Neuropsühholoogi konsultatsioon

Neuropsühholoogi konsultatsioon

Neuropsühholoog tegeleb peamiselt ajutegevuse ja inimese käitumise vaheliste seoste uurimise, samuti ajukahjustusega kaasnevate häirete diagnostika ja raviga. Lisaks uurib ta oma töös ajukahjustuste mõju mälu, kõne, tähelepanu, ruumitaju jm funktsioonidele, mis mõjutavad inimese elukvaliteeti.

Neuropsühholoogi konsultatsioon hõlmab kliinilist intervjuud, mille käigus selgitatakse välja inimese peamised probleemid ja toimetulekuraskused, hinnatakse neuropsühholoogilise hindamise vajadust. Nõustamine aitab leevendada inimese emotsionaalseid pingeid, parandada enesetunnet ning elukvaliteeti. Konsultatsioonil saavad nõu ka lähedased (nt haigele sobiva keskkonna kohandamise ja elukvaliteedi parandamise osas; kuidas tulla toime haige käitumise, emotsionaalsete probleemidega jne).

Vajadusel soovitab neuropsühholoog konsultatsiooni käigus neuropsühholoogilist hindamist või isiksuse uuringut. Uuringute tasu lisandub konsultatsioonile ning nende läbiviimiseks lepitakse kokku eraldi aeg. Konsultatsiooni hind on 100 eurot, kestus kuni 60 minutit.

Meie keskuses tehakse ka:

Aega broneerima