv-käitumisteraapia põhimõtteid ja tehnikaid. Kognitiiv-käitumuslik teraapia on koostööl põhinev ning eesmärgile suunatud ravimeetod, mis aitab muuta inimese mõtte- ja käitumismustreid, reageerimisviise, parandades nii emotsionaalset seisundit. Kliiniline psühholoog on pädev töötama ka psüühikahäiretega klientidega.

Kliinilise psühholoogi konsultatsioonile soovitame pöörduda depressiooni, ärevuse, foobiate, paanikahäirete, uneprobleemide, söömishäirete, sundmõtete, madala enesehinnangu ja suhteprobleemide lahendamiseks, samuti krooniliste valude käes kannatajatel. Eelkõige nende probleemide puhul on kognitiiv-käitumisteraapia kõige paremaid tulemusi andnud.

Kliinilise psühholoogi vastuvõtule pöördu ka siis, kui perearst on andnud suunamise ja tasumise kompenseerib osaliselt sind suunanud perearst haigekassa kaudu. Sina ise tasud teenuse eest omaosalustasu. Esmase teraapiaseansi hind on 70 eurot, korduva teraapia hind on 60 eurot. Perearsti suunamisega on omaosalus 30 eurot.  Seanss kestab kuni ühe tunni.

Aega broneerima
Elu on väga kiireks ja maailm kirjuks muutunud. Paljudel inimestel on selles raske toime tulla. Sageli ka neil, keda ühiskondliku mõõdupuu järgi edukateks peetakse. Kuid järjest rohkem on inimesi, kes peavad koostööd psühholoogiga normaalseks ja julgevad sellest ka rääkida.

Neuropsühholoogi konsultatsioon

Neuropsühholoog tegeleb peamiselt ajutegevuse ja inimese käitumise vaheliste seoste uurimise, samuti ajukahjustusega kaasnevate häirete diagnostika ja raviga. Lisaks uurib ta oma töös ajukahjustuste mõju mälu, kõne, tähelepanu, ruumitaju jm funktsioonidele, mis mõjutavad inimese elukvaliteeti.

Neuropsühholoogi konsultatsioon hõlmab kliinilist intervjuud, mille käigus selgitatakse välja inimese peamised probleemid ja toimetulekuraskused, hinnatakse neuropsühholoogilise hindamise vajadust. Nõustamine aitab leevendada inimese emotsionaalseid pingeid, parandada enesetunnet ning elukvaliteeti. Konsultatsioonil saavad nõu ka lähedased (nt haigele sobiva keskkonna kohandamise ja elukvaliteedi parandamise osas; kuidas tulla toime haige käitumise, emotsionaalsete probleemidega jne).

Vajadusel soovitab neuropsühholoog konsultatsiooni käigus neuropsühholoogilist hindamist või isiksuse uuringut. Uuringute tasu lisandub konsultatsioonile ning nende läbiviimiseks lepitakse kokku eraldi aeg. Loe uuringute kohta lähemalt »

Konsultatsiooni hind on 100 eurot, kestus kuni 60 minutit.

Aega broneerima
Heivi Varus

Heivi Varus

Neuropsühholoog Spetsialistist lähemalt »
Triinu Stanford

Triinu Stanford

Tervise- ja heaolucoach Spetsialistist lähemalt »

Tervisepsühholoogi konsultatsioon

Tervisepsühholoog keskendub inimese vaimsele, emotsionaalsele ja sotsiaalsele heaolule. Seda tuntakse maailmas ka meditsiini psühholoogia nime all, kuna keskendub kroonilistele haigetele ja haigusest või õnnetusest paranevatele inimestele. Tervisepsühholoog pakub teadmispõhiseid nõuandeid ning tuge, et leppida olukorraga ja vähendada haiguse mõju elukvaliteedile.

Tervisepsühholoog on tegeleb nii laste, täiskasvanute kui vanuritega ja saab pakkuda abi ka haigete lähedastele, et tulla toime elumuutustega. Sageli tehakse koostööd patsiendi raviarsti, õdede, terapeutide ja lähedastega, et pakkuda parimat ja personaalset ravi ja tuge. Konsultatsiooni hind on 30 eurot.

Tervisepsühholoogi konsultatsioonile soovitame pöörduda, kui sul või sinu lähedasel on diagnoositud:

 • diabeet
 • vähktõbi
 • südame-veresoonkonnahaigused
 • dementsus
 • astma
 • kroonilised valud

Aega broneerima
Mina aitan toetada inimest terviklikuna, et leppida diagnoosiga ja parandada elukvaliteeti, olenemata ravi võimalikkusest.

Psüühilise seisundi hindamine tõendi saamiseks

Psüühilise seisundi hindamine on psühhiaatri arvamus inimese psüühilise seisundi kohta. Psühhiaatri arvamuse vajalikkus tuleneb sellest, et teatud ülesannete sooritamisel ei tohi inimesel esineda psüühikahäiret, millest tuleneva käitumisega võiks ta ohustada teiste elu, tervist ja/või julgeolekut. Psühhiaatri arvamus on professionaalne ja objektiivne ning tugineb teaduslikult põhjendatud uurimismeetoditel.

Psüühilise seisundi hindamine sisaldab isiksuseomaduste, kognitiivsete võimete ja mõtlemise iseärasuste hindamist ning küsimustikule vastamist. Psühholoogilise testimise järel toimub intervjuu psühhiaatriga ja kokkuvõtte tegemine psühhiaatri poolt. Kui psüühikahäireid ei tuvastata, väljastatakse ka sellesisuline tõend. Teenuse eest tuleb tasuda ka juhul, kui arsti otsusel tõendit ei väljastata.

Kellele soovitame

 • Relvaloa taotlemisel
 • Kaitseressursside Ametile esitamiseks
 • Lapsendamisel
Hind 70-120 €
Kestus 30-60 minutit
Aega broneerima

Half