Psühholoogia (konsultatsioonid)

Confidos töötavad psühholoogid, kliinilised psühholoogid ja neuropsühholoogid.
Kliinilised psühholoogid tegelevad psüühika- ja psüühikahäirete hindamise ja raviga, kasutades erinevaid testimis- ja psühhoteraapiameetodeid.
Neuropsühholoogid tegelevad ajutegevuse ja inimese käitumise vaheliste seoste uurimise, samuti ajukahjustusega kaasnevate häirete ja neuropsühhiaatriliste häirete diagnostika ja raviga.
Psühholoogid tegelevad vaimse tervise probleemide tekke ennetamise, psühholoogilise heaolu ja eneseteostuse toetamisega ning psühholoogilise nõustamisega.

Psühholoogi tasulisele vastuvõtule saab pöörduda saatekirjata.

Postraumaatilise stressihäire teraapia EMDR 

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) on teraapiameetod psühhotraumeerivate kogemuste tagajärjel kujunenud posttraumaatilise stressihäire (PTSD) sümptomite raviks.

Psühhotrauma mõiste alla võib koondada erinevaid stressoorseid elusündmusi (nt õnnetus, kaotus, väärkohtlemise ohvriks osutumine, looduskatastroof jmt), millega kohanemine ei õnnestu. Nõnda võivad algselt kogetud sündmusega sarnanevad olukorrad vallandada tugevaid emotsioone ja minevikusündmuse taaskogemist, häirides seeläbi igapäevast elu.

Teraapia sisu

EMDR-i abil on võimalik leevendada traumaatiliste mälestuste mõju, kasutades selleks kahepoolset silmade, kuulmis- või puutestimulatsiooni. Kahepoolne sensoorne stimulatsioon võimaldab sündmusega seonduvate negatiivsete emotsioonide, aistingute ja uskumuste töötlemist ning seeläbi traumamälestuse mõju neutraliseerimist.

Vajalike teraapiaseansside arv on individuaalne ja sõltub trauma raskusastmest ning ka inimese võimekusest traumatööks.

Teraapia alustamise kohta teeb otsuse spetsialist pärast esmast konsultatsiooni.

 

Asukohad

Confido Meditsiinikeskus
Veerenni 51, Tallinn