Ingrid Murs on lõpetanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli vaimse tervise õenduse erialal (2019) ning Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ämmaemandana (2004). Ingrid peab väärtuslikuks igat inimest sõltumata tema taustast. Ta lähtub põhimõttest, et tervis ei ole pelgalt haiguse puudumine, vaid sotsiaalse, füüsilise ja vaimse heaolu seisund. Ta on tegelenud erinevate sõltuvushäiretega inimestega, nii nõustamise kui ka protseduuridega, sh veeniprotseduuridega, aidanud üle elada erinevaid kriise, tutvustanud eneseabivõtteid ning julgustanud tegema koostööd erinevate spetsialistidega. Ingrid peab enesetäiendust väga oluliseks. Ta on ennast regulaarselt täiendanud nii ämmaemandana kui õena. Ingrid kuulub alates 2004. aastast Eesti Ämmaemandate Ühingusse.