Dr Marianne Laheäär

Dr Marianne Laheäär

Dr Laheäär on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (1990) ning seejärel läbinud sisehaiguste internatuuri Tallinna Kiirabihaiglas (1991). Enesetäiendamist peab doktor väga oluliseks, osaledes igal aastal erialastel täiendustel Eestis ning vähemalt kahel Euroopa või Maailma Kongressil kas sisehaiguste, tromboosi või kardioloogia valdkonnas.

Dr Laheäär kuulub Eesti Arstide Liitu, Eesti Sisearstide Ühendusse ja Eesti Kardioloogide Seltsi.

Sisearsti statsionaari töö kõrvalt on dr Laheäärel kitsam meditsiiniline huvi tromboosi ja sellega seonduvate probleemide vastu. Doktori hinnangul on kõige aluseks hea koostöö patsiendiga, mille käigus on võimalik leida viis tromboosi ennetamiseks ning olemasoleva haiguse korral valida konkreetse haige jaoks optimaalne ravi.

Dr Martin Kivivare

Dr Kivivare tunneb süvendatud huvi erinevate meeleoluhäirete raviküsimuste, näiteks depressiooni (sh keerulisemate nn ravimresistentsete juhtumite), bipolaarse meeleoluhäire, üldistunud ärevushäire, paanikahäire, isiksushäirete, aga ka psühhootiliste häirete, näiteks skisofreenia vastu. Dr Kivivare peab enesetäiendamist oluliseks, käies ennast iga-aastaselt täiendamas suurematel rahvusvahelistel kongressidel nii Euroopas kui ka Ameerikas. Samuti omab dr Kivivare käsitust erinevatest psühhoteraapiatest ja on läbinud nii kognitiiv-käitumusliku kui pereteraapia algkoolituse.

Psühhiaatrina peab dr Kivivare oluliseks käsitlust vaimsest tervisest, kui inimese ühest olulisimast ressursist, mis on vajalik täisväärtusliku elu elamiseks.

Dr Imre Rammul

Dr Imre Rammul on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ravi erialal (1986) ning seejärel läbinud subordinatuuri kirurgia erialal (1986). Tartu Ülikooli Psühhiaatriahaiglas on dr Rammul läbinud internatuuri (1987). Lisaks on Imre osalenud arvukatel teaduskonverentsidel ning -kongressidel, täiendanud ennast erialaselt Ukrainas, Hollandis, Ungaris, Lätis, Iisrealis, Suurbritannias, Hollandis, Rootsis, Taanis, Soomes, Norras jne. Dr Rammulile on omistatud psühhiaatriaalane pädevus Psühhiaatrite Seltsi poolt ning Põhjamaade Kliinilise Seksuoloogiaseltsi pädevus kliinilise seksuoloogina (NACS atestatsioon).

Dr Rammul on osalenud mitmete meditsiinialaste õigusaktide (transseksuaalsus, embrüokaitse ja kunstlik viljastamine, sterilisatsiooni ja abordiseadus), koolide inimeseõpetuse programmi ja kliinilise seksuoloogia erialastandardite väljatöötamisel. Samuti olnud töögrupi juhiks seksuaalkurjategijate ravijuhise väljatöötamisel.

Osalenud seksuaalhariduslikus töös ja selle korraldamises kinnipidamisasutustes; psühhiaatrilis-seksuoloogiliste ekspertiiside läbiviimises nii süüdistatavatel kui ka ohvritel.

Aastast 1987 tegelenud aktiivselt erinevate gruppide psühhiaatria, narkoloogia, reproduktiiv-ja seksuaaltervise alase täiendkoolituse ja nende teemadega seotud loengulise tegevusega, mis on olnud suunatud nii meditsiinilisele personalile, pedagoogidele kui ka üliõpilastele.

Regulaarselt esinenud meedias seksaaltervist ja psühhiaatriat puudutavatel teemadel (enam kui 300 artiklit, tele- ja raadioesinemist).

Autorlus ja kaasautorlus mitmetes seksuaaltervist käsitlevates õpikutes/raamatutes (“Tervisekasvatus”, “Millest elab armastus”, “Seksuaalsus Eestis” jt.); tõlked inglise keelest (“Tervislik seks”); Eesti Entsüklopeedia artiklite revisioon ja lisaartiklite kirjutamine.

Tegelenud aktiivselt telefoninõustamise teemaga – alguseks 1988 Tartu usaldustelefoni opereerimine, hiljem “Raviminfo/Arstiliin” ja alates 2005.a perearsti nõuandetelefoni ning veidi hiljem ka lasteabi erinevate telefoninõustamiste juhtimine.

Dr Pille Konno

Dr Pille Konno on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (1994) ja dermatoveneroloogia residentuuri Tartu Ülikoolis (2000). Praegu teeb lisaks kliinilisele tööle melanoomi diagnostikaga seonduvat teadustööd Tartu Ülikooli doktorantuuris.

Doktor on end täiendanud Saksamaal Berliini Charite kliinikus, Bochumis, St.Joseph kliinikus, Hamburgis ja Itaalias Rooma Tor Vergata ülikooli juures. Sooviga olla kursis kaasaegsete diagnostika ja ravimeetoditega, osaleb doktor igal aastal rahvusvahelistel kongressidel ja koolitustel. Doktor kuulub Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Seltsi (ENSAS) juhatusse, on Seksuaalsel teel Levivate Infektsioonide Ühingu (STLIEÜ), Rahvusvahelise Dermatoskoopia Seltsi (IDS) ja Euroopa Dermatoveneroloogide Akadeemia liige.

Dermatoveneroloogia on pidevalt arenev ja laienev meditsiini eriala, mis tegeleb nii naha, küünte, kui juuste probleemidega vanusest ja soost sõltumata, samuti seksuaalsel teel levivate infektsioonide diagnostika ja raviga. Olulisel kohal on melanoomi ja mittemelanoomse nahavähi varajane dermatoskoopiline diagnostika.

Doktor usub, et õigeaegse diagnostikaga ja adekvaatse raviga on võimalik tagada ilus, terve nahk ja parem elukvaliteet. Parimate ravitulemuste saavutamine on alati koostöö patsiendiga.

Let’s make skin better!

Dr Mare Kalvet

Dr Mare Kalvet on on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (1987) ja kõrva-nina-kurguhaiguste internatuuri (1988) ning olnud Turu Ülikooli otorinolarüngoloogia Põhjamaade Nõukogu stipendiaat (1994-1996).

Erialaline areng on Marele väga tähtis, mistõttu osaleb ta kõikidel Euroopa Rinoloogia seltsi konverentsidel ja Soome Kõrva-nina-kurguarstide Seltsi konverentsidel alates aastast 1994. Doktori meditsiinline erihuvi on rinoloogia, sh haistmine.

Kõrva-nina-kurguarstina aitab dr Kalvet erinevas vanuses patsiente operatsioonide, ravimite kui ka erinevate rehabilitatsiooni meetoditega. Patsiendi parema elukvaliteedi tagamine eeldab tihedat koostööd väga erinevate erialade spetsialistidega. Eriti oluline on ladus koostöö perearstidega, et tagada ägedate haiguste õigeaegne ravi ja krooniliste haigete elukvaliteedi maksimaalselt hea säilitamine.

Dr Uno Kiplok

Dr Uno Kiplok on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (1987), kirurgia internetuuri (1988) ja omandas Rootsis töötervishoiuarsti kutse (2002). Uno kuulub Eesti Töötervishoiu Seltsi ja Eesti Onkoloogide Seltsi.

Doktor peab enese arendamist väga oluliseks, mistõttu osaleb igal aastal mitmetel erialastel rahvusvahelisel kursustel ja seminaridel ning on osalenud mitmetes töötervishoiu valdkonna arendusprojektides.

Töötervishoiuarstina soovin kaasa aidata heaolu kasvule riigi, ettevõtte ja töötaja tasandil. Soovin olla ettevõtetele toeks, et aidata neil hoida ning parandada töötajate tervist, samuti vähendada/vältida enneaegset haigestumist – nii tööga seotud ja tööst põhjustatud haigestumisi kui ka kutsehaigestumisi.

Dr Mari Rõigas

Dr Mari Rõigas on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (2010) ja kõrva-nina-kurguhaiguste eriala (2016). Dr Rõigas on end kõrva-, nina-, kurguhaiguste ning unehäirete teemadel täiendanud nii Eestis kui mujal Euroopas.

Mari on Eesti Kõrva-Nina-Kurguarstide ja Pea-Kaelakirurgide Seltsi liige ning kuulub Eesti Arstide Seltsi ning Eesti Nooremarstide Ühendusse.

Kõrva-, nina-, kurguarstina tegeleb dr Rõigas igas vanuses patsientidega, et kõrva-, nina- või kurgumured leiaksid lahenduse. Ühtlasi teostab ta erinevaid operatsioone ning ravi- ja diagnostilisi protseduure.

Arstina on doktorile oluline patsiendiga usaldusliku ja inimliku suhte loomine, sest vaid koostöö tagab parima ravitulemuse.

Dr Karin Hussar

Dr Karin Hussar on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (1993) ja dermatoveneroloogia residentuuri Tartu Ülikooli Kliinikumis (2000).

Enda erialaseks täiendamiseks osaleb doktor Euroopa Dermatoveneroloogia Akadeemia kongressidel, Rahvusvahelisel Seksuaalsel Teel Levivate Infektsioonide Ühingu kongressidel, samuti allergoloogia, nahavähi ja melanoomi alastel koolitustel Eestis ja Euroopas. Doktor kuulub Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Seltsi, Eesti Onkoloogide Seltsi, Rahvusvahelisse Dermatoskoopia Seltsi ja Euroopa Dermatoveneroloogide Assotsatsiooni.

Dr Hussar on spetsialiseerunud nahakasvajate ja melanoomi diagnostikale ning ravile, ent täna tegeleb nahahaigustega üldisemalt ning nõustab ja ravib nahahaigeid alates väikelastest.Patsiendi jaoks parimate võimalike lahenduste leidmiseks ja teostamiseks teeb dr Hussar igapäevaselt koostööd teiste erialade spetsialistide ja perearstidega.

Doktor usub, et parimad ravitulemused sünnivad siis, kui inimene arsti usaldab, kuulab ja soovituste järgi toimib. Sellest ajendatuna suunab ja juhendab ta alati patsienti enda tervise kasuks tööle.

Dr Triin Remmel

Dr Triin Remmel on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna cum laude (1992) ja gastroenteroloogiga residentuuri (1999). Triin peab väga oluliseks iseenda erialast täiendamist, samuti uute teadmiste jagamist oma Eesti kolleegidega. Ta osaleb igal aastal erialastel seminaridel ja konverentsidel nii Eestis kui mujal maailmas.

Doktor kuulub Eesti Gastroenteroloogide Seltsi, Endoskoopia Ühingusse ning on ECCO Eesti esindaja.

Gastroenteroloogilina on dr Remmel veendumusel, et hea ravitulemuse saavutamine on alati koostöö. Patsiendi-arsti koostöö, kus arst välistab halvad haigused ja annab patsiendile parimat nõu, samuti arsti koostöö erinevate erialade spetsialistidega patsiendi huve ja vajadusi silmas pidades.

Dr Kati Otsa

Dr Kati Otsa on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (1986) ja reumatoloogia residentuuri (1988).

Enda täiendamiseks osaleb doktor igal aastal olulisematel ülemaailmsetel erialakongressidel ja seminaridel. Doktor on autori ja kaasautorina avaldanud üle 25 teadusartikli, muuhulgas reumatoloogiliste haiguste epidemioloogiast ning uuringuid nii neuroendokriinimmunoloogia (NEI) kui ka muudes valdkondades.

Dr Otsa kuulub Eesti Reumatoloogide Seltsi juhatusse, ta on American College of Rheumatology (ACR) ja European League Against Rheumatism (EULAR) liige. Doktori meditsiiniline erihuvi on süsteemse erütematoosluupuse epidemioloogia Eestis.

Oma töös peab dr Kati Otsa märkimisväärseks viimase kahe kümnendi raviarsenali arenguid reumatoloogias, mis on toonud olulise pöörde ravitulemustesse. Õigeaegse ja adekvaatse raviga reumatoloogilased patsiendid ei invaliidistu enam, nad saavad elada kvaliteetset ja valuvaba elu.