Mielenterveys

Vastaanotto

Meillä kaikilla on ongelmia, jännitteitä ja haasteellisia elämäntilanteita. Usein nämä ongelmat kestävät pitkään ja aiheuttavat itsetunnon laskua, univaikeuksia, syömishäiriöitä ja ristiriitoja. Nykyään lääkehoitoa tarjotaan hyvin herkästi. Suosittelemme kuitenkin lämpimästi terapiaa, joka voidaan tarvittaessa yhdistää lääkehoitoon. Usein lääkitystä ei edes tarvita

Confidossa kliininen psykologi ja terapeutit auttavat selvittämään ihmissuhteiden solmukohtia, ahdistuneisuutta ja muita psyykkisiä ongelmia. Vastaanotolle voivat hakeutua lapset, nuoret ja aikuiset. Terapiaan voi tulla yksin, yhdessä kumppanin kanssa tai voit osallistua ryhmäterapiaan.

Tärkeää tietoa

 • Psyykkiset ongelmat voidaan välttää tehokkaimmin aloittamalla ongelmien hoitaminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
 • Erilaiset oireet, kuten kipu, voivat liittyä useisiin psyykisiin häiriöihin ja käyttäytymishäiriöihin.
 • Jos sinulla on perhelääkärin lähete, aika on varattava kliinisen psykologin vastaanotolle sillä silloin Viron sairasvakuutuskassa korvaa osan hoidosta.

Psykiatrin konsultaatio

Psykiatri on erikoislääkäri, joka diagnosoi, arvioi, hoitaa sekä ehkäisee mielenterveys- ja käyttäytymisongelmia.

Kaikilla ihmisillä voi tulla elämän aikana eteen lievempiä ja lyhytaikaisia tai vakavampia ja pysyvämpiä mielenterveyshäiriöitä. Suosittelemme tulemaan ensin psykiatrin vastaanotolle, joka tarkentaa ongelman ja sen jälkeen ohjaa tarvittaessa psykologin vastaanotolle.

Psykiatrin tärkein tutkimusmenetelmä on psykiatrinen haastattelu, tarkentavat tutkimukset määrätään tarvittaessa.

Psykiatrin ensimmäisen konsultaation hinta on 120 euroa, kesto 60 minuuttia. Toistuvan konsultaation hinta on 70 euroa, kesto 30 minuuttia.

Suosittelemme vastaanottoa, jos sinulla esiintyy:

 • mielialahäiriöitä
 • ahdistuneisuutta
 • muistihäiriöitä
 • riippuvuusongelmia
 • vakavia unihäiriöitä
 • muita mielenterveysongelmiin viittaavia oireita (harhoja, todellisuudentajun häiriöitä jne.)
 • vakavampia ja mahdollisesti lääkehoitoa tarvitsevia ongelmia
Käytän erilaisia näyttöön perustuvia psykologisia testejä ja menetelmiä potilaiden psyykkisen tilan tarkentamiseen ja arvioimiseen.
 • Mari-Liis LaanetuMari-Liis Laanetu
 • Mairi ZoppMairi Zopp

Mari-Liis Laanetu

Psykiatri
Viro, englanti, venäjä
Lue lisää »

Mairi Zopp

Psykiatri
Viro, venäjä
 • Margus LaurikMargus Laurik
 • Kai RohulaidKai Rohulaid

Margus Laurik

Kliininen psykologi
Viro, englanti
Lue lisää »»

Kai Rohulaid

Kliininen psykologi
Viro, venäjä, englanti

Kliinisen psykologin vastaanotto

Kliininen psykologi hyödyntää työssään pääasiassa tutkittuja kognitiivisen ja käyttäytymisterapian periaatteita ja menetelmiä. Kognitiivinen käyttäytymisterapia perustuu yhteistyöhön ja on tavoitteellista hoitoa, joka tarkoituksena on muuttaa henkilön ajatus- ja toimintamalleja sekä reagointitapoja ja parantaa siten hänen psyykkistä hyvinvointiaan. Kliininen psykologi voi työskennellä myös erilaisista psyykkisistä häiriöistä kärsivien potilaiden kanssa.

Kliinisen psykologin vastaanotolle kannattaa hakeutua, jos sinulla on depressio, ahdistuneisuushäiriö, pelkotiloja, paniikkihäiriö, uniongelmia, syömishäiriö, pakonomaisia ajatuksia, huono itsetunto ja parisuhdeongelmia. Terapia sopii myös kroonisista kivuista kärsiville. Kroonistuneen kivun hoidossa terapia on usein tärkeää sekä potilaalle että hänen läheisilleen.

Kliinisen psykologin vastaanotolle kannattaa hakeutua myös silloin, kun olet saanut lähetteen perhelääkäriltä, sillä silloin Viron sairasvakuutuskassa korvaa osan hoidosta. Potilas maksaa tässä tapauksessa vain pienen omavastuuosuuden. Vastaanottomaksu on 70 euroa, omavastuuosuus perhelääkärin lähetteellä on 35 euroa. Vastaanotto kestää 60 minuuttia.

Varaa aika
Elämä on yhä nopeatempoisempaa kuin ennen ja epävarmuutta on paljon. Useilla meistä on vaikeuksia pysyä mukana muutoksessa. Myös niillä, joilla kaikki näyttää ulkoisesti olevan hyvin. Onneksi terapiassa käyminen on muuttumassa yhä tavallisemmaksi eikä siitä tarvitse enää vaieta.

Terveyspsykologin konsultaatio

Terveyspsykologi keskittyy ihmisen henkiseen, emotionaaliseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Tämä tunnetaan maailmalla myös lääketieteen psykologiana, sillä se keskittyy kroonisesti sairaisiin ja sairaudesta tai onnettomuudesta paranevaan ihmiseen. Terveyspsykologi antaa tietoihin perustuvia neuvoja ja tukea tilanteen hyväksymiseen sekä siihen, että sairauden vaikutus elämänlaatuun vähenisi.

Terveyspsykologi toimii niin lasten, aikuisten kuin vanhustenkin parissa ja voi tarjota apua myös sairaiden läheisille, että he tulisivat toimeen elämänmuutoksen kanssa. Usein tehdään yhteistyötä potilaan lääkärin, hoitajien, terapeuttien ja läheisten kanssa, jotta voidaan tarjota parasta ja yksilöllistä hoitoa ja tukea. Konsultaation hinta on 50 euroa.

Suosittelemme terveyspsykologin konsultaatiota, jos sinulla tai läheiselläsi on diagnosoitu:

 • diabetes
 • sydän-verisuonisairaudet
 • syöpä
 • dementia
 • astma
 • krooniset kivut

Varaa aika
Autan tukemaan ihmistä kokonaisuutena, jotta hän voisi hyväksyä diagnoosin ja parantaa elämänlaatua, riippumatta hoidon toteutettavuudesta.
Triinu Stanford

Triinu Stanford

Terveyspsykologi, hyvinvointivalmentaja eli coach
Viro, englanti
Lue lisää »
Kaja Heinsalu

Kaja Heinsalu

Riippuvuuskonsultti
Viro

Riippuvuuskonsultin vastaanotto

Vastaanotolla esitellään kemiallisia riippuvuuksia yleisesti, selitetään alkoholi-, huume- ja lääkeriippuvuuden olemusta. Perusteellisesti esitellään USA:ssa luotua riippuvuudesta parantumisen 12 askeleen ohjelmaa, puhutaan siihen liittymisen edellytyksistä ja hyödyistä.

Lisäksi selitetään, miten ohjelma voi tukea ihmistä riippuvuudesta parantumisen prosessissa tuloksellisesti. Lue lisää »

Vastaanoton kesto 60 minuuttia, vastaanoton hinta 40 euroa.

Varaa aika

Psyykkisen tilan arviointi todistusta varten

Psyykkisen tilan arviointi on psykiatrin mielipide ihmisen psyykkisestä tilasta. Psykiatrin mielipiteen tärkeys johtuu siitä, että tiettyjen tehtävien suorittamiseksi ihmisellä ei saa esiintyä mielenterveyshäiriötä, josta aiheutuva käyttäytyminen voi vaarantaa toisten elämän, terveyden ja/tai turvallisuuden. Psykiatrin mielipide on ammattimainen sekä objektiivinen ja perustuu tieteellisesti perusteltuihin tutkimusmenetelmiin.

Psyykkisen tilan arviointi sisältää luonteenpiirteiden ja kognitiivisten kykyjen sekä ajattelun erityispiirteiden arvioinnin sekä kyselyyn vastaamisen. Psykologista testiä seuraa haastattelu psykiatrin kanssa ja psykiatrin tekemä kooste. Jos mielenterveyshäiriöitä ei havaita, kirjoitetaan vastaava todistus.

Milloin suosittelemme

 • aselupaa hakiessa
 • esitettäväksi Puolustusvoimien virastolle (Kaitseresursside Amet)
 • adoptoidessa
Hinta 70-120 €
Kesto 30-60 minuuttia
Varaa aika

Half