Analüüsid, uuringud, protseduurid

Ketamiinravi

Veenikaudse infusioonina manustatav ketamiin on maailmas üha laiemalt levinud meetod raviks depressioonile, mis ei allu tavapärastele ravimitele.

Ketamiini kiire antidepressiivne toime avastati 15 aastat tagasi ja seda on kinnitanud üha kasvav hulk kliinilisi uuringuid. Ketamiini puhul toetab suurim hulk andmeid selle kasutamist ilma psühhootiliste sümptomiteta depressiooni ravis (sealhulgas depressioon koos kaasuva ärevusega). Samuti on ketamiin näidanud efektiivsust bipolaarse häire depressiivse faasi ravis. Ketamiini on kasutatud ka obsessiiv-kompulsiivse häire ja posttraumaatilise stressihäire sümptomite leevendamiseks, kuid sellekohast teaduspõhist infot on veel väga vähe.

Ketamiini toimemehhanism erineb oluliselt tavapärastest antidepressantidest, mistõttu selle raviefekt avaldub kiiresti, tihti juba samal päeval pärast ravimi manustamist. Läbiviidud uuringute kohaselt on ketamiin efektiivne 50–80% patsientidest. Raviefekt kestab mõnest päevast kuni mõne kuuni, olenedes nii manustamiste arvust, manustamise sagedusest ja kasutatud annustest kui ka patsiendi individuaalsest tundlikkusest.

Korduma kippuvad küsimused

Kellele ketamiinravi sobib?

Raviteenusele ootame eelkõige patsiente, kellel esineb tavapärasele antidepressiivsele ravile raskestialluv depressioon (n-ö ravimresistentne depressioon). Täpsemalt tähendab see seda, et ravile kvalifitseeruv patsient peab olema varasemalt proovinud mitut erineva toimemehhanismiga antidepressanti piisavalt pika aja jooksul ja piisavas annuses, saamata olulist leevendust oma sümptomitele.

Kellele ketamiinravi ei sobi?

Ravi ketamiiniga ei sobi teile tõenäoliselt juhtudel, kui teil on esinenud või esineb:

 • teadaolev ülitundlikkus ketamiini suhtes;
 • raske kardiovaskulaarne haigus, näiteks kontrollimata kõrgvererõhktõbi, südame isheemiatõbi, aordi dissektsioon või aneurüsm;
 • koljusisese rõhu tõus;
 • varasemalt läbipõetud ajusisene verejooks;
 • orgaaniline ajukahjustus, ajukasvaja;
 • raske maksahaigus, maksapuudulikkus;
 • kilpnäärme ületalitlus;
 • epilepsia;
 • glaukoom;
 • psühhootiline häire;
 • sõltuvushäire (sealhulgas varasemalt);
 • kui olete rase või toidate rinnaga.
Ravitaktika

Ketamiini manustatakse väikeses annuses veenikaudse infusioonina. Ravi alustamine toimub kuurina, mis sisaldab tüüpiliselt 6–12 järjestikust infusiooni sagedusega 1–2 korda nädalas. Esmases faasis teostatakse kolm infusiooni sagedusega 2 korda nädalas. Vastavalt individuaalsele ravivastusele muudetakse ravimi annust vajadusel kas suuremaks või väiksemaks.

Enamikul patsientidel, kellele see ravimeetod sobib, avaldub esimese kolme infusiooni järgselt vähemalt osaline sümptomite paranemine. Pärast kolme infusiooni toimub esimene vahehindamine ravi koordineeriva psühhiaatri poolt, misjärel otsustatakse edasine individuaalne ravitaktika.

Jätkuravina vähendatakse järk-järgult infusioonide sagedust, eesmärgiga selgitada välja optimaalne sagedus, mis aitab depressiooni sümptomeid kontrolli all hoida. Tavapärane antidepressiivne ravi võib üldjuhul samaaegselt jätkuda.

Kuidas ketamiinravi protseduurid toimuvad?

Protseduurid toimuvad lõõgastumist toetavas keskkonnas privaatses palatis. Patsient on kogu aja monitorjälgimisel ja õdede järelevalve all. Kliinikus on vajadusel kättesaadavad konsulteeriv psühhiaater ja anestesioloog.

Üks infusioon koos ettevalmistusega võtab umbes tund aega. Patsient on ravimi manustamise ajal täielikult ärkvel. Protseduuri ajal on võimalik kuulata kõrvaklappidest muusikat, soovi korral võib kaasa võtta ka endale meelepärase muusika (sellisel juhul on soovituslik valida instrumentaalne, klassikaline, ambient või muul viisil lõõgastav muusika).

Pärast infusiooni peab patsient viibima keskuses personali järelevalve all 2 tundi. Korduvalt ravimit saav patsient võib lahkuda keskusest 1 tunni möödudes juhul, kui teda tuleb saatma täiskasvanud lähedane. Kokku kulub ühele protseduurile seega 2–3 tundi.

Protseduurijärgne päev võiks olla võimalikult stressi- ja kohustustevaba. Samal päeval on keelatud mootorsõidukit juhtida ja masinatega töötada. Mittesoovituslik on jalg- ja tõukerattasõit ning muud head koordinatsiooni nõudvad füüsilised tegevused. Alkoholi ja rahustite tarvitamisest on soovituslik hoiduda.

Milline on ketamiini ravitoime?

Paljud patsiendid tajuvad oma enesetunde paranemist juba infusiooni teostamise ajal. Ravimi manustamise ajal ja vahetult selle järel võib inimene tunda muutusi oma kehatajus (näiteks võib keha tunduda tavapärasest kergem või raskem), eufooriat ja uimasust. Tasakaal ja koordinatsioon võivad olla häiritud ning nägemine võib olla hägune. Vahel võib kaasneda ärevust ja hirmutunnet. Vererõhk ja pulsisagedus võivad mõõdukalt tõusta. Harvaesinevad kõrvaltoimed on iiveldus, peavalu ja hallutsinatsioonid. Kirjeldatud mõjud taanduvad reeglina kahe, hiljemalt kuni nelja tunni jooksul. Vajadusel on võimalik protseduur ka kohe katkestada.

Ketamiini kasutamine meditsiinilise järelevalve all on üldjuhul ohutu. Pikaajalisel kroonilisel kasutamisel on kõrvaltoimetena kirjeldatud haavandilise põiepõletiku teket ja vaimse võimekuse langust. Kuna ketamiin on narkootiline ravim, on üksikutel juhtudel kirjeldatud hilisema kuritarvitamise teket.

Kuidas ravile saada?

Ravile suunamiseks on vajalik psühhiaatri- või perearstipoolne suunamine, kasutades selleks vastavat saatekirja vormi. Ravi koordineerib kohapeal Confido Vaimse Tervise Keskuse psühhiaater. Esmane psühhiaatri konsultatsioon » ravisobivuse hindamiseks ja raviplaani koostamiseks tuleb broneerida eraldi.

Kestus: protseduur 40 minutit + jälgimine 60-120 minutit.

Ketamiinravile suunamise infoleht arstile »
Ketamiinravile saatekiri arstile »

Hind

Teenus
Hind
Ketamiinravi
220 €
Psühhiaatri konsultatsioon ketamiinravi alustamiseks
180 €

Teenuste eest saad tasuda ka mitmes osas, järelmaksu või väikelaenuga. Loe lähemalt SIIT.

Seda teenust osutame

Confido Meditsiinikeskus
Veerenni 51, Tallinn

BRONEERIMINE

Broneeri läbi klienditoe