Maria Ernits on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduse erialal 2020. aastal ja astus edasiseks spetsialiseerumiseks reumatoloogia eriala residentuuri. Tänu sellele puutub igapäevases töös kokku eelkõige statsionaarse ravitööga reumatoloogia erialal. Maria Ernits on Eesti Nooremarstide Ühenduse ja Eesti Reumatoloogia Seltsi ja European League Against Rheumatism (EULAR) liige ning osaleb oma meditsiiniliste teadmiste ajakohasena hoidmiseks iga-aastaselt erialastel konverentsidel ja seminaridel nii Eestis kui ka välismaal.