Logopeediline rehabilitatsiooniteraapia

Logopeediline rehabilitatsiooniteraapia

Rehabilitatsiooniteraapias aitab logopeed konkreetsete harjutustega parandada inimese sotsiaalset toimetulekut ning igapäevast keelekasutust.

Teraapia pakub täiendavaid ja alternatiivseid kommunikatsioonivõimalusi. Logopeedilisele teraapiale lisaks tehakse neelamisteraapiat ning päevakava planeerimist vastavalt inimeste vajadustele.

Soovitame teraapiat inimestele, kes on põdenud insulti, kel on autismi spektri häire (näiteks Aspergeri sündroom), probleemid kõnelemisega, neelamisraskused, kõnehalvatus või diagnoositud dementsus.

  • kes on põdenud insulti
  • kel on autismi spektri häire (näiteks Aspergeri sündroom)
  • kel on probleemid kõnelemisega, neelamisraskused, kõnehalvatus või diagnoositud dementsus

Teraapia on suunatud täiskasvanutele. Teraapia hind on 90 eurot, kestus 60 minutit.

Aega broneerima

Logopeediline pereteraapia

Logopeedi pereteraapia on diagnostiline teraapia, mille peamine eesmärk on parandada lapse sotsiaalset suhtlemisvõimet ja emotsionaalset toimetulekut. Teraapia raames õpetatakse vanematele, kuidas oma last sotsiaalselt ja kõnealaselt paremini toetada ja arendada. Vanemad saavad juhiseid, mida laps peab teraapiate vahel ise kodus tegema ja kuidas vanem saab ise õigesti lapse arengut toetada.

Teraapiasse on oodatud kuni 7 aastased lapsed (koos vanemaga), kes:

  • 12 kuu vanuselt ei räägi vähemalt kolme sõna või 24 kuu vanuselt ei suuda moodustada ühtki täislauset
  • 12 kuu vanuselt ei suuda süüa tahket toitu
  • kel on liigne vanema kiindumus, sage nutmine või kellel on autismi diagnoosi kahtlus (näiteks ei loo silmkontakti)
  • kel on kõne arengu probleemid jmt

Astrid Simmermon on saanud põhjaliku väljaõppe ja töötanud aastaid logopeedina USA-s ning Kanadas. Ta räägib ladusalt inglise ja prantsuse keelt ning teeb teraapiaid ka eesti keelt rääkivatele klientidele. Teraapia hind on 90 eurot, kestus 60 minutit.

Aega broneerima

Logopeedi konsultatsioon

Logopeed tegeleb kommunikatsioonipuuetega, st suulise ja kirjaliku kõne loomisel ja mõistmisel tekkinud probleemide väljaselgitamise, kõrvaldamise või leevendamisega. Logopeedi abi võib vaja minna alles kõnelema hakkaval või juba koolis käival lapsel, aga ka täiskasvanud inimesel. Levinumad mured, millega logopeedi poole pöördutakse, on erinevad häälduspuuded, kõnehäired, kirjutamis- ja lugemisoskuse omandamisega seotud probleemid.

Soovitame meie logopeedi konsultatsioonile pöörduda laste ja täiskasvanute kõnehäirete, lugemis- ja kirjutamisraskustega. Mida varem abivajajad logopeedi juurde jõuavad, seda kiiremini paraneb nende kõne või toimetulek lugemis- või kirjutamisraskustega. See omakorda võimaldab neil igapäeva- ja koolieluga järjest paremini hakkama saada.

Kui märkad, et Sinu lähedasel (olenemata vanusest) on suhtlemisel mõningaid puudujääke, tule ja konsulteeri meie logopeediga. Kunagi ei saa pöörduda liiga vara ja pahatihti ei lahene probleemid iseenesest, vaid vajavad spetsialisti abistavat sekkumist. Konsultatsiooni hind on 50 eurot. Perearsti suunamisega tasud Sina omaosalustasu 30 eurot.

Aega broneerima
Ainult inimesele on antud võime rääkida, kasutada keelt mõtete ja tunnete väljendamiseks, saada keele kaudu tagasisidet ümbritsevast.